પરાગ પારિખ Sip કૅલ્ક્યૂલેટર

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સૌથી વ્યાપક રીતે રોકાણ કરેલા રોકાણ સાધનોમાંથી એક છે, જે રોકાણકારોને ઓછા જોખમના એક્સપોઝર અને ઉચ્ચ વળતરની ક્ષમતા સાથે રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. અપર્યાપ્ત અથવા મર્યાદિત ભંડોળવાળા રોકાણકારો માટે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ (એસઆઈપી) આદર્શ છે. એસઆઈપી રોકાણકારોને સમય જતાં સંપત્તિ બનાવવા માટે પૂર્વનિર્ધારિત માસિક રકમનું રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો કે, એસઆઈપી દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, તમારી પસંદ કરેલી સ્કીમ યોગ્ય હોવાની ખાતરી કરવા માટે રિટર્ન અને ભવિષ્યના મૂલ્યની ગણતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે PPFAS મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ પર રિટર્નની ગણતરી કરવા માંગો છો, તો તમે તમારા SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ભવિષ્યના મૂલ્યને જાણવા માટે PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

%
  • રોકાણની રકમ
  • સંપત્તિ મેળવી
  • રોકાણની રકમ
  • ₹0000
  • સંપત્તિ મેળવી
  • ₹0000
  • અપેક્ષિત રકમ
  • ₹0000

વાર્ષિક બ્રેકડાઉન

રોકાણની રકમ
₹ 61,200
સંપત્તિ મેળવી
₹ 10,421


3 વર્ષ પછી તમારા રોકાણનું કુલ મૂલ્ય હશે

₹ 71,621
વર્ષ રોકાણની રકમ સંપત્તિ મેળવી અપેક્ષિત રકમ
વર્ષ રોકાણની રકમ સંપત્તિ મેળવી અપેક્ષિત રકમ
2023 ₹ 20,400 ₹ 1,139 ₹ 21,539
2024 ₹ 20,400 ₹ 3,395 ₹ 45,334
2025 ₹ 20,400 ₹ 5,887 ₹ 71,621

અન્ય SIP કેલ્ક્યુલેટર

રોકાણકારો સમય જતાં વધુ વળતર મેળવવા માટે વિવિધ નાણાંકીય સાધનોમાં તેમની સંપત્તિને વિવિધતા આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઇક્વિટી સીધા અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા રોકાણ કરવામાં આવે છે. તેઓ વિવિધ કંપનીના સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવા માટે રોકાણકારોના પૈસા પૂલ કરે છે. એકસામટી રકમ વગરના રોકાણકારો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનામાં ચોક્કસ માસિક રકમને ભંડોળ આપીને એસઆઈપી દ્વારા રોકાણ કરી શકે છે.

ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, તમારે આનો ઉપયોગ કરીને એક આદર્શ માસિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ નિર્ધારિત કરવી જોઈએ PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટર. PPFAS મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર રોકાણના સમયગાળા અને રોકાણના સમયગાળાના આધારે વર્તમાન એસઆઈપી રોકાણોના ભવિષ્યના મૂલ્યની સચોટ રીતે ગણતરી કરવાની દિશામાં લક્ષ્યાંકિત કરવામાં આવે છે PPFAS sip વ્યાજ દર.

SIP માં રોકાણ કરનાર રોકાણકારો મેચ્યોરિટી પર ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે માસિક રોકાણ રકમ સેટ કરે છે. જો કે, માસિક રકમ સ્થાપિત કરવા માટે મેચ્યોરિટી મૂલ્ય, રોકાણનો સમયગાળો અને અપેક્ષિત વળતર દરના આધારે ગણતરીની જરૂર પડે છે. 5paisa's PPFAS મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર એક ઑનલાઇન ટૂલ છે જે તમને તે રકમની સચોટ ગણતરી કરવાની મંજૂરી આપે છે.

ઉપયોગ કરતી વખતે SIP રિટર્ન કેલ્ક્યુલેટર PPFAS, તમારે દર મહિને ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા હોય તે રકમ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સમયગાળો અને ઇચ્છિત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમના રિટર્નનો અપેક્ષિત દર વિશેની વિગતો ભરવાની જરૂર છે. એકવાર તમે બધી વિગતો દાખલ કર્યા પછી PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટર સચોટ અને ભૂલ-મુક્ત પરિણામો પ્રદર્શિત કરવા માટે ગણિત સમીકરણનો ઉપયોગ કરે છે. 

