5paisa ફિનસ્કૂલ

FinSchoolBy5paisa

ગોપનીયતા નીતિ

આ ગોપનીયતા નીતિ (ધ નીતિ) જે રીતે પ્લેટફોર્મ તેના વપરાશકર્તાઓની માહિતી એકત્રિત કરે છે, તેનો ઉપયોગ કરે છે, તેને જાળવે છે અને જાહેર કરે છે. આ પૉલિસીમાં વપરાશકર્તાની માહિતી, વપરાશકર્તાના ગોપનીયતા અધિકારો અને તેમની માહિતી સંબંધિત પસંદગીઓ પર પણ લાગુ પડતી પ્રથાઓનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. સ્પષ્ટ કરવા માટે, આ પૉલિસી પ્લેટફોર્મના તમામ યૂઝર પર લાગુ પડે છે (આ તરીકે ઓળખાય છે “શીખનાર", "તમે", "તમારું").


પ્લેટફોર્મને ઍક્સેસ કરીને અને તેનો ઉપયોગ કરીને, તમારી વ્યક્તિગત માહિતી પ્રદાન કરીને, અથવા તમને વિકલ્પ પ્રસ્તુત કરતી વખતે તમારા કરાર પર સંકેત આપીને, તમે આ નીતિ અને ઉપયોગની શરતોમાં વર્ણવેલ માહિતીના સંગ્રહ, ઉપયોગ અને જાહેર કરવાની સંમતિ આપો છો અને અમે તેનાથી ઉદ્ભવતી તમામ જવાબદારીઓનો અસ્વીકાર કરીએ છીએ. જો તમે આ નીતિની અને/અથવા ઉપયોગની શરતોની કોઈપણ જોગવાઈઓ સાથે સંમત નથી, તો તમારે પ્લેટફોર્મને ઍક્સેસ અથવા ઉપયોગ કરવું જોઈએ નહીં અથવા અમારી સાથે સંચારમાં શામેલ થવું જોઈએ નહીં અને તરત જ પ્લેટફોર્મ છોડવાની જરૂર છે.
જો તમે પ્લેટફોર્મ પર પ્રદાન કરેલી અથવા અપલોડ કરેલી કોઈપણ માહિતી આ પૉલિસીની શરતો અથવા ઉપયોગની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો અમને તેની જાણ કરવા પર આવી માહિતીને હટાવવી પડી શકે છે અને જો તમને કોઈપણ જવાબદારી વગર જરૂરી હોય તો તમારી ઍક્સેસને રદ કરી શકે છે.
ઉપયોગમાં લેવાતી મૂડી શરતો પરંતુ આ ગોપનીયતા નીતિમાં વ્યાખ્યાયિત નથી તે અમારી ઉપયોગની શરતોમાં મળી શકે છે.
કૃપા કરીને અમારા પ્લેટફોર્મને ઍક્સેસ કરતા પહેલાં અને તેમાં ઑફર કરેલી કોઈપણ સેવાઓ અથવા પ્રૉડક્ટનો ઉપયોગ કરતા આ પૉલિસીને કાળજીપૂર્વક વાંચો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને નીચે પ્રદાન કરેલી સંપર્ક માહિતી પર અમારો સંપર્ક કરો.

  1. વ્યક્તિગત માહિતી


   "વ્યક્તિગત માહિતી" નો અર્થ એવી માહિતી કે જે શીખનારને ઓળખે છે એટલે કે નોંધણીના સમયે અથવા તેના પછી કોઈપણ સમયે પ્રદાન કરેલ પ્રથમ અને અંતિમ નામ, ઓળખ નંબર, ઇમેઇલ ઍડ્રેસ, ઉંમર, જાતિ, સ્થાન, ફોટો અને/અથવા ફોન નંબર.


   “Sensitive Personal Information” shall include (i) passwords and financial data (except the truncated last four digits of credit/debit card), (ii) health data, (iii) official identifier (such as biometric data, aadhar number, social security number, driver’s license, passport, etc.,), (iv) information about sexual life, sexual identifier, race, ethnicity, political or religious belief or affiliation, (v) account details and passwords, or (vi) other data/information categorized as ‘sensitive personal data’ or ‘special categories of data’ under the Information Technology (Reasonable Security Practices and Procedures and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011, General Data Protection Regulation (GDPR) and / or the California Consumer Privacy Act (CCPA) (“Data Protection Laws”) and in context of this Policy or other equivalent / similar legislations.


   'વ્યક્તિગત માહિતી' શબ્દનો ઉપયોગ તેના ઉપયોગના સંદર્ભમાં લાગુ થઈ શકે તે પ્રમાણે 'સંવેદનશીલ વ્યક્તિગત માહિતી' નો સમાવેશ થશે.


  2. અમારા દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવતી માહિતી:


   જ્યારે તમે અમારા પ્લેટફોર્મની મુલાકાત લો, પ્લેટફોર્મ પર નોંધણી કરો છો અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ, સેવાઓ, સુવિધાઓ અથવા સંસાધનોના સંબંધમાં અમે અમારા પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ ત્યારે પણ મર્યાદિત નથી, સહિત વિવિધ રીતે તમારી પાસેથી વ્યક્તિગત અને બિન-વ્યક્તિગત ઓળખપાત્ર માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. જો કે, કૃપા કરીને નોંધ કરો કે-
   • જ્યાં સુધી અમને ખરેખર તેની જરૂર ન હોય ત્યાં સુધી અમે તમને વ્યક્તિગત માહિતી માટે પૂછતા નથી; જ્યારે તમે પ્લેટફોર્મ પર કોઈપણ કન્ટેન્ટ માટે રજિસ્ટર કરી રહ્યા હોવ ત્યારે જેવું.
   • અમે લાગુ કાયદાનું પાલન કરવા, અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ વિકસિત કરવા અથવા અમારા અધિકારોને સુરક્ષિત કરવા સિવાય કોઈની સાથે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી શેર કરતા નથી.
   • જ્યાં સુધી અમારા પ્લેટફોર્મના ચાલુ કામગીરી માટે જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી અમે અમારા સર્વર પર વ્યક્તિગત માહિતી સ્ટોર કરતા નથી.

    

    1. વ્યક્તિગત ઓળખી શકાય તેવી માહિતી: અમે તેમાં ઑફર કરેલ પ્લેટફોર્મ અને સેવાઓ/પ્રૉડક્ટ્સની તમારી ઍક્સેસને સક્ષમ કરવા માટે તમારું નામ અને ઇમેઇલ ઍડ્રેસ જેવી વ્યક્તિગત-ઓળખી શકાય તેવી માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. જો આવી માહિતી તમારા દ્વારા અમને સ્વૈચ્છિક રીતે સબમિટ કરવામાં આવી હોય તો જ અમે તમારી પાસેથી વ્યક્તિગત-ઓળખી શકાય તેવી માહિતી એકત્રિત કરીશું. તમે હંમેશા આવી વ્યક્તિગત ઓળખની માહિતી પ્રદાન કરવાનો ઇનકાર કરી શકો છો; જો કે, તે તમને પ્લેટફોર્મ પર પ્રદાન કરેલી સેવાઓ અથવા પ્રૉડક્ટ્સને ઍક્સેસ કરવાથી અથવા પ્લેટફોર્મ પર કેટલીક ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાવાથી અટકાવી શકે છે.

