बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन

कॉल्सपुट
वॉल्यूमइंट खोलेंप्रीमियमस्टाइक की कीमतप्रीमियमइंट खोलेंवॉल्यूम
120 240+23 % ₹ 10,700+9.46 % 38,500 ₹ 0-57.14 % 1.7 L-2.57 % 11.96 लीटर
540 5.78 K-8.33 % ₹ 10,180-0.12 % 39,000 ₹ 0-53.33 % 2.04 L-2.32 % 6.69 लीटर
45 45-50 % ₹ 9,725+11.91 % 39,500 ₹ 0-57.89 % 76.16 K-5.93 % 1.92 लीटर
1.46 के 30.06 K-4.43 % ₹ 9,113-1.57 % 40,000 ₹ 0-68.18 % 1.77 L-14.97 % 8.9 लीटर
0 195+0 % ₹ 7,320+0 % 40,500 ₹ 0-61.11 % 14.14 L+173 % 34.19 लीटर
1.07 के 6.9 K-12.88 % ₹ 8,222+0.92 % 41,000 ₹ 0-74.07 % 2.56 L+3 % 3.2 लीटर
255 2.31 K-7.23 % ₹ 7,650-3.29 % 41,500 ₹ 0-75 % 82.23 K+43 % 2.57 लीटर
8.51 के 8.25 K-42.29 % ₹ 7,087-3.31 % 42,000 ₹ 0-74.07 % 4.48 L+66 % 11.25 लीटर
75 1.74 K+0 % ₹ 6,789+34.44 % 42,500 ₹ 1-65.71 % 67.92 K-4.03 % 4.3 लीटर
570 14.28 K-3.05 % ₹ 6,163-6.33 % 43,000 ₹ 1-72.09 % 3.56 L-32.23 % 10.15 लीटर
0 465+0 % ₹ 4,563+0 % 43,100 ₹ 0-75.76 % 25.79 K+14 % 94.35 के
0 255+0 % ₹ 4,994+0.33 % 43,200 ₹ 0-77.78 % 18.72 K-0.87 % 95.57 के
0 330+0 % ₹ 4,874+0 % 43,300 ₹ 1-72.97 % 8.12 K-43.41 % 65.49 के
0 210+0 % ₹ 4,563+0.28 % 43,400 ₹ 0-75 % 61.86 K+552 % 1.73 लीटर
270 1.41 K-10.48 % ₹ 5,619-3.71 % 43,500 ₹ 1-75 % 1.65 L-2.34 % 9.44 लीटर
0 45+0 % ₹ 4,118+0 % 43,600 ₹ 0-76.32 % 25.1 K+24 % 91.22 के
0 75+0 % ₹ 4,042-0.04 % 43,700 ₹ 1-75.61 % 22.53 K+45 % 75.87 के
0 150+0 % ₹ 3,955+0.1 % 43,800 ₹ 1-66.67 % 11.12 K-0.27 % 53.12 के
0 255+0 % ₹ 3,878+0.45 % 43,900 ₹ 1-74.42 % 29.67 K+84 % 1.82 लीटर
11.22 के 31.28 K-25.85 % ₹ 5,175-2.02 % 44,000 ₹ 1-74 % 6.59 L-21.66 % 25.25 लीटर
0 255+0 % ₹ 4,220+0 % 44,100 ₹ 1-76.09 % 18.72 K+10 % 1.04 लीटर
0 300+0 % ₹ 3,564+0.39 % 44,200 ₹ 1-79.17 % 18.17 K-6.99 % 1.12 लीटर
0 195+0 % ₹ 3,659-0.3 % 44,300 ₹ 1-69.57 % 28.95 K+23 % 1.45 लीटर
0 405+0 % ₹ 3,351+0.19 % 44,400 ₹ 1-71.43 % 40.5 K+70 % 1.88 लीटर
525 630-25 % ₹ 4,694-3.32 % 44,500 ₹ 1-64.81 % 2.75 L-50.6 % 30.65 लीटर
0 150+0 % ₹ 4,200+0 % 44,600 ₹ 1-66.67 % 67.86 K+108 % 3.83 लीटर
