નિફ્ટી મિડકેપ 100

51869.25
18 મે 2024 01:29 PM ના રોજ

નિફ્ટી મિડકૈપ 100 પરફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 51775.7
 • હાઈ 51916.45
51869.25
 • 51,832.20 ખોલો
 • અગાઉના બંધ51,604.90
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ0.72%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  51916.45

 • લો

  51775.7

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  51832.2

 • પાછલું બંધ

  51604.9

 • પૈસા/ઈ

  35.71

NiftyMidcap100

નિફ્ટી મિડકૈપ 100 ચાર્ટ

loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?
સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ
એસીસી
2518.75
1.31%
અપોલોટાયર
492.6
0.91%
અશોકલે
210.6
1.91%
બાલકરીસિંદ
2797.75
7.95%
ભારતફોર્ગ
1490.05
0.48%
સીજીપાવર
663.35
5.34%
દીપકન્તર
2527.15
3.21%
એસ્કોર્ટ્સ
3923.3
4.66%
ઇન્ડોટેલ
571
0.39%
કમિન્સઇંડ
3872.85
3.87%
એમએફએસએલ
1024.95
2.42%
એમઆરએફ
129000
0.03%
પેલ
828.75
0.59%
સુપ્રીમઇન્ડ
5595.85
1.04%
ટાટાકેમ
1079.55
-0.32%
વોલ્ટાસ
1298.1
-1.7%
પતંજલિ
1427.3
2.37%
ટાટાકૉમ
1807.6
0.12%
સેલ
169.15
3.39%
તથ્ય
696.3
3.03%
હિન્દપેટ્રો
505.05
1.23%
ભેલ
310.35
5.27%
ટાટાએલક્સી
7314.95
0.21%
UPL
511.4
0.27%
પિન્ડ
3584.9
-0.65%
લુપિન
1660.3
-0.16%
ઝીલ
140.85
5.86%
એમફેસિસ
2322.3
-2.05%
આઇપીકેલેબ
1305
1.36%
ફેડરલબેંક
163.85
-0.15%
લિચ એસ જી ફિન
644.85
-1.27%
ઑરોફાર્મા
1202.4
3.66%
પૂનાવાલા
466.2
-0.37%
આઈડીબીઆઈ
86.1
3.24%
તેલ
646.5
1.36%
યુનિયનબેંક
141.25
0.39%
મહાબેંક
64.45
0.7%
બેંકિંડિયા
124.4
2.22%
ભારતીય કંપની
540.05
0.03%
એનએમડીસી
280.15
5.72%
એસજેવીએન
134.7
2.2%
અપ્લાપોલો
1668.15
2.34%
પેજઇન્ડ
35919
0.81%
એનએચપીસી
97.9
-0.31%
કૉન્કોર
1100.9
6.22%
મેઝડૉક
2874.3
17.8%
ઓએફએસએસ
7804.05
-1.12%
પ્રેસ્ટીજ
1600.2
4.94%
0
0%
ગ્રંથિ
1779.2
-0.03%
જબલફૂડ
469.4
-0.4%
બાયોકૉન
304.55
-0.39%
સનટીવી
674.65
0.69%
ગોદરેજપ્રોપ
2842.8
-0.6%
એમ એન્ડ એમ ફિન
264.8
-0.69%
બીડીએલ
2440.45
17.92%
નિરંતર
3527.3
-0.03%
ટાટાટેક
1051.65
0.25%
સોનાકૉમ્સ
613.1
1.33%
ટૉર્ન્ટપાવર
1384.1
3.39%
અલ્કેમ
5425.9
2.02%
પેટ્રોનેટ
313.5
0.43%
આઈજીએલ
444
0.84%
BSE
2794.25
-0.86%
એચડીએફસીએએમસી
3796
-1.53%
મૅક્સહેલ્થ
846.45
-0.31%
જીએમઆર ઇન્ફ્રા
86
3.68%
આઇડિયા
13.3
1.13%
ફૉર્ટિસ
452.75
0.87%
કોફોર્જ
4729.6
1.04%
યેસબેંક
23.35
3.09%
સિંજેન
690.65
0.57%
પોલીકેબ
6496.25
0.4%
આરવીએનએલ
299.7
6.94%
જ્સ્વેનર્જી
597.75
0.61%
જ્યોતિષ
2193.75
-3.49%
ઔબેંક
624.3
0.43%
લોધા
1207
1.08%
ડિક્સોન
8948.85
8.34%
ઓબેરોયર્લ્ટી
1738.45
1.6%
માનવજાતિ
2111.65
0.91%
પેટીએમ
344.4
0.54%
ઉદ્યોગસાહસિક
344.95
1.15%
એબીકેપિટલ
223.5
0.83%
એબીએફઆરએલ
264.05
0.34%
તિઇન્ડિયા
3799.7
0.92%
એલટીએફ
160.2
0.91%
લાલપેથલેબ
2535.65
0.55%
પૉલિસીBZR
1361.05
1.7%
કલ્યંકજિલ
413.2
0.51%
જેએસવીઇનફ્રા
275.5
6.35%
ગુજગાસલિમિટેડ
553.75
0.52%
લોકમાન્ય તિલક
4464.05
-0.97%
લૉરસલેબ્સ
444.65
0.43%
આઈડીએફસીફર્સ્ટબી
77.45
0.52%
બંધનબંક
183
1.89%
દિલ્હીવેરી
434.85
-3.43%
દલભારત
1814
1.37%
કેપિટેક
1510
-1.27%
નાયકા
176.55
2.35%

સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ માટે કલર કોડ

 • 5% અને વધુ
 • 5% થી 2%
 • 2% થી 0.5%
 • 0.5% થી -0.5%
 • -0.5% થી -2%
 • -2% થી -5%
 • -5% અને નીચે

ઘટક કંપનીઓ

નિફ્ટી મિડકૈપ 100 સેક્ટર પરફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અંતઃપ્રસ્તુતિ

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સ એક ઇક્વિટી ઇન્ડેક્સ છે જે ભારતમાં 100 મિડકૅપ સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સને ટ્રૅક કરે છે. તે જૂન 25, 2015 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉદ્દેશ વિવિધ ક્ષેત્રો અને ભૌગોલિક ક્ષેત્રોમાં મિડકૅપ સ્ટૉક્સના પ્રદર્શનને માપવા માટે રોકાણકારોને બેંચમાર્ક પ્રદાન કરવાનો છે. આ ઇન્ડેક્સ ઇન્વેસ્ટર્સને વાજબી કિંમતે ક્વૉલિટી કંપનીઓના સંપર્કમાં આવે છે.

નિફ્ટી મિડકેપ 100

નિફ્ટી મિડકૅપ ઇન્ડેક્સ માર્કેટમાં વધઘટને કૅપ્ચર કરીને મિડકૅપ માર્કેટપ્લેસ માટે સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે કામ કરે છે.

ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ સર્વિસીસ એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ નિફ્ટી મિડકેપ 100 માર્કેટ ઇન્ડેક્સના મેનેજમેન્ટનું નિર્માણ અને દેખરેખ રાખે છે. તેમાં 100 વિવિધ કંપનીઓ શામેલ છે અને દેશમાં મિડકૅપ બજારની કામગીરીને ટ્રૅક કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 

ફ્રી ફ્લોટ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન અભિગમનો ઉપયોગ કરીને, ઇન્ડેક્સ નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. નિફ્ટી મિડકૅપ 100's મુખ્ય લક્ષ્ય મિડકૅપ માર્કેટ સેગમેન્ટ માટે બેસલાઇન તરીકે કાર્ય કરવાનો અને કિંમતની વધઘટને ટ્રૅક કરવાનો છે.

બજારનું પ્રતિનિધિત્વ: 

● માર્ચ 29, 2019 સુધી, નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સ દ્વારા લગભગ 9.9% NSE-સૂચિબદ્ધ શેર અથવા સ્ટૉક્સ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવ્યું હતું.

