म्युच्युअल फंड डिरेक्टरी - ए

आदीत्या बिर्ला एसएल एक्टिव डेब्ट मल्टि - म्ग्र् एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एक्टिव डेब्ट मल्टि - म्ग्र्फ़् - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अर्बिटरेज फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एसेट अलोकेटर एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एसेट अलोकेटर एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बाल भविश्य युजना – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिर्ला एसएल बाल भविष्य योजना - डीआयआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बिजनेस साईकल फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बिजनेस साईकल फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल सिईएफ - ग्लोबल अग्री प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड – डीआइआर ( बोनस ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - सेग् PF1-Dir ( बी ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - सेग् PF1-Dir ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल 2028 एप्रिल इफ - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिर्ला SL CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL एप्रिल 2028 एफ-डीआयआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2025 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू ) आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2025 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2027 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू ) आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2027 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू एप्रिल 2026 इफ-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू एप्रिल 2026 एफ-डीआयआर वाढ आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स एएए – जून 2023 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एएए मार् 2024 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एएए मार्च 2024 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्री 2028 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स गिल्ट एप्रिल 2028 एफ-डीआयआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्री 2029 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स गिल्ट एप्रिल 2029 एफ-डीआयआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी 2033 एप्रील इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी 2033 एप्रील इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी जून 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी जून 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी - एप्री 2026 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिर्ला एसएल क्रिसिल आयबीएक्स गिल्ट-एप्रिल 2026 आईएफ-डीआयआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जुन 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिर्ला एसएल डीएएफ – एसआर.2 ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिजिटल इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डिजिटल इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड Fund-SegPF1-DirGrowth आदीत्या बिर्ला एसएल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी हाईब्रिड '95 फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी हाईब्रिड '95 फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईएसजी इन्टिग्रेशन स्ट्रैटेजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईएसजी इन्टिग्रेशन स्ट्रैटेजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युक्यु - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युक्यु - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युआर - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युआर - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युएस - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युएस - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - अग्रेसिव - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - कन्सर्वेटिव - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - मोडरेट - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - मोडरेट - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - अग्रेसिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - कन्सर्वेटिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्रन्टलाइन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्रन्टलाइन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस पु - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस पीवी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस प्य् ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस क्युएफ ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरसी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएच ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएल ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएन ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरपी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसए ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसएफ ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसजी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसआइ ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एस जे ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसएल ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसएन - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस सो - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीआइ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीआइ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीजे – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीजे - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीक्यु - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीएस - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीटी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस ट्क्ष् - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस ट्क्ष् - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीवाय - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीवाय - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टिझेड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीझेड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युबी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युजे - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युजे - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एमर्जिन्ग ओप्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एमर्जिन्ग ओप्टफन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एक्सिलेन्स इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एक्सीलेन्स इक्विटी फंड ओफ फंड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल गोल्ड् फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्डीया जेननेक्स्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्डीया जेननेक्स्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्टर इक्विटी - प्लान बी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ईन्टरनेशनल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईन्टरनेशनल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्टर्वल इन्कम - क्वारटरली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ( आरईआई ) आदीत्या बिर्ला एसएल मेन्यूफेक्चरिन्ग इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मेन्यूफेक्चरिन्ग इक्विटी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म Plan-SegPF1-DirGrowth आदीत्या बिर्ला एसएल मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मेनेजर फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मेनेजर फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मेनेजर फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - केप फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - इन्डेक्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - इन्डेक्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल नस्दक 100 एफओएफ – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल नस्दक 100 एफओएफ – डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 ईडबल्यूआइ फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 ईडबल्यूआइ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल एप्रील 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल एप्रील 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल प्लस पीएसयू बाँड सप्टें 2026 60:40 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल प्लस पीएसयू बोन्ड सेप्टेम्बर 2026 60:40 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टे 2025 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2025 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टे 