वेदांता ऑप्शन चेन

कॉल्सपुट
आवाजओपन इंटप्रीमियमस्टाईक किंमतप्रीमियमओपन इंटआवाज
- - - 289 ₹ 0+25 % 3.22 लिटर-39.66 % 4.44 एल
- - - 300 ₹ 1+0 % 5.98 लिटर+0 % 1.45 एल
- - - 319 ₹ 0+0 % 2.6 लिटर-17.52 % 59.8 k
- - - 330 ₹ 1+0 % 1.24 लिटर+0 % 34.5 k
0 52.9 K+0 % ₹ 108+0 % 339 ₹ 0-33.33 % 1.06 लिटर-4.17 % 6.9 k
- - - 340 ₹ 0+0 % 0 0
0 6.9 K+0 % ₹ 109+0 % 349 ₹ 0-60 % 5.7 लिटर-1.98 % 23 k
0 2.3 K+0 % ₹ 99+0 % 350 ₹ 0+0 % 1.47 लिटर-21.95 % 66.7 k
0 36.8 K+0 % ₹ 93+0 % 359 ₹ 0-25 % 4.72 लिटर+0 % 4.6 k
0 4.6 K+0 % ₹ 90+0 % 360 ₹ 0-33.33 % 1.13 लिटर+0 % 2.3 k
0 48.3 K+0 % ₹ 82+0 % 369 ₹ 0+0 % 4.42 लिटर+0 % 16.1 k
0 4.6 K+0 % ₹ 117+0 % 370 ₹ 0+12.5 % 1.06 लिटर-9.8 % 36.8 k
- - - 374 ₹ 0-73.91 % 98.9 K+0 % 23 k
0 18.4 K+0 % ₹ 56+0 % 379 ₹ 0+0 % 1.33 लिटर-6.45 % 23 k
0 6.9 K+0 % ₹ 56+0 % 380 ₹ 1+11.11 % 7.71 लिटर-7.97 % 1.63 एल
0 2.3 K+0 % ₹ 70+0 % 384 ₹ 1+10 % 1.1 लिटर+0 % 6.9 k
- - - 385 ₹ 3+0 % 2.3 K+0 % 0
11.5 k 2.35 लिटर+0 % ₹ 62-7.52 % 389 ₹ 1-15.38 % 8.86 लिटर-1.53 % 59.8 k
0 11.5 K+0 % ₹ 64+0 % 390 ₹ 1+0 % 4.37 लिटर-10.8 % 2.46 एल
2.3 k 4.6 K+0 % ₹ 60+0 % 394 ₹ 1-5.88 % 1.5 लिटर+0 % 2 एल
0 2.3 K+0 % ₹ 52+0 % 395 ₹ 4+0 % 4.6 K+0 % 0
9.2 k 1.54 लिटर-2.9 % ₹ 52-5.05 % 399 ₹ 1-4.76 % 1.91 लिटर-29.66 % 2.37 एल
55.2 k 3.5 लिटर-3.18 % ₹ 50-6.96 % 400 ₹ 1-4.35 % 33.19 लिटर-6.66 % 11.82 एल
4.6 k 39.1 K+0 % ₹ 49+0 % 404 ₹ 1-4 % 1.52 लिटर+12 % 1.56 एल
0 2.3 K+0 % ₹ 29+0 % 405 - - -
9.2 k 1.22 लिटर-1.85 % ₹ 42-3.75 % 409 ₹ 2-6.25 % 2.3 लिटर-24.24 % 2.74 एल
18.4 k 1.56 लिटर+0 % ₹ 43+0 % 410 ₹ 2-3.03 % 9.82 लिटर+0 % 9.2 एल
4.6 k 52.9 K+0 % ₹ 37-6.74 % 414 ₹ 2+0 % 2.46 लिटर+41 % 3.84 एल
0 2.3 K+0 % ₹ 23+0 % 415 - - -
9.2 k 1.36 लिटर-3.28 % ₹ 32-11.52 % 419 ₹ 2+6.82 % 3.24 लिटर-29.85 % 5.57 एल
48.3 k 4.46 लिटर-2.51 % ₹ 32-10.06 % 420 ₹ 3+2 % 12.81 लिटर+0 % 13.69 एल
16.1 k 73.6 K+0 % ₹ 29+5.39 % 424 ₹ 3+6.78 % 2.19 लिटर-8.65 % 3.96 एल
0 46 K+0 % ₹ 74+0 % 425 ₹ 9+0 % 82.8 K+0 % 4.6 k
25.3 k 1.89 लिटर-1.2 % ₹ 25-8.24 % 429 ₹ 4+7.89 % 4.39 लिटर+48 % 7.04 एल
1.22 एल 3.61 लिटर-4.27 % ₹ 24-13.26 % 430 ₹ 4+7.5 % 16.93 लिटर+1 % 21.28 एल
64.4 k 66.7 K-9.38 % ₹ 19-21.31 % 434 ₹ 5+7.14 % 2.97 लिटर+25 % 4.35 एल
0 11.5 K+0 % ₹ 60+0 % 435 ₹ 9+0 % 20.7 K+0 % 0
52.9 k 5.68 लिटर-0.8 % ₹ 17-15.01 % 439 ₹ 7+12.9 % 5.41 लिटर-10.65 % 6.33 एल
14.49 एल 8.51 लिटर+7 % ₹ 17-13.3 % 440 ₹ 7+13.18 % 31.26 लिटर-8.91 % 47.68 एल
7.2 एल 3.7 लिटर+6 % ₹ 15-12.98 % 444 ₹ 9+13.38 % 11.48 लिटर+74 % 23.62 एल
0 6.9 K+0 % ₹ 70+0 % 445 ₹ 11+0 % 4.6 K+0 % 0
स्पॉट किंमत: 448
स्पॉट किंमत: 448
