બીએસઈ ઇન્ફ્રા

619.96
18 મે 2024 12:49 PM ના રોજ

બીએસઈ ઇન્ફ્રા પર્ફોર્મેન્સ લિમિટેડ

દિવસની રેન્જ

 • લો 618.98
 • હાઈ 621.95
619.96
 • 620.61 ખોલો
 • અગાઉના બંધ615.30
 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ1.53%
ઓવરવ્યૂ
 • હાઈ

  621.95

 • લો

  618.98

 • દિવસ ખોલવાની કિંમત

  620.61

 • પાછલું બંધ

  615.3

 • પૈસા/ઈ

  19.44

BSEINFRA
loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?

ઘટક કંપનીઓ

બીએસઈ ઇન્ફ્રા સેક્ટર્ પર્ફોર્મેન્સ લિમિટેડ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અન્ય સૂચનો

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