તમારા 5paisa એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાની ઉપલબ્ધ પદ્ધતિઓ:

નીચે ઉલ્લેખિત તમારા 5paisa એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાની પદ્ધતિઓ છે:

UPI એપ:

5paisa ની એપનો ઉપયોગ કરીને, તમારા સમાન ડિવાઇસ પર ઇન્સ્ટૉલ કરેલ કોઈપણ UPI એપ (GPay, PhonePe, BHIM, Paytm વગેરે) દ્વારા તમારા મેપ કરેલ બેંક એકાઉન્ટમાંથી તરત જ ફંડ ટ્રાન્સફર કરો.

UPI ID:

5paisa એપ અથવા વેબ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને, તમારા UPI ID (VPA) દાખલ કરીને તમારા મેપ કરેલ બેંક એકાઉન્ટમાંથી તરત જ ફંડ ટ્રાન્સફર કરો અને તમારા સંબંધિત ડિવાઇસ પર પ્રાપ્ત થયેલ એકત્રિત વિનંતીને સ્વીકારો, જ્યાં UPI એપ ઇન્સ્ટૉલ કરવામાં આવી છે જે તે વિશિષ્ટ UPI ID સાથે લિંક કરેલ છે.

 • નોંધ : UPI ટ્રાન્સફરની મર્યાદા દરરોજ ₹2,00,000 છે. હજી પણ, તમારી બેંક પાસે પ્રતિ ટ્રાન્ઝૅક્શન રકમ પર વધુ પ્રતિબંધો હોઈ શકે છે જે તમારે તમારી બેંકો સાથે તપાસવાની જરૂર પડશે. ઉપરાંત, કેટલીક UPI એપ્સની ટ્રાન્ઝૅક્શન દીઠ ₹1,00,000 ની મર્યાદા હોઈ શકે છે.

નેટ બેંકિંગ:

5paisa ની એપ અથવા વેબ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને, એકવાર બેંકના પોર્ટલ પર લઈ જવામાં આવે તે પછી તમારા નેટ બેંકિંગ ક્રેડેન્શિયલ દાખલ કરીને તમારા મેપ કરેલ બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરો.

 • નોંધ : 5paisa પર, નેટ બેન્કિંગ ટ્રાન્સફરની મર્યાદા પ્રતિ ટ્રાન્ઝૅક્શન ₹25,00,00,000 છે. હજી પણ, તમારી બેંક પાસે ટ્રાન્ઝૅક્શન દીઠ રકમ પર વધુ પ્રતિબંધો હોઈ શકે છે જે તમારે તમારા નેટ બેન્કિંગ પોર્ટલ પર સંબંધિત મર્યાદા વિભાગમાં જઈને તમારી બેંકો સાથે તપાસવાની અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાની રહેશે. જો તમારી દૈનિક બેંકની મર્યાદા સમાપ્ત થઈ ગઈ હોય તો તમે ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકશો નહીં.
 • નેટ બેંકિંગ સમર્થિત બેંકોની સૂચિ જોવા માટે, કૃપા કરીને નીચે આપેલ વિગતોનો સંદર્ભ લો.

આઈએમપીએસ/ એનઈએફટી/ આરટીજીએસ:

5paisa ની એપ અથવા વેબ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને, લાભાર્થી એકાઉન્ટ નંબર મેળવો અને તેને તમારા નેટ બેંકિંગ પોર્ટલ પર રજિસ્ટર કરો જેથી IMPS/NEFT/RTGS દ્વારા સીધા તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી 5paisa ના બેંક એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકાય.

 • નોંધ : 5paisa પર, NEFT / RTGS ટ્રાન્સફર મર્યાદા ₹30,00,00,000 છે. IMPS માટે બેંકોના આધારે ₹2,00,000 થી ₹5,00,000 ની મર્યાદા છે.
 • 5paisa ની લાભાર્થીની વિગતો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

'UPI એપ્સ'નો ઉપયોગ કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાના પગલાં’:

તમે ત્વરિત ક્રેડિટ સાથે વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી UPI પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ઝડપી ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. UPI એપ્સ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે, આ સરળ પગલાંઓને અનુસરો:

 • 5paisa મોબાઇલ એપમાં લૉગ ઇન કરો.
 • 'યૂઝર' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને 'ફંડ ઉમેરો' પસંદ કરો.'
 • તમે જે રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માંગો છો તે દાખલ કરો અને તમે જે બેંક એકાઉન્ટથી ચુકવણી કરવા માંગો છો તે પસંદ કરો.
 • ચુકવણી માટે તમે જે UPI એપનો ઉપયોગ કરવા માંગો છો તે પર ક્લિક કરો. તમે 'વધુ' પર ક્લિક કરીને તમારા ફોન પર તમામ UPI-સમર્થિત એપ્સ બ્રાઉઝ કરી શકો છો.'
 • નોંધ: UPI એપમાં સમાન બેંક એકાઉન્ટ પસંદ કરો જેને તમે ટ્રાન્ઝૅક્શન કરતી વખતે 5paisa એપમાં પસંદ કરશો.