11.48 एल 4.65 लिटर+1 % ₹ 12-13.38 % 449 ₹ 12+16.16 % 5.13 लिटर+4 % 9.94 एल
74.15 एल 50.72 लिटर+1 % ₹ 12-15.16 % 450 ₹ 12+16.5 % 34.39 लिटर-10.1 % 52.44 एल
28.93 एल 12.14 लिटर+12 % ₹ 10-15.61 % 454 ₹ 14+17.7 % 4.46 लिटर-6.28 % 7.77 एल
2.3 k 29.9 K+0 % ₹ 43+0 % 455 ₹ 20+0 % 20.7 K+0 % 11.5 k
11.55 एल 7.29 लिटर+2 % ₹ 8-15.23 % 459 ₹ 18+19.73 % 3.7 लिटर+1 % 1.89 एल
92.16 एल 66.08 लिटर+24 % ₹ 8-14.21 % 460 ₹ 18+16.88 % 11.18 लिटर+1 % 3.11 एल
12.17 एल 7.41 लिटर+4 % ₹ 7-14.47 % 464 ₹ 21+20.17 % 98.9 K+0 % 4.6 k
1.77 एल 46 K+0 % ₹ 37+1.1 % 465 ₹ 24+0 % 82.8 K+0 % 89.7 k
9.36 एल 8.12 लिटर-9.02 % ₹ 6-16.03 % 469 ₹ 25+11.01 % 2.32 लिटर-2.88 % 25.3 k
49.5 एल 33.79 लिटर+1 % ₹ 5-16 % 470 ₹ 26+12.37 % 2.78 लिटर-3.97 % 73.6 k
6.69 एल 3.7 लिटर-24.41 % ₹ 5-15.89 % 474 ₹ 27+0 % 89.7 K+0 % 2.3 k
2.28 एल 69 K+0 % ₹ 32+1.59 % 475 ₹ 30+0 % 34.5 K+0 % 36.8 k
5.96 एल 8.53 लिटर+2 % ₹ 4-14.29 % 479 ₹ 32+5.34 % 1.06 लिटर+0 % 6.9 k
37.86 एल 31.72 लिटर+8 % ₹ 3-16.87 % 480 ₹ 34+13.56 % 1.45 लिटर-8.7 % 41.4 k
1.24 एल 98.9 K+0 % ₹ 27+0.19 % 485 ₹ 36+0 % 9.2 K+0 % 2.3 k
15.41 एल 15.94 लिटर-16.91 % ₹ 2-17.24 % 489 ₹ 44+18.06 % 7.89 लिटर-1.72 % 25.3 k
8.23 एल 11.43 लिटर+0 % ₹ 2-19.3 % 490 ₹ 43-11.33 % 82.8 K+0 % 4.6 k
2.92 एल 5.41 लिटर+2 % ₹ 2-15.79 % 499 ₹ 54+0 % 1.33 लिटर+0 % 0
40.78 एल 48.14 लिटर-7.84 % ₹ 2-17.95 % 500 ₹ 49+0 % 2.12 लिटर+0 % 11.5 k
5.57 एल 15.89 लिटर-2.26 % ₹ 1-22.22 % 509 ₹ 59+0 % 3.24 लिटर+0 % 9.2 k
3.98 एल 3.13 लिटर+0 % ₹ 18+0.28 % 510 ₹ 54+0 % 1.1 लिटर+0 % 89.7 k
4.12 एल 7.48 लिटर-11.2 % ₹ 1-11.76 % 519 ₹ 68-6.41 % 20.7 K+13 % 6.9 k
5.54 एल 12.44 लिटर-3.05 % ₹ 1-16.67 % 520 ₹ 88+0 % 36.8 K+0 % 0
6.05 एल 9.32 लिटर-1.22 % ₹ 1-14.29 % 529 ₹ 89+0 % 4.6 K+0 % 0
1.89 एल 1.06 लिटर+0 % ₹ 13+1.15 % 530 ₹ 60+0 % 2.3 K+0 % 0
2.39 एल 11.16 लिटर-6.91 % ₹ 0-18.18 % 539 ₹ 87+0 % 1.1 लिटर+0 % 9.2 k
2.81 एल 1.89 लिटर+0 % ₹ 11+0 % 540 ₹ 68+0 % 2.3 K+0 % 0
3.08 एल 27.67 लिटर-3.06 % ₹ 0+0 % 549 ₹ 97+0 % 2.97 लिटर+0 % 2.3 k
11.62 एल 8.28 लिटर+0 % ₹ 9+2.81 % 550 ₹ 80+0 % 59.8 K+0 % 4.6 k
14.12 एल 4.05 लिटर+0 % ₹ 8+2.01 % 560 ₹ 90+0 % 59.8 K+0 % 62.1 k

वेदांत ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स

डे रेंज

  • कमी 10.15
  • उच्च 15.25
11.75
  • मागील. बंद करा 13.85
  • उघडा 14.8
  • स्ट्राईक किंमत 450
  • सरासरी किंमत 11.72
  • ओपन इंटरेस्ट 0.51 कोटी
  • OI% मध्ये Chg 0.96
  • मार्केट लॉट 2300 शेअर्स

कृपया लॉग-इन करा

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती*
31.372549019608 वेदल
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91