0 150+0 % ₹ 3,054+0 % 44,700 ₹ 1-59.18 % 92.4 K+67 % 4.37 लीटर
15 60+0 % ₹ 4,323+35.97 % 44,800 ₹ 1-74 % 1.03 L+133 % 5.99 लीटर
0 360+0 % ₹ 2,989-0.36 % 44,900 ₹ 1-60.78 % 1.33 L+50 % 6.73 लीटर
6.6 के 16.86 K-3.19 % ₹ 4,120-5.31 % 45,000 ₹ 1-68.42 % 9.17 L-41.17 % 81.12 लीटर
0 540+0 % ₹ 2,654-0.04 % 45,100 ₹ 1-67.27 % 1.07 L+39 % 6.04 लीटर
0 450+0 % ₹ 4,145+2.95 % 45,200 ₹ 1-64.29 % 1.62 L+2 % 9.06 लीटर
1.8 के 510+0 % ₹ 4,020+60.71 % 45,300 ₹ 1-62.3 % 1.65 L+1 % 10.78 लीटर
0 840+0 % ₹ 2,362-0.03 % 45,400 ₹ 1-68.25 % 1.21 L+41 % 8.88 लीटर
570 4.53 K-7.36 % ₹ 3,629-2.76 % 45,500 ₹ 1-66.15 % 8.26 L-19.57 % 85.46 लीटर
0 690+0 % ₹ 4,000+0 % 45,600 ₹ 1-61.43 % 1.86 L+33 % 16.66 लीटर
0 2.33 K+0 % ₹ 3,900+0 % 45,700 ₹ 2-57.75 % 2.38 L+56 % 14.02 लीटर
15 1.61 K+0 % ₹ 3,549-6.62 % 45,800 ₹ 1-63.75 % 3.89 L+223 % 20.8 लीटर
0 2.57 K+0 % ₹ 3,700+0 % 45,900 ₹ 1-68.97 % 2.43 L+71 % 19.22 लीटर
4.1 के 46.28 K-2.62 % ₹ 3,110-5.72 % 46,000 ₹ 2-55.43 % 18.83 L-2.82 % 1.25 करोड़
15 2.82 K+0 % ₹ 3,256-6.96 % 46,100 ₹ 2-58.33 % 2.44 L+165 % 19.61 लीटर
225 5.43 K-2.69 % ₹ 3,023-11.09 % 46,200 ₹ 2-57.58 % 3.04 L+84 % 20.99 लीटर
0 3.41 K+0 % ₹ 3,048+0.26 % 46,300 ₹ 2-57.94 % 3.22 L+35 % 22.76 लीटर
105 6.41 K-0.7 % ₹ 2,907+0.95 % 46,400 ₹ 2-64.46 % 2.97 L+67 % 25.55 लीटर
2.91 के 24.92 K-6.95 % ₹ 2,632-5.53 % 46,500 ₹ 2-70.63 % 14.19 L+11 % 1.29 करोड़
510 7.29 K-3.76 % ₹ 2,580-6.17 % 46,600 ₹ 2-63.16 % 3.19 L+26 % 32.08 लीटर
300 7.98 K-3.45 % ₹ 2,490-3.94 % 46,700 ₹ 3-63.76 % 3.8 L+52 % 33.66 लीटर
885 7.67 K-7.43 % ₹ 2,340-21.38 % 46,800 ₹ 3-64.97 % 6.49 L+40 % 43.28 लीटर
2.51 के 8.73 K-2.18 % ₹ 2,217-14.5 % 46,900 ₹ 3-69.71 % 3.26 L+7 % 33.04 लीटर
28.26 के 1.15 L-9.82 % ₹ 2,118-7.25 % 47,000 ₹ 3-68.69 % 23.96 L+6 % 1.8 करोड़
1.22 के 9.54 K-5.64 % ₹ 2,050-6.26 % 47,100 ₹ 3-70.37 % 4.11 L-29.2 % 42.76 लीटर
2.12 के 17.09 K-5.24 % ₹ 1,929-9.54 % 47,200 ₹ 3-72.24 % 7.62 L+43 % 68.08 लीटर
3.42 के 57.62 K-1.01 % ₹ 1,822-7.6 % 47,300 ₹ 4-70.63 % 5.57 L+3 % 68.93 लीटर