    

    1. બિન-વ્યક્તિગત ઓળખ યોગ્ય માહિતી: જ્યારે તમે અમારા પ્લેટફોર્મ સાથે વાતચીત કરો છો, ત્યારે અમે બ્રાઉઝરનું નામ, ભાષાની પસંદગી, રેફરન્સ સાઇટ અને દરેક વપરાશકર્તા વિનંતીની તારીખ અને સમય, ઑપરેટિંગ સિસ્ટમ અને ઉપયોગમાં લેવાતા ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાઓ અને અન્ય સમાન માહિતી જેવી બિન-વ્યક્તિગત-ઓળખપાત્ર માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ.

    

   1. કૂકીઝ: વપરાશકર્તાના અનુભવને વધારવા માટે, અમારું પ્લેટફોર્મ 'કૂકીઝ'નો ઉપયોગ કરી શકે છે’. કૂકી એ માહિતીનો એક સ્ટ્રિંગ છે જે વેબસાઇટ મુલાકાતીના કમ્પ્યુટર પર સ્ટોર કરે છે, અને મુલાકાતીનું બ્રાઉઝર દરવખતે રેકોર્ડ-રાખવાના હેતુઓ માટે મુલાકાતીનું રિટર્ન આપે ત્યારે વેબસાઇટને પ્રદાન કરે છે. તમે કૂકીઝને નકારવા માટે તમારા વેબ બ્રાઉઝરને સેટ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો, અથવા કૂકીઝ મોકલવામાં આવે ત્યારે તમને સૂચિત કરવાનું પસંદ કરી શકો છો; જો કે, કૃપા કરીને નોંધ કરો કે આમ કરવામાં, પ્લેટફોર્મના કેટલાક ભાગો યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકતા નથી.

    

  3. અમે એકત્રિત કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે અને શેર કરીએ છીએ


   અમે નીચેના હેતુઓ માટે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ અને તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ:


    1. અમારા પ્લેટફોર્મ અને/અથવા તેમાં ઑફર કરવામાં આવતી સેવાઓ/પ્રૉડક્ટ્સને ઍક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે: અમે તમને પ્લેટફોર્મ અને તેમાં ઑફર કરેલી સેવાઓ/પ્રૉડક્ટ્સને ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે અમારા દ્વારા એકત્રિત કરેલી તમારી માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેમાં ગ્રાહક સેવા પ્રદાન કરવાની મર્યાદા વિના, પ્લેટફોર્મ દ્વારા ખરીદી પૂરી કરવી, વપરાશકર્તાની માહિતી ચકાસણી કરવી અને અમારા પ્લેટફોર્મ સાથે કોઈપણ ખામીઓને ઉકેલવા શામેલ છે. આ પ્રક્રિયા માટે કાનૂની આધારે સંમતિ આપવામાં આવે છે અથવા, જ્યાં લાગુ પડે છે, અમારા પ્લેટફોર્મના યોગ્ય વહીવટ અને/અથવા તમારા અને અમારા વચ્ચેના કરારના પ્રદર્શનમાં અમારા કાયદેસર હિતો છે.

    

    1. અમારા પ્લેટફોર્મમાં સુધારો કરવા અને સુરક્ષા જાળવવા માટે: અમે અમારા દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતા પ્લેટફોર્મ અને સેવાઓ/પ્રૉડક્ટને સુધારવા અને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે તમારી માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વધુમાં, અમે તમારી માહિતીનો ઉપયોગ તમારી માહિતીનો ઉપયોગ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ, છેતરપિંડી, દુરુપયોગ અથવા અમારા પ્લેટફોર્મ અથવા નેટવર્કને નુકસાન અને અન્ય જોખમો અને ઉલ્લંઘન સામે પગલાં લેવા માટે, અથવા અમારા વપરાશકર્તાઓ અથવા અન્યની સુરક્ષા માટે પણ કરીએ છીએ. આ પ્રક્રિયા માટે કાનૂની આધારે સંમતિ આપવામાં આવે છે અથવા, જ્યાં લાગુ પડે છે, અમારા પ્લેટફોર્મના યોગ્ય વહીવટ અને/અથવા તમારા અને અમારા વચ્ચેના કરારના પ્રદર્શનમાં અમારા કાયદેસર હિતો છે.

    

   1. તમારી સાથે સંપર્ક કરવા અથવા અમારી સેવાઓ/ઉત્પાદનોનું બજાર કરવા: અમે તમારા દ્વારા સબમિટ કરેલ ઇમેઇલ ઍડ્રેસનો ઉપયોગ અમારા પ્લેટફોર્મ પરના તમારા ઑર્ડર્સ વિશે તમારી સાથે સંપર્ક કરવા માટે કરી શકીએ છીએ, અમારી ઑફર્સ, નવી ઉત્પાદનો, સેવાઓ અથવા પ્લેટફોર્મ અથવા તેમાં ઑફર કરેલી કોઈપણ સેવાઓ/ઉત્પાદનો પર તમારો પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તેનો ઉપયોગ તમારી પૂછપરછ, પ્રશ્નો અને/અથવા અન્ય વિનંતીઓનો જવાબ આપવા માટે પણ કરી શકાય છે. જો કોઈપણ સમયે તમે ભવિષ્યના ઇમેઇલ પ્રાપ્ત કરવાથી અનસબસ્ક્રાઇબ કરવા માંગો છો, તો કૃપા કરીને નીચે આપેલ સંપર્ક માહિતી પર અમને લખો. આ પ્રક્રિયા માટે કાનૂની આધારે સંમતિ આપવામાં આવે છે અથવા, જ્યાં લાગુ પડે છે, અમારા પ્લેટફોર્મના યોગ્ય વહીવટ અને/અથવા તમારા અને અમારા વચ્ચેના કરારના પ્રદર્શનમાં અમારા કાયદેસર હિતો છે.


    અમે આ પૉલિસીમાં વર્ણવેલ સિવાયની પ્રોફાઇલોને અસર કરતા અથવા બનાવતા કોઈપણ સ્વયંસંચાલિત નિર્ણયો લેવા માટે વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કરતા નથી.


    અમે અન્યોને તમારી વ્યક્તિગત-ઓળખની માહિતી વેચતા નથી, વેપાર કરતા નથી અથવા અન્યથા શોષણ કરતા નથી. અહીં ઉપર જણાવેલ હેતુઓ સુધી મર્યાદિત, અમે અમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો અને વિશ્વસનીય સહયોગીઓ સાથે મુલાકાતીઓ અને વપરાશકર્તાઓ સંબંધિત કોઈપણ વ્યક્તિગત-ઓળખપાત્ર માહિતી સાથે જોડાયેલી ન હોય તેવી જનરિક એકંદર ડેમોગ્રાફિક માહિતી શેર કરી શકીએ છીએ.  4. તમારી પસંદગીઓ:


    1. તમે પ્રદાન કરેલી માહિતીને મર્યાદિત કરો: તમારી પાસે હંમેશા અમને પ્રદાન કરેલી માહિતી પસંદ કરવાનો વિકલ્પ છે, જેમાં તમારી માહિતીને અપડેટ અથવા હટાવવાનો વિકલ્પ શામેલ છે. જો કે, કૃપા કરીને નોંધ કરો કે અમુક માહિતીનો અભાવ તમને આંશિક અથવા સંપૂર્ણપણે પ્લેટફોર્મ અથવા તેની કોઈપણ સુવિધાઓને ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપી શકશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે: પ્લેટફોર્મ પર તમારા રજિસ્ટ્રેશન માટે જરૂરી માહિતી.

