म्युच्युअल फंड डिरेक्टरी - जे

जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एन्युअल ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( एन्युअल - बी ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( हाफ - बोनस ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( क्वार्टर्ली - बी ) जेएम अर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( हाफ - बोनस ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) जेएम ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम इक्विटी हाईब्रिड फन्ड – डायरेक्ट ( एन्युअल - बोनस ) जेएम इक्विटी हाईब्रिड फन्ड – डायरेक्ट ( हाफ - बोनस ) जेएम इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( क्वार्टर्ली - बोनस ) जेएम फ्लेक्सिकेप फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) जेएम फ्लेक्सिकॅप फंड – डायरेक्ट ग्रोथ जेएम फोकस्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) जेएम फोकस्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) जेएम लार्ज केप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम लार्ज केप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) जेएम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फंड-अनक्लेम्ड आरा आयईएफ-डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फंड-अनक्लेम्ड ब्रोकरेज आयईएफ-डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फंड - विथहेल्ड ब्रोकरेज आयईएफ - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम मीडियम ते लाँग ड्युरेशन फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) जेएम मध्यम ते दीर्घकालीन निधी - थेट वाढ जेएम मिडकैप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) जेएम मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ जेएम ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम ओव्हरनाईट फंड - थेट विकास जेएम ओव्हरनाईट फंड-अनक्लेम्ड आयडीसीडब्ल्यू म्हणजेच-डीआयआर ग्रोथ जेएम ओव्हरनाईट फंड-अनक्लेम्ड आयडीसीडब्ल्यू-डीआयआर ग्रोथ JM ओव्हरनाईट फंड-अनक्लेम्ड रिडेम्पशन म्हणजेच-Dir ग्रोथ जेएम ओव्हरनाईट फंड-अनक्लेम्ड रिडेम्पशन-डीआयआर ग्रोथ जेएम शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) जेएम शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) जेएम स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) जेएम वॅल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ
आता गुंतवा
आता इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा!

5 मिनिटांमध्ये मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

कृपया मोबाईल नंबर एन्टर करा