બીએસઈ એફએમસીજી

19909.17
18 મે 2024 12:49 PM ના રોજ

બીએસઈ એફએમસીજી પરફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 19857.69
 • હાઈ 19996.6
19909.17
 • 19,871.92 ખોલો
 • અગાઉના બંધ19,851.78
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ1.77%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  19996.6

 • લો

  19857.69

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  19871.92

 • પાછલું બંધ

  19851.78

 • પૈસા/ઈ

  42.12

BSEFMCG
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?
સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ
બનારીસુગ
2500
-1.54%
બીબીટીસી
1550
0.32%
બ્રિટેનિયા
5109
0.43%
કોલ્પલ
2692.7
0.4%
દાલ્મિયાસુગ
382.9
0.31%
નેસ્ટલઇન્ડ
2502.2
2.33%
ફૂડસિન
152.8
3.49%
બજાજહિંદ
33.48
1.33%
હિન્દુનિલ્વર
2330.7
0.49%
જિલેટ
6799.6
-1.11%
ITC
436.5
-0.02%
પીજીએચએચ
15764.65
0.73%
ટાટાકન્સમ
1096.5
0.27%
હંમેશા
331.25
-0.57%
વીએસટીઆઈએનડી
4041.05
-0.18%
ગોડફ્રિફલ્પ
4159
4.12%
પતંજલિ
1435
2.52%
આંદ્રેવ્યુ
44.02
4.51%
એચએનડીએફડીએસ
499.7
0.5%
કોકુયોCMLN
156.85
0.74%
વેન્કીઝ
1800
0.72%
વાડીલાલિંદ
4945
0.82%
એવીટીએનપીએલ
92.72
1.53%
સ્વાદિષ્ટ
10672
-4.85%
સુખજિત્સ
473.8
2.7%
એટીએફએલ
719
0.62%
રેડિકો
1719.25
-0.57%
બલરામચીન
380.05
-1.08%
ડીસીએમએસ રિંડ
219
1.74%
એડફૂડ્સ
234.6
0.49%
ગેલ
155.7
0.78%
ધામપુરસુગ
227.65
-0.15%
બીક્લાઈન્ડ
55.5
0.25%
જીએમબ્રૂ
790.05
1.17%
ટીઆઈ
242.6
3.72%
ડાબર
538.75
0.51%
અવન્ટિફીડ
536.8
-1.28%
એસડીબીએલ
307.2
0.94%
હેરિટગ્ફૂડ
363.9
1.25%
અસલસીબીઆર
596
1.42%
સીસીએલ
566.95
-0.08%
સીએલએસઈએલ
225.8
-0.48%
ઉગરશુગર
75.55
0.65%
કેઆરબીએલ
285.9
0.7%
મિષ્ટન
18.77
2.74%
ઝાયડસવેલ
1768.75
1.69%
ઇમેમિલ્ટેડ
517.5
0.07%
યુનિટડીએસપીઆર
1180.5
-0.15%
લિંક
610
0.11%
મરિકો
595.45
-0.23%
હટસન
1024.3
1.24%
જીઆરમૂવર
145.5
1.64%
જ્યોતિલેબ
447.7
1.05%
દ્વારકેશ
71.76
0.66%
ગોદરેજાગ્રો
555.6
0.1%
ત્રિવેણી
364
-0.29%
એડબ્લ્યુએલ
337.3
0.27%
ગોદરેજસીપી
1306
0.81%
ગુલ્પોલી
199
-0.87%
યુબીએલ
1921.4
-0.16%
એસએચકે
195.8
0.8%
રેનુકા
42.83
0.75%
ઉત્તમશુગર
335.3
1.61%
વીબીએલ
1509.65
-0.32%
ગ્લોબસપુર
768.4
0.34%
બિકાજી
545
-0.23%
એલટીફૂડ્સ
224.6
-0.84%
કેએસસીએલ
849.85
-0.05%
બજાજકોન
242.35
-0.27%
ડોડલા
1020
3.81%
બેક્ટરફૂડ
1291.15
0.76%
પેરાગ્મિલ્ક
214.55
-0.81%
અવધસુગર
571.4
0%
ગોકુલગ્રો
147.4
0.14%
ડાયમંડીડ
859.05
0.33%
મનોરમા
583.95
2.98%
એમકેપીએલ
14.58
4.88%
સુલા
507.2
0.55%
ફ્લેર
299.3
1.22%
ડીબીઓએલ
123.3
0.69%
હમાગ્રો
54.63
0.15%
હોનસા
406.45
1.42%
ડૉમ્સ
1816.6
-0.23%

સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ માટે કલર કોડ

 • 5% અને વધુ
 • 5% થી 2%
 • 2% થી 0.5%
 • 0.5% થી -0.5%
 • -0.5% થી -2%
 • -2% થી -5%
 • -5% અને નીચે

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ એફએમસીજી ક્ષેત્રની કામગીરી

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

બીએસઈ એફએમસીજી

ભારતમાં એફએમસીજી ક્ષેત્ર વિશ્વનો સૌથી મોટો ઉદ્યોગ છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે એફએમસીજી લગભગ 15% જીડીપીનો હિસ્સો ધરાવે છે અને ભારતમાં 10 મિલિયનથી વધુ લોકોને રોજગારી આપે છે. વધુ શહેરીકરણ, વધતી મધ્યમવર્ગની વસ્તી, વિવિધ જીવનશૈલીઓ અને ગ્રાહકો વચ્ચે વધુ નિકાલપાત્ર આવકને કારણે એફએમસીજી ક્ષેત્ર વર્ષોથી પણ ઝડપી દરે વધી રહ્યું છે. 

આ ક્ષેત્રની વૃદ્ધિને ઘણીવાર જીવનશૈલી બદલવી અને વધુ નિકાલ યોગ્ય આવક સ્તર જેવા વિવિધ પરિબળો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. બીએસઈ એફએમસીજી ક્ષેત્ર રોકાણકારો માટે સૌથી આકર્ષક ક્ષેત્રોમાંથી એક છે કારણ કે તેમાં ઘણી ઓછી સ્પર્ધા સાથે વધુ વિકાસની ક્ષમતા છે. આ ક્ષેત્રના કેટલાક સૌથી મોટા ખેલાડીઓમાં ડાબર, નેસ્લે, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ અને બીજું ઘણું બધું શામેલ છે. આ ઉદ્યોગને મૂળભૂત કરિયાણા સ્ટોર્સથી આધુનિક રિટેલ સ્ટોર્સ જેમ કે સુવિધા સ્ટોર્સ, સુપરમાર્કેટ્સ અને હાઇપરમાર્કેટ્સમાં બદલાવનો અનુભવ કરવામાં આવે છે.    
 

બીએસઈ એફએમસીજી સ્ક્રિપ પસંદગી માપદંડ

માપદંડ નીચે મુજબ છે:

● ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની ક્ષમતા

આ એક આવશ્યક પરિબળ છે જેને તમારે સ્ટૉક્સ પસંદ કરતી વખતે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. તમારે ભવિષ્યના વિકાસ માટે વધુ સંભવિત કંપનીઓ શોધવી આવશ્યક છે, કારણ કે આ કંપનીને વધુ નફો ઉત્પન્ન કરવામાં અને તેની શેર કિંમત વધારવામાં મદદ કરશે. 

● વર્તમાન નાણાંકીય પ્રદર્શન 

આ પણ મહત્વપૂર્ણ છે કે તમે તેમાં રોકાણ કરતા પહેલાં કંપનીની વર્તમાન નાણાંકીય કામગીરી પર ધ્યાન આપો છો. તમારે એફએમસીજી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલાં ઇક્વિટી પર રિટર્ન જેવા પ્રોફિટ માર્જિન, કંપનીની આવક અને અન્ય મેટ્રિક્સ પર નજર રાખવી જોઈએ. જો કોઈ કંપની પાસે ઉચ્ચ આવક નથી પરંતુ ઉચ્ચ નફાકારક માર્જિન હોય, તો તમે તે સ્ટૉકમાં પણ રોકાણ કરી શકો છો કારણ કે તેમાં ભાવિ વિકાસની શક્યતાઓ છે. 

