સ્ટૉક SIP

સ્ટૉક SIP એક લોકપ્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી છે જે લોકોને એક સમયગાળા દરમિયાન સ્ટૉક માર્કેટમાં વ્યવસ્થિત રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં પરંપરાગત એસઆઇપીની જેમ, સ્ટૉક એસઆઇપીમાં નિયમિત અંતરાલ પર નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ શામેલ છે, સામાન્ય રીતે માસિક અથવા ત્રિમાસિક, સ્ટૉક્સના પસંદ કરેલા પોર્ટફોલિયોમાં. આ વ્યૂહરચના કમ્પાઉન્ડિંગનો લાભ લે છે અને બજારમાં વધઘટને ઘટાડે છે. સ્ટૉક SIP બજારની અસ્થિરતાને નેવિગેટ કરતી વખતે ધીમે ધીમે સંપત્તિ એકત્રિત કરવામાં સક્ષમ બનાવે છે, જે નાણાંકીય લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાની સંભાવના વધારે છે.

+91
''
OTP ફરીથી મોકલો
''
''
કૃપા કરીને ઓટીપી દાખલ કરો
 
આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
મોબાઇલ નંબર કોનો છે

તમારો સ્ટૉક પસંદ કરો

ક્ષેત્ર
કિંમત
માર્કેટ કેપ (કરોડમાં)
 • -9.41 % 1Y રિટર્ન
 • -0.06% 3Y રિટર્ન
 • 15.44% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2816.35
 • 281.64 (10.00%)
 • 30.81 % 1Y રિટર્ન
 • 32% 3Y રિટર્ન
 • 20.01% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 8287.9
 • 828.79 (10.00%)
 • -4.77 % 1Y રિટર્ન
 • -8.77% 3Y રિટર્ન
 • 13.62% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 494.2
 • 49.42 (10.00%)
 • 11.65 % 1Y રિટર્ન
 • 13.07% 3Y રિટર્ન
 • 12.72% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 5096.05
 • 509.61 (10.00%)
 • 53.54 % 1Y રિટર્ન
 • 16.66% 3Y રિટર્ન
 • 19.95% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1404.05
 • 140.41 (10.00%)
 • 64.57 % 1Y રિટર્ન
 • 19.41% 3Y રિટર્ન
 • 18.17% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2692.95
 • 269.3 (10.00%)
 • 31 % 1Y રિટર્ન
 • 22.13% 3Y રિટર્ન
 • 17.08% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 4684.4
 • 468.44 (10.00%)
 • 15.52 % 1Y રિટર્ન
 • 13.39% 3Y રિટર્ન
 • 18.39% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2504.4
 • 250.44 (10.00%)
 • 55.12 % 1Y રિટર્ન
 • 25.17% 3Y રિટર્ન
 • 22.53% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 619
 • 61.9 (10.00%)
 • 43.29 % 1Y રિટર્ન
 • 20.63% 3Y રિટર્ન
 • 22.39% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2434.35
 • 243.44 (10.00%)
 • 86.83 % 1Y રિટર્ન
 • 20.69% 3Y રિટર્ન
 • 13.5% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 5109.85
 • 510.99 (10.00%)
 • 115.95 % 1Y રિટર્ન
 • 79.73% 3Y રિટર્ન
 • 45.54% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 8416.65
 • 841.67 (10.00%)
 • 62.45 % 1Y રિટર્ન
 • 17.99% 3Y રિટર્ન
 • 27.15% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 660.35
 • 66.04 (10.00%)
 • -11.43 % 1Y રિટર્ન
 • -0.66% 3Y રિટર્ન
 • 5.6% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2327.15
 • 232.72 (10.00%)
logo ITC
 • 4.04 % 1Y રિટર્ન
 • 27.63% 3Y રિટર્ન
 • 7.3% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 436.65
 • 43.67 (10.00%)
 • 211.47 % 1Y રિટર્ન
 • 77.64% 3Y રિટર્ન
 • 65.96% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 4643
 • 464.3 (10.00%)
 • 58.32 % 1Y રિટર્ન
 • 34.71% 3Y રિટર્ન
 • 19.01% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 3464.2
 • 346.42 (10.00%)
 • 101.02 % 1Y રિટર્ન
 • 46.42% 3Y રિટર્ન
 • 30.83% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2503.7
 • 250.37 (10.00%)
 • 61.88 % 1Y રિટર્ન
 • 28.67% 3Y રિટર્ન
 • 11.81% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 30750
 • 3075 (10.00%)
 • 29.87 % 1Y રિટર્ન
 • 16.72% 3Y રિટર્ન
 • 19.21% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2869.65
 • 286.97 (10.00%)
 • 64.64 % 1Y રિટર્ન