8.06 के 20.99 K-3.25 % ₹ 1,729-9.19 % 47,400 ₹ 5-69.74 % 5.93 L+58 % 79.28 लीटर
1 लीटर 2.35 L-8.87 % ₹ 1,628-9.03 % 47,500 ₹ 5-70.76 % 24.56 L+35 % 2.26 करोड़
7.59 के 55.82 K-3.25 % ₹ 1,525-11.26 % 47,600 ₹ 7-65.98 % 7.33 L+8 % 1.02 करोड़
15.26 के 1.31 L-3.45 % ₹ 1,425-11.29 % 47,700 ₹ 7-67.51 % 9.04 L-5.31 % 1.06 करोड़
27.98 के 93 K+0 % ₹ 1,324-12.42 % 47,800 ₹ 9-63.34 % 12.17 L+31 % 1.16 करोड़
50.34 के 1.12 L-4.15 % ₹ 1,231-13.99 % 47,900 ₹ 12-57.86 % 9.02 L+31 % 1.09 करोड़
4.28 लीटर 8.98 L-3.92 % ₹ 1,135-15.44 % 48,000 ₹ 15-54.9 % 42.35 L+16 % 3.87 करोड़
57.17 के 66.23 K-10.84 % ₹ 1,036-16.2 % 48,100 ₹ 18-51.57 % 8.52 L-0.29 % 1.2 करोड़
89.19 के 1.39 L-11.61 % ₹ 945-16.25 % 48,200 ₹ 22-49.07 % 10.78 L+19 % 1.59 करोड़
1.36 लीटर 1.06 L-10.38 % ₹ 848-18.04 % 48,300 ₹ 26-47.1 % 12.05 L+22 % 1.46 करोड़
2.49 लीटर 1.46 L-5.91 % ₹ 759-18.06 % 48,400 ₹ 33-43.45 % 8.85 L+11 % 1.76 करोड़
14.97 लीटर 4.56 L-4.51 % ₹ 665-21.2 % 48,500 ₹ 41-39.08 % 19.07 L+12 % 4 करोड़
6.77 लीटर 1.13 L-22.02 % ₹ 575-24.25 % 48,600 ₹ 52-36.36 % 9.16 L+30 % 2.15 करोड़
12.36 लीटर 1.9 L+5 % ₹ 494-27.42 % 48,700 ₹ 67-31.16 % 12.87 L+60 % 3.32 करोड़
30.89 लीटर 3.06 L-6 % ₹ 412-32.64 % 48,800 ₹ 85-27.75 % 12.88 L+46 % 4.17 करोड़
53.81 लीटर 3.34 L+5 % ₹ 335-37.6 % 48,900 ₹ 110-22.79 % 11.36 L+22 % 3.95 करोड़
3.03 करोड़ 19.07 L+46 % ₹ 269-43.22 % 49,000 ₹ 138-20.16 % 26.28 L+14 % 8.74 करोड़
2.86 करोड़ 9.57 L+148 % ₹ 208-49.03 % 49,100 ₹ 180-14.12 % 13.62 L+104 % 5.58 करोड़
स्पॉट की कीमत: 49,142
6.8 करोड़ 18.96 L+298 % ₹ 159-55.22 % 49,200 ₹ 231-7.28 % 13.26 L+57 % 8.97 करोड़
8.49 करोड़ 19.17 L+140 % ₹ 122-59.97 % 49,300 ₹ 293-0.68 % 9.04 L+22 % 9.6 करोड़
6.47 करोड़ 17.76 L+95 % ₹ 93-63.88 % 49,400 ₹ 364+4.99 % 4.41 L-36.01 % 6.25 करोड़
8.14 करोड़ 35.59 L+57 % ₹ 69-67.7 % 49,500 ₹ 441+7 % 10.78 L-14.57 % 5.1 करोड़
4.47 करोड़ 25.88 L+119 % ₹ 52-70.79 % 49,600 ₹ 528+11.01 % 4.47 L+9 % 1.54 करोड़
3.7 करोड़ 18.09 L+46 % ₹ 41-72.3 % 49,700 ₹ 615+13.48 % 4.84 L+7 % 70.23 लीटर
