બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1580

₹8.85
-2.20 (-19.91%)
19 જુલાઈ, 2024 સુધી | 09:54

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1580 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો7.7
 • હાઈ10.6
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 11.05
 • ખોલો
 • 9.65
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1580
 • સરેરાશ કિંમત
 • 8.89
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 82125
 • OI% માં ફેરફાર
 • -19.91
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1523.7 -10.85 (-0.71%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1522.5 -10.45 (-0.68%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1530.35 -11.80 (-0.77%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1580 નું પ્રીમિયમ ₹8.85 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1580 નું ખુલ્લું વ્યાજ 82125 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1580 ની ખુલ્લી કિંમત ₹9.65 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1580 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1580 ₹11.05 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91