बीएसई इन्डस्ट्रियल

14941.10
24 मे 2024 03:59 PM पर्यंत

बीएसई इन्डस्ट्रियल परफोर्मेन्स

डे रेंज

 • कमी 14839.68
 • उच्च 15057.28
14941.1
 • उघडा14,873.93
 • मागील बंद14,853.50
 • लाभांश उत्पन्न0.55%
ओव्हरव्ह्यू
 • उच्च

  15057.28

 • कमी

  14839.68

 • दिवस उघडण्याची किंमत

  14873.93

 • मागील बंद

  14853.5

 • पैसे/ई

  47.83

BSEIndustrial
loader

अधिक माहितीपूर्ण माहितीचा ॲक्सेस मिळवा

want to try 5paisa trading app ?
स्टॉक परफॉर्मन्स
अशोकले
210.55
-0.87%
एसके फिंडिया
6212.4
0.9%
BBL
4456.5
-1.78%
भारतफोर्ग
1573.4
5.35%
बोरोरिन्यू
495.9
-0.78%
ग्राफाईट
589.25
0.03%
कार्बोरुनिव्ह
1653.15
-3.41%
आयटीडीसीईएम
397.3
0.72%
कॉसमोफर्स्ट
572.3
-1.02%
सीजीपॉवर
648.45
1.95%
इलेकॉन
1148.65
0.84%
इलेक्टकास्ट
167.5
-0.5%
एल्जीक्विप
647.6
-0.11%
मिळवा आणि विकास
1375.05
1.09%
एस्कॉर्ट्स
3801.6
-0.15%
ईपीएल
191.95
-0.6%
फिनकेबल्स
1282.6
12.04%
ग्रुरायटेक
1654.7
1.19%
ग्रीव्हस्कॉट
129.65
-2.67%
ग्राईंडवेल
2369
1.14%
एएबी
8454.65
0.44%
एचसीसी
40.55
0.35%
एजीआय
690
-0.27%
एचईजी
2264.55
0.79%
इंडियान्ह्यूम
328
-4.28%
इंजररँड
4691.55
-2.8%
आयओनेक्सचेंग
530
-2.06%
किर्लपनु
1158.5
-3.22%
केएसएल
862.45
-0.16%
किर्लोसब्रोस
1640.8
-3.09%
कमिन्सइंड
3711.75
-1.17%
केएसबी
4564.35
0.17%
लक्ष्मीमच
16514.1
-3.03%
लि
3625.95
1.11%
परमॅग्न
1045
-2.88%
सूर्यरोस्नी
568.5
-1.86%
सीमेन्स
7280.4
-1.26%
सुप्रीमइंड
5449.35
-1.08%
एसएमएलआयसुझु
2259.65
-3.86%
टेक्सिनफ्रा
119.19
-0.46%
युनिव्हकेबल्स
607
-0.57%
वेंडट
14225
-0.29%
केन्नामेट
3250.45
-0.08%
डब्ल्यूपीआयएल
4221.65
-3.11%
डायनामटेक
7779.3
-7%
बामलॉरी
311.05
0.44%
डीव्हीएल
346.2
-0.8%
टीटीकेएचएलटीकेअर
1467
-0.89%
अडॉरवेल्ड
1385.1
-0.87%
GMMPFAUDLR
1280
-3.34%
गांधीट्यूब
815.65
-4.91%
जिंदलसा
542.6
-0.26%
शांतीगिअर
563.1
0.84%
होंडापॉवर
2551
-0.83%
पॉलीप्लेक्स
850.9
-1.02%
इस्टर
122
-0.2%
किर्लोसिंड
6376.9
2.42%
उषामार्ट
355.6
-0.82%
हुतामकी
311.1
1.48%
पेनिंड
147.6
2.82%
जिसलजलेक्यूएस
62.68
-2.32%
होनौत
52300
-1.77%
इसबइंडिया
5761.1
0.19%
काब्रा एक्स्ट्रु
