ટ્રસ્ટ સાથે ટ્રેડ કરો.
ઠીક ઠાક

બ્રોકરેજ શુલ્ક

દરેક રોકાણકાર માટે!

 • 43 લાખ+ કસ્ટમર
 • 4.4 એપ રેટિંગ
 • 10 M+ એપ યૂઝર
+91
કૃપા કરીને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો
આગળ વધીને, તમે અમારા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ

0કમિશન

પાવર ઇન્વેસ્ટર પૅક

10તમામ ટ્રેડ માટે

સ્ટૉક

20તમામ ટ્રેડ માટે

તમામ શુલ્કો વિશે વિગતવાર જાણો

ડિમેટ ચાર્જનો પ્રકાર

ચાર્જ

વેચાણ પર DP ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક ₹12.5 પ્રતિ સ્ક્રિપ
એકાઉન્ટ મેન્ટેનન્સ શુલ્ક
જો તમારું હોલ્ડિંગ મૂલ્ય ₹50,000 થી ઓછું હોય અને 1 સુધીનું ડિમેટ એકાઉન્ટ હોય તો દર મહિને ₹0
જો તમારું હોલ્ડિંગ મૂલ્ય ₹50,000 થી ₹2,00,000 છે અને 1 સુધીનું ડિમેટ એકાઉન્ટ છે તો દર મહિને ₹8
જો તમારું હોલ્ડિંગ મૂલ્ય ₹2,00,000 થી વધુ અને 1 સુધીનું ડિમેટ એકાઉન્ટ હોય તો દર મહિને ₹25
જો દર મહિને ₹25 માં દરેક બ્રોકરમાં ડિમેટ એકાઉન્ટની સંખ્યા 1 કરતાં વધુ હોય તો
માર્જિન પ્લેજ શુલ્ક માર્જિન પ્લેજ માટે ₹12.50 + GST પ્રતિ સ્ક્રિપ.
MTF પ્લેજ શુલ્ક MTF માટે ₹25.00 + GST પ્રતિ સ્ક્રિપ.
સામાન્ય પ્લેજ શુલ્ક સામાન્ય પ્લેજિંગ શુલ્ક માટે ₹50.00 + GST પ્રતિ સ્ક્રિપ (શેર પર લોન)
અનપ્લેજ શુલ્ક 12.5% + GST
ડિમેટ - પ્રતિ પ્રમાણપત્ર ₹15
રીમેટ - પ્રતિ પ્રમાણપત્ર અથવા
પ્રતિ 100 યુનિટ/શેર (જે વધુ હોય તે)
₹15
MF યુનિટ્સ/ડિસ્ટેટમેન્ટાઇઝેશનનું રૂપાંતરણ
પ્રતિ SOA
₹15
MF એકમોનું રિકન્વર્ઝન
એસઓએ અથવા રિડમ્પશન પર/
એસઓએ દીઠ પુન:સ્થાપન
₹15
વિનંતી દીઠ પોસ્ટલ શુલ્ક
અલગથી શુલ્ક લેવામાં આવશે
₹40

ફંડ શુલ્કનો પ્રકાર

ચાર્જ

ઇન્ટ્રાડે રેટ (તમામ સેગમેન્ટ) 0.00%
F&O સેગમેન્ટ માટે ઓવરનાઇટ રેટ
0.04% પ્રતિ દિવસ (નેટવર્થ ₹5 લાખથી ઓછી*)
0.03% પ્રતિ દિવસ (નેટવર્થ ₹5 લાખથી વધુ*)
ડિલિવરી કૅશ સેગમેન્ટ (MTF) પર રેટ
0.06% પ્રતિ દિવસ (નેટવર્થ ₹5 લાખ સુધી*)
0.05% પ્રતિ દિવસ (₹5 લાખથી ₹1 કરોડ સુધીની નેટવર્થ*)
0.045% પ્રતિ દિવસ (નેટવર્થ ₹1 કરોડથી વધુ*)
બ્રોકરેજ ચાર્જનો પ્રકાર

ચાર્જ

સ્ટૉક્સ, કોમોડિટી, કરન્સી પર કમિશન/ઑર્ડર ₹20
₹599/મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શન સાથે કમિશન/ઑર્ડર સ્ટૉક્સ, કમોડિટી, કરન્સી ₹10
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ₹0
હરાજી શુલ્ક 5paisa ની હરાજી પ્રક્રિયાના માપદંડ મુજબ
કૉલિંગ શુલ્ક ₹100
નેટ બેંકિંગ પ્રતિ ટ્રાન્ઝૅક્શન ₹10

