म्युच्युअल फंड डिरेक्टरी - बी

बजाज फिनसर्व्ह आर्बिट्रेज फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व्ह आर्बिट्रेज फंड - थेट वाढ बजाज फिनसर्व्ह बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व्ह बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - डीआयआर ग्रोथ बजाज फिनसर्व्ह बँकिंग अँड पीएसयू फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू-एम) बजाज फिनसर्व्ह बँकिंग अँड पीएसयू फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व्ह बँकिंग आणि पीएसयू फंड – डीआयआर ग्रोथ बजाज फिनसर्व्ह फ्लेक्सी कॅप फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) Bajaj Finserv फ्लेक्सी कॅप फंड – थेट वाढ बजाज फिनसर्व्ह लार्ज आणि मिड कॅप फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व्ह लार्ज आणि मिड कॅप फंड - डीआयआर ग्रोथ बजाज फिनसर्व लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट (IDCW-D) RI बजाज फिनसर्व्ह लिक्विड फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एफ) बजाज फिनसर्व्ह लिक्विड फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एम) बजाज फिनसर्व्ह लिक्विड फंड – थेट (IDCW-W) बजाज फिनसर्व्ह लिक्विड फंड – थेट वाढ बजाज फिनसर्व्ह मनी मार्केट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एम) बजाज फिनसर्व्ह मनी मार्केट फंड – थेट (आयडीसीडब्ल्यू) Bajaj Finserv Money Market Fund – थेट वाढ बजाज फिनसर्व्ह मल्टी ॲसेट वितरण फंड-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व्ह मल्टी ॲसेट वितरण फंड-डीआयआर वाढ बजाज फिनसर्व्ह ओव्हरनाईट फंड – डायरेक्ट (IDCW-D) RI बजाज फिनसर्व्ह ओव्हरनाईट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एफ) बजाज फिनसर्व्ह ओव्हरनाईट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एम) बजाज फिनसर्व्ह ओव्हरनाईट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-डब्ल्यू) बजाज फिनसर्व्ह ओव्हरनाईट फंड - थेट वाढ बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( डिव - दब्ल्यु ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु - एफ ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बंधन ऑल सीझन्स बॉन्ड फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू-पिरिओडिक) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन ऑल सीझन्स बाँड फंड - डीआयआर ग्रोथ बंधन आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (IDCW-A) बंधन आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (IDCW-M) बंधन आर्बिट्रेज - थेट वाढ बंधन ॲसेट वाटप एफओएफ - आक्रमक-प्रत्यक्ष विकास बंधन ॲसेट वाटप एफओएफ - संवर्धक - डीआयआर वाढ बंधन ॲसेट वाटप एफओएफ - मध्यम - थेट वाढ बन्धन एस्सेट् अलोकेशन एफओएफ - अग्रेसिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन एस्सेट् अलोकेशन एफओएफ - कन्सर्वेटिव - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन एसेट अलोकेशन एफओएफ - मोडरेट - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - थेट वाढ बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन बँकिंग आणि पीएसयू डेब्ट फंड – डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन बोन्ड फन्ड – इन्कम प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन बोन्ड फन्ड – इन्कम प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बन्धन बोन्ड फन्ड – इन्कम प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन बोन्ड फन्ड - इन्कम प्लान – डीआइआर ( पेरिओडिक ) बंधन बाँड फंड - इन्कम प्लॅन - डीआयआर ग्रोथ बन्धन बोन्ड फन्ड – एमटीपी – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू - बिमोन्थ्ली ) बन्धन बोन्ड फन्ड – म्त्प् – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बंधन बाँड फंड – एमटीपी – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एफआरटीएनएलवाय) बन्धन बोन्ड फन्ड – म्त्प् – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन बोन्ड फन्ड – म्त्प् – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन बोन्ड फन्ड – म्त्प् – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन बाँड फंड – MTP – थेट वाढ बन्धन बोन्ड फन्ड – एसटीपी – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन बोन्ड फन्ड – एसटीपी – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) बन्धन बोन्ड फन्ड – एसटीपी – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन बोन्ड फन्ड – एसटीपी – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन बोन्ड फन्ड – एसटीपी – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन बाँड फंड – एसटीपी – थेट वाढ बन्धन कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन कन्सर्वेटिव्ह हायब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन कोर इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) बन्धन कोर इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - ए ) बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - एच ) बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - एम ) बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - क्यू ) बंधन कॉर्पोरेट बाँड फंड - डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन कॉर्पोरेट बाँड फंड - थेट विकास बन्धन क्रेडिट रिस्क फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन क्रेडिट रिस्क फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( पेरिओडिक ) बंधन क्रेडिट रिस्क फंड - डीआयआर ग्रोथ बंधन क्रिसिल आयबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआयएलटी - एप्रिल 2032 इंडेक्स फंड-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआयएलटी-एप्रिल 2032 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ बंधन क्रिसिल आयबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआयएलटी-नोव्हेंबर 2026 इंडेक्स फंड-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआयएलटी-नोव्हेंबर 2026 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ बन्धन क्रिसिल आईबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआईएलटी - सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआयएलटी-सप्टें 