392.7
4.54%
फिनपाईप
321
4.73%
पटेलेंग
62.54
-1.67%
एसबीसीएल
504
-3.01%
स्वराजेंग
2483.75
-0.84%
मनिंद्स
365.5
-1.22%
यूफ्लेक्स
438.6
0.99%
जैकॉर्प्लिमिटेड
307
0.44%
पिक्स्ट्रान्स
1371.5
-2.53%
गोदरेजिंद
826.85
-2.58%
टीसीपीएलपॅक
2111.95
-0.41%
सॅटिंडलिमिटेड
93.7
-1.7%
हर्क्युल्स
483.85
0.12%
अपारिंड्स
8020.7
2.14%
नाहरपोली
188.95
0.4%
3MINDIA
30606
-0.79%
युकेन
1214.4
-4.67%
आयएसजीईसी
1187.75
7.89%
महसीमल्स
765.9
-1.37%
टिमकेन
4101
6.24%
बेमल
4562.15
0.2%
बेल
297.1
3.02%
भेल
305.45
0.2%
डीसीएमश्रीराम
985.25
-0.3%
प्रीकवायर
131.05
-1.32%
वीस्टिलर्स
3356
-0.47%
किंगफा
1965.85
0.96%
एनसीसी
282
-2.08%
ॲपकोटेक्सिंड
402
-0.62%
रत्नमणी
3300.7
-0.44%
वेसुवियस
5302.85
-3.42%
प्रजिंद
520.2
0.31%
स्टीलकास
651
0.24%
पिटिंग
887.1
1.07%
वेल्सप्ल्सोल
37.71
1.05%
हलेग्लाज
429
-1.17%
एमएमएफएल
1131.35
-0.6%
जिंदलपोली
521.95
1.28%
रोटो
446.1
-1.29%
रामराट
371.75
-0.91%
ॲस्ट्रामायक्रो
799.95
3.55%
सेंटम
1681.55
-0.2%
जयनेकॉईंड
47.5
-2.28%
केपीआयएल
1228.05
0.11%
केई
4285.95
0.13%
थर्मेक्स
5120
-0.79%
संघवीमोव
1145
3.79%
जीनसपॉवर
324
-0.77%
गुडलक
892.5
-2.23%
पॅराकेबल्स
80.2
1.06%
पीटीसीआयएल
8299.9
2.69%
इर्कॉन
272.05
-3.01%
रॉसेलिंड
501.1
6.72%
कोचीनशिप
1910.95
0.88%
बालूफोर्ज
295.75
-0.37%
शक्तिपंप
2698.1
-0.68%
शैली
672
0.76%
अपोलोपाईप
670.9
0.04%
अहलुकोंट
1284
-0.11%
वेलकॉर्प
604.5
0.22%
इंजिनरसिन
269.1
-4.68%
एचएएल
5160.9
4.26%
अप्लापोलो
1696.8
0.03%
मॅझडॉक
3176.85
1.65%
एनबीसीसी
145.8
-1.92%
ग्रेस
1459.5
2.31%
मनक्सिया
108.8
0.14%
सुझलॉन
45.89
-4.89%
मिधानी
479.4
-0.45%
अतुलौटो
533.9
-1.02%
नेलकास्ट
138.65
-3.01%
जेपीएसोसिएट
15.83
2.13%
कामधेनु
531.45
2.52%
आयनॉक्सइंडिया
1265
-4.46%
बीडीएल
1527.5
8.59%
टीटागढ़
1230.95
-1.81%
जेपिल
351.55
-3.23%
स्टीलक्सिंड
12.92
-0.23%
झेनटेक
974.35
-1.24%
वेलेंट
425.6
6.61%
अय्यांग
3738
1.26%
ट्रिटरबाईन
588.4
0.61%
रामस्तील
12.45
-1.58%
हायटेक
131.05
4.21%
राईट्स
734.35
-2.05%
आरकेफोर्ज
701.85
-1.87%
ईकेसी
139.6
0.22%
हॅप्पीफोर्ज
1071.85
-2.64%
अशोका