UPI એપ પરની સૂચનાઓ મુજબ તમારું ટ્રાન્ઝૅક્શન પૂર્ણ કરો. કૃપા કરીને વધુ સહાયતા માટે નીચે આપેલ સ્ક્રીનશૉટનો સંદર્ભ લો.

   
   

નોંધ - કૃપા કરીને પેજની નીચે UPI ચુકવણી પદ્ધતિ માટે સમર્થિત બેંકોની સૂચિનો સંદર્ભ લો.

'UPI ID' નો ઉપયોગ કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાના પગલાં’:

તમે ત્વરિત ક્રેડિટ સાથે વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી UPI પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ઝડપી ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. UPI ID દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે, આ સરળ પગલાંઓને અનુસરો:

 • નોંધ: જો તમારી પાસે સમાન મોબાઇલમાં UPI એપ ઇન્સ્ટૉલ કરેલ નથી, તો તમે UPI મોડ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે આ પગલાંઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો

UPI ID નો ઉપયોગ કરીને UPI દ્વારા ફંડ કરો જે સમાન મોબાઇલ સાથે લિંક કરેલ નથી.

જો તમારી પાસે સમાન મોબાઇલ સાથે લિંક કરેલ UPI ID નથી, તો તમે હજુ પણ આ પગલાંઓને અનુસરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો:

 • 5paisa મોબાઇલ એપમાં લૉગ ઇન કરો.
 • 'યૂઝર' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને 'ફંડ ઉમેરો' પસંદ કરો.'
 • તમે જે રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માંગો છો તે દાખલ કરો અને તમે જે બેંક એકાઉન્ટથી ચુકવણી કરવા માંગો છો તે પસંદ કરો.
 • 'યુપીઆઇ આઇડી' પર ક્લિક કરો અને તમે જે યુપીઆઇ આઇડી માટે ચુકવણી કરવા માંગો છો તે દાખલ કરો.
 • ચુકવણી કરો' પર ક્લિક કરો. તમને તમારી UPI એપ પર 5paisa તરફથી એકત્રિત કરવાની વિનંતી પ્રાપ્ત થશે.
 • ટ્રાન્ઝૅક્શન પૂર્ણ કરવા માટે તમારો UPI PIN દાખલ કરો.
   

નોંધ:

 • UPI ટ્રાન્સફર દૈનિક મર્યાદાના ₹2,00,000 ને આધિન છે/-. જો કે, તમારી બેંક પાસે દરેક ટ્રાન્ઝૅક્શન દીઠ મંજૂર મહત્તમ રકમ પર અતિરિક્ત પ્રતિબંધો હોઈ શકે છે, તેથી અમે તમને પહેલાંથી તમારી બેંક સાથે ચેક કરવાની સલાહ આપીએ છીએ.
 • જો તમને 5paisa તરફથી UPI કલેક્શનની વિનંતી પ્રાપ્ત થાય છે, તો કૃપા કરીને 10 મિનિટની અંદર ટ્રાન્ઝૅક્શનને મંજૂરી આપવાની ખાતરી કરો, કારણ કે વિનંતી તેના પછી સમાપ્ત થશે. જો તમે નિર્ધારિત સમયમાં તેને મંજૂરી આપવામાં નિષ્ફળ થયા છો, તો વિનંતીને સમાપ્ત થયેલ તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવશે.
 • કોઈપણ વિલંબ અથવા રિફંડની સમસ્યાઓને ટાળવા માટે, કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે જે UPI ID (VPA) સાથે ચુકવણી કરી રહ્યા છો તે 5paisa સાથે રજિસ્ટર્ડ બેંક એકાઉન્ટ સાથે લિંક છે. અનરજિસ્ટર્ડ બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને ટ્રાન્સફર કરેલા કોઈપણ ફંડને 5-7 કાર્યકારી દિવસોમાં સોર્સ એકાઉન્ટમાં રિફંડ કરવામાં આવશે.
 • કૃપા કરીને નોંધ કરો કે અમારા UPI ID પર પુશ ટ્રાન્ઝૅક્શનની પરવાનગી નથી. 5paisa તરફથી શરૂ કરેલા માત્ર ટ્રાન્ઝૅક્શન સ્વીકારવામાં આવશે. તેથી, તમારે અમારા UPI ID પર સીધા પૈસા મોકલવા જોઈએ નહીં.