ખરીદો

આ દ્વારા ચાર્જ કરવામાં આવ્યું છે

પ્રકાર

ઇક્વિટી ડિલિવરી

ઇક્વિટી ઇન્ટ્રાડે

ડેરિવેટિવ્ઝ

કરન્સી

કૉમોડિટી

સેબી નિયમનકારી શુલ્ક 0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001%
સરકાર
સ્થળાંતર શુલ્કો
0.00345% (એનએસઈ), 0.00345% (એનએસઈ), 0.0020% (ભવિષ્ય) 0.0009%(Future) Grp A (28 કમોડિટીઝ) 0.0026% Grp B (4 કમોડિટીઝ) બ્લૅક પેપર - 0.0005% બ્રાસ - 0.0005% કાસ્ટરસીડ- 0.0005% RBDપાલમોલિન - 0.001%
0.00345% (બીએસઈ)* 0.00345% (બીએસઈ)* 0.053% (વિકલ્પો) 0.035% (વિકલ્પો) વિકલ્પોના કરારો: 0.05%
સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝૅક્શન ટૅક્સ (એસટીટી)
0.1% 0.025% 0.125% (વ્યાયામ પર) 0 NA
કમોડિટી ટ્રાન્ઝૅક્શન ટૅક્સ (સીટીટી)
N/A N/A N/A N/A 0.0001% (વ્યાયામ ખરીદનાર પર)
સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
0.015% અથવા ₹1500 / કરોડ 0.003% અથવા ₹300 / કરોડ ખરીદી સાઇડ (ફ્યુચર) પર 0.002% અથવા ₹200 / કરોડ 0.003% અથવા
ખરીદીની સાઇડ પર ₹300 / કરોડ (ઑપ્શન)
ખરીદીની સાઇડ પર 0.001% અથવા ₹10/ કરોડ ખરીદીની સાઇડ પર 0.002% અથવા ₹200 / કરોડ (ફ્યુચર) 0.003% અથવા ₹300 / કરોડ (ઑપ્શન)

વેચવું

આ દ્વારા ચાર્જ કરવામાં આવ્યું છે

પ્રકાર

ઇક્વિટી ડિલિવરી

ઇક્વિટી ઇન્ટ્રાડે

ડેરિવેટિવ્ઝ

કરન્સી

કૉમોડિટી

સેબી નિયમનકારી શુલ્ક 0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001% 0.0001%
સરકાર
સ્થળાંતર શુલ્કો
0.00345% (એનએસઈ), 0.00345% (એનએસઈ), 0.0020% (ભવિષ્ય) 0.0009%(Future) Grp A (28 કમોડિટીઝ) 0.0026% Grp B (4 કમોડિટીઝ) બ્લૅક પેપર - 0.0005% બ્રાસ - 0.0005% કાસ્ટરસીડ - 0.0005% RBDપાલમોલિન - 0.001%
0.00345% (બીએસઈ)* 0.00345% (બીએસઈ)* 0.053% (વિકલ્પો) 0.035% (વિકલ્પો) વિકલ્પોના કરારો: 0.05%
સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્ઝૅક્શન ટૅક્સ (એસટીટી)
0.1% 0.025% 0.125% (વ્યાયામ પર) 0 NA
કમોડિટી ટ્રાન્ઝૅક્શન ટૅક્સ (સીટીટી)
N/A N/A N/A N/A 0.0001% (વ્યાયામ ખરીદનાર પર)
સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
0.015% અથવા ₹1500 / કરોડ 0.003% અથવા ₹300 / કરોડ ખરીદીની સાઇડ પર 0.002% અથવા ₹200 / કરોડ (ફ્યુચર) 0.003% અથવા ₹300 / કરોડ (ઑપ્શન) ખરીદીની સાઇડ પર 0.001% અથવા ₹10/ કરોડ ખરીદીની સાઇડ પર 0.002% અથવા ₹200 / કરોડ (ફ્યુચર) 0.003% અથવા ₹300 / કરોડ (ઑપ્શન)
અમારા પૅક્સ સાથે શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય મેળવો

નિયમિત એકાઉન્ટ

₹0

₹0 દર મહિને
 • બ્રોકરેજ રહિત ટ્રેડX
 • ઇક્વિટી પર બ્રોકરેજ ₹20
 • અન્ય સેગમેન્ટ પર બ્રોકરેજ₹20
 • નેટ બેંકિંગ શુલ્ક₹10
 • DP ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક₹12.5

પાવર ઇન્વેસ્ટર

₹599

₹599 દર મહિને
 • બ્રોકરેજ રહિત ટ્રેડX
 • ઇક્વિટી પર બ્રોકરેજ ₹10
 • અન્ય સેગમેન્ટ પર બ્રોકરેજ₹10
 • નેટ બેંકિંગ શુલ્ક₹10
 • DP ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક₹12.5
સૌથી વધુ વેચાતું