 • 17.12% 3Y રિટર્ન
 • 22.38% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 458.6
 • 45.86 (10.00%)
 • 9.61 % 1Y રિટર્ન
 • -1.46% 3Y રિટર્ન
 • 5.26% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 26144.55
 • 2614.46 (10.00%)
 • -6.32 % 1Y રિટર્ન
 • 20.97% 3Y રિટર્ન
 • 31.28% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2284.9
 • 228.49 (10.00%)
 • 87.94 % 1Y રિટર્ન
 • 52.44% 3Y રિટર્ન
 • 43.3% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 7202.15
 • 720.22 (10.00%)
 • 115.77 % 1Y રિટર્ન
 • 61.22% 3Y રિટર્ન
 • 46.36% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 441.45
 • 44.15 (10.00%)
 • 41.08 % 1Y રિટર્ન
 • 18.82% 3Y રિટર્ન
 • 35.95% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1095.2
 • 109.53 (10.00%)
 • 87.62 % 1Y રિટર્ન
 • 42.11% 3Y રિટર્ન
 • 38.07% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 953.95
 • 95.4 (10.00%)
 • 59.61 % 1Y રિટર્ન
 • 12.48% 3Y રિટર્ન
 • 28.26% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 167.9
 • 16.79 (10.00%)
 • 20.9 % 1Y રિટર્ન
 • -3.07% 3Y રિટર્ન
 • 9.77% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 462.55
 • 46.26 (10.00%)
 • 34.04 % 1Y રિટર્ન
 • 23.47% 3Y રિટર્ન
 • 37.8% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 5955
 • 595.5 (10.00%)
 • 31.4 % 1Y રિટર્ન
 • 3.68% 3Y રિટર્ન
 • 17.55% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 5811.6
 • 581.17 (10.00%)
 • 23.54 % 1Y રિટર્ન
 • 29.76% 3Y રિટર્ન
 • 22.25% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 3362.55
 • 336.26 (10.00%)
 • 42.99 % 1Y રિટર્ન
 • 29.03% 3Y રિટર્ન
 • 18.96% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 821
 • 82.1 (10.00%)
 • 76.1 % 1Y રિટર્ન
 • 17.8% 3Y રિટર્ન
 • 17.18% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2370.45
 • 237.05 (10.00%)
 • 22.99 % 1Y રિટર્ન
 • 32.88% 3Y રિટર્ન
 • 35.04% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1281.85
 • 128.19 (10.00%)
 • 74.39 % 1Y રિટર્ન
 • 11.94% 3Y રિટર્ન
 • 9.94% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 629
 • 62.9 (10.00%)
 • 140.08 % 1Y રિટર્ન
 • 71.26% 3Y રિટર્ન
 • 50.88% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 258.8
 • 25.89 (10.00%)
 • -11.95 % 1Y રિટર્ન
 • -1.11% 3Y રિટર્ન
 • 2.47% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1696.95
 • 169.7 (10.00%)
 • 15.87 % 1Y રિટર્ન
 • 2.52% 3Y રિટર્ન
 • 14.86% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1443.65
 • 144.37 (10.00%)
 • 65.23 % 1Y રિટર્ન
 • -1.03% 3Y રિટર્ન
 • 13.07% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 129.95
 • 13 (10.00%)
 • 18.12 % 1Y રિટર્ન
 • 16.78% 3Y રિટર્ન
 • 19.9% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 3019.1
 • 301.91 (10.00%)
 • 44.17 % 1Y રિટર્ન
 • 19.38% 3Y રિટર્ન
 • 19.27% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1825
 • 182.5 (10.00%)
 • 3.17 % 1Y રિટર્ન
 • 0.56% 3Y રિટર્ન
 • 7.15% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 540
 • 54 (10.00%)
 • 64.06 % 1Y રિટર્ન
 • 25.74% 3Y રિટર્ન
 • 26.76% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2700
 • 270 (10.00%)
 • -0.75 % 1Y રિટર્ન
 • 5.81% 3Y રિટર્ન
 • 14.61% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 6738
 • 673.8 (10.00%)
 • 61.9 % 1Y રિટર્ન
 • 32.13% 3Y રિટર્ન
 • 82.31% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 3059.75
 • 305.98 (10.00%)
 • 64.79 % 1Y રિટર્ન
 • 30.41% 3Y રિટર્ન
 • 29.95% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1534
 • 153.4 (10.00%)
 • 28.72 % 1Y રિટર્ન
