બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1660

₹3.75
-1.40 (-27.18%)
12 જુલાઈ, 2024 સુધી | 03:29

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1660 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો3.55
 • હાઈ8
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 5.15
 • ખોલો
 • 4.85
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1660
 • સરેરાશ કિંમત
 • 5.6
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 85500
 • OI% માં ફેરફાર
 • -27.18
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1519.1 -16.70 (-1.09%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1517.05 -17.50 (-1.14%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1532.4 -9.60 (-0.62%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1660 નું પ્રીમિયમ ₹3.75 છે
બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1660 નું ખુલ્લું વ્યાજ 85500 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 CE 1660 ની ખુલ્લી કિંમત ₹4.85 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 CE 1660 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 CE 1660 ₹5.15 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91