બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1200

₹302.85
0.00 (0.00%)
15 જુલાઈ, 2024 સુધી | 10:47

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1200 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો0
 • હાઈ0
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 302.85
 • ખોલો
 • 0
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1200
 • સરેરાશ કિંમત
 • 0
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 750
 • OI% માં ફેરફાર
 • 0.00
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1534.9 13.10 (0.86%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1533.65 13.70 (0.90%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1543.35 10.55 (0.69%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1200 નું પ્રીમિયમ ₹302.85 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1200 નું ખુલ્લું વ્યાજ 750 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1200 ની ખુલ્લી કિંમત ₹0 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1200 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1200 ₹302.85 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91