 • 7.49% 3Y રિટર્ન
 • 25.56% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 890.8
 • 89.08 (10.00%)
 • -10.87 % 1Y રિટર્ન
 • -0.24% 3Y રિટર્ન
 • 3.81% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1466.05
 • 146.61 (10.00%)
logo TCS
 • 20.37 % 1Y રિટર્ન
 • 7.64% 3Y રિટર્ન
 • 12.43% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 3851.45
 • 385.15 (10.00%)
 • 19.47 % 1Y રિટર્ન
 • 21.33% 3Y રિટર્ન
 • 22.64% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1130.75
 • 113.08 (10.00%)
 • 79.31 % 1Y રિટર્ન
 • 34.2% 3Y રિટર્ન
 • 24.54% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 316.9
 • 31.69 (10.00%)
 • 45.56 % 1Y રિટર્ન
 • 50.67% 3Y રિટર્ન
 • 16.39% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 262.5
 • 26.25 (10.00%)
 • 93.97 % 1Y રિટર્ન
 • 57.46% 3Y રિટર્ન
 • 16.59% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 114.5
 • 11.45 (10.00%)
 • 39.18 % 1Y રિટર્ન
 • 22.76% 3Y રિટર્ન
 • 12.21% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 12600.15
 • 1260.02 (10.00%)
 • 14.4 % 1Y રિટર્ન
 • 13.3% 3Y રિટર્ન
 • -1.05% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1417.3
 • 141.73 (10.00%)
 • 25.05 % 1Y રિટર્ન
 • 17.14% 3Y રિટર્ન
 • 7.89% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1143.75
 • 114.38 (10.00%)
 • 23.99 % 1Y રિટર્ન
 • 12.86% 3Y રિટર્ન
 • 20.06% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1338.9
 • 133.9 (10.00%)
 • 67.72 % 1Y રિટર્ન
 • 33.95% 3Y રિટર્ન
 • 9.66% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 279
 • 27.9 (10.00%)
 • 85.11 % 1Y રિટર્ન
 • 48.14% 3Y રિટર્ન
 • 37.42% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 851.4
 • 85.14 (10.00%)
 • 160.27 % 1Y રિટર્ન
 • 50.02% 3Y રિટર્ન
 • 7.38% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 126.1
 • 12.61 (10.00%)
 • 76.66 % 1Y રિટર્ન
 • 50.7% 3Y રિટર્ન
 • 34.75% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 2191.5
 • 219.15 (10.00%)
 • 48.19 % 1Y રિટર્ન
 • 27.24% 3Y રિટર્ન
 • 16.37% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1182.4
 • 118.24 (10.00%)
 • 109.2 % 1Y રિટર્ન
 • 48.4% 3Y રિટર્ન
 • 23.17% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 366.3
 • 36.64 (10.00%)
 • 91.75 % 1Y રિટર્ન
 • 32.83% 3Y રિટર્ન
 • 9.43% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 164.9
 • 16.5 (10.00%)
 • 96.04 % 1Y રિટર્ન
 • 47.48% 3Y રિટર્ન
 • 14.6% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 469.7
 • 46.97 (10.00%)
 • 71.51 % 1Y રિટર્ન
 • 3.65% 3Y રિટર્ન
 • 0% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 974.4
 • 97.44 (10.00%)
 • 205.8 % 1Y રિટર્ન
 • 110.94% 3Y રિટર્ન
 • 70.69% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 4730.5
 • 473.05 (10.00%)
 • 253.32 % 1Y રિટર્ન
 • 71.05% 3Y રિટર્ન
 • 37.89% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 465.95
 • 46.6 (10.00%)
 • 96.57 % 1Y રિટર્ન
 • 27.02% 3Y રિટર્ન
 • 12.63% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 208.75
 • 20.88 (10.00%)
 • 11.59 % 1Y રિટર્ન
 • 7.96% 3Y રિટર્ન
 • 10.35% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 594.55
 • 59.46 (10.00%)
 • 411.07 % 1Y રિટર્ન
 • 95.75% 3Y રિટર્ન
 • 47.52% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 173.25
 • 17.33 (10.00%)
 • 68.61 % 1Y રિટર્ન
 • 36.8% 3Y રિટર્ન
 • 32.2% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1347.75
 • 134.78 (10.00%)
 • 24.51 % 1Y રિટર્ન
 • 10.39% 3Y રિટર્ન
 • 10.88% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1305.65