● વેલ્યુએશન રેશિયો 

મૂલ્યાંકન રેશિયોનો ઉપયોગ કોઈપણ સમયે સ્ટૉકનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આ રોકાણકારોને સારી મૂલ્ય ખરીદવાની તકોને ઓળખવામાં મદદ કરી શકે છે જ્યારે મુખ્ય સમાચાર જાહેરાતો જેવી અનપેક્ષિત ઘટનાઓને કારણે વેચાણ અથવા બજારમાં મળતા મળતા ડાઉનટર્ન અથવા રોકાણકારના ભયભીત વેચાણના દબાણની ઓળખ કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.

● પ્રૉડક્ટ પોર્ટફોલિયોની વિવિધતા 

પ્રૉડક્ટ પોર્ટફોલિયોમાં તમે વિચારો છો તે પ્રથમ પરિબળ વિવિધતા છે. ટોચની એફએમસીજી કંપનીઓ પાસે એવા ઉત્પાદનો હોવા જરૂરી છે જે એકબીજાથી અલગ હોય અને મજબૂત બ્રાન્ડ ઇક્વિટી હોય. આ એક જ ઉદ્યોગમાં અન્ય કંપનીઓ પર ધાર આપી શકે છે. 

● ઇક્વિટી અને માર્કેટ શેર 

બ્રાન્ડ ઇક્વિટી અને માર્કેટ એ બે ટોચની સુવિધાઓ છે જે નક્કી કરી શકે છે કે કંપની લાંબા ગાળા સુધી તેની વૃદ્ધિને ટકાવી શકે છે. કોઈ કંપની પાસે લક્ષિત પ્રેક્ષકોમાં મજબૂત બ્રાન્ડ છબી હોવી જોઈએ અને સમય જતાં તેના માર્કેટ શેરને જાળવી રાખવી જોઈએ. આ એક એફએમસીજી સ્ટૉક છે જેમાં તમે રોકાણ કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. 
 

અન્ય સૂચનો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું એફએમસીજીને સારા રોકાણ માનવામાં આવે છે?

એફએમસીજીએસમાં સામાન્ય રીતે ઓછા નફાકારક માર્જિન હોય છે પરંતુ હજુ પણ ભારતમાં ઉપભોક્તા ખર્ચના 50% માટે એકાઉન્ટમાં સંચાલન થાય છે. દેશનો ચોથો સૌથી મોટો ક્ષેત્ર હોવાથી, ભારતમાં સ્ટૉક્સને નફાકારક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માનવામાં આવી શકે છે.
 

એફએમસીજીનું ભવિષ્ય શું છે?

ઝડપી ગતિશીલ ગ્રાહક માલ અથવા ગ્રાહક પેકેજ્ડ માલ ઉદ્યોગ વિશ્વભરમાં સૌથી મોટા ઉદ્યોગોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એક અભ્યાસ મુજબ, ભારતમાં એફએમસીજી ઉદ્યોગ 2022 થી 2026 વચ્ચેના વિકાસને નોંધાવવા માટે યોગ્ય રીતે સ્થિત છે.
 

એફએમસીજી અને એફએમસીડી વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત શું છે?

એફએમસીજીને ઝડપી ગતિશીલ કન્ઝ્યુમર સામાન પણ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે એફએમસીડી ઝડપી ગતિશીલ કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ છે. 

શું એફએમસીજી ખરીદવા માટે એક સારો સ્ટૉક છે?

ભારતનું એફએમસીજી ક્ષેત્ર ઝડપથી વધી રહ્યું છે, તેથી આમાં રોકાણ કરવા માટે આ એક સારો સ્ટૉક છે.
 

એફએમસીજીમાં નફાકારક માર્જિન શું છે?

એફએમસીજી વ્યવસાયોમાં નફો માર્જિન લગભગ 2% થી %25 સુધી હોઈ શકે છે, પરંતુ તેના પાછળ યોગ્ય કારણો છે. 
 

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