બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પે 1460

₹5.35
-1.75 (-24.65%)
18 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પર 1460 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો4
 • હાઈ7.1
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 7.1
 • ખોલો
 • 7.1
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1460
 • સરેરાશ કિંમત
 • 5.14
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 96000
 • OI% માં ફેરફાર
 • -24.65
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1533.95 1.60 (0.10%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1532.4 0.70 (0.05%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1542 0.70 (0.05%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયાનું પ્રીમિયમ 25 જુલાઈ 2024 ના 1460 છે ₹5.35
બેટેઇન્ડિયાનું ખુલ્લું વ્યાજ 25 જુલાઈ 2024 પર 1460 96000 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1460 ની ખુલ્લી કિંમત ₹7.1 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પર 1460 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1460 ₹7.1 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91