 • 130.57 (10.00%)
 • 182.03 % 1Y રિટર્ન
 • 84% 3Y રિટર્ન
 • 68.49% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 634.7
 • 63.48 (10.00%)
 • 320.74 % 1Y રિટર્ન
 • 72.21% 3Y રિટર્ન
 • 37.93% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 544.85
 • 54.49 (10.00%)
 • 0.82 % 1Y રિટર્ન
 • 9.34% 3Y રિટર્ન
 • 21.98% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 4751.1
 • 475.11 (10.00%)
 • 65.65 % 1Y રિટર્ન
 • 11.72% 3Y રિટર્ન
 • 27.69% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 6200.3
 • 620.03 (10.00%)
 • -19.38 % 1Y રિટર્ન
 • -10.35% 3Y રિટર્ન
 • 0.97% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 714.75
 • 71.48 (10.00%)
 • 94.08 % 1Y રિટર્ન
 • 32.27% 3Y રિટર્ન
 • 43.84% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1016.65
 • 101.67 (10.00%)
 • 45.53 % 1Y રિટર્ન
 • 0% 3Y રિટર્ન
 • 0% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 362.2
 • 36.22 (10.00%)
 • 117.3 % 1Y રિટર્ન
 • 22.24% 3Y રિટર્ન
 • 34.53% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1103.95
 • 110.4 (10.00%)
 • 24.6 % 1Y રિટર્ન
 • -0.79% 3Y રિટર્ન
 • 18.81% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 3928
 • 392.8 (10.00%)
 • 101.55 % 1Y રિટર્ન
 • 19.99% 3Y રિટર્ન
 • 27.36% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1340.2
 • 134.03 (10.00%)
 • 28.81 % 1Y રિટર્ન
 • 16.77% 3Y રિટર્ન
 • 13.9% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1299.4
 • 129.94 (10.00%)
 • 1.4 % 1Y રિટર્ન
 • -5.12% 3Y રિટર્ન
 • 7.48% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 569.4
 • 56.94 (10.00%)
 • 39 % 1Y રિટર્ન
 • 2.48% 3Y રિટર્ન
 • 10.55% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 589.7
 • 58.98 (10.00%)
 • 24.92 % 1Y રિટર્ન
 • 14.14% 3Y રિટર્ન
 • 17.4% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1439.85
 • 143.99 (10.00%)
 • 52.93 % 1Y રિટર્ન
 • 4.04% 3Y રિટર્ન
 • 7.92% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1674.25
 • 167.43 (10.00%)
 • 79.33 % 1Y રિટર્ન
 • 44.3% 3Y રિટર્ન
 • 49.93% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1102.6
 • 110.26 (10.00%)
 • 91.26 % 1Y રિટર્ન
 • 90.6% 3Y રિટર્ન
 • 62.11% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1507.25
 • 150.73 (10.00%)
 • 29.74 % 1Y રિટર્ન
 • 14.04% 3Y રિટર્ન
 • 15.63% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 9865.6
 • 986.56 (10.00%)
 • 95.06 % 1Y રિટર્ન
 • 29.41% 3Y રિટર્ન
 • 24.01% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 8813.85
 • 881.39 (10.00%)
 • 12.16 % 1Y રિટર્ન
 • 11.69% 3Y રિટર્ન
 • 14.03% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1587.5
 • 158.75 (10.00%)
 • 92.82 % 1Y રિટર્ન
 • 36.56% 3Y રિટર્ન
 • 24.59% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 4374
 • 437.4 (10.00%)
 • 139.52 % 1Y રિટર્ન
 • 60.98% 3Y રિટર્ન
 • 48.5% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 641.55
 • 64.16 (10.00%)
 • 36.93 % 1Y રિટર્ન
 • -12% 3Y રિટર્ન
 • 47.6% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 912.8
 • 91.28 (10.00%)
 • 38.66 % 1Y રિટર્ન
 • 15.19% 3Y રિટર્ન
 • 28.8% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 4670.65
 • 467.07 (10.00%)
 • 38.99 % 1Y રિટર્ન
 • -6.06% 3Y રિટર્ન
 • 36.07% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1044.6
 • 104.46 (10.00%)
 • 206.15 % 1Y રિટર્ન
 • 15.56% 3Y રિટર્ન
 • 0% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 194.4
 • 19.45 (10.00%)
 • 112.89 % 1Y રિટર્ન
 • 15.19% 3Y રિટર્ન
 • 111.69% 5Y રિટર્ન
 • ₹ 1831.95
 • 183.2 (10.00%)

