म्युच्युअल फंड डिरेक्टरी - के

कोटक ऑल वेदर डेब्ट एफओएफ – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक ऑल वेदर डेब्ट एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बॅलन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बँकिंग आणि पीएसयू डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) कोटक ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बाँड – शॉर्ट टर्म फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू - स्टँडर्ड) कोटक बाँड – शॉर्ट टर्म फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बीएसई हाऊसिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बीएसई हाऊसिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बिजनेस सायकल फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डिर्ग्रोथ कोटक क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एमर्जिन्ग इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक एमर्जिन्ग इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक इक्विटी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी संधी - थेट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक इक्विटी संधी - प्रत्यक्ष विकास कोटक इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ईएसजी एक्सक्लुशनरी स्ट्रॅटेजी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक ईएसजी एक्सक्लुजनरी स्ट्रॅटेजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फ्लोटिन्ग रेट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरिज 226 – 1470 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरीस 239 – 1330 डेस ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीस 243 – 1319 डेस ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीस 247 – 1308 डेस ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज 248 – 1300 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 250 – 1314 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 251 – 1265 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 252 – 1261 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 253 – 1260 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 254 – 1250 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 255 – 1250 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 256 – 1250 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 257 – 1267 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 259 – 1265 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 261 – 1265 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 263 – 1203 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरीज 265 – 1194 दिवस – थेट विकास कोटक एफएमपी – सीरिज 292 – 1735 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 292 – 1735 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 294 – 105 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 296 – 97 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 297 – 157 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 297 – 157 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 299 – 108 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 299 – 108 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 300 – 1223 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 300 – 1223 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 302 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 302 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 303 – 187 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 303 – 187 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 304 – 3119 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 304 – 3119 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 305 – 1200 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 305 – 1200 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 306 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 306 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 307 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 307 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 308 – 1125 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 308 – 1125 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 309 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 309 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 310 – 1131 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 311 – 133 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 311 – 133 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 323 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 323 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 324 – 109 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 324 – 109 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 325 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 325 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 326 – 175 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 326 – 175 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 327 – 101 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 327 – 101 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 328 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 328 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक एफएमपी – सीरिज 329 – 90 दिवस – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरिज 329 – 90 दिवस – थेट वाढ कोटक फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक गिल्ट – इन्व्हेस्ट प्लॅन – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक गिल्ट - इन्व्हेस्ट प्लॅन - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक गिल्ट इन्व्हेस्ट – पीएफ आणि ट्रस्ट प्लॅन – थेट वाढ कोटक ग्लोबल एमर्जिन्ग मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ग्लोबल इनोवेशन फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ओफ फंड - डीआइआर ग्रोथ कोटक गोल्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक गोल्ड् फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इन्डीया ईक्यु कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक इन्डीया ईक्यु कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इंडिया ग्रोथ फंड सीरीस IV – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक इंडिया ग्रोथ फंड सीरिज IV - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ईकोक लिमिटेड. रिफॉर्म-एसपी-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ईकोक लिमिटेड. सुधारणा-एसपी-विकास कोटक ईन्टरनेशनल आरईआईटी एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ईन्टरनेशनल आरईआईटी एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ लिमिटेड कोटक लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) कोटक लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ भारत फंडमध्ये कोटक निर्माता - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) भारतीय निधीमध्ये कोटक उत्पादन - थेट वाढ कोटक मीडियम टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक मीडियम टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मनी मार्केट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टी ॲसेट अलोकेशन फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक मल्टी ॲसेट वाटप निधी - थेट वाढ कोटक् मल्टि एसेट एलोकेटर एफओएफ – डायनॅमिक - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक मल्टि एसेट अलोकेटर एफओएफ – डायनॅमिक - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टीकेप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी आ बोन्ड जुन 2025 एचटीएम इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी आ बोन्ड जुन 2025 एचटीएम इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस एक्स - बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस एक्स - बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी जि - सेक जुलाई 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी जि - सेक जुलै 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल एप्रील 2027 टोप् 12 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) कोटक निफ्टी SDL एप्रिल 2027 टॉप 12 ईक्वल वेट इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल एप्रील 2032 टोप् 12 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) कोटक निफ्टी SDL एप्रिल 2032 टॉप 12 ईक्वल वेट इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुल 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुल 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुल 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल प्लस एएए पीएसयू बोन्ड जुलै 2028 60:40 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल प्लस एएए पीएसयू बाँड जुलै 2028 60:40 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ कोटक निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ कोटक ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक पयोनियर फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक पायोनियर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक क्वान्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक स्पेशल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक विशेष संधी निधी - थेट विकास कोटक टेकनोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक टेकनोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ
आता गुंतवा
आता इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा!

5 मिनिटांमध्ये मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

कृपया मोबाईल नंबर एन्टर करा