2027 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ बन्धन क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रिल 2026 इंडेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स जीआयएलटी एप्रिल 2026 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ बंधन क्रिसिल आयबीएक्स गिल्ट एप्रिल 2028 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स गिल्ट एप्रिल 2028 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स गिल्ट एप्रिल 2028 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट एप्रिल 2028 इंडेक्स फंड - थेट वाढ बन्धन क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रिल 2032 इंडेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स जीआयएलटी एप्रिल 2032 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ बंधन क्रिसिल आयबीएक्स जीआयएलटी जून 2027 इंडेक्स फंड – थेट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स जीआयएलटी जून 2027 इंडेक्स फंड – थेट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स जीआयएलटी जून 2027 इंडेक्स फंड – थेट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आयबीएक्स जीआयएलटी जून 2027 इंडेक्स फंड - थेट वाढ बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - क्यू ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - ए ) बन्धन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन इक्विटी सेव्हिंग्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बंधन फायनान्शियल सर्विसेस फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन फायनान्शियल सर्व्हिसेस फंड - थेट वाढ बन्धन फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बंधन फ्लोटिंग रेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बंधन फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन एफटीपी – एसआर . 179 – डायरेक्ट ( आयडीसीडब्ल्यू - एच ) बंधन एफटीपी – एसआर.179 – थेट वाढ बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( पेरिओडिक ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन जीएसएफ कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन जीएसएफ कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी प्लान - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन जीएसएफ कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बंधन जीएसएफ कोन्स्टंट मेच्योरिटी प्लॅन - डायरेक्ट (पिरिओडिक बंधन जीएसएफ कॉन्स्टंट मॅच्युरिटी प्लॅन - थेट वाढ बन्धन हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बंधन इनोव्हेशन फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन इनोव्हेशन फंड - थेट वाढ बन्धन लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - एम ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन लाँग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - एम ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - क्यू ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बंधन लो ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन मनी मेनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन मनी मेनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन मनी मेनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बन्धन मनी मेनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( पेरिओडिक ) बंधन मनी मॅनेजर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बंधन मल्टी ॲसेट वितरण फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन मल्टी ॲसेट वाटप निधी - डीआयआर वाढ बन्धन मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी अल्फा 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी अल्फा 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी इट इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बन्धन निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बन्धन निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ बन्धन ओवर्नाईट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बंधन ओवर्नाईट फन्ड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू - एम) बंधन ओव्हरनाईट फंड – डायरेक्ट (IDCW-पेरिओडिक) बन्धन ओवर्नाईट फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बंधन ओव्हरनाईट फंड - थेट विकास बंधन रिटायरमेंट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन रिटायरमेंट फंड - थेट विकास बन्धन स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन स्टर्लिन्ग वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन स्टर्लिंग वॅल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन ट्रान्स्पोर्टेशन अँड लॉजिस्टिक्स फंड-डीआइआर ग्रोथ बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बंधन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बंधन युएस इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन युएस इक्विटी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बंधन यूएस ट्रेजरी बाँड 0-1 वर्षाचा फंड ऑफ फंड-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बंधन यूएस ट्रेजरी बाँड 0-1 वर्षाचा फंड ऑफ फंड-डीआयआर ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - ए ) बँक ऑफ इंडिया अर्बिटरेज फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू-एम) बैन्क ओफ इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) बँक ऑफ इंडिया आर्बिट्रेज फंड - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया ब्ल्यूचिप फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया ब्ल्यूचिप फंड - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया कन्झर्वेटिव्ह हायब्रिड फंड - डायरेक्ट (IDCW-A) बँक ऑफ इंडिया कन्झर्वेटिव्ह हायब्रिड फंड - डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एम) बँक ऑफ इंडिया कन्झर्वेटिव्ह हायब्रिड फंड - डायरेक्ट (IDCW-Q) बँक ऑफ इंडिया कन्झर्वेटिव्ह हायब्रिड फंड - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड - थेट बँक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर - डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कॅप