બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પે 1420

₹2.45
-1.15 (-31.94%)
18 જુલાઈ, 2024 સુધી | 11:14

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પર 1420 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો2.35
 • હાઈ2.85
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 3.6
 • ખોલો
 • 2.5
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1420
 • સરેરાશ કિંમત
 • 2.64
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 40500
 • OI% માં ફેરફાર
 • -31.94
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1539.05 6.70 (0.44%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1540.5 8.80 (0.57%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1545 3.70 (0.24%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયાનું પ્રીમિયમ 25 જુલાઈ 2024 ના 1420 છે ₹2.45
બેટેઇન્ડિયાનું ખુલ્લું વ્યાજ 25 જુલાઈ 2024 પર 1420 40500 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1420 ની ખુલ્લી કિંમત ₹2.5 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પર 1420 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1420 ₹3.6 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91