બીએસઈ 100

23971.93
29 મે 2024 03:59 PM ના રોજ

બીએસઈ 100 પરફોર્મેન્સ

દિવસની રેન્જ

 • લો 23960.6
 • હાઈ 24104.3
23971.93
 • 24,059.71 ખોલો
 • અગાઉના બંધ24,155.67
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ1.32%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  24104.3

 • લો

  23960.6

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  24059.71

 • પાછલું બંધ

  24155.67

 • પૈસા/ઈ

  24.19

BSE100
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?
સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ
અશોકલે
221.7
-2.21%
એશિયનપેન્ટ
2899.6
-0.37%
બજાજ હલ્ડિંગ
7803.9
-0.63%
ભારતફોર્ગ
1566
0.04%
બ્રિટેનિયા
5224.6
-0.41%
સિપ્લા
1491
0.77%
કોલ્પલ
2685.45
-0.58%
આઇચેરમોટ
4730.45
-0.87%
નેસ્ટલઇન્ડ
2468.95
0.71%
અંબુજેસમ
630.1
0.14%
ગ્રાસિમ
2398.9
-1.72%
હીરોમોટોકો
5136.1
-0.98%
હિન્દલકો
705.5
3.67%
હિન્દુનિલ્વર
2371.2
-0.92%
ઇન્ડોટેલ
565.9
-1.1%
ITC
430.8
0.44%
ટ્રેન્ટ
4660
0.95%
એલટી
3633.5
-0.64%
એમ અને એમ
2530.25
-0.86%
રિલાયન્સ
2881.45
-1.02%
વેદલ
454
-0.25%
શ્રીસેમ
25305
-0.99%
એસઆરએફ
2241.05
-1.71%
સીમેન્સ
7011.35
-1.78%
ટાટાપાવર
432.8
-0.94%
ટાટાકન્સમ
1070.95
-2.21%
ટાટામોટર્સ
943.65
-0.39%
ટાટાસ્ટીલ
174.2
-0.37%
વિપ્રો
450.9
-1.13%
અપોલોહોસ્પ
5897.4
-0.08%
ડ્રેડ્ડી
6009.45
0.9%
ટાઇટન
3376.9
-0.95%
એસબીઆઈએન
822.95
-0.96%
શ્રીરામફિન
2375.5
-0.79%
ચોલાફિન
1244
-1.15%
BPCL
633.4
-2.03%
બેલ
292.1
1.04%
કોટકબેંક
1693.85
-0.49%
UPL
517.8
0.07%
પિન્ડ
3570.15
-1.31%
INFY
1451.6
-1%
લુપિન
1601.3
-0.15%
ઝીલ
151
0.07%
પિડિલિટઇન્ડ
3025
-0.72%
હેવેલ્સ
1894.95
0.52%
ડાબર
554.95
-2.76%
ફેડરલબેંક
159.7
-0.31%
બજફાઇનાન્સ
6810.2
-0.94%
અનુકૂળ
3259.2
0.46%
સનફાર્મા
1478.35
0.92%
જેએસડબ્લ્યુ સ્ટીલ
902.9
-0.44%
HDFC બેંક
1507.85
-1.48%
TCS
3805.45
-0.9%
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક
1102.25
-2.19%
પાવરગ્રિડ
317.55
1.52%
બેંકબરોડા
263.5
-0.3%
મારુતિ
12772.4
-0.38%
ઇંડસઇન્ડબીકે
1460
0.1%
ઍક્સિસબેંક
1159.7
-1.92%
એચસીએલટેક
1352.3
-0.44%
ONGC
271.8
-0.93%
ડીએલએફ
819
-0.13%
ટીવી સ્મોટર
2255.45
0.15%
યુનિટડીએસપીઆર
1179.75
-0.6%
NTPC
364.5
-0.22%
આઈઓસી
165.05
-1.29%
કોઅલિન્ડિયા
486.05
-0.3%
એચએએલ
5051.4
0.65%
પીએફસી
509.95
-1.42%
અપ્લાપોલો
1597.15
-1.3%
ગેઇલ
200.85
0.22%
પેજઇન્ડ
36430.05
0.25%
મરિકો
602.7
-0.88%
જબલફૂડ
513
2.93%
ભારતીઅર્તલ
1374.1
0.26%
ટેકમ
1285.8
-2.35%
એલટીઆઈએમ
4884.95
0.01%
નિરંતર
3649.45
-1.06%
નૌકરી
5926.55
-2.4%
SBI કાર્ડ
697.5
-1.13%
ડિવિસ્લેબ
4469.15
1.78%
અદાનીપોર્ટ્સ
1409.7
0.64%
ગોદરેજસીપી
1300.75
-2.25%
એચડીએફક્લાઇફ
561.85
-2.84%
આઈસીઆઈસીઆઈપ્રુલી
556.7
-4.41%
એસબીલાઇફ
1412.3
-2.65%
આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ
1590
-2.82%
મૅક્સહેલ્થ
788
-0.56%
IRCTC
1043
-3.67%
વીબીએલ
1429.2
-2.77%
અલ્ટ્રાસેમ્કો
10020.1
-1.46%
યેસબેંક
22.74
-0.18%
બજાજ-ઑટો
9071.75
0.95%
BAJAJFINSV
1569.8
-1.89%
ઇન્ડિગો
4027.8
-4.03%
ઔબેંક
648
1.83%
તાતમતરડીવીઆર
631.95
-0.38%
ડીમાર્ટ
4481.35
0.27%
તિઇન્ડિયા
3725.85
-2.09%
આઈડીએફસીફર્સ્ટબી
77.13
-1.13%
ઝોમાટો
183.2
1.08%

