म्युच्युअल फंड डिरेक्टरी - एन

नवी 3 इन 1 फंड – थेट वाढ नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) नवी आक्रमक हायब्रिड फंड - थेट वृद्धी नवि बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवी कन्झर्वेटिव्ह हायब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) नवी ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि इएलएसएस टेक्स सेवर निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) नवी इएलएसएस टेक्स सेवर निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ नवि फ्लेक्सि केप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड – डायरेक्ट ( IDCW - एच ) नवि लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) नवी लार्ज & मिडकैप फंड – डायरेक्ट ग्रोथ नवि लार्ज केप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) नवि लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) नवी लिक्विड फंड – थेट वृद्धी नवि नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ Navi Nifty 500 Multicap 50:25:25 Index Fund-Dir Growth नवी निफ्टी बँक इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि निफ्टी इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ नवि निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ Navi Overnight Fund – Direct (IDCW-M) नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) आरआइ Navi Overnight Fund – Direct (IDCW-W) नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ नवी ओव्हरनाईट फंड - थेट विकास नवि आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड - डीआयआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया अर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया एसेट अलोकेटर एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया ॲसेट एलोकेटर एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पॉन इंडिया बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - थेट वाढ निप्पोन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया बँकिंग अँड पीएसयू डेब्ट फंड – डीआयआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस - विकास निप्पोन इन्डीया केपिटल बिल्डर फन्ड IV - एसआर . बी - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया कन्सम्पशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बाँड फंड - थेट वाढ निप्पॉन इंडिया सीपीओ फंड II – प्लॅन ए - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड - थेट वाढ निप्पोन इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया डाईनामिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इक्विटी सेव्हिंग्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( बी ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XLI – Sr.10 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XLI – Sr.11 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XLI – Sr.12 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XLI – Sr.4 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XLI – Sr.8 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XLII – Sr.4-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – Sr.11-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – एसआर.14 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – एसआर.15 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – एसआर.2 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – एसआर.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – Sr.5-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – एसआर.6 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – Sr.8-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXIX – Sr.9-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXVII-Sr.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXVII-Sr.6 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXVII-Sr.9-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXVIII-Sr.10-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझोन – XXXVIII-Sr.2-DirGrowth निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.1 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.12-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.14-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.15-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.16-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.17-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.19-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.2 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.3 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.5 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.7 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिझॉन – XXXX – Sr.8 – Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLI-Sr.8-Dir ( IDCW ) निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.1-Dir ( IDCW ) निप्पॉन इंडिया निश्चित Horizon-XLIII-Sr.1-Dir वाढ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.5-Dir ( IDCW ) निप्पॉन इंडिया निश्चित Horizon-XLIII-Sr.5-Dir वाढ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.1-Dir ( IDCW ) निप्पॉन इंडिया निश्चित Horizon-XLIV-Sr.1-Dir वाढ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.2-Dir ( IDCW ) निप्पॉन इंडिया निश्चित Horizon-XLIV-Sr.2-Dir वाढ निप्पॉन इंडिया निश्चित Horizon-XLIV-Sr.4-Dir वाढ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLV-Sr.4-Dir ( IDCW ) निप्पॉन इंडिया निश्चित Horizon-XLV-Sr.4-Dir वाढ निप्पॉन इंडिया निश्चित Horizon-XLV-Sr.5-Dir वाढ निप्पोन इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इंडिया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड - थेट वाढ निप्पॉन इंडिया एफएमपी – XLVI – सीरिज 1 – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया एफएमपी – एक्सएलव्हीआय – सीरिज 1 – डीआयआर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड - थेट वाढ निप्पोन इन्डीया गोल्ड सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेव्हिंग्स फंड - थेट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ग्रोथ फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इंडिया ग्रोथ फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड - थेट ग्रोथ निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआयआर - ऑटो वार्षिक रिइन्व्हेस्ट निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआयआर-ऑटो कॅप प्रशंसा निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआइआर - परिभाषित मॅच्युरिटी तारीख निप्पोन इन्डीया जीएसएफ – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - थेट वाढ निप्पोन इन्डीया हाईब्रिड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया हाईब्रिड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पॉन इंडिया हायब्रिड बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इंडिया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड – निफ्टी 50 प्लॅन – डीआयआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( बी ) निप्पॉन इंडिया इनोव्हेशन फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया इनोव्हेशन फंड - थेट वाढ निप्पोन इंडिया इंटर्वल फंड – मन्थली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . II - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . II - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . Qrtly-Sr.III-Dir - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - एन्युअल - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . II - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . II - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . Fund-Qrtly-Sr.III-Dir - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ( आयडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया लो ड्युरेशन फंड - थेट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड - थेट वाढ निप्पॉन इंडिया मल्टी ॲसेट फंड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया मल्टी ॲसेट फंड - थेट वाढ निप्पोन इन्डीया मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया मल्टि केप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी 50 वेल्यू 20इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए सीपीएसई बोन्ड प्लस SDL-Apr2027 मेच्योरिटी 60:40 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए सीपीएसई बोन्ड प्लस SDL-Apr2027 मेच्योरिटी 60:40 इफ - डिर्ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए पीएसयू बोन्ड प्लस SDL-Sep2026 मेच्योरिटी 50:50 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए पीएसयू बोन्ड प्लस SDL-Sep2026 मेच्योरिटी 50:50 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) निप्पोन इंडिया निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया निफ्टी बँक इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Jun2036 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Jun2036 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Oct2028 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Oct2028 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Sep2027 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Sep2027 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया निफ्टी आइटी इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी नेक्स्ट 50 जुनिअर बीस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी नेक्स्ट 50 जुनिअर बीस एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2028 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2028 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2029 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2029 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया निवेश् लक्श्य फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ निप्पॉन इंडिया ओव्हरनाईट फंड - थेट वृद्धी निप्पोन इन्डीया पैसिव फ्लेक्सीकेप एफओएफ – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया पॅसिव्ह फ्लेक्सीकॅप एफओएफ - थेट वाढ निप्पोन इन्डीया फार्मा फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड - थेट वृद्धी निप्पोन इन्डीया पावर एन्ड इन्फ्रा फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया पॉवर आणि इन्फ्रा फंड - थेट वाढ निप्पोन इन्डीया क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया क्वान्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - इग् – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - इग् – डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड-IG - डीआयआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डबल्यूसी – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इंडिया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डब्ल्यूसी – डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड-डब्ल्यूसी - डीआयआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया स्मोल केप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया स्ट्रटेजिक् डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इंडिया स्ट्रटेजिक् डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया धोरणात्मक कर्ज निधी - थेट वाढ निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड - थेट वाढ निप्पोन इंडिया युएस इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फंड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया युएस इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया युएसडी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया वॅल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इंडिया विजन फंड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया व्हिजन फंड - थेट वृद्धी एनजे आर्बिट्रेज फंड – थेट वाढ एनजे बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) एनजे बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - थेट वाढ एनजे ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर स्कीम – थेट (आयडीसीडब्ल्यू) एनजे ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर स्कीम - थेट वाढ एनजे फ्लेक्सि केप फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एनजे फ्लेक्सी कॅप फंड – थेट वाढ एनजे ओव्हरनाईट फंड - थेट वाढ
आता गुंतवा
आता इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा!

5 मिनिटांमध्ये मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

कृपया मोबाईल नंबर एन्टर करा