ફંડ અપડેશનનો સમય:

જ્યારે તમે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરો છો, ત્યારે સામાન્ય રીતે ફંડ તરત અપડેટ કરવામાં આવે છે. જો કે, કેટલાક પરિસ્થિતિઓમાં, ફંડ અપડેટ કરવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. અહીં કેટલાક સામાન્ય પરિસ્થિતિઓ છે અને તમે શું અપેક્ષા રાખી શકો છો:

પરિસ્થિતિ 1: તમે 5paisa સાથે રજિસ્ટર્ડ ન હોય તેવા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરો છો. જો ટ્રાન્સફર સફળ થાય, તો ફંડ તરત જ તમારા એકાઉન્ટમાં (મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં) અથવા 48-72 કલાકની અંદર રિફંડ કરવામાં આવશે.

પરિસ્થિતિ 2: તમારી ચુકવણી સફળ થઈ, પરંતુ 5paisa ટ્રાન્ઝૅક્શન નિષ્ફળ દર્શાવે છે. જો તમારી બેંકે NPCI સાથે ડેબિટ ટ્રાન્ઝૅક્શનની પુષ્ટિ કરી ન હોય તો આવું થઈ શકે છે. આ કિસ્સામાં, ટ્રાન્ઝૅક્શનને તમારી બેંક દ્વારા પુષ્ટિ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી 5paisa પર બાકી તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવશે. સામાન્ય રીતે, આવા ટ્રાન્ઝૅક્શનની પુષ્ટિ 15-30 મિનિટમાં થઈ જાય છે. જો આખરી રીતે ટ્રાન્ઝૅક્શન નિષ્ફળ થાય છે, તો બેંક 48-72 કલાકની અંદર રકમ તમારા એકાઉન્ટમાં રિફંડ કરશે. એકવાર ટ્રાન્ઝૅક્શનની પુષ્ટિ થઈ જાય પછી, 5paisa તરત જ તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટને અપડેટ કરશે.

પરિસ્થિતિ 3: તમારી ચુકવણી નિષ્ફળ થાય છે, અને રકમ તમારા એકાઉન્ટમાંથી ડેબિટ કરવામાં આવી છે, અને 5paisa એ પણ ટ્રાન્ઝૅક્શન નિષ્ફળ દર્શાવે છે. શું થશે: આ કિસ્સામાં, તમારા પૈસા 48-72 કલાકની અંદર તમારા એકાઉન્ટમાં પરત જમા કરવામાં આવશે. તમે રોકડ પરતની પ્રક્રિયા ક્યારે કરવામાં આવશે તેના વિશે વધુ માહિતી માટે તમારી બેંક સાથે પણ તપાસ કરી શકો છો.

નોંધ - કૃપા કરીને પેજની નીચે UPI ચુકવણી પદ્ધતિ માટે સમર્થિત બેંકોની સૂચિનો સંદર્ભ લો.

નેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાના પગલાં’:

આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે, તમારી પાસે એક ઍક્ટિવેટેડ નેટ બેન્કિંગ સુવિધા હોવી આવશ્યક છે. 5paisa નીચેની બેંકો માટે ચુકવણી ગેટવે પ્રદાન કરે છે. કૃપા કરીને તમારી બેંક સપોર્ટેડ છે કે નહીં તે તપાસવા માટે નીચેની યાદીનો સંદર્ભ લો:

તમારા 5paisa ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં નેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરીને તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફંડ કેવી રીતે ટ્રાન્સફર કરવું તે વિશે પગલાં અનુસાર માર્ગદર્શિકા અહીં છે:

 • 5paisa મોબાઇલ એપ ખોલો અને લૉગ ઇન કરો.
 • "યૂઝર" ટેબ પર જાઓ અને "ફંડ ઉમેરો" પસંદ કરો".
 • તમે જે રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માંગો છો તે દાખલ કરો.
 • નેટ બેન્કિંગ" વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • તમને તમારી બેંકની વેબસાઇટ પર લઈ જવામાં આવશે.
 • તમારા બેંક ક્રેડેન્શિયલનો ઉપયોગ કરીને તમારા નેટ બેંકિંગ એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.
 • ટ્રાન્ઝૅક્શનને તેને પૂર્ણ કરવા માટે અધિકૃત કરો.
 • રકમ તમારા 5paisa ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવશે.