    

    1. તમને અમારી પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ સંચારને મર્યાદિત કરો: વધુમાં, તમારી પાસે અમારી પાસેથી તમે કયા પ્રકારનો સંચાર પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તે પસંદ કરવાનો વિકલ્પ પણ હશે. જો કે, કેટલાક ચોક્કસ સંદેશાવ્યવહારો હોઈ શકે છે જે કાનૂની અથવા સુરક્ષાના હેતુઓ માટે જરૂરી છે, જેમાં વિવિધ કાનૂની કરારોમાં ફેરફારો શામેલ છે, જેને તમે મર્યાદિત કરી શકતા નથી.

    

   1. કૂકીઝ અને અન્ય સમાન તકનીકોને નકારો: તમે તમારા વેબ બ્રાઉઝરમાંથી કૂકીઝને નકારી અથવા કાઢી શકો છો; જો તે 'કૂકીઝ સ્વીકારો' પર સેટ કરવામાં આવે તો તમને હંમેશા તમારા વેબ બ્રાઉઝર પર ડિફૉલ્ટ સેટિંગ્સ બદલવાનો વિકલ્પ મળશે’. જો કે, કૃપા કરીને નોંધ કરો કે જ્યારે કૂકીઝ નકારવામાં, દૂર કરવામાં અથવા અક્ષમ કરવામાં આવે ત્યારે પ્લેટફોર્મ પર ઑફર કરવામાં આવતી કેટલીક સેવાઓ/ઉત્પાદનો તમને કાર્ય કરી શકશે નહીં અથવા ઉપલબ્ધ હોઈ શકશે નહીં.  1. તમારા અધિકારો:


   સામાન્ય રીતે, બધા શીખનારાઓ પાસે આ વિભાગમાં ઉલ્લેખિત અધિકારો છે. જો કે, તમે ક્યાં સ્થિત છો તેના આધારે, તમારી પાસે દેશના કાયદા મુજબ તમારી વ્યક્તિગત માહિતીના સંદર્ભમાં કેટલાક ચોક્કસ અધિકારો હોઈ શકે છે. સમજવા માટે તમારા અધિકારો, કૃપા કરીને આનો સંદર્ભ લો દેશના વિશિષ્ટ અતિરિક્ત અધિકારો નીચે.


   જો તમે શીખનાર છો, તો તમે તમારા લૉગ ઇન પર પ્લેટફોર્મમાં તમને પ્રદાન કરેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને આમાંથી કોઈપણ અધિકારોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો કે, તમે કોઈપણ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છો અથવા કોઈપણ સ્પષ્ટીકરણની જરૂર પડે છે, તો તમે હંમેશા આમાં નોંધાયેલ સરનામાં પર અમને લખી શકો છો ‘ફરિયાદો’ નીચે આપેલ વિભાગ, અને અમે લાગુ કાયદા દ્વારા જરૂરી હદ સુધી તમારી સમસ્યાઓનું સમાધાન કરીશું.
    1. પુષ્ટિ અને ઍક્સેસનો અધિકાર: તમારી પાસે અન્ય સહાયક માહિતી સાથે અમારી સાથે હોય તેવી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની પુષ્ટિ અને ઍક્સેસ મેળવવાનો અધિકાર છે.

    

    1. સુધારણાનો અધિકાર: તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને સુધારવા માટે તમને પૂછવાનો અધિકાર છે જે અમારી સાથે છે જે તમને લાગે છે કે ખોટી છે. તમને લાગે છે કે અમારી પાસે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી અપડેટ કરવાનો અધિકાર પણ છે જે તમને લાગે છે કે અપૂર્ણ અથવા આઉટ-ઑફ-ડેટ છે.

    

    1. ભૂલી જવાનો અધિકાર: તમારી પાસે કેટલીક ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં તમારી વ્યક્તિગત માહિતીના સતત જાહેર કરવાને પ્રતિબંધિત અથવા રોકવાનો અધિકાર છે.

    

   1. ભૂલ કરવાનો અધિકાર: જો તમે અમારા પ્લેટફોર્મમાંથી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને પાછી ખેંચવા/દૂર કરવા માંગો છો, તો તમને અમારા પ્લેટફોર્મમાંથી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને ભૂલવાનો વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે. જો કે, કૃપા કરીને નોંધ કરો કે આવી ખામી અમારા પ્લેટફોર્મ (ખાસ કરીને આ પૉલિસીમાં જણાવેલ હોય તે સિવાય) માંથી તમારી તમામ વ્યક્તિગત માહિતીને દૂર કરશે અને તેના પરિણામે કાયમી ધોરણે તમારા એકાઉન્ટને હટાવી શકાશે, અને તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાશે નહીં.


   યાદ રાખો, તમે તમારી માહિતીના સંદર્ભમાં માત્ર ઉપર જણાવેલ તમારા અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા માટે હકદાર છો, જેમાં વ્યક્તિગત માહિતી શામેલ છે, અન્ય શીખનારનો નથી. વધુમાં, જ્યારે અમને નીચે આપેલ 'ફરિયાદ' વિભાગમાં ઉલ્લેખિત સરનામાં પર ઇમેઇલ દ્વારા કોઈપણ વિનંતીઓ અથવા પ્રશ્નો પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારબાદ, લાગુ ડેટા સુરક્ષા કાયદા મુજબ, અમને તમને પ્લેટફોર્મ અને પ્રાપ્ત વિનંતીના સહયોગથી તમારી ઓળખને ચકાસવા માટે થોડી અતિરિક્ત માહિતી પૂછવાની જરૂર પડી શકે છે.

 

  1. તમારી માહિતીનું રક્ષણ:


   અમે પ્લેટફોર્મ પર વ્યક્તિગત માહિતી અથવા આવા અન્ય ડેટાના અનધિકૃત ઍક્સેસ, ઉપયોગ, ફેરફાર અથવા નાશ સામે સુરક્ષિત કરવા માટે વાજબી રીતે જરૂરી તમામ પગલાં લઈએ છીએ. આવી કોઈપણ માહિતીનો અમારો ખુલાસો આ સુધી મર્યાદિત છે –

    1. અમારા કર્મચારીઓ, કોન્ટ્રાક્ટર્સ અને સંલગ્ન સંસ્થાઓ (જો કોઈ હોય તો) કે (i) જાણવું જરૂરી છે કે તેની માહિતી અમારા વતી પ્રક્રિયા કરવા અથવા અમારા પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે, અને (ii) જેણે તેને અન્યોને જાહેર ન કરવા માટે સંમત થયા છે.