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल प्योअर् वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल प्योअर् वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( पेमेन्ट ) आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 30 एस प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 30 एस प्लॅन - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 40 एस प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 40 एस प्लॅन - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 50 एस प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 50 एस प्लॅन - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 50 स्प्लस - डेब्ट - डिर्ग्रोथ आदित्य बिर्ला SL Retirement-The50sPlus-Debt-D(IDCW) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल स्पेशियल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल स्पेशियल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल टेक्स प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 1-3 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 1-3 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 3-10 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 3-10 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स – डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) ॲक्सिस ऑल सीझन्स डेब्ट फंड ऑफ फंड्स - डीआयआर ग्रोथ एक्सिस अर्बिटरेज फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बॅलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - थेट वाढ एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ॲक्सिस बँकिंग आणि पीएसयू डेब्ट फंड – डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ॲक्सिस ब्ल्युचिप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बिजनेस सायकल्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस बिझनेस सायकल्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ॲक्सिस कॅपिटल बिल्डर फंड – सीरिज 1 – डीआयआर ग्रोथ ॲक्सिस कॅपिटल बिल्डर फंड – सीरिज 4 – डीआयआर ग्रोथ एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फन्ड – लॉक इन – डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस मुलांचा गिफ्ट फंड - लॉक-इन – Dir ग्रोथ ॲक्सिस मुलांचा गिफ्ट फंड - कोणताही लॉक-इन नाही - Dir ग्रोथ एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फन्ड - नो लौक इन - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ॲक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फंड - थेट ग्रोथ एक्सिस क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस क्रेडिट रिस्क फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ॲक्सिस क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 जील्ट प्लस एसडीएल जून 2028 इंडेक्स फंड-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 जील्ट प्लस एसडीएल जून 2028 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 जीआयएलटी प्लस एसडीएल सप्टें 2027 इंडेक्स फंड-डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस क्रिसिल आयबीएक्स 50:50 गिल्ट प्लस एसडीएल सप्टें 2027 इंडेक्स फंड-डीआयआर ग्रोथ ॲक्सिस क्रिसिल आयबीएक्स 70:30 सीपीएसई प्लस एसडीएल 2025 इंडेक्स फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस क्रिसिल आयबीएक्स 70:30 सीपीएसई प्लस एसडीएल 2025 इंडेक्स फंड – डीआयआर ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आयबीएक्स एसडीएल जून 2034 डेब्ट इंडेक्स फंड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस CRISIL IBX SDL जून 2034 डेब्ट इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ ॲक्सिस क्रिसिल IBX SDL मे 2027 इंडेक्स फंड – Dir (IDCW) ॲक्सिस Crisil IBX SDL मे 2027 इंडेक्स फंड – Dir ग्रोथ एक्सिस डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस डाईनामिक बोन्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी ईटीएफएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस इक्विटी ईटीएफएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ईएसजी इन्टिग्रेशन स्ट्रॅटेजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस ईएसजी इंटिग्रेशन स्ट्रॅटेजी फंड - थेट वाढ एक्सिस फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस फ्लोटर फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस फ्लोटर फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस फ्लोटर फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस फ्लोटर फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) ॲक्सिस फ्लोटर फंड - थेट वाढ एक्सिस फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ॲक्सिस फोकस्ड फंड - थेट वृद्धी ॲक्सिस एफटीपी – सीरीज 104 – 1112 दिवसांची वृद्धी ॲक्सिस एफटीपी – सीरीज 109 – 111 दिवसांची वृद्धी एक्सिस एफटीपी – सीरीस 112 ( 1143 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 113 ( 1228 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 113 ( 1228 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 114 ( 83 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 114 ( 83 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 118 ( 100 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 118 ( 100 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 120 ( 91 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 120 ( 91 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस जीआईएलटी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एक्सिस जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड – डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड - डीआयआर ग्रोथ ॲक्सिस ग्लोबल इनोव्हेशन फंड ऑफ फंड – डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस ग्लोबल इनोव्हेशन फंड ऑफ फंड - डीआयआर ग्रोथ एक्सिस गोल्ड फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एक्सिस गोल्ड् फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ॲक्सिस ग्रेटर चायना इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआयआर ग्रोथ एक्सिस ग्रेटर चाईना इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस ग्रोथ ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस ग्रोथ ऑपर्च्युनिटीज फंड - थेट ग्रोथ एक्सिस इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ॲक्सिस इनोव्हेशन फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस इनोव्हेशन फंड - थेट वाढ एक्सिस लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ॲक्सिस लाँग ड्युरेशन फंड - थेट ग्रोथ एक्सिस मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एक्सिस मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस मनी मार्केट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस मनी मार्केट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस मनी मार्केट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ॲक्सिस मल्टी ॲसेट वाटप निधी - थेट वाढ एक्सिस मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एक्सिस मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी आएए बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रील 2026 50:50 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी एएए बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2026 50:50 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी बैन्क इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ग्रोथ एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ॲक्सिस ओव्हरनाईट फंड - थेट ग्रोथ एक्सिस क्वान्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस क्वांट फंड – डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ॲक्सिस रेग्युलर सेव्हर फंड - थेट वाढ एक्सिस रिटायर्मेन्ट सेविन्ग फन्ड – एपी – डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस रिटायरमेंट सेव्हिंग्स फंड - एपी - डीआयआर ग्रोथ एक्सिस रिटायर्मेन्ट सेव्हिंग्स फंड – सीपी – डीआइआर (आयडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस रिटायरमेंट सेव्हिंग्स फंड – सीपी - डीआयआर ग्रोथ एक्सिस रिटायर्मेन्ट सेव्हिंग्स फंड – डीपी – डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस रिटायरमेंट सेव्हिंग्स फंड - डीपी - डीआयआर ग्रोथ एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस सिल्वर फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ॲक्सिस सिल्व्हर फंड ऑफ फंड - थेट वाढ एक्सिस स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ॲक्सिस स्ट्रॅटेजिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ॲक्सिस ट्रेजरी ॲडव्हान्टेज फंड - थेट वाढ एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस युएस ट्रेशरी डायनामिक बोन्ड ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ॲक्सिस युएस ट्रेशरी डायनॅमिक बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एक्सिस वॅल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ
आता गुंतवा
आता इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा!

5 मिनिटांमध्ये मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

कृपया मोबाईल नंबर एन्टर करा