જો તમે અમારા પેમેન્ટ ગેટવેનો ઉપયોગ કરીને નેટ બેન્કિંગ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાનું પસંદ કરો છો, તો કૃપા કરીને નોંધ કરો કે નીચેના ટ્રાન્ઝૅક્શન શુલ્ક લાગુ થશે:

ચાર્જ બેસિક પ્લાન પાવર ઇન્વેસ્ટર પ્લાન અલ્ટ્રા ટ્રેડર પ્લાન
નેટ બેન્કિંગ- ચુકવણી કરો ₹10 ₹10 મફત

નેટ બેન્કિંગનો ઉપયોગ કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરતી વખતે, સામાન્ય રીતે ટ્રાન્ઝૅક્શનની સ્થિતિની વાસ્તવિક સમયમાં પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે, અને ફંડ તરત જ તમારા 5paisa ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં અપડેટ કરવામાં આવે છે. જો કે, કેટલાક પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાં તમે ફંડ અપડેશન પ્રક્રિયામાં વિલંબનો અનુભવ કરી શકો છો.

પરિસ્થિતિ 1: જો તમારું ટ્રાન્ઝૅક્શન સફળ થયું હતું, અને રકમ તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ડેબિટ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ 5paisa ટ્રાન્ઝૅક્શનની સ્થિતિ "નિષ્ફળતા" તરીકે દર્શાવે છે, તો તે બેંકના સર્વર તરફથી કોઈ સમસ્યાને કારણે હોઈ શકે છે. તમારી બેંક આગામી કાર્યકારી દિવસે આવા ટ્રાન્ઝૅક્શનને રિકન્સાઇલ કરશે અને ટ્રાન્ઝૅક્શનની સ્થિતિને સફળતામાં અપડેટ કરશે અથવા તમારા એકાઉન્ટમાં રકમ રિફંડ કરશે. આવી પરિસ્થિતિમાં, તમારી બેંકની સમાધાન પ્રક્રિયાના આધારે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ફંડ અપડેટ થવામાં 48-72 કલાકનો સમય લાગી શકે છે.

પરિસ્થિતિ 2: : જો તમારું ટ્રાન્ઝૅક્શન સફળ થયું હતું, પરંતુ તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ફંડ અપડેટ કરવામાં આવ્યું નથી, તો તે હોઈ શકે છે કારણ કે તમારી બેંકે ટ્રાન્ઝૅક્શનની પુષ્ટિ કરવામાં વિલંબ કર્યો છે, અને 5paisa ને તમારી બેંક તરફથી બાકી હોય તેવી ટ્રાન્ઝૅક્શનની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. આવા ટ્રાન્ઝૅક્શનની સામાન્ય રીતે ઍક્ટિવ સમાધાન પછી 45-60 મિનિટમાં તમારી બેંક દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે. આ પરિસ્થિતિમાં, તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ફંડ અપડેટ થવામાં 45-60 મિનિટ લાગી શકે છે.

અન્ય તમામ અસામાન્ય પરિસ્થિતિઓ માટે, સામાન્ય રીતે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ફંડને અપડેટ કરવામાં 15-30 મિનિટ લાગે છે.

નોંધ - કૃપા કરીને પેજની નીચે UPI ચુકવણી પદ્ધતિ માટે સમર્થિત બેંકોની સૂચિનો સંદર્ભ લો. જો તમારી રજિસ્ટર્ડ બેંક તે લિસ્ટમાં નથી, તો તમે અન્ય પદ્ધતિઓ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો.

IMPS/NEFT/RTGS નો ઉપયોગ કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાના પગલાં:

તમે આ સરળ પગલાંઓને અનુસરીને તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી 5paisa સાથે તમારા ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં સરળતાથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. કોઈપણ ડૉક્યુમેન્ટેશનની જરૂર નથી, અને ટ્રાન્સફર તરત જ ઉપલબ્ધ છે, 24/7.

તમારા 5paisa ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે, નીચેના પગલાંઓને અનુસરો:

 • વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપ દ્વારા તમારા 5paisa એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.
 • વપરાશકર્તાના વિકલ્પમાં ઉપલબ્ધ "ભંડોળ ઉમેરો" વિભાગ પર જાઓ.
 • "IMPS/NEFT/RTGS" ટૅબ પસંદ કરો.
 • સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત તમારો અનન્ય એકાઉન્ટ નંબર નોંધો.
 • લાભાર્થી એકાઉન્ટ નંબર તરીકે અનન્ય એકાઉન્ટ નંબરનો ઉપયોગ કરીને તમારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી IMPS/NEFT/RTGS ટ્રાન્સફર શરૂ કરો.
 • તમારા ફંડને તરત જ તમારા 5paisa ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરવામાં આવશે.

તમારો અનન્ય એકાઉન્ટ નંબર મેળવવા માટે: અહીં ક્લિક કરો

નોંધ:

કૃપા કરીને નોંધ કરો કે તમારું એકાઉન્ટ તમારા ક્લાયન્ટ કોડ સાથે અનન્ય છે અને તે બીજા કોઈની સાથે શેર કરવું જોઈએ નહીં. સરળ ટ્રાન્ઝૅક્શન સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કૃપા કરીને તમારા રજિસ્ટર્ડ બેંક એકાઉન્ટમાંથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરો જે 5paisa સાથે મૅપ કરેલ છે. જો ફંડ અનરજિસ્ટર્ડ બેંક એકાઉન્ટમાંથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, તો તેમને 5-7 દિવસની અંદર સોર્સ એકાઉન્ટમાં રિફંડ કરવામાં આવશે.

