બંધનબેંક પે 147.5

બંધનબેંક પે 147.5 પરફોર્મન્સ

બંધનબેંક ફ્યૂચર્સ

  • બંધનબંક 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 197.74 5.86 (3.05%)
  • બંધનબંક સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
  • ₹ 197.26 6.00 (3.14%)
  • બંધનબંક 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 200.5 8.49 (4.42%)
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91