कॅनरा बँक ऑप्शन चेन

कॉल्सपुट
आवाजओपन इंटप्रीमियमस्टाईक किंमतप्रीमियमओपन इंटआवाज
- - - 77 ₹ 0+0 % 20.25 K+0 % 0
- - - 80 ₹ 0+0 % 20.25 K+0 % 0
- - - 82 ₹ 0+0 % 6.89 लिटर+0 % 6.75 k
- - - 84 ₹ 0+0 % 13.5 K+0 % 0
- - - 85 ₹ 0+0 % 2.09 लिटर+0 % 0
- - - 85 ₹ 0+0 % 6.95 लिटर+0 % 0
0 74.25 K+0 % ₹ 26+0 % 87 ₹ 0+100 % 7.43 लिटर+0 % 6.75 k
- - - 87 ₹ 0+0 % 13.5 K+0 % 0
- - - 88 ₹ 0+0 % 6.75 K+0 % 0
- - - 88 ₹ 0+0 % 2.09 लिटर+0 % 0
- - - 89 ₹ 0+0 % 14.85 लिटर+0 % 0
0 74.25 K+0 % ₹ 26+0 % 90 ₹ 0+0 % 8.17 लिटर+0 % 1.69 एल
- - - 91 ₹ 0+0 % 6.75 K+0 % 6.75 k
- - - 92 ₹ 0-50 % 7.56 लिटर+0 % 6.75 k
- - - 92 ₹ 0+0 % 14.92 लिटर+0 % 54 k
- - - 94 ₹ 0+0 % 2.57 लिटर+0 % 20.25 k
- - - 95 ₹ 0+0 % 6.28 लिटर+0 % 6.75 k
- - - 95 ₹ 0+0 % 7.83 लिटर+0 % 33.75 k
- - - 96 ₹ 0+0 % 0 0
6.75 k 9.18 लिटर+0 % ₹ 26+2.77 % 97 ₹ 0+0 % 57.24 लिटर-1.4 % 5.74 एल
- - - 97 ₹ 0+0 % 4.12 लिटर+0 % 87.75 k
0 13.5 K+0 % ₹ 18+0 % 98 ₹ 0+0 % 2.77 लिटर+0 % 0
- - - 98 ₹ 0+0 % 6.28 लिटर+0 % 87.75 k
6.75 k 54 K+0 % ₹ 23+0 % 99 ₹ 0+50 % 2.3 लिटर+0 % 20.25 k
- - - 99 ₹ 0+0 % 0 0
0 81 K+0 % ₹ 21+0 % 100 ₹ 0+0 % 3.51 लिटर-1.89 % 13.5 k
1.01 एल 8.98 लिटर+0 % ₹ 23+0.44 % 100 ₹ 0+0 % 59 लिटर+0 % 29.57 एल
0 1.49 लिटर+0 % ₹ 16+0 % 101 ₹ 0+100 % 4.79 लिटर+0 % 6.75 k
0 13.5 K+0 % ₹ 18+0 % 101 ₹ 0+0 % 2.9 लिटर+0 % 1.42 एल
54 k 5.6 लिटर-5.68 % ₹ 21+2.7 % 102 ₹ 0+0 % 30.51 लिटर-11.2 % 5.74 एल
0 60.75 K+0 % ₹ 18+0 % 102 ₹ 0+0 % 3.04 लिटर+0 % 2.63 एल
20.25 k 1.15 लिटर+0 % ₹ 20+0 % 103 ₹ 0-33.33 % 3.98 लिटर-7.81 % 67.5 k
13.5 k 81 K+0 % ₹ 21+0 % 103 ₹ 0+0 % 3.58 लिटर+0 % 1.35 एल
0 94.5 K+0 % ₹ 16+0 % 104 ₹ 0+50 % 3.58 लिटर+0 % 47.25 k
0 1.49 लिटर+0 % ₹ 16+0 % 104 ₹ 0+0 % 4.52 लिटर+0 % 74.25 k
40.5 k 2.9 लिटर+0 % ₹ 17+0 % 105 ₹ 0-25 % 5.87 लिटर-4.4 % 54 k
6.75 k 5.81 लिटर+0 % ₹ 20+0 % 105 ₹ 0-25 % 41.92 लिटर+0 % 18.23 एल
0 2.84 लिटर+0 % ₹ 14+0 % 106 ₹ 0-33.33 % 6.95 लिटर-6.36 % 87.75 k
0 1.35 लिटर+0 % ₹ 16+0 % 106 ₹ 0+0 % 4.39 लिटर+0 % 3.98 एल
8.51 एल 28.62 लिटर-15.2 % ₹ 15-5.13 % 107 ₹ 0-25 % 1.06 कोटी-5.76 % 35.91 एल
13.5 k 94.5 K+0 % ₹ 16+0 % 107 ₹ 0+0 % 3.78 लिटर+0 % 3.51 एल