અલ્ટ્રા ટ્રેડર

₹1,199

₹1,199 દર મહિને
 • બ્રોકરેજ ફ્રી ટ્રેડ્સ 100
 • ઇક્વિટી પર બ્રોકરેજ ₹0
 • અન્ય સેગમેન્ટ પર બ્રોકરેજ₹10
 • નેટ બેંકિંગ શુલ્ક₹0
 • DP ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક₹0
વિવિધ જરૂરિયાતો, વિવિધ એકાઉન્ટ
બ્રોકરેજ કેલક્યુલેટર

તમને સંકળાયેલ ગણતરીમાં મદદ કરે છે
દરેક ટ્રેડ સાથે શુલ્ક

સ્પાન માર્જિન કેલ્ક્યુલેટર

ન્યૂનતમ પૈસાની ગણતરી કરો (માર્જિન)
સંભવિત નુકસાનને કવર કરવા માટે જરૂરી છે

અમારા યૂઝર શું કહે છે

અવૉર્ડ્સ અને સમ્માન

2023

MCube (માસ્ટર્સ ઑફ મોડર્ન માર્કેટિંગ અવૉર્ડ્સ) ડેરિવેટિવ્સ કૅમ્પેન માટે

2022

ડેરિવેટિવ કૅમ્પેન માટે e4m પ્રાઇમ ટાઇમ અવૉર્ડ્સ બ્રોન્ઝ અવૉર્ડ

2022

અગ્રણી મેમ્બર - MCX અવૉર્ડ દ્વારા ક્લાયન્ટ બિઝનેસ

2022

ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન BFSI અવૉર્ડ્સ

2022

સિલ્વર ડિજિક્સ પુરસ્કારો 2022

4.3
4.2
3.8

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ટ્રેડિંગ કરતી વખતે, તમારે સ્ટૉક્સ ખરીદવા અથવા વેચવા પર વિવિધ શુલ્ક અને ફીની ચુકવણી કરવી પડશે. બ્રોકરેજ ફી આમાંથી એક છે, જે ટ્રેડિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા માટે એક ટ્રેડર બ્રોકરને ચૂકવે છે.

જ્યારે તમે ઓછા બ્રોકરેજ ડિમેટ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોવ, ત્યારે તમારે માત્ર ટ્રાન્ઝૅક્શન ફી ચૂકવવી પડશે, જેને ડિમેટ એકાઉન્ટ બ્રોકરેજ શુલ્ક પણ કહેવામાં આવે છે. આ ડિમેટ ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક ડિપોઝિટરી સહભાગી [DP] દ્વારા પૂર્ણ કરેલા તમામ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે લેવામાં આવે છે. ઘણા DP ટ્રાન્ઝૅક્શન મૂલ્યની ટકાવારી વસૂલ કરે છે, પરંતુ અન્ય લોકો માત્ર ફ્લેટ ફી લે છે.

બ્રોકરેજ એક ફી (સામાન્ય રીતે ટકાવારીમાં) છે જે કુલ વેપાર મૂલ્ય પર લેવામાં આવે છે. આ શુલ્ક ઑર્ડર/વેપાર (કુલ મૂલ્ય) કરવા પર વસૂલવામાં આવે છે અને તે પોર્ટફોલિયોમાંથી કાપવામાં આવે છે.

5paisa પર, અમે રોકાણને વ્યાજબી બનાવવામાં વિશ્વાસ કરીએ છીએ જેથી અમે 0% બ્રોકરેજ શુલ્ક લે છે. ડિસ્કાઉન્ટેડ રેટ્સ પર ઑનલાઇન ટ્રેડિંગ સુવિધા ઑફર કરવા માટે, અમે ઑર્ડર દીઠ ₹20 ની ફ્લેટ ફી વસૂલ કરીએ છીએ. વધુ બચત કરવા માટે, તમે અમારા માટે પસંદ કરી શકો છો ઍડ-ઑન પૅક્સ.

દરેક ઑર્ડર માટે ભવિષ્ય માટે ડીમેટ એકાઉન્ટ સૌથી ઓછું બ્રોકરેજ શુલ્ક ₹20.00 અથવા 0.05% વચ્ચે છે. બીજી તરફ, શુલ્ક એ છે કે તમારે દરેક ઑર્ડર માટે ₹ 20.00 ની ફ્લેટ ફી ચૂકવવી પડશે.
 

દરેક વખતે તમે ટ્રેડ કરો ત્યારે કેટલાક શુલ્ક લાગુ કરવામાં આવશે જે સેગમેન્ટના આધારે વસૂલવામાં આવશે. કૃપા કરીને અહીં ક્લિક કરો સેગમેન્ટ મુજબ શુલ્ક જાણવા માટે.