સ્ટોક SIP કેલ્ક્યુલેટર

%
 • રોકાણની રકમ
 • ₹ 00
 • સંપત્તિ મેળવી
 • ₹ 00
 • અપેક્ષિત રકમ
 • ₹ 00

સ્ટોક SIP શું છે?

સ્ટૉક SIP એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂલ છે જે ઇન્વેસ્ટર્સને સ્ટૉક્સ, ઇક્વિટી, ETF વગેરેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેને DIY SIP તરીકે પણ ઓળખાય છે (પોતે જાતે SIP કરો). તે નિયમિત અંતરાલ (દૈનિક, સાપ્તાહિક, પખવાડિયા અથવા માસિક) પર નિશ્ચિત રકમના રોકાણને દર્શાવે છે. જોકે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની આ એક સામાન્ય પદ્ધતિ છે, જો કે, આ કિસ્સામાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના બદલે સ્ટૉક્સ ખરીદવામાં આવે છે. આ લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે એક સારી વ્યૂહરચના છે.

સ્ટૉક SIP તમને અનુશાસિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમ લાગુ કરીને માર્કેટની અણધાર્યાતાનો લાભ લેવાની મંજૂરી આપે છે. નિયમિતપણે રોકાણ કરવામાં આવે તેથી, રોકાણકાર બજારમાં નીચે આવે ત્યારે નિશ્ચિત રકમ માટે વધુ સ્ટૉક્સ ખરીદી શકે છે. રોકાણના સમયગાળાના અંતે, રોકાણકાર પાસે કુલ રોકાણ તેમને શરૂઆતમાં ખરીદવાની તુલનામાં વધુ સંખ્યામાં એકમો હશે.

એકવાર આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, તે બધું આપેલી તારીખો પર રોકાણ કરવાનું છે. યાદ રાખો, શાખાનું રોકાણ લાંબા ગાળાના નફા માટેની મુખ્ય ચાવી છે.

સ્ટૉકની પસંદગી તમારા નફા મેળવવાની સંભાવનાઓને નિર્ધારિત કરશે. ખાતરી કરો કે તમે તમારા સ્ટૉકના વિકલ્પો પસંદ કરતા પહેલાં સંપૂર્ણ માર્કેટ રિસર્ચ કરો છો. તમારી સ્ટૉક SIP સ્ટ્રેટેજીમાં રોકાણ કરવા માટે SIP માટે શ્રેષ્ઠ સ્ટૉકનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સતત સ્ટૉક્સ કરવાનો વિગતવાર અભ્યાસ શામેલ હોવો જોઈએ.