181.65
-4.02%
स्किपर
314
-1.35%
पॉलीकॅब
6675.35
0.52%
आरव्हीएनएल
370.35
-0.51%
जीपीआयएल
924.8
-3.21%
टीआयआयएल
2383.9
0.74%
ब्लाकश्यप
68.1
2.58%
गॅलेंट
268.9
-1.43%
केईसी
778.3
-0.82%
एस
1452.8
-3.16%
व्होल्टॲम्प
11952.4
-1.53%
टेक्सरेल
190.85
-2.08%
अस्ट्रल
2148
2.04%
टाइमटेक्नो
269.9
-6.06%
मनिन्फ्रा
201.6
1.03%
मोल्ड टीकेपीएसी
806.3
1.49%
जेकेआयएल
666.7
0.92%
कानरकॉन
273.5
-0.4%
ट्रिल
619.6
5%
आयआरबी
72.55
-2.05%
एसईपीसी
18.48
-1.55%
वॅस्कोनेक्यू
63.79
-2.42%
रामकी
501.9
1.45%
पीएनसीइन्फ्रा
558.4
3.84%
प्रिन्सपाईप
628.35
-1.12%
आरआरकेबेल
1752.95
0.48%
सायन टीडीएलएम
661.85
-1.47%
किर्लोसेंग
1274
-1.78%
एमटीएआरटेक
2143.45
1.51%
एअरोफ्लेक्स
138.55
-0.43%
टीडीपॉवरसिस
338
-2.28%
पॉवरमेक
4952
-1.4%
तेगा
1502
-3.12%
ग्रिनफ्रा
1605.95
0.41%
डीबीएल
424.5
-0.22%
टेक्नो
1163.3
0.21%
जेडब्ल्यूएल
525.05
-2.34%
डाटापॅटन्स
3039.9
-1.95%
व्हीएसएसएल
325.6
-2.19%
रिम
675.05
0.93%
श्नायडर
870.35
-5%
जेटीलिंड
216.95
-0.23%
आयनॉक्सविंड
164.2
8.77%
युनिपार्ट्स
538.1
1.17%
भारतवायर
287.25
-0.17%
लॉयडसेंग
62.77
-2.74%
आरपीईएल
690
-0.58%
पीएसपीप्रोजेक्ट
670.95
-2.12%
सालासर
21.12
-1.81%
क्षमता
307
0.72%
आयएफजीएलएक्स्पोर
616.15
-1.02%
अपोलो
110.95
0.45%
HGINFRA
1511.35
0.12%
हरिओम्पाईप
573.25
-0.66%
हर्षा
481.95
0.15%
अनुप
1767.8
-0.37%
स्डब्ल्यूसोलर
760.3
-0.99%
पॉवरइंडिया
11064.5
-0.25%
लिखिथा
358.55
-2.3%
व्ही पी आर पी आर पी एल
161.5
1.64%
पारस
859
10.22%
जीएमआरपी&यूआय
67.79
-0.5%
आयवेल
7297.5
5%
सिर्मा
478.7
5.87%
व्हीनस्पाईप्स
2127
-1.04%
डीसीएक्सइंडिया
331.5
-2.13%
केन्स
3304
-1.15%
ॲव्हलॉन
483
0.05%
ऋषभ
465.35
-1.68%
आयडियाफोर्ज
701
1.26%
आझाद
1434.1
3.01%

स्टॉक परफॉर्मन्ससाठी कलर कोड

 • 5% आणि त्यावरील
 • 5% पासून 2%
 • 2% पासून 0.5%
 • 0.5% ते -0.5%
 • -0.5% ते -2%
 • -2% ते -5%
 • -5% आणि त्यापेक्षा कमी

घटक कंपन्या

बीएसई इन्डस्ट्रियल सेक्टर परफोर्मेन्स

टॉप परफॉर्मिंग

परफॉर्मिंग अंतर्गत

अन्य इंडायसेस

ताज्या घडामोडी

ताजे ब्लॉग

मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91