    

   1. અદાલતના આદેશ અથવા અન્ય સરકારી વિનંતીનો પ્રતિસાદ. આગળ જણાવ્યા વિના, અમે આવી માહિતી જાહેર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખીએ છીએ જ્યાં અમે સારા વિશ્વાસમાં વિશ્વાસ કરીએ છીએ કે આવી જાહેર કરવી જરૂરી છે –
     1. લાગુ કાયદા, નિયમનો, અદાલતના આદેશો, સરકાર અને કાયદા અમલ એજન્સીઓની વિનંતીઓનું પાલન કરો;

     

     1. થર્ડ પાર્ટી અથવા અમારા અધિકારો અને મિલકતને અથવા અમારા વપરાશકર્તાઓ, અમારા કર્મચારીઓ અથવા અન્યની સુરક્ષાને સુરક્ષિત અને સંરક્ષિત કરો; અથવા

     

    1. અમારા પ્લેટફોર્મના ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ, છેતરપિંડી અને દુરુપયોગ અથવા અનધિકૃત ઉપયોગ અને/અથવા અમારા ઉપયોગની શરતો અથવા અન્ય કરારો અથવા નીતિઓને લાગુ કરવા સામે અટકાવવું, શોધવું, તપાસ કરવી અને પગલાં લેવી.

    કાયદા દ્વારા મંજૂર કરેલ મર્યાદા સુધી, અમે આવી વિનંતીના જવાબમાં તમારી માહિતી જાહેર કરતા પહેલાં તમને પૂર્વ સૂચના આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

    

  2. થર્ડ પાર્ટી વેબસાઇટ્સ


   તમને અમારા ભાગીદારો, સપ્લાયર્સ, જાહેરાતકર્તાઓ, પ્રાયોજકો, લાઇસન્સર્સ અને અન્ય થર્ડ પાર્ટીઓની વેબસાઇટ્સ અને સેવાઓની લિંક્સ મળી શકે છે. આ સાઇટ્સ પર દેખાતી કન્ટેન્ટ અથવા લિંક્સ અમારા દ્વારા કોઈપણ રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવતી નથી અને આવી વેબસાઇટ્સ દ્વારા કાર્યરત પ્રેક્ટિસ માટે અમે જવાબદાર નથી. વધુમાં, આ વેબસાઇટ્સ/લિંક્સ, તેમની સામગ્રી સહિત, સતત ફેરફાર કરી શકાય છે અને તેની પોતાની ઉપયોગની શરતો અને ગોપનીયતા નીતિઓ હોઈ શકે છે. અમારી સાઇટ સાથે લિંક ધરાવતી વેબસાઇટ્સ સહિતની કોઈપણ અન્ય વેબસાઇટ પર બ્રાઉઝિંગ અને ઇન્ટરેક્શન, આવી વેબસાઇટ્સ પર પ્રકાશિત તે શરતો અને નીતિઓને આધિન છે.  1. ક્રૉસ-બૉર્ડર ડેટા ટ્રાન્સફર


   કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતી સહિતની તમારી માહિતી સ્ટોર કરવામાં આવે છે, પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે અને ભારતમાં સ્થિત એમેઝોન વેબ સર્વિસ (એડબ્લ્યુએસ) સર્વર અને ડેટાબેઝમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. અમે અમારા સહયોગીઓ અને સેવા પ્રદાતાઓના સ્થાનના આધારે અન્ય દેશોમાં અને સર્વરોમાં પણ માહિતી સ્ટોર, પ્રક્રિયા અને ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ.


   કૃપા કરીને નોંધ કરો કે આ દેશોમાં ગોપનીયતા કાયદા અલગ હોઈ શકે છે (અને સંભવિત રીતે ઓછું) અને વ્યક્તિગત માહિતી આવા દેશોના કાયદા અને જાહેર જરૂરિયાતોને આધિન બની શકે છે, જેમાં લાગુ સરકારી અથવા નિયમનકારી પૂછપરછ, અદાલતના આદેશ અથવા અન્ય સમાન પ્રક્રિયાના પરિણામે સરકારી સંસ્થાઓ, નિયમનકારી એજન્સીઓ અને ખાનગી વ્યક્તિઓને જાહેર કરવામાં આવે છે.


   જો તમે યુએસએ, ઇયુ, ઇઇએ અને યુકે સહિત ભારતની બહારથી અમારા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમારી માહિતી ભારતમાં સ્ટોર અને પ્રોસેસ કરી શકાય છે. અમારા પ્લેટફોર્મ ઍક્સેસ કરીને અથવા અન્યથા અમને માહિતી આપીને, તમે તમારા નિવાસના દેશની બહાર ભારત અને અન્ય દેશોમાં માહિતીના ટ્રાન્સફર માટે સંમતિ આપો છો.  1. જે સમયગાળા માટે તમારી માહિતી સંગ્રહિત કરવામાં આવી છે


   કાનૂની જવાબદારી અથવા વ્યવસાયિક અનુપાલનના હેતુ સહિત, અમે અહીં ઉપર જણાવેલ હેતુઓ માટે જાળવી રાખવાની જરૂર હોય ત્યાં સુધી અમે તમારી માહિતી જાળવી રાખીશું.


   વધુમાં, કૃપા કરીને નોંધ કરો કે અમે પ્લેટફોર્મ પર તમારા દ્વારા સાર્વજનિક રીતે ઉપલબ્ધ કરાયેલા તમામ સંચાર અથવા ફોટા, ફાઇલો અથવા અન્ય દસ્તાવેજોને હટાવી શકતા નથી (ઉદાહરણ તરીકે: ટિપ્પણીઓ, પ્રતિસાદ વગેરે), જો કે, અમે તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને એવી રીતે અનામી કરીશું કે જેને તમે હવે પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ કરાવેલી આવી માહિતીના સહયોગથી વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકશો નહીં. અમે ક્યારેય એકંદર અથવા ઓળખાયેલી માહિતી એક એવી રીતે જાહેર કરીશું નહીં જે તમને વ્યક્તિગત તરીકે ઓળખી શકે છે.


   નોંધ: જો તમે તમારા વિશે સંગ્રહિત કોઈપણ અથવા તમામ માહિતીને ઍક્સેસ કરવા, સુધારવા અને હટાવવા માટે તમારા કોઈપણ અધિકારોનો (નીચે આપેલ 'તમારા અધિકારો' વિભાગમાં ઉલ્લેખિત મુજબ) ઉપયોગ કરવા માંગો છો, તો તમે પ્લેટફોર્મમાં પ્રદાન કરેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને આમ કરી શકો છો. તમે નીચે આપેલ 'ફરિયાદ' વિભાગમાં ઉલ્લેખિત ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પર હંમેશા અમને લખી શકો છો  1. ગોપનીયતા નીતિમાં ફેરફાર:


   અમે સમયાંતરે અમારી પૉલિસીમાં ફેરફાર, સુધારો અથવા બદલાવ કરી શકીએ છીએ; જ્યારે અમે કરીશું, ત્યારે અમે આ પેજની શરૂઆતમાં 'અપડેટેડ તારીખ'માં સુધારો કરીશું. તાજેતરના ફેરફારો જોવા માટે અમે તમને વારંવાર અમારા પ્લેટફોર્મને તપાસવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. જ્યાં સુધી અન્યથા જણાવ્યું ન હોય, ત્યાં સુધી, અમારી વર્તમાન પૉલિસી તમારા વિશેની તમામ માહિતી પર લાગુ પડે છે.

 

 1. ફરિયાદ:


  જો તમારી પાસે આ પૉલિસી વિશે કોઈ પ્રશ્નો છે, તો તમારા અધિકારો, ગોપનીયતા અથવા ફરિયાદો વિશેની ચિંતાનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો, તો કૃપા કરીને અમને support@5paisa.com પર ઇમેઇલ દ્વારા સંપૂર્ણ વર્ણન સાથે લખો.