फंड - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया लार्ज अँड मिड कॅप इक्विटी फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू-क्यू) बँक ऑफ इंडिया लार्ज अँड मिड कॅप इक्विटी फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया लार्ज अँड मिड कॅप इक्विटी फंड - डीआयआर ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बैन्क ओफ इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बँक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड - थेट वाढ बैन्क ओफ इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बँक ऑफ इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग & इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड-डीआयआर ग्रोथ बँक ऑफ इंडिया मिड अँड स्मॉल कॅप इक्विटी अँड डेब्ट फंड-D(IDCW) बँक ऑफ इंडिया मिड अँड स्मॉल कॅप इक्विटी अँड डेब्ट फंड-डीआयआर ग्रोथ बँक ऑफ इंडिया मिडकॅप टॅक्स फंड – सीरिज 1 – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया मिडकॅप टॅक्स फंड – सीरिज 1 – थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया मिडकॅप टॅक्स फंड – सीरिज 2 – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया मिडकॅप टॅक्स फंड – सीरिज 2 – थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया मल्टी ॲसेट वितरण फंड-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया मल्टी ॲसेट वाटप निधी-डीआयआर वाढ बँक ऑफ इंडिया मल्टी कॅप फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया मल्टी कॅप फंड - थेट वाढ बैन्क ओफ इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बँक ऑफ इंडिया ओव्हरनाईट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एम) बँक ऑफ इंडिया ओवर्नाईट फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू-डब्ल्यू) आरआई बँक ऑफ इंडिया ओव्हरनाईट फंड - थेट विकास बँक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इन्कम - डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू-एम) बँक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इन्कम – डायरेक्ट (IDCW-Q) बँक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इन्कम - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) बँक ऑफ इंडिया स्मॉल कॅप फंड - थेट वाढ बँक ऑफ इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड - डायरेक्ट (बोनस) बँक ऑफ इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड - थेट वाढ बैन्क ओफ इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बैन्क ओफ इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास एक्वा फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास एक्वा फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास एक्वा फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास एक्वा फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास अर्बिटरेज फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास अर्बिटरेज फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास अर्बिटरेज फन्ड – डीआइआर ( एडीएचओसी - आईडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बँकिंग एन्ड पीएसयू बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास बेन्किन्ग एन्ड फिन सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बेन्किन्ग एन्ड फिन सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास इन्डीया कन्सम्पशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास इन्डीया कन्सम्पशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास इनोवेशन फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास इनोव्हेशन फंड - डीआयआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लिक्विड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास लिक्विड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास लिक्विड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बरोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बरोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मल्टि एसेट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मल्टि एसेट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मल्टि केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मल्टि केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बरोदा बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बरोदा बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास रिटायर्मेन्ट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास रिटायर्मेन्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ भारत बोन्ड ईटीएफ एफओएफ – एप्रील 2032 – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) भारत बोन्ड ईटीएफ एफओएफ – एप्रील 2032 – डायरेक्ट ग्रोथ भारत बोन्ड ईटीएफ एफओएफ – एप्रील 2033 – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) भारत बोन्ड ईटीएफ एफओएफ – एप्रील 2033 – डायरेक्ट ग्रोथ भारत बाँड एफओएफ – एप्रिल 2023 – थेट वाढ भारत बाँड एफओएफ – एप्रिल 2025 – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) भारत बाँड एफओएफ – एप्रिल 2025 – थेट वाढ भारत बाँड एफओएफ – एप्रिल 2030 – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) भारत बाँड एफओएफ – एप्रिल 2030 – थेट वाढ भारत बाँड एफओएफ – एप्रिल 2031 – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) भारत बाँड एफओएफ – एप्रिल 2031 – थेट वाढ बीएनपी परिबास डाईनामिक इक्विटी फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बीएनपी परिबास डाईनामिक इक्विटी फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बीएनपी परिबास डाईनामिक इक्विटी फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बीएनपी परिबास डाईनामिक इक्विटी फन्ड - रेगुलर ग्रोथ बीएनपी परिबास मल्टि केप फन्ड ( आइडीसीडबल्यू ) बीएनपी परिबास मल्टि केप फन्ड ग्रोथ बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - रेगुलर ग्रोथ
आता गुंतवा
आता इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा!

5 मिनिटांमध्ये मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

कृपया मोबाईल नंबर एन्टर करा