ધ્યાનમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સ્માર્ટ કલેક્ટ દ્વારા ફંડ ટ્રાન્સફર માટેની મહત્તમ મર્યાદા પ્રતિ ટ્રાન્ઝૅક્શન ₹30 કરોડ છે.

તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં લાભાર્થી તરીકે 5paisa ઉમેરવા માટે, કૃપા કરીને આ પગલાંઓને અનુસરો:

 • તમારા ક્રેડેન્શિયલનો ઉપયોગ કરીને તમારી બેંકની વેબસાઇટ અથવા મોબાઇલ એપમાં લૉગ ઇન કરો.
 • "ફંડ ટ્રાન્સફર" વિકલ્પ જુઓ અને તેના પર ક્લિક કરો.
 • "લાભાર્થી ઉમેરો" પસંદ કરો."
 • 5paisa દ્વારા પ્રદાન કરેલ લાભાર્થીનું નામ, એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC કોડ દાખલ કરો.
 • જો તમારી બેંક દ્વારા આવશ્યક હોય તો ખાતાના પ્રકાર તરીકે "બચત" પસંદ કરો.
 • જો તમારી બેંક દ્વારા આવશ્યક હોય તો "કોર્પોરેટ ઑફિસ" શાખાના નામ તરીકે પસંદ કરો

નોંધ: જો તમે તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં આ સુવિધા શોધવામાં અસમર્થ છો, તો કૃપા કરીને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે તમારી બેંકનો સંપર્ક કરો અથવા શાખાની મુલાકાત લો.

એકાઉન્ટના પ્રકાર અને શાખાના નામની અતિરિક્ત વિગતો:

આઈએફસી કોડ બેંકનું નામ ખાતાંનો પ્રકાર શાખાનું નામ ઍડ્રેસ
RATN0VAAPIS આરબીએલ બેંક લિમિટેડ બચત કોર્પોરેટ ઓફિસ આરબીએલ બેંક લિમિટેડ 6TH ફ્લોર ટાવર 2B વન ઇન્ડી, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર

ફંડ્સ અપડેશનનો સમય:

કૃપા કરીને નોંધ કરો કે તમારી બેંકના ટ્રાન્ઝૅક્શન પ્રક્રિયાના સમયના આધારે ફંડનું અપડેશન 15 મિનિટ સુધીનો સમય લઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, IMPS દ્વારા કરવામાં આવેલા ટ્રાન્સફર ઝડપથી અપડેટ કરવામાં આવે છે, જ્યારે NEFT/RTGS દ્વારા કરવામાં આવેલા ટ્રાન્સફરને અપડેટ થવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે એટલે કે, બેંકના પ્રક્રિયાના સમયના આધારે થોડા કલાકો. ઝડપી અપડેટ્સ માટે, અમે IMPS નો ઉપયોગ કરવાનું સૂચવીએ છીએ.

જો તમારા ફંડ પે-ઇન ટ્રાન્ઝૅક્શનને ઉલ્લેખિત સમયસીમાની અંદર લેજરમાં સફળતાપૂર્વક અપડેટ કરવામાં આવ્યું નથી, તો કૃપા કરીને તમારા ક્લાયન્ટ કોડ, ટ્રાન્ઝૅક્શનનો પુરાવો (ટ્રાન્ઝૅક્શન રેફરન્સ સહિત), અને બેંક સ્ટેટમેન્ટ સાથે support@5paisa.com પર ઇમેઇલ મોકલો.

અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે IMPS/NEFT/RTGS દ્વારા ફંડ ઉમેરવા માટે 'સ્માર્ટ કલેક્ટ' નો ઉપયોગ શરૂ કરો કારણ કે અમે 10 ઑક્ટોબર 2022 થી ICICI બેંક ઇ-કલેક્શન એકાઉન્ટ (FPAISA) અસરકારક રીતે બંધ કર્યું છે અને 30 જૂન 2023 થી બેંક ઇ-કલેક્શન એકાઉન્ટ (5PAISA) અસરકારક છે.

આમાંથી કોઈપણ બે ઇ-કલેક્ટ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરેલા ફંડને 3-5 કાર્યકારી દિવસોમાં ઑટો-રિફંડ કરવામાં આવશે.