● માર્ચ 2019 સમાપ્ત થયેલ છ મહિનાના મૂલ્યના તમામ ઇન્ડેક્સ ઘટકોના સંયુક્ત વેપાર તમામ NSE-સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટીઓ અથવા સ્ટૉક્સના વેપાર મૂલ્યના લગભગ 18.4% હતા. 

નિફ્ટી મિડકૈપ 100 સ્ક્રિપ સેલેક્શન્ ક્રાઈટેરિયા

ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ સર્વિસેજ અને પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ દ્વારા જારી કરાયેલ નિફ્ટી સ્ટૉક ઇન્ડેક્સ માટે પદ્ધતિ પેપર મુજબ, નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સમાં જોડાવા માટે કંપનીઓએ કેટલીક આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે:

● કોર્પોરેશનએ NSE અથવા નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ પર તેના શેરહોલ્ડિંગ્સને સૂચિબદ્ધ કરવું જોઈએ. ઇન્ડેક્સ ખરેખર સેટ રિટર્ન, જેમ કે વૉરંટ, અધિકારો, પસંદગીના સ્ટૉક, બોન્ડ્સ અને કન્વર્ટિબલ સ્ટૉક સાથે સિક્યોરિટીઝને શામેલ કરવાની મંજૂરી આપતું નથી. 

● જ્યારે તેઓ ચોક્કસ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે ત્યારે વિવિધ એન્ફ્રાન્ચાઇઝમેન્ટ સાથેના સ્ટૉક્સને ઇન્ડેક્સમાં પણ શામેલ કરી શકાય છે.

● નિફ્ટી 500 ઇન્ડેક્સમાં દરેક કંપનીઓમાંથી શામેલ હોવી આવશ્યક છે.

● ત્રણ મહિના કરતા વધારે એકત્રિત કરેલા ડેટાના આધારે તાજેતરમાં સૂચિબદ્ધ સ્ટૉક માટે લાયકાતની જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.

● તમારે નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ને સંપૂર્ણપણે ગ્રાસ્પ કરવા માટે નિફ્ટી મિડકૅપ 150 ઇન્ડેક્સને સમજવું આવશ્યક છે. કુલ બજાર મૂડીકરણના સંદર્ભમાં, આ ઇન્ડેક્સ નિફ્ટી 500 ઇન્ડેક્સ દરમિયાન 101–250 સ્થાન ધરાવતી 150 કંપનીઓને આવરી લે છે.

નિફ્ટી મિડકૅપ શું છે

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સ, જુલાઈ 2005 માં લોન્ચ થયેલ, ભારતની ટોચની 100 કંપનીઓને ટ્રૅક કરે છે. નિફ્ટી મિડકૅપ ઇન્ડેક્સ ભારતમાં નાના અને મિડ-કેપ સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ દર્શાવે છે. તે ભારતીય ઇક્વિટી બજારમાં સારી તકોને ઓળખવા માટે એક ઉપયોગી સૂચક છે.

નિફ્ટી મિડકૅપ ઇન્ડેક્સ બનાવવાનો હેતુ રોકાણકારોને સારી રીતે કરી રહેલા સ્ટૉક્સને ઓળખવામાં મદદ કરવાનો હતો પરંતુ હજુ પણ ભારતની ટોચની પરફોર્મિંગ કંપનીઓના સ્તર સુધી પહોંચવાની જરૂર છે. આ સૂચકાંકમાં ચોક્કસ શ્રેણીમાં (સામાન્ય રીતે લગભગ 25%) કંપનીઓ વેપારનો સમાવેશ થાય છે અને છ મહિના પહેલાં તેમની 52-અઠવાડિયાથી વધુ કિંમત 3% કરતાં વધુ હતી.

નિફ્ટી મિડકૅપ, ભારતના લોકપ્રિય સૂચકાંકોમાંથી એક, જેને નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ (NSE) પણ કહેવામાં આવે છે, તે ઇન્ડેક્સનું સંચાલન કરે છે અને ભારતમાં મિડ-કેપ સ્ટૉક્સનું માપ પ્રદાન કરે છે. તે મિડ-કેપ સ્ટૉક્સ માટે ઇક્વિટી માર્કેટ સૂચકાંકોને પણ ટ્રૅક કરવામાં મદદ કરે છે. નિફ્ટી મિડકૅપ ઇન્ડેક્સ ભારતના સૌથી આદરણીય સૂચકાંકોમાંથી એક છે.