13.5 k 2.77 लिटर+0 % ₹ 15+0 % 108 ₹ 0-40 % 3.92 लिटर-12.12 % 1.96 एल
0 2.84 लिटर+0 % ₹ 16+0 % 108 ₹ 0+0 % 7.49 लिटर+0 % 5.06 एल
6.75 k 9.25 लिटर+0 % ₹ 14+7.69 % 109 ₹ 0-40 % 11.48 लिटर-4.49 % 3.38 एल
0 2.84 लिटर+0 % ₹ 14+0 % 109 ₹ 0+0 % 9.05 लिटर+0 % 2.97 एल
0 6.82 लिटर+0 % ₹ 11+0 % 110 ₹ 0-25 % 19.1 लिटर+3 % 3.24 एल
12.69 एल 45.16 लिटर+0 % ₹ 13+2.73 % 110 ₹ 0-20 % 33.75 K+0 % 13.5 k
47.25 k 3.44 लिटर+2 % ₹ 11-8.15 % 111 ₹ 0-25 % 6.95 लिटर+3 % 6.68 एल
33.75 k 2.97 लिटर+0 % ₹ 12-0.42 % 111 ₹ 0-20 % 8.84 लिटर+0 % 7.97 एल
22.41 एल 29.3 लिटर-3.98 % ₹ 10-5.69 % 112 ₹ 0-33.33 % 39.35 लिटर-8.04 % 28.28 एल
33.75 k 8.57 लिटर+0 % ₹ 11+0 % 112 ₹ 1-9.09 % 14.45 लिटर+0 % 12.02 एल
1.28 एल 13.43 लिटर-1 % ₹ 9-11.5 % 113 ₹ 0-14.29 % 14.92 लिटर-4.74 % 4.32 एल
60.75 k 6.82 लिटर+0 % ₹ 11+0 % 113 ₹ 1+0 % 20.45 लिटर+0 % 13.91 एल
1.82 एल 7.36 लिटर-10.66 % ₹ 9+4.65 % 114 ₹ 0-28.57 % 6.68 लिटर-30.77 % 7.83 एल
1.35 एल 2.57 लिटर+0 % ₹ 9+0 % 114 ₹ 0-25 % 60.75 K+350 % 1.62 एल
2.3 एल 11.41 लिटर-8.65 % ₹ 7-11.54 % 115 ₹ 0-33.33 % 15.8 लिटर-3.7 % 11.34 एल
33.75 k 27 K-99.37 % ₹ 7-17.37 % 115 ₹ 0-30 % 1.62 लिटर+50 % 7.63 एल
12.69 एल 12.02 लिटर-19.82 % ₹ 6-8.27 % 116 ₹ 0-27.27 % 17.89 लिटर+8 % 32.13 एल
6.75 k 0-100 % ₹ 5-33.56 % 116 ₹ 1-5 % 12.42 लिटर+0 % 22.68 एल
1.41 Cr 89.17 लिटर-25.2 % ₹ 5-13.33 % 117 ₹ 1-15.38 % 67.64 लिटर-9.07 % 1.38 Cr
2.57 एल 8.98 लिटर+0 % ₹ 7+0 % 117 ₹ 1-4.35 % 12.49 लिटर+0 % 18.63 एल
2.63 एल 5.81 लिटर+1 % ₹ 4-13.73 % 118 ₹ 1-11.76 % 9.32 लिटर+2 % 13.43 एल
10.6 एल 18.56 लिटर+0 % ₹ 6+1.72 % 118 ₹ 1-3.57 % 18.43 लिटर+0 % 29.77 एल
26.39 एल 22.01 लिटर-4.12 % ₹ 4-17.24 % 119 ₹ 1+0 % 18.23 लिटर-23.51 % 25.11 एल
40.5 k 20.25 K-98.63 % ₹ 4-30.39 % 119 ₹ 1-35.29 % 1.08 लिटर-93.85 % 4.73 एल
30.58 एल 19.44 लिटर-10 % ₹ 3-15.07 % 120 ₹ 1+3.85 % 9.79 लिटर-27.5 % 29.36 एल
58.32 एल 12.96 लिटर+88 % ₹ 3-18.31 % 120 ₹ 1+3.57 % 18.7 लिटर+296 % 66.35 एल
45.16 एल 29.63 लिटर+3 % ₹ 2-22.95 % 121 ₹ 2+9.09 % 11.14 लिटर-19.12 % 24.03 एल
30.51 एल 6.35 लिटर+114 % ₹ 2-20 % 121 ₹ 2+5.71 % 2.63 लिटर+30 % 19.31 एल
