બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પે 1500

₹12.15
-2.35 (-16.21%)
22 જુલાઈ, 2024 સુધી | 09:29

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પર 1500 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો12.15
 • હાઈ21.4
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 14.5
 • ખોલો
 • 20.35
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1500
 • સરેરાશ કિંમત
 • 16.48
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 122250
 • OI% માં ફેરફાર
 • -16.21
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1521 -1.15 (-0.08%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1519.2 -1.05 (-0.07%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1521 -11.00 (-0.72%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયાનું પ્રીમિયમ 25 જુલાઈ 2024 ના 1500 છે ₹12.15
બેટેઇન્ડિયાનું ખુલ્લું વ્યાજ 25 જુલાઈ 2024 પર 1500 122250 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1500 ની ખુલ્લી કિંમત ₹20.35 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પર 1500 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1500 ₹14.5 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91