બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પે 1550

₹39.55
-2.30 (-5.50%)
16 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પર 1550 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો31.45
 • હાઈ40
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 41.85
 • ખોલો
 • 40
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1550
 • સરેરાશ કિંમત
 • 34.63
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 128250
 • OI% માં ફેરફાર
 • -5.50
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1530.05 0.45 (0.03%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1529.45 1.90 (0.12%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1541.3 4.45 (0.29%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયાનું પ્રીમિયમ 25 જુલાઈ 2024 ના 1550 છે ₹39.55
બેટેઇન્ડિયાનું ખુલ્લું વ્યાજ 25 જુલાઈ 2024 પર 1550 128250 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1550 ની ખુલ્લી કિંમત ₹40 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પર 1550 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1550 ₹41.85 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91