મોટાભાગના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ તમને સ્ટૉક SIP કૅલ્ક્યૂલેટર પ્રદાન કરશે જે તમને તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને તેના રિટર્નનો અંદાજ લાવવામાં મદદ કરશે. ઘણા વિશ્વસનીય સ્રોતો છે જે તમને લાંબા ગાળાના વિકાસ માટે શ્રેષ્ઠ સ્ટૉક્સ પસંદ કરવામાં મદદ કરશે.

સ્ટૉક SIPના મુખ્ય લક્ષણો શું છે?

સ્ટૉક SIPની કેટલીક મુખ્ય વિશેષતાઓ છે:

 • નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ: મોટાભાગના SIP માટે દર મહિને ન્યૂનતમ ₹100-500 નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જરૂરી છે. આ એક સાથે મોટી રકમનું રોકાણ કરવાની શંકાને ઘટાડે છે.
 • સુવિધા: તમારી ઇન્વેસ્ટમેન્ટની મુસાફરી શરૂ કરવા માટે સ્ટૉક SIP ખૂબ જ સુવિધાજનક છે. તમે સરળતાથી તમારી SIP ટ્રૅક અને ફેરફાર કરી શકો છો. અણધારી ફાઇનાન્શિયલ ઇમર્જન્સીના કિસ્સામાં તમે તેને અટકાવી શકો છો.
 • વધુ સ્ટૉક યુનિટ્સની માલિકી: એક નિશ્ચિત રકમ સાથે, તમે રોકાણના સમયગાળાના અંતે વધુ સ્ટૉક યુનિટ્સને હોલ્ડ કરવાની સંભાવના વધુ છે. જ્યારે બજાર ઊંચી હોય ત્યારે તમારી ખરીદીની ક્ષમતાને પ્રતિબંધિત કર્યા વિના બજાર નીચે હોય ત્યારે બજારનો ebb અને પ્રવાહ તમને વધુ એકમો ખરીદવાની મંજૂરી આપશે.
 • વિવિધ સ્ટૉક SIP પોર્ટફોલિયો: સ્ટૉક SIP તમને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેવા બહુવિધ સ્ટૉક્સમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ તમને માહિતીપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં અને તમારા વિવેકબુદ્ધિના આધારે જોખમો લેવામાં સક્ષમ બનાવશે.

સ્ટૉક SIP પ્લાન કેવી રીતે સેટ કરવો?

સ્ટૉક SIP સેટ કરવું પ્રમાણમાં સરળ છે. ઘણા ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ છે જે સ્ટૉક SIP વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. એકવાર ટ્રેડર પ્લેટફોર્મ (વેબ/એપ) પર રજિસ્ટર્ડ થયા પછી, ખાતરી કરો કે તમે બધા જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટેશન અને બેંકની વિગતો આપી છે.

સ્ટૉક SIP વિકલ્પમાં, શરૂઆત કરવા માટે, રોકાણ કરવા માટે 10-15 સ્ટૉક્સનું બકેટ બનાવો. ત્યારબાદ, રોકાણની રકમ, શરૂઆતની તારીખ, અંતિમ તારીખ અને ટ્રિગરની તારીખ દર્શાવો. ટ્રિગરની તારીખ એ છે કે જ્યારે પસંદ કરેલા સ્ટૉક્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવશે. તમારે રોકાણની ફ્રીક્વન્સી પણ પસંદ કરવી પડશે - દૈનિક, સાપ્તાહિક, માસિક વગેરે. મોટાભાગના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ તમને SIP માટે SIP સ્ટૉક લિસ્ટ અથવા ભલામણ કરેલ સ્ટૉક્સ પણ પ્રદાન કરે છે. આ તમને તમારા SIP માટે શ્રેષ્ઠ સ્ટૉકનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરશે.

એકવાર આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, તે બધું આપેલી તારીખો પર રોકાણ કરવાનું છે. યાદ રાખો, શાખાનું રોકાણ લાંબા ગાળાના નફા માટેની મુખ્ય ચાવી છે.