स्पॉट किंमत: 121
1.2 Cr 80.66 लिटर-14.03 % ₹ 2-18.37 % 122 ₹ 2+7.14 % 65.14 लिटर-2.03 % 48.26 एल
1.04 Cr 17.01 लिटर+25 % ₹ 2-24.49 % 122 ₹ 2+11.36 % 4.32 लिटर+68 % 26.39 एल
46.51 एल 21.2 लिटर-13.97 % ₹ 2-24.39 % 123 ₹ 3+11.54 % 7.9 लिटर+5 % 12.42 एल
50.42 एल 10.4 लिटर+235 % ₹ 2-23.08 % 123 ₹ 3+12.73 % 1.89 लिटर+300 % 6.95 एल
42.12 एल 19.91 लिटर-33.41 % ₹ 1-21.88 % 124 ₹ 4+7.69 % 8.98 लिटर-6.99 % 6.48 एल
25.31 एल 3.58 लिटर+121 % ₹ 1-25.81 % 124 ₹ 4+10 % 33.75 K+400 % 2.03 एल
49.48 एल 37.06 लिटर-9.41 % ₹ 1-26.92 % 125 ₹ 4+7.5 % 7.76 लिटर-8.73 % 3.98 एल
83.9 एल 18.7 लिटर+242 % ₹ 1-24 % 125 ₹ 5+10.84 % 2.36 लिटर+25 % 4.25 एल
32.54 एल 14.65 लिटर-19.93 % ₹ 1-27.27 % 126 ₹ 5+4.04 % 2.77 लिटर-8.89 % 3.44 एल
9.25 एल 3.11 लिटर+142 % ₹ 1-25 % 126 ₹ 5+6.06 % 54 K+100 % 54 k
1.45 Cr 1.92 कोटी-10.66 % ₹ 1-22.22 % 127 ₹ 6+10.91 % 22.68 लिटर-7.95 % 4.32 एल
4.86 एल 2.7 लिटर+233 % ₹ 1-23.53 % 127 ₹ 5-8.85 % 47.25 K+75 % 47.25 k
8.71 एल 10.4 लिटर-8.88 % ₹ 1-28.57 % 128 ₹ 6-20.81 % 1.62 लिटर+4 % 27 k
4.19 एल 2.3 लिटर+162 % ₹ 0-30.77 % 128 ₹ 7+0 % 6.08 लिटर+0 % 3.65 एल
12.08 एल 16.13 लिटर-5.53 % ₹ 0-25 % 129 ₹ 7-2.72 % 2.9 लिटर+0 % 1.15 एल
33.75 k 33.75 K+0 % ₹ 1+0 % 129 ₹ 8+0 % 3.38 लिटर+0 % 94.5 k
11.41 एल 7.16 लिटर+2 % ₹ 0-30 % 130 ₹ 10+0 % 1.35 लिटर+0 % 0
20.12 एल 6.95 लिटर+232 % ₹ 0-30 % 130 ₹ 8-7.82 % 6.75 K-99.75 % 27 k
10.33 एल 12.15 लिटर-11.76 % ₹ 0-25 % 131 ₹ 9-1.69 % 7.22 लिटर+0 % 47.25 k
1.01 एल 1.01 लिटर+15 % ₹ 0-25 % 131 ₹ 9+0 % 2.16 लिटर+0 % 6.75 k
35.57 एल 36.05 लिटर-16.95 % ₹ 0-14.29 % 132 ₹ 10-33.68 % 2.43 लिटर-2.7 % 20.25 k
40.5 k 1.15 लिटर-15 % ₹ 0-14.29 % 132 ₹ 9+0 % 3.38 लिटर+0 % 33.75 k
9.25 एल 6.89 लिटर-39.64 % ₹ 0-33.33 % 133 ₹ 12+0 % 2.16 लिटर+0 % 0
5.47 एल 6.75 लिटर+0 % ₹ 1+0 % 133 ₹ 10+0 % 1.28 लिटर+0 % 6.75 k
5.81 एल 2.63 लिटर-54.12 % ₹ 0-40 % 134 ₹ 21+0 % 47.25 K+0 % 0
87.75 k 60.75 K+0 % ₹ 0-20 % 134 ₹ 13+0 % 7.22 लिटर+0 % 40.5 k
5.33 एल 8.64 लिटर-23.81 % ₹ 0-25 % 135 ₹ 15+0 % 1.96 लिटर+0 % 0
1.2 Cr 51.23 लिटर+0 % ₹ 1+10 % 135 ₹ 15+0 % 2.5 लिटर+0 % 0
