ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 CE 150.4

₹10.35
2.30 (28.57%)
22 જુલાઈ, 2024 સુધી | 12:00

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 CE 150.4 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો7.55
 • હાઈ10.35
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 8.05
 • ખોલો
 • 7.7
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 150.4
 • સરેરાશ કિંમત
 • 9.49
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 187000
 • OI% માં ફેરફાર
 • 28.57
 • માર્કેટ લૉટ
 • 5500 શેર

ટાટાસ્ટીલ ફ્યૂચર્સ

 • ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 160.74 3.00 (1.90%)
 • ટાટાસ્ટીલ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 161.68 2.83 (1.78%)
 • ટાટાસ્ટીલ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 162.86 2.76 (1.72%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 CE 150.4 નું પ્રીમિયમ ₹10.35 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 CE 150.4 નું ખુલ્લું વ્યાજ 187000 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 CE 150.4 ની ખુલ્લી કિંમત ₹7.7 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 CE 150.4 એ 5500 શેર છે
અગાઉની ટોટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 CE 150.4 ₹8.05 છે
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91