દેશના વિશિષ્ટ અતિરિક્ત અધિકારો

 1. જો તમે ભારતીય નિવાસી હોવ તો શરતો લાગુ


  તમારા અધિકારો: જો તમે ભારતમાં સ્થિત છો, તો જ્યારે તે કાયદા બની જાય ત્યારે તમારી પાસે વ્યક્તિગત ડેટા સુરક્ષા બિલ (પીડીપીબી) હેઠળ નીચેના અધિકારો હોઈ શકે છે. તમારા લૉગ ઇન પર પ્લેટફોર્મમાં તમને પ્રદાન કરેલા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરીને બધી વિનંતીઓ કરી શકાય છે. તમે અમને આમાં જણાવ્યા મુજબ પણ લખી શકો છો “ફરિયાદો” ઉપરનો વિભાગ, અને અમે તમને કાયદા દ્વારા જરૂરી હદ સુધી સમસ્યાઓનું સમાધાન કરીશું.


   1. પુષ્ટિ અને ઍક્સેસનો અધિકાર: તમારી પાસે અન્ય સહાયક માહિતી સાથે અમારી સાથે હોય તેવી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની પુષ્ટિ અને ઍક્સેસ મેળવવાનો અધિકાર છે.

   

   1. સુધારણાનો અધિકાર: તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને સુધારવા માટે તમને પૂછવાનો અધિકાર છે જે અમારી સાથે છે જે તમને લાગે છે કે ખોટી છે. તમને લાગે છે કે અમારી પાસે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી અપડેટ કરવાનો અધિકાર પણ છે જે તમને લાગે છે કે અપૂર્ણ અથવા આઉટ-ઑફ-ડેટ છે.

   

   1. ડેટા પોર્ટેબિલિટીનો અધિકાર: તમને પૂછવાનો અધિકાર છે કે તમે અમને અન્ય સંસ્થામાં અથવા કેટલીક ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં તમને આપેલી વ્યક્તિગત માહિતીને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ.

   

   1. ભૂલી જવાનો અધિકાર: તમારી પાસે કેટલીક ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં તમારી વ્યક્તિગત માહિતીના સતત જાહેર કરવાને પ્રતિબંધિત અથવા રોકવાનો અધિકાર છે.

   

  1. ભૂલ કરવાનો અધિકાર: જો તમે અમારા પ્લેટફોર્મમાંથી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને પાછી ખેંચવા/દૂર કરવા માંગો છો, તો તમને અમારા પ્લેટફોર્મમાંથી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને ભૂલવાનો વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે. જો કે, કૃપા કરીને નોંધ કરો કે આવી ખામી અમારા પ્લેટફોર્મ (ખાસ કરીને આ પૉલિસીમાં જણાવેલ હોય તે સિવાય) માંથી તમારી તમામ વ્યક્તિગત માહિતીને દૂર કરશે અને તેના પરિણામે કાયમી ધોરણે તમારા એકાઉન્ટને હટાવી શકાશે, અને તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાશે નહીં.

   

 2. જો તમે યુનાઇટેડ કિંગડમ (યુકે), યુરોપિયન યુનિયન (ઇયુ) દેશ અથવા યુરોપિયન ઇકોનોમિક વિસ્તાર (ઇઇએ) ના નિવાસી હો, તો શરતો લાગુ


  તમારા અધિકારો: જો તમે યુનાઇટેડ કિંગડમ (UK) અથવા યુરોપિયન યુનિયન (EU) અથવા યુરોપિયન ઇકોનોમિક વિસ્તાર (EEA) માં સ્થિત છો, તો તમારી પાસે અનુક્રમે UK અને EU સામાન્ય ડેટા સુરક્ષા નિયમન (GDPR) હેઠળ નીચેના અધિકારો છે. તમામ વિનંતીઓ આમાં ઉલ્લેખિત સરનામાં પર મોકલવી જોઈએ “ફરિયાદો” ઉપરનો વિભાગ, અને અમે લાગુ કાયદા દ્વારા જરૂરી હદ સુધી વિનંતીઓને પૂર્ણ કરીશું.
   1. તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને ઍક્સેસ કરવાનો અધિકાર: તમારા સંબંધિત વ્યક્તિગત માહિતી પર પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે કે નહીં તે અંગે પુષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર તમારી પાસે છે અને, તે કેસ ક્યાં છે, વ્યક્તિગત માહિતીની ઍક્સેસ માંગી શકાય છે;

   

   1. સુધારાનો અધિકાર: અમારું લક્ષ્ય તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને સચોટ, વર્તમાન અને સંપૂર્ણ રાખવાનું છે. જો તમને લાગે છે કે તમારી માહિતી ખોટી અથવા અપૂર્ણ છે તો કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો;

   

   1. ભૂસવાનો અધિકાર: કેટલાક કિસ્સાઓમાં, તમને વિનંતી કરવાનો કાનૂની અધિકાર છે કે અમે તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને ભૂસી નાખીએ છીએ;

   

   1. પ્રક્રિયા કરવાનો અધિકાર: તમારી પાસે કેટલીક શરતો હેઠળ તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની અમારી પ્રક્રિયાને આક્ષેપ કરવાનો અધિકાર છે;

   

   1. પ્રક્રિયાને પ્રતિબંધિત કરવાનો અધિકાર: તમને વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે કે અમે કેટલીક શરતો હેઠળ તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની પ્રક્રિયાને પ્રતિબંધિત કરીએ છીએ;

   

   1. ડેટા પોર્ટેબિલિટીનો અધિકાર: તમને વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે કે અમે અન્ય સંસ્થાને એકત્રિત કરેલ ડેટા ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, અથવા સીધા તમને, કેટલીક શરતો હેઠળ;

   

   1. સરકારી સુપરવાઇઝરી અધિકારીને ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર: જો તમને લાગે છે કે અમે જીડીપીઆરની લાગુ જોગવાઈઓ અનુસાર તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની પ્રક્રિયા કરી નથી, તો અમે તમને ઉપરની 'ફરિયાદો' વિભાગમાં પ્રદાન કરેલા ઇમેઇલ ઍડ્રેસ પર અમારો સંપર્ક કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. તમને સંબંધિત સુપરવાઇઝરી અધિકારીને GDPR ફરિયાદ કરવાનો અથવા અદાલતો દ્વારા ઉપાય મેળવવાનો અધિકાર પણ છે. પર્યવેક્ષક અધિકારીઓની સૂચિ અહીં ઉપલબ્ધ છે: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. જો તમને તમારા અધિકારો સંબંધિત વધુ સહાયની જરૂર હોય, તો કૃપા કરીને નીચે પ્રદાન કરેલી સંપર્ક માહિતીનો ઉપયોગ કરીને અમારો સંપર્ક કરો, અને અમે લાગુ કાયદા અનુસાર તમારી વિનંતીને ધ્યાનમાં લઈશું. તમે https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en ની મુલાકાત લઈને તમારી સમસ્યાના દેખરેખ પ્રાધિકરણને ઓળખી શકો છો.