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારોને સમય જતાં સારા નફા કમાવવા માટે ઓછી જોખમની રીત પ્રદાન કરે છે. કેટલાક એકસામટી રકમમાં રોકાણ કરે છે, જ્યારે અન્ય વ્યાપક સમયગાળા માટે એસઆઈપી દ્વારા રોકાણ કરે છે.

સફળ થવા માટે, રોકાણકારોએ તેમના રોકાણોને તેમના નાણાંકીય ઉદ્દેશોને પ્રાપ્ત કરવાની ખાતરી કરવા માટે એક આદર્શ માસિક રોકાણ રકમ નિર્ધારિત કરવી આવશ્યક છે. પીપીએફએસ એસઆઈપી કેલ્ક્યુલેટર એક ઑનલાઇન ટૂલ છે જે કોઈપણ પીપીએફએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ માટે રોકાણની રકમ, અવધિ અને અપેક્ષિત રિટર્ન દરના આધારે રિટર્નની ગણતરીમાં સહાય કરે છે.

PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટર રોકાણકારોને કોઈપણ પીપીએફએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ પર રિટર્નની ગણતરી કરવાની મંજૂરી આપે છે. રોકાણકારો તેનો ઉપયોગ રોકાણના સમયગાળા પછી માસિક રોકાણની રકમ અને તેમના કુલ રોકાણોના અપેક્ષિત મૂલ્યને નિર્ધારિત કરવા માટે કરી શકે છે. કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ અને સચોટ મફત છે.

 

PPFAS SIP રિટર્નની ગણતરી કરવા માટે ફોર્મ્યુલા

એસઆઈપી માર્ગ દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં રોકાણ કરતી વખતે, રોકાણકારોએ માસિક રોકાણની રકમ અને રોકાણના સમયગાળા જેવા પરિબળો નક્કી કરવાના રહેશે. ધ PPFAS sip વ્યાજ દર કૅલ્ક્યૂલેટર આ ગણતરીમાં મદદ કરી શકે છે, પરંતુ એક મેન્યુઅલ રીત પણ છે.

PPFAS ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ SIP રિટર્નની ગણતરી કરવાની ફોર્મ્યુલા છે

FV = P x ({[ 1+ i] ^ n -1} / I) x (1+i)


ક્યાં

એફવી = ભવિષ્યનું મૂલ્ય (મેચ્યોરિટી પર અંતિમ ચુકવણી)

P = SIP શરૂ કરતી વખતે મુખ્ય રોકાણ

i = ટકાવારી/12 માં વાર્ષિક વ્યાજ દર (કમ્પાઉન્ડ વ્યાજ)

N = મહિનાની સંખ્યા

તમે તમારા SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પરના રિટર્નની ગણતરી કરવા માટે ઉપરોક્ત ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે માસિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં ₹ 5,000 ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગો છો જે 10 વર્ષ માટે 10% રિટર્ન આપે છે. તમે SIP ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ આ રીતે કરી શકો છો 

FV = 5,000 ({[1 + 0.008] ^ {120 – 1} / 0.008) x (1 + 0.008)

અહીં, પરિણામો હશે:

રોકાણની રકમ: ₹ 6,00,000

મેળવેલ સંપત્તિ: ₹ 4,32,760

અપેક્ષિત રકમ: ₹ 10,32,760 મેચ્યોરિટી સુધી વિવિધ ભવિષ્યના રિટર્ન પ્રદર્શિત કરવા માટે અહીં એક ટેબલ છે: 

સમયગાળો 

Sip ની રકમ 

ભવિષ્યનું મૂલ્ય (₹)

2 વર્ષો

4,000

1,20,000

4 વર્ષો

4,000

2,40,000

6 વર્ષો 

4,000

3,60,000

8 વર્ષો

4,000

4,80,000

એસઆઈપીની સફળતા માટે ગણતરીઓ મહત્વપૂર્ણ છે, તેથી પ્રશ્નમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ માટે વિશિષ્ટ કૅલ્ક્યૂલેટરનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. એસઆઈપી દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું ન્યૂનતમ જોખમ એક્સપોઝર સાથે રિવૉર્ડિંગ હોઈ શકે છે. પીપીએફએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારો, પરંતુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલાં રિટર્નની ગણતરી કરો.