વધુ સ્પષ્ટીકરણ માટે, તમે તમારી સમસ્યા સબમિટ કરી શકો છો અહીં

તમારી ચુકવણીની સ્થિતિ તપાસવાના પગલાં:

તમારી ચુકવણી અપડેટની સ્થિતિ તપાસવા માટે, કૃપા કરીને આ પગલાંઓને અનુસરો:

મોબાઇલ પ્લેટફોર્મ પર:

 • તમારા 5paisa એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.
 • "યૂઝર" ટૅબ પર ક્લિક કરો.
 • નેટ ઉપલબ્ધ માર્જિન" પર ક્લિક કરો".
 • ત્યાંથી, તમે તમારા ફંડ અથવા લેજર સેક્શનને ઍક્સેસ કરી શકો છો.
 • ઉપરાંત, તમે છેલ્લા 30 ટ્રાન્ઝૅક્શનની તમામ વિગતો મેળવવા માટે ફંડ ઉમેરવાના ટોચના જમણી આઇકનમાંથી "હિસ્ટ્રી સેક્શન" નો સંદર્ભ લઈ શકો છો

વેબસાઇટ પ્લેટફોર્મ પર:

 • 5paisa વેબસાઇટ પર તમારા એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.
 • ડાબી બાજુના મેનુ પર, "ફંડ્સ અને લેજર" પર ક્લિક કરો."
 • આ તમને ફંડ અને લેજર સેક્શનમાં લઈ જશે, જ્યાં તમે તમારું એકાઉન્ટ બૅલેન્સ જોઈ શકો છો
 • ઉપરાંત, તમે છેલ્લા 30 ટ્રાન્ઝૅક્શનની તમામ વિગતો મેળવવા માટે ફંડ ઉમેરવાના ટોચના જમણી આઇકનમાંથી "હિસ્ટ્રી સેક્શન" નો સંદર્ભ લઈ શકો છો

આ પગલાંઓ તમને સંબંધિત પેજને ઍક્સેસ કરવામાં મદદ કરશે જ્યાં તમે તમારા ચુકવણી અપડેટની સ્થિતિ તપાસી શકો છો.

નોંધ:

કૃપા કરીને નોંધ કરો કે ફંડને માત્ર વેબ પોર્ટલ અથવા મોબાઇલ એપ દ્વારા 5paisa કેપિટલ લિમિટેડમાં ટ્રાન્સફર કરવું જોઈએ, અથવા કંપનીની વેબસાઇટ પર પ્રદાન કરેલ બેંક એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરીને હોવું જોઈએ. કોઈપણ એન્ટિટીના કોઈપણ વ્યક્તિગત એકાઉન્ટમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરશો નહીં.

5paisa વેબસાઇટ પર નિર્ધારિત પદ્ધતિઓ સિવાયના વ્યક્તિગત એકાઉન્ટ અથવા અન્ય કોઈપણ એકાઉન્ટમાં કરેલા ફંડના ટ્રાન્સફર માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે કોઈપણ અસુવિધાને ટાળવા માટે માત્ર નિર્ધારિત પદ્ધતિઓ દ્વારા જ ફંડ ટ્રાન્સફર કરો છો.

નેટ બેંકિંગ ચુકવણી પદ્ધતિને સપોર્ટ કરતી બેંકોની સૂચિ:

ક્રમ સંખ્યા. બેંકનું નામ
1 આંધ્રા બેંક
2 એ.યુ. સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ
3 ઍક્સિસ બેંક
4 બેંક ઑફ બરોડા
5 બેંક ઑફ ઇન્ડિયા
6 બેંક ઑફ મહારાષ્ટ્ર
7 કેનરા બેંક
8 કૅથોલિક સીરિયન બેંક લિમિટેડ
9 સિટી યૂનિયન બેંક લિમિટેડ
10 કૉર્પોરેશન બેંક
11 DCB બેંક લિમિટેડ
12 ડૉઇચે બેંક
13 ધનલક્ષ્મી બેંક
14 ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ
15 ફેડરલ બેંક
16 HDFC બેંક
17 ICICI બેંક લિમિટેડ
18 આઈ.ડી.બી.આઈ. બૈંક
19 IDFC બેંક લિમિટેડ
20 IDFC ફર્સ્ટ બેંક
21 ઇંડિયન બેંક
22 ઇંડિયન ઓવરસીસ બેંક
23 ઇંડસ્ઇંડ બેંક
24 જમ્મુ અને કાશ્મીર બેંક લિમિટેડ
25 કર્ણાટક બેંક લિમિટેડ
26 કરૂર વૈશ્ય બેંક
27 કોટક મહિન્દ્રા બેંક
28 લક્ષ્મી વિલાસ બેંક
29 ઓરિએંટલ બેંક ઑફ કૉમર્સ
30 પંજાબ નૈશનલ બૈંક
31 આરબીએલ બેંક
32 સારસ્વત કો ઓપ બેંક લિમિટેડ
33 સાઉથ ઇન્ડિયન બેંક
34 સ્ટૈંડર્ડ ચાર્ટર્ડ બૈંક
35 સ્ટેટ બેંક ઑફ બીકાનેર એન્ડ જયપુર
36 સ્ટેટ બેંક ઑફ હૈદરાબાદ
37 સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા
38 સ્ટેટ બેંક ઑફ મૈસૂર
39 સ્ટેટ બેંક ઑફ પટિયાલા
40 સ્ટેટ બેંક ઑફ ત્રાવણકોર
41 તમિલનાડ મર્કન્ટાઇલ બેંક લિમિટેડ
42 UCO બેંક
43 યૂનિયન બેંક ઑફ ઇંડિયા
44 યૂનાઈટેડ બેંક ઑફ ઇંડિયા
45 યસ બેંક

