ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 171.4

₹6.35
1.05 (19.81%)
15 જુલાઈ, 2024 સુધી | 03:29

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પર 171.4 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો5.65
 • હાઈ7.2
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 5.3
 • ખોલો
 • 5.75
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 171.4
 • સરેરાશ કિંમત
 • 6.25
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 610500
 • OI% માં ફેરફાર
 • 19.81
 • માર્કેટ લૉટ
 • 5500 શેર

ટાટાસ્ટીલ ફ્યૂચર્સ

 • ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 167.67 -1.55 (-0.92%)
 • ટાટાસ્ટીલ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 168.79 -1.57 (-0.92%)
 • ટાટાસ્ટીલ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 169.8 -1.55 (-0.90%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 171.4નું પ્રીમિયમ ₹6.35 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 171.4 નું ખુલ્લું વ્યાજ 610500 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 171.4 ની ખુલ્લી કિંમત ₹5.75 છે
ટાટાસ્ટીલનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પે 171.4 5500 શેર છે
અગાઉની ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 171.4 બંધ છે ₹5.3
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91