2.84 एल 5.87 लिटर-17.14 % ₹ 0-25 % 136 ₹ 13+0 % 20.25 K+0 % 0
9.86 एल 13.84 लिटर+0 % ₹ 0+0 % 136 ₹ 14+0 % 2.23 लिटर+0 % 0
74.79 एल 1.79 कोटी-10.85 % ₹ 0-25 % 137 ₹ 21+0 % 3.92 लिटर+0 % 0
4.79 एल 6.95 लिटर+0 % ₹ 0+0 % 137 ₹ 21+0 % 47.25 K+0 % 0
40.5 k 6.01 लिटर-1.11 % ₹ 0-33.33 % 138 ₹ 21+0 % 20.25 K+0 % 0
3.24 एल 12.69 लिटर+0 % ₹ 0+14.29 % 138 ₹ 15+0 % 1.96 लिटर+0 % 33.75 k
2.7 एल 27.34 लिटर-2.41 % ₹ 0-33.33 % 139 - - -
3.17 एल 5.67 लिटर+0 % ₹ 0+0 % 139 ₹ 13+0 % 20.25 K+0 % 0
1.06 Cr 2.07 कोटी+0 % ₹ 0+0 % 140 ₹ 21+0 % 3.92 लिटर+0 % 0
2.5 एल 14.31 लिटर-4.5 % ₹ 0-50 % 141 - - -
3.17 एल 6.35 लिटर+0 % ₹ 0+0 % 141 ₹ 21+0 % 20.25 K+0 % 0
4.86 एल 26.8 लिटर+0 % ₹ 0+0 % 142 - - -
1.69 एल 14.51 लिटर+0 % ₹ 0+0 % 144 - - -
- - - 500 ₹ 11+0 % 21.6 K+0 % 0
- - - 510 ₹ 6+0 % 1.35 K+0 % 0
- - - 520 ₹ 16+5.96 % 71.55 K+0 % 0
- - - 530 ₹ 20+2.05 % 33.75 K+0 % 0
- - - 540 ₹ 24+4.26 % 1.13 लिटर+0 % 0
- - - 550 ₹ 26+0 % 56.7 K+0 % 0
0 24.3 K+0 % ₹ 35-2.23 % 560 ₹ 32-2.71 % 81 K+0 % 0
0 6.75 K+0 % ₹ 31-2.21 % 570 ₹ 38+0.79 % 1.17 लिटर+0 % 0
0 29.7 K+0 % ₹ 26-7.73 % 580 ₹ 43+0 % 2.25 लिटर+0 % 0
0 17.55 K+0 % ₹ 25+0 % 590 ₹ 52+2.18 % 16.2 K+0 % 0
6.75 k 2.32 लिटर+0 % ₹ 24+18.8 % 600 ₹ 58+0 % 1.2 लिटर+0 % 0
0 9.45 K+0 % ₹ 16-11.32 % 610 ₹ 45+0 % 2.7 K+0 % 0
0 1.05 लिटर+0 % ₹ 15-3.22 % 620 ₹ 72+0 % 32.4 K+0 % 0
0 59.4 K+0 % ₹ 15+0 % 630 - - -
0 31.05 K+0 % ₹ 11+0 % 640 ₹ 50+0 % 4.05 K+0 % 0
0 48.6 K+0 % ₹ 12+0 % 650 - - -
0 43.2 K+0 % ₹ 6+0 % 660 - - -
20.25 k 16.2 K+0 % ₹ 5+0 % 670 - - -
0 14.85 K+0 % ₹ 6+0 % 680 - - -
0 12.15 K+0 % ₹ 7+0.74 % 690 - - -
0 1.88 लिटर+0 % ₹ 5+0 % 700 - - -

कॅनरा बँक ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स

डे रेंज

  • कमी 2.6
  • उच्च 4.25
2.9
  • मागील. बंद करा 3.55
  • उघडा 3.7
  • स्ट्राईक किंमत 120
  • सरासरी किंमत 3.43
  • ओपन इंटरेस्ट 0.13 कोटी
  • OI% मध्ये Chg 88.24
  • मार्केट लॉट 6750 शेअर्स

कृपया लॉग-इन करा

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती*
18.181818181818 कॅनबीके
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91