બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1300

₹240.00
0.00 (0.00%)
15 જુલાઈ, 2024 સુધી | 03:27

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1300 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો0
 • હાઈ0
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 240
 • ખોલો
 • 0
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1300
 • સરેરાશ કિંમત
 • 0
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 1125
 • OI% માં ફેરફાર
 • 0.00
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1530.15 8.35 (0.55%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1528.9 8.95 (0.59%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1536.95 4.15 (0.27%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1300 નું પ્રીમિયમ ₹240 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1300 નું ખુલ્લું વ્યાજ 1125 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1300 ની ખુલ્લી કિંમત ₹0 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1300 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1300 ₹240 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91