નિફ્ટી મિડકૈપ 100 ને અસર કરતા ઘટકો

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ભારતના સૌથી લોકપ્રિય સૂચકાંકોમાંથી એક છે. તે ભારતના રાષ્ટ્રીય સ્ટૉક એક્સચેન્જ (NSE) પર વેપાર કરેલી મિડ-સાઇઝની કંપનીઓ અને સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સને માપે છે.

નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સની મૂવમેન્ટ અને પોઝિશનને ઘણા પરિબળો અસર કરે છે, જેમાં શામેલ છે

● ઇન્ડેક્સમાં વ્યક્તિગત સ્ટૉક્સનું બજાર મૂડીકરણ.
● વિદેશી રોકાણકારોની માલિકીના સ્ટૉક્સની ટકાવારી.
● ઇન્ડેક્સમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓની સંખ્યા.
● ઇંધણની કિંમતની અસ્થિરતા
● ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ડેટા
● સરકારની સ્થિરતા અને કામગીરી
● કુલ ઘરેલું પ્રૉડક્ટ ડેટા
● સોનાની કિંમતો
● ફુગાવા
● વ્યાજ દરો

આ વેરિએબલ્સમાં કોઈપણ ફેરફારો નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સમાં ગતિશીલ વધઘટ તરફ દોરી શકે છે.
 

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 માં કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવું

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 માં ઇન્વેસ્ટ કરવું 5Paisa અને અમારી રિયલ-ટાઇમ વેલ્યૂ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ્સ સાથે સરળ બનાવી શકાય છે, જે તમને નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સમાં સૂચિબદ્ધ દરેક સ્ટૉકની વર્તમાન સ્ટૉક કિંમત અને મૂવમેન્ટ જોવાની મંજૂરી આપે છે. નિફ્ટી મિડકૅપ 100 માં રોકાણ કરવા માટે ઇન્ડેક્સ પર સૂચિબદ્ધ વ્યક્તિગત સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરી શકાય છે. 

અન્ય પદ્ધતિ એ નિફ્ટી મિડકેપ 100 માંથી તમારા સ્ટૉક્સની પસંદગી પસંદ કરીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ઇન્ડેક્સ ફંડ અથવા બાસ્કેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા ઇન્વેસ્ટ કરવાની અને તમારી પસંદગી મુજબ વિશિષ્ટ વજન ફાળવવાની છે.

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 પર આ વ્યક્તિગત રીતે સૂચિબદ્ધ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવા માટે આ સ્ટૉક્સ પર અતિરિક્ત અને સંપૂર્ણ સંશોધનની જરૂર પડી શકે છે. સમય બચાવવા અને વધુ એકત્રિત અને સચોટ ડેટા સાથે ઇન્વેસ્ટ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત એક ઇન્ડેક્સ ફંડ પસંદ કરવાની છે જે નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરે છે, આ ઇન્ડેક્સ ફંડ સંબંધિત ભૂતકાળના રિટર્ન ડેટા અને ટ્રેન્ડનો અભ્યાસ કરે છે, અને પછી તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને મુકવાની છે.
 

અન્ય સૂચનો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું આ મિડ-કેપ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે?

મિડ-કેપ સિક્યોરિટીઝ રોકાણની લાક્ષણિકતાઓ સંબંધિત સ્મોલ-કેપ સ્ટૉક્સ કરતાં ઓછા જોખમ, વધઘટ અને વિકાસની સંભાવનાઓને વારંવાર પ્રદર્શિત કરે છે. તેમ છતાં, તેઓ લાર્જ-કેપ સિક્યોરિટીઝની તુલનામાં વધુ જોખમ, કિંમતની વધઘટ અને વધુ બજાર લાભ પ્રદાન કરે છે.
 

શું મારે લાંબા ગાળા માટે મિડ-કેપ સ્ટૉક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ?