સ્ટૉક SIP માં રોકાણ કરવાનો યોગ્ય સમય ક્યારે છે?

એક પ્રસિદ્ધ કહેવત છે, 'વૃક્ષને રોપવા માટેનો યોગ્ય સમય 20 વર્ષ પહેલાંનો હતો, અને બીજો શ્રેષ્ઠ સમય હવે છે'. તેવી જ રીતે, રોકાણ શરૂ કરવા માટે કોઈ યોગ્ય સમય નથી. પરંતુ જો તમે શરૂ કર્યું નથી તો હવે શરૂ કરવાનો સારો સમય હશે.

બજારમાં વધઘટ અને વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિઓ આકર્ષક લાગતી નથી. પરંતુ તે તમને તમારા ભવિષ્યમાં રોકાણ કરવાથી અટકાવવા દેશો નહીં. સ્ટૉક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને જોખમ હાથમાં જાય છે, પરંતુ એસઆઈપી સમય જતાં તેને ફેલાવીને જોખમની ક્ષમતાને ઘટાડે છે. તમે જેટલો લાંબો સમય રોકાણ કરો છો, તેટલું જોખમ ઓછું હોય છે.

જો તમને સાવચેત લાગે છે, તો પણ નાની રકમનું નિયમિતપણે રોકાણ કરવું એ પાણીનું પરીક્ષણ કરવાનો એક સારો માર્ગ છે. તે તમને મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરશે કે સ્ટૉક SIP તમને તમારા ફાઇનાન્શિયલ ઉદ્દેશો સાથે સહાય કરે છે કે નહીં.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

શું સ્ટૉક SIP માં ઇન્વેસ્ટ કરવું સુરક્ષિત છે?

સ્ટૉક SIP એ ઇક્વિટી સ્ટૉક્સ ખરીદવા માટે એક સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે. રોકાણ નાનું હોવાથી અને આપેલ સમયગાળામાં ખર્ચ કરવામાં આવ્યું હોવાથી તેમાં રોકાણ કરવું પ્રમાણમાં સુરક્ષિત છે. આ ઇક્વિટી રોકાણો સંબંધિત સામાન્ય જોખમોને ઘટાડે છે. વાસ્તવમાં, સ્ટૉક SIP રૂપિયાના સરેરાશ ખર્ચ સાથે જોખમોને ઘટાડે છે, તેથી બજારની સ્થિતિ પર સતત સતર્કતાની કોઈ જરૂર નથી.

શું મારા SIP માટે ફંડ સીધા મારા બેંક એકાઉન્ટમાંથી કાપવામાં આવે છે?

હા, તમે પસંદ કરેલા સ્ટૉક્સ અથવા ETF ખરીદવા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ સીધી તમારા એકાઉન્ટમાંથી કાપવામાં આવે છે. આ સમયાંતરે થાય છે (દૈનિક, સાપ્તાહિક, માસિક વગેરે). તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ફ્રીક્વન્સી પસંદ કરી શકો છો અને તેને પછી પણ બદલી શકો છો.

હું મારી સ્ટૉક SIP કેવી રીતે રોકી શકું?

મોટાભાગના ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને રોકવાનો વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. તમે તમારા રોકાણને સમાપ્ત કરવા માટે ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પ્રદાતાને પણ લખી શકો છો. એકવાર સમાપ્તિની વિનંતી મંજૂર થઈ જાય પછી. આજની તારીખ સુધીના તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને તમારા બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. તમારી સ્ટૉક SIP ને અટકાવવાનો વિકલ્પ પણ છે. આ તમને તમે પહેલેથી જ ચૂકવેલ સ્ટૉક એકમોના માલિક બનવાથી લાભ આપે છે.

સ્ટૉક SIP માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ કેટલી છે?

મોટાભાગની સ્ટૉક SIP માટે દર મહિને ન્યૂનતમ ₹100-500 નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જરૂરી છે. જો તમે વધુ રકમનું રોકાણ કરવા માંગો છો, તો આ રકમને પછીથી બદલી શકાય છે.