સ્ટૉક્સની પરફોર્મન્સ માટે કલર કોડ

 • 5% અને વધુ
 • 5% થી 2%
 • 2% થી 0.5%
 • 0.5% થી -0.5%
 • -0.5% થી -2%
 • -2% થી -5%
 • -5% અને નીચે

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ 100 સેક્ટર પરફોર્મન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

S&P BSE 100

BSE 100 એક વ્યાપક-આધારિત ઇન્ડેક્સ છે, જેને અગાઉ BSE નેશનલ ઇન્ડેક્સ તરીકે ઓળખાય હતું. આ ઇન્ડેક્સમાં 1983-1984 મૂળ વર્ષનો આધાર વર્ષ છે, અને તેને 1989 માં ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઇન્ડેક્સ 100 સૌથી મોટી કંપનીઓ અને સૌથી વધુ લિક્વિડ ભારતીય કંપનીઓના પ્રદર્શનને માપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.


BSE 100 ઇન્ડેક્સની ગણતરી ભારતીય રૂપિયામાં કરવામાં આવે છે, અને ઇન્ડેક્સમાં ફ્લોટ-ઍડજસ્ટેડ સ્ટૉક્સ છે. BSE 100 ઇન્ડેક્સ હેઠળ આવતી કંપનીઓને દર વર્ષે જૂન અને ડિસેમ્બરના મહિનામાં અર્ધ-વાર્ષિક સુધારવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત, ઇન્ડેક્સની ગણતરી પદ્ધતિ પણ સમય સાથે બદલાઈ ગઈ છે.
આ માપદંડના આધારે બીએસઈ 100 કંપનીઓ પિકઆઉટ કરવામાં આવી છે:

● ઘટક S&P BSE લાર્જમિડકેપનો ભાગ હોવો જોઈએ.
● ફ્રી-ફ્લોટ બજાર મૂલ્યના આધારે પસંદગી થઈ જાય છે.
● કંપનીનું વજન ઘટકના ફ્લોટ-ઍડજસ્ટમેન્ટ બજાર મૂલ્ય પર આધારિત છે.
● કંપનીઓ ન્યૂનતમ ટ્રેડેડ મૂલ્ય 10 બિલિયન અથવા તેનાથી વધુ ધરાવતી હોવી જોઈએ.
● BSE 100 કંપનીઓને તેમની રેન્કિંગ મુજબ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ સૂચિ તેમના બજાર મૂલ્ય અને લિક્વિડિટીના મિશ્રણ તરીકે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે.
 

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 સ્ક્રિપ સેલેક્શન ક્રાઈટેરિયા

હવે, ચાલો એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 ના સ્ક્રિપ પસંદગીના માપદંડને જોઈએ.

● બોમ્બે સ્ટૉક એક્સચેન્જ લિમિટેડ હેઠળ સૂચિબદ્ધ કંપની ઇક્વિટીને પાત્ર તરીકે જોવામાં આવશે. આ તે તમામ કંપનીઓને બાકાત રાખે છે, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હેઠળ વર્ગીકૃત કરે છે, સમીક્ષાની તારીખ, ઝેડ ગ્રુપ અને સ્ક્રિપ્સ પહેલાં અંતિમ દિવસે સ્થગિત સ્ક્રિપ્સ. આને એક્સચેન્જના સર્વેલન્સ સેક્શન અને પરવાનગી આપવામાં આવેલા સેક્શન હેઠળ ટ્રેડ કરવામાં આવતા લોકો દ્વારા આપવામાં આવે છે.

