म्युच्युअल फंड डिरेक्टरी - Q

क्वान्ट अब्सोल्यूट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट अब्सोल्यूट फंड - थेट वृद्धी क्वांट ॲक्टिव्ह फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट ॲक्टिव्ह फंड - थेट वाढ क्वांट बीएफएसआय फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट बीएफएसआय फंड – थेट वाढ क्वान्ट बिजनेस सायकल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांट बिझनेस सायकल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट कोमोडिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट कमोडिटीस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट कन्सम्प्शन फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट कन्झम्प्शन फंड - थेट वृद्धी क्वान्ट डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट डायनामिक ॲसेट्स वितरण फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट ईएसजी इक्विटी फन्ड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वान्ट ईएसजी इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट फोकस्ड फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट फोकस्ड फंड - थेट वाढ क्वान्ट जीआईएलटी फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) क्वान्ट गिल्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट हेल्थकेयर फन्ड – डायरेक्ट ( आयडीसीडब्ल्यू ) क्वांट हेल्थकेअर फंड - थेट वाढ क्वान्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांट लार्ज अँड मिड कॅप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट लिक्विड प्लान – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - डी ) क्वांट लिक्विड प्लॅन – डायरेक्ट (IDCW-M) क्वांट लिक्विड प्लॅन – डायरेक्ट (IDCW-W) क्वांट लिक्विड प्लॅन - थेट वाढ क्वान्ट मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट मोमेंटम फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट मोमेंटम फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट मल्टि एसेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट मल्टि एसेट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांट ओव्हरनाईट फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट ओव्हरनाईट फंड - थेट वृद्धी क्वान्ट पीएसयू फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट पीएसयू फंड – डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट क्वान्टामेन्टल फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) क्वान्ट क्वान्टामेन्टल फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) क्वान्ट क्वान्टामेन्टल फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) क्वांट क्वांटामेंटल फंड - थेट वाढ क्वान्ट स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांट टेक फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट टेक फंड - थेट वाढ क्वान्ट वॅल्यू फंड – डायरेक्ट (आयडीसीडब्ल्यू) क्वांट वॅल्यू फंड – थेट वृद्धी क्वन्टम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) क्वन्टम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वन्टम ईएलएसएस टॅक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड्स - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांटम ईएसजी बेस्ट इन क्लास स्ट्रॅटेजी फंड-डीआयआर ग्रोथ क्वन्टम गोल्ड् सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) क्वन्टम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) क्वन्टम लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम लोन्ग टर्म इक्विटी वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम लोन्ग टर्म इक्विटी वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांटम मल्टी ॲसेट वितरण फंड - थेट वाढ क्वांटम मल्टी ॲसेट फंड ऑफ फंड्स - थेट वाढ क्वन्टम निफ्टी 50 ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ
आता गुंतवा
आता इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा!

5 मिनिटांमध्ये मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

कृपया मोबाईल नंबर एन्टर करा