વ્હાઇટ ઓક AMC દ્વારા સંશોધન અનુસાર, મિડકેપ સેક્ટર એ લાંબા ગાળાનું SIP રોકાણ કરવા માંગતા લોકો માટે સૌથી મોટી રોકાણની પસંદગી છે. ત્રણ માર્કેટ કેપ કેટેગરીના વિશ્લેષણ મુજબ - લાર્જ કેપ, મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ - મિડ-કેપ ગ્રુપે સૌથી નોંધપાત્ર લાંબા ગાળાનું રિટર્ન પ્રદાન કર્યું છે.
 

મિડ-કેપ vs. લાર્જ-કેપ સ્ટૉક્સ: ક્યાં રોકાણ કરવું?

10-વર્ષની SIP ડેટા મુજબ, મિડ કેપ સ્ટૉક્સ લાંબા ગાળા માટે જોડાવા માંગતા લોકો માટે એક શ્રેષ્ઠ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની પસંદગી હોઈ શકે છે. "મીડિયન લાર્જ કેપ શેર રોકાણની સાતત્યતા આપે છે અને તે સામાન્ય રીતે સરેરાશ મિડકૅપ અથવા સ્મોલ સ્ટૉક કરતાં ઓછું અસ્થિર હોય છે.
 

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 માં રોકાણ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત શું છે?

જો તમે નિફ્ટી મિડકૅપ 100 માં ટ્રેડ કરવા માંગો છો તો તમારે અલગ ઇક્વિટી ખરીદવી આવશ્યક છે. રોકાણ કરતા પહેલાં, આ તમામ વ્યવસાયો પર તીવ્ર અભ્યાસ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલવાનો પ્રયત્ન કરો અને ચાલુ રહેવા માટે ઘણા ડિજિટલ સ્ટૉક બ્રોકરમાંથી એક સાથે રજિસ્ટર કરો. વિકલ્પ તરીકે, તમે ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનું સંશોધન કરી શકો છો.
 

હું નિફ્ટી મિડકૅપ 100ની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકું?

નિફ્ટી 500 નીચેના ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને ગણવામાં આવે છે:

● IWF (ઇન્વેસ્ટિબલ વેઇટ ફેક્ટર) x કિંમત x બાકી શેર = ફ્રી ફ્લોટ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન

● વર્તમાન ફ્લોટ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન / બેઝ ફ્લોટ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન] x [બેઝ ઇન્ડેક્સ વેલ્યૂ] = ઇન્ડેક્સ વેલ્યૂ 

ઇન્વેસ્ટિબલ વેટ ફેક્ટર (IWF) એ શેરનું વૉલ્યુમ છે જે જનતાને સામાન્ય વેપાર માટે ઑફર કરવામાં આવ્યું છે.
 

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 કંપનીઓમાંથી શ્રેષ્ઠ સ્ટૉક્સ કેવી રીતે પસંદ કરવા?

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 કંપનીઓમાંથી શ્રેષ્ઠ સ્ટૉક્સ પસંદ કરવા માટે, તમારે ઉચ્ચ વૃદ્ધિની ક્ષમતા ધરાવતા અને ઓછા જોખમવાળા લોકોને શોધવું જોઈએ. આ કરવા માટેની શ્રેષ્ઠ રીત અમારી નિષ્ણાત સંશોધન ટીમ પાસેથી ડેટાનો ઉપયોગ કરીને છે. તે તમને વર્તમાન કિંમત, શેર વૃદ્ધિ દર દીઠ ભવિષ્યની આવક અને તેમની પાસે કેટલા ઋણ છે તે સહિતના કેટલાક પરિબળોના આધારે સ્ટૉક્સ પસંદ કરવામાં મદદ કરશે.

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સમાં શ્રેષ્ઠ પરફોર્મિંગ સ્ટૉક્સ શું છે?

નિફ્ટી મિડકૅપ 100 ઇન્ડેક્સના શ્રેષ્ઠ પરફોર્મિંગ સ્ટૉક્સ દૈનિક બદલાય છે અને વિચારણામાં પરફોર્મન્સના સમયગાળા મુજબ બદલાય છે.

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