તેવી જ રીતે, ધારો કે તમે એસઆઈપી દ્વારા પીપીએફએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગો છો. તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટર નીચેના પગલાંઓનો ઉપયોગ કરીને રિટર્નની ગણતરી કરવા માટે: 

પગલું 1: કોઈપણ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરીને 5paisa વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા તમારા 5paisa એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો અને SIP કૅલ્ક્યૂલેટર સેક્શન પર નેવિગેટ કરો અને આ પર ક્લિક કરો PPFAS મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર

પગલું 2: માસિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સમયગાળો અને પસંદ કરેલ PPFAS ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમના રિટર્નનો અપેક્ષિત દર જેવી તમામ સંબંધિત વિગતો દાખલ કરો. 

પગલું 3: એકવાર તમે બધી વિગતો દાખલ કર્યા પછી PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટર દાખલ કરેલ રોકાણના સમયગાળા પછી કુલ રોકાણ કરેલી રકમ, મેળવેલ સંપત્તિ (નફો) અને અપેક્ષિત રકમ (મેચ્યોરિટી રકમ) સંબંધિત સચોટ પરિણામો પ્રસ્તુત કરશે. 

સમય જતાં ન્યૂનતમ જોખમ એક્સપોઝર સાથે કોર્પસ બનાવતી વખતે એસઆઈપી દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું ખૂબ જ લાભદાયક હોઈ શકે છે. તમે ચોક્કસ સમયગાળા માટે માસિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શરૂ કરવા માટે પીપીએફએ જેવી આદર્શ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં એસઆઇપી બનાવી શકો છો.

જો કે, એસઆઈપી દ્વારા પીપીએફએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં, માસિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સમયગાળો અને પીપીએફએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમની ગણતરી કરો.

PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટર વિગતવાર ગણતરીઓ માટે નીચેના લાભો પ્રદાન કરે છે: 

  • ચોકસાઈ: PPFAS SIP કૅલ્ક્યૂલેટર કુલ રોકાણ કરેલી રકમ, મેચ્યોરિટી પર મેળવેલ સંપત્તિ અને અપેક્ષિત મૂલ્ય સંબંધિત ખૂબ જ સચોટ માહિતી પ્રદાન કરે છે. તે ઍડ્વાન્સ્ડ એલ્ગોરિધમ્સનો ઉપયોગ કરે છે, નિયમિતપણે કોઈ વિચલન વગર સચોટ પરિણામો પ્રદાન કરે છે. 
  • નિ:શુલ્ક: મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેલ્ક્યુલેટર PPFAS મફતમાં ઉપલબ્ધ છે. તેઓ કોઈપણ ખર્ચ વગર રિટર્નની ગણતરી કરવા માટે અમર્યાદિત વખત કૅલ્ક્યૂલેટરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

હા. પીપીએફએસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિવિધ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓમાંથી ત્રણ કરતાં વધુ રેટિંગ સાથે આવે છે, જે એસઆઈપીને ઓછું જોખમ અને રોકાણકારો માટે સુરક્ષિત બનાવે છે.

પીપીએફએએસ એ અગ્રણી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસમાંથી એક છે જેણે એસઆઈપી માટે અસંખ્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ બનાવી છે જેથી રોકાણકારોને તેમના જોખમ એક્સપોઝરને ઘટાડવા અને સારા રિટર્ન કમાવવાની મંજૂરી મળી શકે.

તમે PPFAS માં SIP એકાઉન્ટ ખોલવા માટે તમારા 5paisa ટ્રેડિંગ અને ડિમેટ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 

પગલું 1: 5paisa પર તમારા ડિમેટ એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.

પગલું 2: ઇચ્છિત PPFAS મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ પસંદ કરો.

પગલું 3: "SIP શરૂ કરો" વિકલ્પ પસંદ કરો.

પગલું 4: બધી જરૂરી વિગતો ભરો અને તમામ દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

પગલું 5: એસઆઈપી ખાતું ખોલવા માટે અરજી સબમિટ કરો.

અન્ય કેલ્ક્યુલેટર્સ

અસ્વીકરણ: 5Paisa વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કેલ્ક્યુલેટર માત્ર માહિતીના હેતુઓ માટે છે અને સંભવિત રોકાણોનો અંદાજ લગાવવામાં તમારી સહાય કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ છે. જો કે, સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કેલ્ક્યુલેટર કોઈપણ રોકાણ વ્યૂહરચના બનાવવા અથવા અમલમાં મૂકવા માટે એકમાત્ર આધાર ન હોવું જોઈએ. વધુ જુઓ...

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91