બેટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પે 1660

₹135.75
0.00 (0.00%)
22 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

બટેઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 પર 1660 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો0
 • હાઈ0
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 135.75
 • ખોલો
 • 0
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 1660
 • સરેરાશ કિંમત
 • 0
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 375
 • OI% માં ફેરફાર
 • 0.00
 • માર્કેટ લૉટ
 • 375 શેર

બતાઇન્ડિયા ફ્યૂચર્સ

 • બટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1535.3 13.15 (0.86%)
 • બટાઇન્ડિયા સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 1533.25 13.00 (0.86%)
 • બટાઇન્ડિયા 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 1543.5 11.50 (0.75%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

બેટેઇન્ડિયાનું પ્રીમિયમ 25 જુલાઈ 2024 ના 1660 છે ₹135.75
બેટેઇન્ડિયાનું ખુલ્લું વ્યાજ 25 જુલાઈ 2024 પર 1660 375 છે
બેટાઇન્ડિયા 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1660 ની ખુલ્લી કિંમત ₹0 છે
બટેઇન્ડિયાનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પર 1660 375 શેર છે
બેટેઇન્ડિયાના અગાઉના બંધન 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 1660 ₹135.75 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91