UPI ચુકવણી પદ્ધતિને સપોર્ટ કરતી બેંકોની સૂચિ:

ક્રમ સંખ્યા. બેંકનું નામ
1 એ.પી. મહેશ બેંક
2 અભ્યુદય કો-ઓપ બેંક
3 આદર્શ કોઑપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
4 અમદાવાદ મર્કેનેટાઇલ કો-ઓપ બેંક
5 એરટેલ પેમેન્ટ્સ બેંક
6 અલાહાબાદ બેંક
7 આંધ્રા બેંક
8 આંધ્ર પ્રગતિ ગ્રામીણ બેંક
9 આંધ્ર પ્રગતિ ગ્રામીણ વિકાસ બેંક
10 અપના સહકારી બેંક
11 આસામ ગ્રામીણ વિકાસ બેંક
12 એસોસિએટ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ,સૂરત
13 AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
14 ઍક્સિસ બેંક
15 બનાસકાંઠા મર્કન્ટાઇલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
16 બંધન બેંક
17 બેંક ઑફ અમેરિકા
18 બેંક ઑફ બરોડા
19 બેંક ઑફ ઇન્ડિયા
20 બેંક ઑફ મહારાષ્ટ્ર
21 બરોડા સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક
22 બરોડા ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક
23 બરોડા રાજસ્થાન ખેત્રીય ગ્રામીણ બેંક
24 બરોડા ઉત્તર પ્રદેશ ગ્રામીણ બેંક
25 બેસેન કેથોલિક કો-ઓપ બેંક
26 ભગિની નિવેદિતા સહકારી બેંક લિમિટેડ,પુણે
27 ભારત કો-ઓપરેટિવ બેંક
28 ભીલવાડા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
29 કેનરા બેંક
30 કેપિટલ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
31 કૅથોલિક સીરિયન બેંક
32 સેંટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા
33 ચૈતન્ય ગોદાવરી ગ્રામીણ બેંક
34 ચાર્ટર્ડ સહકારી બેંક નિયમિતા
35 છત્તીસગઢ રાજ્ય ગ્રામીણ બેંક
36 સિટીબેંક રિટેલ
37 સિટિઝન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ - નોઇડા
38 સિટિઝન્સ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ.
39 સિટી યુનિયન બેંક
40 કોસ્ટલ લોકલ એરિયા બેંક લિમિટેડ
41 દક્ષિણ બિહાર ગ્રામીણ બેંક
42 DBS ડિજી બેંક
43 DCB બેંક
44 દેના બેંક
45 દેના ગુજરાત ગ્રામીણ બેંક
46 ડૉઇચે બેંક એજી
47 Dhanalaxmi Bank
48 ડોંબિવલી નાગરિક સહકારી બેંક
49 ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
50 ESAF સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
51 ફેડરલ બેંક
52 ફિનકેર સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
53 ફિન્ગ્રોથ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
54 ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક
55 ગોપીનાથ પાટિલ પારસિક જનતા સહકારી બેંક
56 hdfc
57 હિમાચલ પ્રદેશ ગ્રામીણ બેંક
58 HSBC
59 હુતાત્મા સહકારી બેંક લિમિટેડ
60 ICICI બેંક
61 આઈ.ડી.બી.આઈ. બૈંક
62 IDFC
63 ભારતીય પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક
64 ઇંડિયન બેંક
65 ઇંડિયન ઓવરસીસ બેંક
66 ઇંદોર પરસ્પર સહકારી બેંક લિમિટેડ
67 ઇંડસ્ઇંડ બેંક
68 ઇરિંજલકુડા ટાઉન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
69 J & K ગ્રામીણ બેંક
70 જલગાંવ જનતા સહકારી બેંક
71 જાલના મર્ચંટ'સ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ.
72 જમ્મુ અને કાશ્મીર બેંક
73 જન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
74 જનકલ્યાણ સહકારી બેંક
75 જનસેવા સહકારી બેંક લિમિટેડ પુણે
76 જનસેવા સહકારી બેંક (બોરિવલી) લિમિટેડ
77 જનતા સહકારી બેંક પુણે
78 જીઓ પેમેન્ટ્સ બેંક
79 જીવન કમર્શિયલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ.
80 કલ્લપ્પન્ના અવેડ ઇચલકરંજી જનતા સહકારી બેંક લિમિટેડ.
81 કાલુપુર કમર્શિયલ કો-ઓપરેટિવ બેંક
82 કર્નાટકા બૈંક
83 કર્ણાટક વિકાસ ગ્રામીણ બેંક
84 કરૂર વૈશ્ય બેંક
