બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1540

₹25.25
-7.65 (-23.25%)
12 જુલાઈ, 2024 સુધી | 03:14

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1540 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો25.25
 • હાઈ42.5
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 32.9
 • ખોલો
 • 31.5
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1540
 • સરેરાશ કિંમત
 • 34.36
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 267375
 • OI% માં ફેરફાર
 • -23.25
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1523.3 -12.50 (-0.81%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1521.85 -12.70 (-0.83%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1533.2 -8.80 (-0.57%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1540 નું પ્રીમિયમ ₹25.25 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1540 નું ખુલ્લું વ્યાજ 267375 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1540 ની ખુલ્લી કિંમત ₹31.5 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1540 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1540 ₹32.9 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91