● તમામ S&P BSE 100 પાસે BSE પર 3-મહિનાની લિસ્ટિંગ હિસ્ટ્રી હોવી જરૂરી છે. 1 મહિનાનો અપવાદ આપવામાં આવશે. આ માત્ર ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે બધા નવા સૂચિબદ્ધ વ્યવસાયોનું ફ્રી-ફ્લોટ બજાર મૂડીકરણ BSE માં ટોચની 10 શ્રેણીઓમાં સ્થાન ધરાવે છે. પરંતુ તે ઘટના દરમિયાન, જ્યારે કંપની એકત્રીકરણ, મર્જર અથવા ડિમર્જરના કારણે સૂચિબદ્ધ થાય છે, ત્યારે લિસ્ટિંગ ઇતિહાસની જરૂર નથી.

● તમામ સ્ક્રિપ્સને છેલ્લા 3 મહિનાઓ દરમિયાન ટ્રેડિંગ દિવસોના 95% ટ્રેડ કરવાની જરૂર છે. અપવાદ માત્ર અત્યંત કારણોસર પ્રદાન કરવામાં આવશે.

● ઘટકની સૂચિ 3-પગલાંની પ્રક્રિયા દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, 150 વ્યવસાયોને ફ્રી-ફ્લોટ બજાર મૂડીકરણ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. તેની સાથે, સંપૂર્ણ બજાર મૂડીકરણ દ્વારા અન્ય વધારાના ઉદ્યોગોને ટોચની 150 શ્રેણી હેઠળ પણ ઉમેરવામાં આવે છે.

● પસંદ કરેલા ઘટકોની તમામ ફિલ્ટર કરેલી સૂચિઓને સંપૂર્ણ ટર્નઓવર પર રેન્ક આપવામાં આવશે.

● ક્રમબદ્ધ અને ફિલ્ટર કરેલ સૂચિમાં હાજર કંપનીઓ અને 99% થી વધુનું સંચિત ટર્નઓવર ધરાવતી કંપનીઓને બાકાત રાખવામાં આવશે.

● બાકીના બિઝનેસને ફ્રી-ફ્લોટ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન દ્વારા ક્રમબદ્ધ કરવામાં આવશે અને શું તેઓ BSE-100 ઘટકો હેઠળ સૂચિબદ્ધ છે કે નહીં.

● સ્ક્રિપની પસંદગી સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સના વજનોને જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે, જે સંપૂર્ણ માર્કેટ સાથે વ્યાપક રીતે હોય છે.

● BSE ઇન્ડેક્સ સમિતિના અભિપ્રાયો મુજબ, ઇન્ડેક્સ હેઠળ શામેલ તમામ કંપનીઓમાં સ્વીકાર્ય ટ્રેક રેકોર્ડ હોવો આવશ્યક છે.

અન્ય સૂચનો

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 શું છે?

S&P BSE 100 એક કિંમત-સંવેદનશીલ સ્ટૉક ઇન્ડેક્સ છે જે ટોચની 100 કંપનીઓની સ્ટૉક પરફોર્મન્સને માપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કંપનીઓ BSE સેન્સેક્સ 100 લિસ્ટ હેઠળ આવવી જોઈએ.

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 શું કરી શકે છે?

જ્યારે તમે આજે બીએસઇ સેન્સેક્સ લાઇવ તપાસો છો, ત્યારે તમને લાગશે કે તે નાણાંકીય બજારો અને અર્થવ્યવસ્થામાં થતા ફેરફારોને માપે છે.

S&P BSE ખરેખર શું દર્શાવે છે?

S&P એટલે "સ્ટાન્ડર્ડ અને ગરીબ," અને BSE 100 એટલે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ, જે 100 મોટી કંપનીઓની પરફોર્મન્સને માપે છે.

એસ એન્ડ પી બીએસઈ ઇન્ડેક્સમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

આજે BSE 100 માં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, તમે S&P BSE 100 ઇન્ડેક્સના ઘટકોમાં સીધા જ આમ કરી શકો છો. પરંતુ ખાતરી કરો કે તમે રોકાણના કાર્યનું આયોજન કરવા માટે વિશ્વસનીય અને વિશ્વસનીય બ્રોકરેજ પ્લેટફોર્મ પસંદ કરો છો.

તમે ઇન્વેસ્ટ કરો તે પહેલાં પ્લેટફોર્મને રિસર્ચ કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 ક્યારે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું?

એસ એન્ડ પી બીએસઈ 100 ઇન્ડેક્સ 1989 માં પાછા શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં 1983-1984 નું મૂળ વર્ષ હતું. 

શું હું બ્રોકરેજ ફર્મ દ્વારા S&P BSE 100 માં ઇન્વેસ્ટ કરી શકું?

ટૂંકમાં, હા, તમે કરી શકો છો. પરંતુ કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે બ્રોકરેજ ફર્મ સરકાર-રજિસ્ટર્ડ છે.
 

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91