બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1520

₹35.25
1.10 (3.22%)
15 જુલાઈ, 2024 સુધી | 10:24

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1520 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો31
 • હાઈ36
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 34.15
 • ખોલો
 • 34.5
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1520
 • સરેરાશ કિંમત
 • 34.22
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 196125
 • OI% માં ફેરફાર
 • 3.22
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1527.85 6.05 (0.40%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1525.3 5.35 (0.35%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1535 2.20 (0.14%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1520 નું પ્રીમિયમ ₹35.25 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1520 નું ખુલ્લું વ્યાજ 196125 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1520 ની ખુલ્લી કિંમત ₹34.5 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1520 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1520 ₹34.15 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91