સ્ટૉક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે સૌથી ઓછું ડિમેટ એકાઉન્ટ શુલ્ક એકંદર ટર્નઓવરનું 0.05% છે. જ્યારે તમે ₹100 માટે સ્ટૉક્સ ખરીદો છો, ત્યારે બ્રોકરેજ શુલ્ક ₹100નું 0.05% હશે, જે ₹0.05 છે. તેથી, એકંદર ડીમેટ એકાઉન્ટ બ્રોકરેજ શુલ્ક રૂ. 0.05+0.05 = રૂ. 0.10 [વેચાણ અને ખરીદી માટે] રહેશે
 

જ્યારે તમે તમારા ડિમેટ એકાઉન્ટમાંથી અને જ્યારે તમે શેર વેચતા નથી ત્યારે પણ DP ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક અને ડિમેટ મેઇન્ટેનન્સ શુલ્ક લાગુ થાય છે. ઉલ્લેખિત શરતો અનુસાર DP શુલ્ક વસૂલવામાં આવશે. વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમામ સ્ક્વેર્ડ-ઑફ માટે સ્ક્વેર-ઑફ શુલ્ક ₹ 50 + GST 18% છે. સૌથી ઓછા ડિમેટ એકાઉન્ટ શુલ્ક સંબંધિત કંઈપણ કરતા પહેલાં, તેના વિશે વધુ માહિતી મેળવવાની ખાતરી કરો.

ઇક્વિટી ડિલિવરી ટ્રેડિંગ માટે 5paisa શુલ્ક શૂન્ય બ્રોકરેજ, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ માટે તમને સૌથી ઓછી બ્રોકરેજ વસૂલવામાં આવશે એટલે – ઑર્ડર દીઠ સીધા ₹20.

F&O ટ્રેડિંગ માટે પ્રતિ ઑર્ડર ₹20/ ની ફ્લેટ ફી વસૂલવામાં આવે છે

જ્યારે રોકાણકારો માર્જિનની અછતને કારણે બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ઑર્ડર કરે છે, કૅન્સલ કરે છે અથવા તેમાં ફેરફાર કરે છે ત્યારે ₹50 + જીએસટી 18% વસૂલવામાં આવે છે. આ ચોક્કસ શુલ્ક "કૉલ એન ટ્રેડ" શુલ્ક તરીકે ઓળખાય છે.
 

તમારા ડિમેટ એકાઉન્ટમાંથી ડિલિવરી શેર વેચતી વખતે અને જ્યારે તમે શેર વેચતા નથી ત્યારે પણ ડીપી ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક લાગુ કરવામાં આવે છે. વિવિધ શરતો માટે વસૂલવામાં આવેલા DP શુલ્ક વિશે વધુ જાણવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

BTST ટ્રેડ્સ એ એવા ટ્રેડ્સ છે જ્યાં તમામ ટ્રેડ્સ આવતીકાલે વેચાણ અને ખરીદીના વિકલ્પ દ્વારા ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતાનો લાભ લે છે. આ સુવિધા દ્વારા, તમામ ટ્રેડર તેમના ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ડિલિવર થાય તે પહેલાં જમણે ખરીદેલા તમામ શેર સરળતાથી વેચી શકે છે.
 

CDSL સાથે તમારા ડિમેટ એકાઉન્ટને જાળવવા માટે ડીમેટ મેઇનટેનન્સ શુલ્ક લાગુ કરવામાં આવે છે. તેને ડીમેટ એએમસી (વાર્ષિક જાળવણી શુલ્ક) તરીકે ઓળખાય છે. સેબી માર્ગદર્શિકા મુજબ, BSDA ગ્રાહકો જેઓ હોલ્ડિંગ્સ સિવાય સમગ્ર ડિપોઝિટરીમાં 1 કરતાં વધુ એકાઉન્ટ ધરાવે છે, રૂ. 25 પ્રતિ મહિને. + 18% GST AMC ચાર્જ કરવામાં આવશે. 1 જાન્યુઆરી 2021 થી લાગુ, સુધારેલા શુલ્ક જે 5paisa ડીમેટ એકાઉન્ટ ધારકો પર લાગુ પડશે - વધુ વાંચો.

ટેન્ડર ઑફરમાં બાયબૅક માટે અરજી કરવા માટે દરેક ઑર્ડર માટે રૂ. 20 + જીએસટી છે. 
 

5paisa પાસે તમારી બધી ટ્રેડિંગ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે મજબૂત વેબ, ડેસ્કટૉપ અને એપ આધારિત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ છે. જોકે, જો તમે તમારા ટ્રેડને કૉલ પર મૂકવા માંગો છો, તો અમારી પાસે ઑફલાઇન સુવિધા પણ છે. કૉલ પર ટ્રેડિંગ માટે શુલ્ક ₹100 પ્રતિ કૉલ છે.

યોજનાઓ નેટ બેંકિંગ યૂપીઆઈ આઇએમપીસ
પાવર ઇન્વેસ્ટર પૅક ₹10 મફત મફત
અલ્ટ્રા ટ્રેડર પૅક મફત મફત મફત