બીએસઈ એનર્જિ

12335.14
29 મે 2024 03:59 PM ના રોજ

બીએસઈ એનર્જિ પરફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 12325.62
 • હાઈ 12449.46
12335.14
 • 12,392.75 ખોલો
 • અગાઉના બંધ12,447.78
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ3.14%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  12449.46

 • લો

  12325.62

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  12392.75

 • પાછલું બંધ

  12447.78

 • પૈસા/ઈ

  10.28

BSEEnergy
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ એનર્જિ સેક્ટર પરફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અન્ય સૂચનો

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91