   

  1. પ્રોફાઇલિંગ સહિત સ્વયંસંચાલિત નિર્ણય લેવાના વિષયને આધિન ન રહેવાનો અધિકાર: તમારી પાસે માત્ર સ્વયંસંચાલિત પ્રોસેસિંગ પર આધારિત નિર્ણયને આધિન ન રહેવાનો અધિકાર છે, જેમાં પ્રોફાઇલિંગ સહિત, જે તમારા સંબંધિત કાનૂની અથવા સમાન રીતે નોંધપાત્ર અસરો ઉત્પન્ન કરે છે.


  અમે તમારા વિશેની વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ અને તેની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ માત્ર ત્યાં જ અમારી પાસે કાનૂની તર્કસંગતતા છે. તેના માટે અરજી કરેલ ચોક્કસ કાનૂની તર્કસંગતતા એકત્રિત કરેલી વ્યક્તિગત માહિતીના પ્રકાર અને જે સંદર્ભમાં તેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે તેના પર આધારિત રહેશે, જેમાં શામેલ સેવાઓ શામેલ છે.


 3. જો તમે કૅલિફોર્નિયા રાજ્યના નિવાસી હોવ તો શરતો લાગુ


  જો તમે કેલિફોર્નિયા રાજ્યના નિવાસી છો, તો તમારી પાસે સીમા સુધી નીચેના અધિકારો છે, અને રીતે, સીસીપીએમાં સેટ આઉટ કરો:


  1. અમે તમારા પર હોલ્ડ કરેલી વ્યક્તિગત માહિતીને ઍક્સેસ કરવાનો અધિકાર;
  2. કલેક્શનના મુદ્દા પહેલાં અમે તેમની પાસેથી શું વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ તે જાણવાનો અધિકાર;
  3. માર્કેટિંગ, વિશ્લેષણ અને અન્ય સમાન પ્રવૃત્તિઓમાંથી પસંદગી કરવાનો અધિકાર;
  4. ભેદભાવ વિના સમાન સેવાઓનો અધિકાર; અને
  5. વ્યક્તિગત માહિતીને હટાવવાની વિનંતી કરવાનો અધિકાર.


  ઉપરોક્ત અધિકારો, જે રીતે તમે તે અને કેટેગરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને અમે તમારી માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ તે રીતે નીચે વિગતવાર છે.

  1. CCPA નોટિસ કલેક્શન પર:


   સીસીપીએના હેતુઓ માટે, ઉપર વર્ણવેલ માહિતી એકત્રિત કરવામાં, અમે તમારી પાસેથી નીચે સૂચિબદ્ધ વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ એકત્રિત કરીએ છીએ:


    1. ઓળખકર્તાઓ: અમે તમારું નામ, ઇમેઇલ ઍડ્રેસ, મોબાઇલ નંબર, યૂઝરનું નામ, અનન્ય વ્યક્તિગત ઓળખકર્તા અને ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકૉલ (આઇપી) ઍડ્રેસ એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. અમે તમારું નામ, સંપર્ક માહિતી અને ઉપકરણ અને ઑનલાઇન ઓળખકર્તાઓ જેવી "અમે એકત્રિત કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ અને શેર કરીએ છીએ" વિભાગમાં સેટ કરેલ ઓળખકર્તાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

    

    1. કેલિફોર્નિયા ગ્રાહક રેકોર્ડ્સ કાયદામાં વર્ણવેલ વ્યક્તિગત માહિતીની વિશેષતાઓ: અમે તમારું નામ, ઇમેઇલ ઍડ્રેસ, યૂઝરનેમ, અનન્ય વ્યક્તિગત ઓળખકર્તા અને જાતિ એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. અમે કેલિફોર્નિયા કન્ઝ્યુમર રેકોર્ડ સ્ટેટ્યુટમાં વર્ણવેલ વ્યક્તિગત માહિતીના કેટેગરીનો ઉપયોગ આ પૉલિસીના 'અમે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એકત્રિત કરેલી માહિતીનો શેર કરીએ છીએ' વિભાગમાં નિર્ધારિત કર્યા મુજબ કરીએ છીએ.

    

    1. ઇન્ટરનેટ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક નેટવર્ક પ્રવૃત્તિની માહિતી: અમે ઉપર વર્ણવેલ મુજબ કૂકીઝ એકત્રિત કરીએ છીએ, અમે ઑટોમેટિક રીતે તમારા બ્રાઉઝર અને તમારા ડિવાઇસથી માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું, જેમાં પ્લેટફોર્મ તેમજ તમારા લોકેશન, ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (આઇપી) ઍડ્રેસ, ડોમેન સર્વર, બ્રાઉઝરનો પ્રકાર, ઍક્સેસ સમય અને ડેટા જેના વિશે તમે પ્લેટફોર્મ પર મુલાકાત લો છો તેની માહિતી શામેલ છે. અમે આ પૉલિસીના "અમે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એકત્રિત કરેલી માહિતી" સેક્શનમાં સેટ કર્યા મુજબ ઇન્ટરનેટ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક નેટવર્ક પ્રવૃત્તિ માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

    

    1. જીઓલોકેશન ડેટા: અમે તમારું IP ઍડ્રેસ એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. અમે આ પૉલિસીના "એકત્રિત કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ અને શેર કરીએ છીએ" વિભાગમાં નિર્ધારિત કરેલ ભૌગોલિક સ્થાન ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.

    

    1. ઑડિયો, ઇલેક્ટ્રોનિક, વિઝ્યુઅલ અથવા સમાન માહિતી: અમે પ્લેટફોર્મ પર કન્ટેન્ટ તરીકે અપલોડ કરેલી તમારી પ્રોફાઇલ પિક્ચર અથવા અન્ય ઑડિયો અથવા વિઝ્યુઅલ માહિતી એકત્રિત કરી શકીએ છીએ. અમે આ પૉલિસીના "અમે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એકત્રિત કરેલી માહિતીનો ઉપયોગ અને શેર કરીએ છીએ" સેક્શનમાં સેટ કરેલ ઑડિયો, ઇલેક્ટ્રોનિક, વિઝ્યુઅલ અથવા સમાન માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

    

   1. ઇન્ફરન્સ: અમે એકત્રિત કરેલી વ્યક્તિગત માહિતીના આધારે માહિતી આપી શકીએ છીએ (જેમ કે રિટેન્શન અથવા અટ્રિશનની શક્યતા). અમે આ પૉલિસીના "અમે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એકત્રિત કરેલી માહિતી" સેક્શનમાં નિર્ધારિત કર્યા મુજબ માહિતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.  1. છેલ્લા 12 મહિનાઓ દરમિયાન CCPA ડેટાની પ્રેક્ટિસ:


    1. એકત્રિત કરેલી વ્યક્તિગત માહિતી: આ નીતિમાં વર્ણવેલ મુજબ, અમે અગાઉના 12 મહિનાઓ દરમિયાન નીચે સૂચિબદ્ધ વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ એકત્રિત કરી છે:
     • ઓળખકર્તાઓ
     • કેલિફોર્નિયા ગ્રાહક રેકોર્ડ્સ કાયદામાં વર્ણવેલ વ્યક્તિગત માહિતીની લાક્ષણિકતાઓ
     • ઇન્ટરનેટ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક નેટવર્ક પ્રવૃત્તિની માહિતી
     • જીઓલોકેશન ડેટા
     • વ્યવસાયિક માહિતી
     • ઑડિયો, ઇલેક્ટ્રોનિક, વિઝ્યુઅલ, થર્મલ, ઓલ્ફેક્ટરી અથવા સમાન માહિતી
      ઇન્ફરન્સ

    

    1. સ્રોતોની કેટેગરી: અમે તમારા અને અમારા ચુકવણી પ્રોસેસર્સ પાસેથી આ પૉલિસીમાં ઓળખાયેલી વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરી છે.