85 કાશી ગોમતી સમ્યુત ગ્રામીણ બેંક
86 કેરળ ગ્રામીણ બેંક
87 કોંકણ મર્ચંટાઇલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
88 કોલ્હાપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
89 કોટક મહિન્દ્રા બેંક
90 કૃષ્ણા ભીમા સમૃદ્ધિ લોકલ એરિયા બેંક
91 મહારાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક
92 મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ કો ઓપ બેંક
93 મલાડ સહકારી બેંક
94 માલવીયા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
95 મણિપુર રૂરલ બેંક
96 માનવી પટ્ટાના સૌહાર્દ સહકારી બેંક
97 મરાઠા કોઑપ્રેટિવ બેંક લિમિટેડ
98 મેઘાલય રૂરલ બેંક
99 મિઝોરમ રૂરલ બેંક
100 મોડેલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
101 નાગરિક સહકારી બેંક મર્યાદિત, વિદિશા
102 નૈનિતાલ બૈન્ક લિમિટેડ
103 એનકેજીએસબી
104 નૉર્થ ઇસ્ટ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક
105 NSDL પેમેન્ટ્સ બેંક
106 નુતન નાગરિક સહકારી બેંક
107 પાલી અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ.
108 પશ્ચિમ બંગા ગ્રામીણ બેંક
109 પતન નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ
110 Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક
111 પ્રગતિ કૃષ્ણા ગ્રામીણ બેંક
112 પ્રથમ બેંક
113 પ્રાઇમ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ.
114 પ્રિયદર્શિની નગરી સહકારી બેંક લિમિટેડ.
115 પુણે કેન્ટોનમેન્ટ સહકારી બેંક લિમિટેડ
116 પંજાબ એન્ડ મહારાષ્ટ્ર કો. બેંક
117 પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક
118 પંજાબ ગ્રામીણ બેંક
119 પંજાબ નૈશનલ બૈંક
120 રાજસ્થાન મરુધર ગ્રામીણ બેંક
121 રાજકોટ નગરી સહકારી બેંક લિમિટેડ
122 રાની ચન્નમ્મા મહિલા સહકારી બેંક બેલગાવી
123 સમર્થ સહકારી બેંક લિમિટેડ
124 સમૃદ્ધિ કો-ઓપ બેંક લિમિટેડ
125 સંદુએ પટ્ટના સૌહાર્દ સહકારી બેંક
126 સર્વ હરિયાણા ગ્રામીણ બેંક
127 સર્વ UP ગ્રામીણ બેંક
128 સર્વોદય કમર્શિયલ કો-ઓપરેટિવ બેંક
129 સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક
130 એસબીએમ બૈન્ક ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ
131 શિવાલિક મર્કેન્ટાઇલ કો-ઓપ. બેંક લિમિટેડ.
132 શ્રી ધરતી કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ.
133 શ્રી કડી નગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ
134 શ્રી અરિહંત કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ.
135 શ્રી બસવેશ્વર સહકારી બેંક નિયમિત, બાગલકોટ
136 શ્રી છત્રપતિ રાજર્ષિ શાહુ બેંક
137 શ્રી મહિલા સેવા સહકારી બેંક લિમિટેડ
138 શ્રી રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
139 શ્રી વીરશૈવ કો-ઓપ બેંક લિમિટેડ.
140 સિંધુદુર્ગ કો-ઓપરેટિવ બેંક
141 સ્મૃતિ નાગરિક સહકારી બેંક મર્યાદિત, મંદસૌર
142 સાઉથ ઇન્ડિયન બેંક
143 શ્રી વાસવંબા કોઑપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
144 સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ
145 સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા
146 સ્ટર્લિંગ અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ
147 સુકો સૌહાર્દ સહકારી બેંક
148 સૂરત પીપલ કોઑપરેટિવ બેંક
149 સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ
150 સુટેક્સ કો ઓપરેટિવ બેંક
151 સુવર્ણયુગ સહકારી બેંક લિમિટેડ
152 Svc કો-ઓપરેટિવ બેંક
153 સિંડિકેટ બેંક
154 તમિલનાડ મર્કેન્ટાઇલ બેંક
155 તેલંગાણા ગ્રામીણ બેંક