ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 177.4

₹18.8
0.00 (0.00%)
22 જુલાઈ, 2024 સુધી | 09:34

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પર 177.4 પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો0
 • હાઈ0
 • પાછલું. બંધ કરો
 • 18.8
 • ખોલો
 • 0
 • સ્ટ્રાઇક પ્રાઇઝ
 • 177.4
 • સરેરાશ કિંમત
 • 0
 • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ
 • 500500
 • OI% માં ફેરફાર
 • 0.00
 • માર્કેટ લૉટ
 • 5500 શેર

ટાટાસ્ટીલ ફ્યૂચર્સ

 • ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 159 1.26 (0.80%)
 • ટાટાસ્ટીલ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
 • ₹ 160.16 1.31 (0.82%)
 • ટાટાસ્ટીલ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
 • ₹ 161.45 1.35 (0.84%)

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 177.4નું પ્રીમિયમ ₹18.8 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 પે 177.4 નું ખુલ્લું વ્યાજ 500500 છે
ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ઉપર 177.4 ની ખુલ્લી કિંમત ₹0 છે
ટાટાસ્ટીલનું લૉટ સાઇઝ 25 જુલાઈ 2024 પે 177.4 5500 શેર છે
અગાઉની ટાટાસ્ટીલ 25 જુલાઈ 2024 ના 177.4 બંધ છે ₹18.8
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91