    

    1. એકત્રિત કરવા માટે વ્યવસાય અને વ્યવસાયિક હેતુઓ: અમે નીચેના હેતુઓ માટે ઉપર સૂચિબદ્ધ વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ એકત્રિત કરી છે:
     • પ્લેટફોર્મ ઑપરેટ કરો;
     • તમને અમારી સેવાઓ પ્રદાન કરો;
     • અમારા નિયમો અને શરતો અને કરારોને સન્માનિત કરો;
     • અમારા પ્લેટફોર્મ અને સેવાઓની ગોપનીયતા અને સુરક્ષાની ખાતરી કરો;
     • તમારી સાથેના અમારા સંબંધોને મેનેજ કરો;
     • તમારી સાથે વાતચીત કરો;
     • પ્લેટફોર્મ અને અમારી સેવાઓના ઉપયોગનું વિશ્લેષણ કરો;
     • તમારો અનુભવ વધારો;
     • પ્લેટફોર્મ પર મુલાકાતોને ટ્રૅક કરો;
     • પ્લેટફોર્મ પર તમને વધુ વ્યક્તિગત અને ઇન્ટરેક્ટિવ અનુભવ પ્રદાન કરો; અને
     • વપરાશ વિશ્લેષણના હેતુઓ.

    

    1. વેચાયેલી વ્યક્તિગત માહિતી: અમે પાછલા 12 મહિનાઓ દરમિયાન વ્યક્તિગત માહિતીની કેટેગરી વેચી નથી.

    

   1. વ્યવસાયિક હેતુ માટે જાહેર કરેલ વ્યક્તિગત માહિતી: અમે અગાઉના 12 મહિનાઓ દરમિયાન નીચે સૂચિબદ્ધ વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ માટે વ્યવસાયિક હેતુ માટે જાહેર કર્યું છે:
    • ઓળખકર્તાઓ
    • કેલિફોર્નિયા ગ્રાહક રેકોર્ડ્સ કાયદામાં વર્ણવેલ વ્યક્તિગત માહિતીની લાક્ષણિકતાઓ
    • ઇન્ટરનેટ અથવા અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક નેટવર્ક પ્રવૃત્તિની માહિતી
    • જીઓલોકેશન ડેટા
    • વ્યવસાયિક માહિતી
    • ઑડિયો, ઇલેક્ટ્રોનિક, વિઝ્યુઅલ, થર્મલ, ઓલ્ફેક્ટરી અથવા સમાન માહિતી
     ઇન્ફરન્સ


    અમે થર્ડ પાર્ટીની નીચેની કેટેગરીમાં વ્યક્તિગત માહિતીની દરેક કેટેગરી જાહેર કરી છે: (1) કોર્પોરેટ માતાપિતા, પેટાકંપનીઓ અને સહયોગીઓ; (2) સલાહકારો (એકાઉન્ટન્ટ, અટૉર્ની); (3) સેવા પ્રદાતાઓ (ડેટા વિશ્લેષણ, ડેટા સ્ટોરેજ, મેઇલિંગ, માર્કેટિંગ, વેબસાઇટ અને પ્લેટફોર્મ વહીવટ, તકનીકી સહાય); અને (4) ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ અને પ્લેટફોર્મ્સ.

 

 1. CCPA હેઠળ ગ્રાહક અધિકારો અને વિનંતીઓ


  CCPA ગ્રાહકોને વિનંતી કરવાનો અધિકાર આપે છે કે અમે (1) જાહેર કરીએ છીએ કે અમે કઈ વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ, તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જાહેર કરીએ છીએ અને વેચીએ છીએ અને (2) અમારા દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી અથવા જાળવવામાં આવેલી કેટલીક ચોક્કસ વ્યક્તિગત માહિતી હટાવીએ છીએ. તમે નીચે જણાવેલ મુજબ આ વિનંતીઓ અમને સબમિટ કરી શકો છો, અને અમે આ અધિકારોને સન્માનિત કરીએ છીએ જ્યાં તેઓ લાગુ કરે છે.


  જો વિનંતી એવી રીતે સબમિટ કરવામાં આવી છે કે જે સબમિટ કરવા માટે નિયુક્ત પદ્ધતિઓમાંથી એક નથી, અથવા જો વિનંતી અમારી વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા સંબંધિત કોઈપણ રીતે ખામીયુક્ત હોય, તો અમે કાં તો (i) વિનંતીને સારવાર કરીશું કેમ કે તે નિયુક્ત રીતે સબમિટ કરવામાં આવી હોય, અથવા (ii) તમને વિનંતી સબમિટ કરવાની અથવા વિનંતી સાથેની કોઈપણ ખામીને કેવી રીતે ઉપાડવી તે વિશે વિશિષ્ટ દિશાઓ પ્રદાન કરીશું.


   1. જાણવાની વિનંતી: કેલિફોર્નિયાના નિવાસી તરીકે, તમારી પાસે વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે: (1) અમે તમારા વિશે એકત્રિત કરેલી વ્યક્તિગત માહિતીના વિશિષ્ટ તુકડાઓ; (2) અમે તમારા વિશે એકત્રિત કરેલી વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ; (3) વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવતી સ્ત્રોતોની શ્રેણીઓ; (4) તમારા વિશેની વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ કે અમે વેચી છે અને જેમને વ્યક્તિગત માહિતી વેચવામાં આવી હતી તેમની શ્રેણીઓ; (5) તમારા વિશેની વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ કે અમે વ્યવસાયિક હેતુ માટે અને થર્ડ પાર્ટીઓની શ્રેણીઓ કે જેમને વ્યવસાયિક હેતુ માટે વ્યક્તિગત માહિતી જાહેર કરવામાં આવી હતી તેને જાહેર કરી હતી; (6) વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત, જાહેર કરવા અથવા વેચવા માટે વ્યવસાયિક અથવા વ્યવસાયિક હેતુ; અને (7) તૃતીય પક્ષોની શ્રેણીઓ જેમની સાથે અમે વ્યક્તિગત માહિતી શેર કરીએ છીએ. અમારા પ્રતિસાદમાં ચકાસણીપાત્ર વિનંતીની પ્રાપ્તિના 12-મહિનાના સમયગાળાને આવરી લેવામાં આવશે.

   

   1. હટાવવાની વિનંતી: કેલિફોર્નિયાના નિવાસી તરીકે, તમારી પાસે અમારા દ્વારા એકત્રિત અથવા જાળવવામાં આવેલી કેટલીક ચોક્કસ વ્યક્તિગત માહિતીના ભૂલ/હટાવવાની વિનંતી કરવાનો અધિકાર છે. અહીં વર્ણવેલ મુજબ, અમે અમારા રેકોર્ડ્સમાંથી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને હટાવીશું અને તેમના રેકોર્ડ્સમાંથી તમારી વ્યક્તિગત માહિતીને હટાવવા માટે કોઈપણ સેવા પ્રદાતાઓને (લાગુ કાયદા હેઠળ વ્યાખ્યાયિત કર્યા મુજબ) નિર્દેશિત કરીશું. જો કે, જો કાયદા હેઠળ છૂટ લાગુ પડે તો હટાવવાની વિનંતીને સન્માનિત કરવાની જરૂર નથી.

