म्युच्युअल फंड डिरेक्टरी - पी

पराग पारिख अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पराग पारिख डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आरआइ पराग पारिख डाईनामिक एस्सेट् अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पराग पारिख ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) पीजीआयएम इंडिया बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआयएम इंडिया क्रिसिल आयबीएक्स जीआयएलटी इंडेक्स – एप्रिल 2028 फंड-डीआयआर (आयडीसीडब्ल्यू) पीजीआयएम इंडिया क्रिसिल आयबीएक्स गिल्ट इंडेक्स – एप्रिल 2028 फंड-डीआयआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया एमर्जिन्ग मार्केट्स इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआयएम इंडिया एफडीएफ – एसआर.बीए – डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया जियो फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया जीआईएलटी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआयएम इंडिया ग्लोबल सिलेक्ट रिअल इस्टेट सिक्युरिटीज फंड ऑफ फंड - डीआयआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआयएम इंडिया लार्ज एन्ड मिड केप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया मिडकैप ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया मिडकैप ओपोर्च्युनिटिस फंड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ पीजीआईएम इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इंडिया ओवरनाईट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ
आता गुंतवा
आता इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा!

5 मिनिटांमध्ये मोफत डिमॅट अकाउंट उघडा

कृपया मोबाईल नंबर एन्टर करा