   

  1. વિનંતી સબમિટ કરી રહ્યા છીએ:

    1. સૂચનાઓ સબમિટ કરવી: તમે ઉપરના 'ફરિયાદ' સેક્શનમાં પ્રદાન કરેલા ઍડ્રેસ પર જાણવા અથવા હટાવવા માટે વિનંતી સબમિટ કરી શકો છો અથવા અમારા દ્વારા ઉપયોગની શરતો અથવા પ્લેટફોર્મ પેજમાં અમારા દ્વારા પ્રદાન કરેલા ઍડ્રેસ પર મેઇલ દ્વારા વિનંતી સબમિટ કરીને સબમિટ કરી શકો છો. હટાવવાની વિનંતીઓ સંબંધિત, અમે તમને તમારી વ્યક્તિગત માહિતીના પસંદગીના ભાગોને હટાવવાની પસંદગી સાથે રજૂ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ તમામ વ્યક્તિગત માહિતીને હટાવવા માટે વૈશ્વિક વિકલ્પ ઑફર કરવામાં આવશે અને વધુ મુખ્યત્વે પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે.

    

    1. વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા: જાણવા અથવા હટાવવા માટે વિનંતીઓ સબમિટ કરનાર લોકોની ઓળખ વેરિફાઇ કરવા માટે અમને કાયદા દ્વારા જરૂરી છે. વિનંતી કરનાર વ્યક્તિએ તે ગ્રાહક છે કે જેના વિશે અમે માહિતી એકત્રિત કરી છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે, અમે તમારા દ્વારા પ્રદાન કરેલી માહિતીને ઓળખીને તમારી ઓળખની ચકાસણી કરીશું જે અમે પહેલેથી જ તમારા વિશે જાળવી રાખી છે. આ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે, તમારે તમારું નામ અને ઇમેઇલ ઍડ્રેસ અને મોબાઇલ નંબર પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે (જો પ્લેટફોર્મ પર રજિસ્ટર કરતી વખતે અથવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમારા દ્વારા સ્વૈચ્છિક રીતે પ્રદાન કરવામાં આવેલ હોય). જો અમે તમારી ઓળખને વેરિફાઇ કરી શકતા નથી તો અમે તમને જાણ કરીશું. કૃપા કરીને નોંધ કરો-


      1. જો અમે વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓ માટે વિનંતી કરનાર વ્યક્તિની ઓળખને ચકાસી શકતા નથી, તો અમે વિનંતીને નકારી શકીએ છીએ. જો આ કારણસર વિનંતી સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે નકારવામાં આવી હોય, તો અમે તમને અમારી ગોપનીયતા નીતિની એક કૉપી પ્રદાન કરીશું અથવા તમને નિર્દેશિત કરીશું.

      

      1. જો અમે વ્યક્તિગત માહિતીના વિશિષ્ટ ભાગો માટે વિનંતી કરનાર વ્યક્તિની ઓળખને વેરિફાઇ કરી શકતા નથી, તો અમને વિનંતીકર્તાને વ્યક્તિગત માહિતીના કોઈપણ વિશિષ્ટ ભાગો જાહેર કરવા પર પ્રતિબંધ છે. જો કે, જો આ કારણસર સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે નકારવામાં આવ્યું હોય, તો અમે વિનંતીનું મૂલ્યાંકન કરીશું કારણ કે તે ગ્રાહક વિશે વ્યક્તિગત માહિતીની શ્રેણીઓનું ખુલાસા કરવા માંગે છે.

      

     1. જો અમે હટાવવા માટે વિનંતી કરનાર વ્યક્તિની ઓળખને ચકાસી શકતા નથી, તો અમે વિનંતીને નકારી શકીએ છીએ. જો કોઈ વાજબી પદ્ધતિ નથી જેના દ્વારા અમે વિનંતીકર્તાની ઓળખને નિશ્ચિતતાની ડિગ્રી સુધી વેરિફાઇ કરી શકીએ, તો અમે આને અમારા જવાબમાં જણાવીશું અને સમજાવીશું કે અમારી પાસે કોઈ વાજબી પદ્ધતિ નથી જેના દ્વારા અમે વિનંતીકર્તાની ઓળખને વેરિફાઇ કરી શકીએ.

    

    1. અધિકૃત એજન્ટ: અધિકૃત એજન્ટ આ પૉલિસીમાં ઓળખાયેલી પદ્ધતિઓ દ્વારા વિનંતીઓ સબમિટ કરી શકે છે. જો તમે કોઈ અધિકૃત એજન્ટનો ઉપયોગ જાણવા અથવા હટાવવાની વિનંતી સબમિટ કરવા માટે કરો છો, તો અમારે તમને આની જરૂર પડી શકે છે: (1) સહી કરેલી પરવાનગી સાથે અધિકૃત એજન્ટને પ્રદાન કરો; (2) સીધા અમારી સાથે તમારી ઓળખ વેરિફાઇ કરો; અને (3) સીધા અમારી સાથે પુષ્ટિ કરો કે તમે વિનંતી સબમિટ કરવા માટે અધિકૃત એજન્ટની પરવાનગી પ્રદાન કરી છે. જો કે, જો તમે કેલિફોર્નિયા પ્રોબેટ કોડને અનુસરીને પાવર ઑફ એટર્ની સાથે અધિકૃત એજન્ટ પ્રદાન કર્યું હોય તો અમને આ ક્રિયાઓની જરૂર પડશે નહીં.

    

    1. અતિરિક્ત વિનંતીઓ: જો કોઈ વપરાશકર્તા પાસેથી વિનંતીઓ સ્પષ્ટપણે અસંસ્થાપિત અથવા અતિશય હોય, ખાસ કરીને તેમના પુનરાવર્તિત અક્ષરને કારણે, અમે (1) વાજબી ફી વસૂલ કરી શકીએ છીએ, અથવા (2) વિનંતી પર કાર્ય કરવાનો ઇનકાર કરી શકીએ છીએ અને વિનંતીને નકારવા માટેના કારણને સૂચિત કરી શકીએ છીએ. જો અમે ફી ચાર્જ કરીએ, તો રકમ માહિતી અથવા સંચાર પ્રદાન કરવા અથવા વિનંતી કરેલી કાર્યવાહી કરવાના વહીવટી ખર્ચના આધારે રહેશે.

    

   1. સીસીપીએ બિન-ભેદભાવ: સીસીપીએ દ્વારા પ્રદાન કરેલા અધિકારોની તમારી કવાયતને કારણે તમને અમારા દ્વારા ભેદભાવપૂર્ણ સારવાર પ્રાપ્ત ન કરવાનો અધિકાર છે. અમે ફાઇનાન્શિયલ પ્રોત્સાહનો અને કિંમત અથવા સર્વિસમાં તફાવતો ઑફર કરતા નથી, અને અમે CCPA હેઠળ યૂઝર/ગ્રાહકો સામે તેમના અધિકારોનો ઉપયોગ કરવા માટે ભેદભાવ કરતા નથી.