3.68 करोड़ 23.03 L+65 % ₹ 32-73.86 % 49,800 ₹ 708+13.05 % 3.97 L+5 % 30.34 लीटर
3.16 करोड़ 17 L+53 % ₹ 24-76.78 % 49,900 ₹ 801+12.37 % 1.09 L-0.84 % 9.26 लीटर
6.38 करोड़ 47.66 L+37 % ₹ 19-77.54 % 50,000 ₹ 890+12.34 % 3.65 L+20 % 27.14 लीटर
2.23 करोड़ 11.19 L+50 % ₹ 15-78.42 % 50,100 ₹ 998+15.83 % 44.93 K-4.5 % 1.79 लीटर
2.4 करोड़ 12.38 L+57 % ₹ 11-80.65 % 50,200 ₹ 1,091+15.44 % 22.89 K-12.6 % 1.2 लीटर
1.92 करोड़ 10.94 L+68 % ₹ 10-78.76 % 50,300 ₹ 1,193+13.97 % 10.49 K-13.92 % 47.19 के
1.7 करोड़ 12.14 L+92 % ₹ 9-77.37 % 50,400 ₹ 1,284+13.25 % 6.45 K-17.94 % 25.49 के
3.7 करोड़ 25.03 L+53 % ₹ 7-78.63 % 50,500 ₹ 1,385+14.13 % 21.15 K-8.5 % 72.02 के
1.47 करोड़ 8.74 L+43 % ₹ 5-80.84 % 50,600 ₹ 1,484+14.44 % 6.66 K-15.43 % 9.08 के
1.73 करोड़ 12.72 L+69 % ₹ 5-78.68 % 50,700 ₹ 1,585+15.3 % 5.48 K-15.31 % 3.93 के
1.69 करोड़ 13.78 L+65 % ₹ 4-76.86 % 50,800 ₹ 1,680+14.58 % 6.24 K-3.26 % 2.19 के
1.24 करोड़ 6.87 L+37 % ₹ 4-70.17 % 50,900 ₹ 1,719+11.54 % 3.75 K+1 % 1.05 के
3.85 करोड़ 41.07 L+25 % ₹ 4-71.98 % 51,000 ₹ 1,882+10.54 % 24.15 K-26.25 % 39.96 के
1.15 करोड़ 7.1 L+24 % ₹ 3-66.67 % 51,100 ₹ 1,892+7.93 % 3.5 K+2 % 480
1.15 करोड़ 9.59 L-2.79 % ₹ 3-61.99 % 51,200 ₹ 2,091+21.44 % 3.54 K+1 % 720
1.07 करोड़ 12.58 L+81 % ₹ 3-54.42 % 51,300 ₹ 2,363+0 % 2.82 K+0 % 0
74.73 लीटर 5.6 L-23.64 % ₹ 3-54.76 % 51,400 ₹ 1,673+0 % 2.97 K+0 % 0
2.9 करोड़ 27.9 L+26 % ₹ 3-48.72 % 51,500 ₹ 2,380+10.77 % 6.32 K+18 % 2.84 के
59.42 लीटर 2.42 L-19.16 % ₹ 3-47.06 % 51,600 ₹ 2,244-3.6 % 2.63 K+0 % 30
63.49 लीटर 4.27 L-2.4 % ₹ 2-47.31 % 51,700 ₹ 3,419+0 % 855+0 % 0
54.9 लीटर 6.07 L+72 % ₹ 2-42.86 % 51,800 ₹ 2,042+0 % 360+0 % 0
41.82 लीटर 3.43 L+22 % ₹ 2-42.68 % 51,900 ₹ 4,167+0 % 330+0 % 0
2.3 करोड़ 28.53 L+18 % ₹ 2-34.25 % 52,000 ₹ 2,880+7.63 % 55.38 K+0 % 14.49 के
23.14 लीटर 1.6 L+21 % ₹ 2-37.68 % 52,100 ₹ 2,325+0 % 150+0 % 0
29.87 लीटर 1.93 L+31 % ₹ 3-19.05 % 52,200 ₹ 4,452+0 % 195+0 % 0
22.36 लीटर 1.57 L+55 % ₹ 2-22.58 % 52,300 ₹ 4,551+0 % 150+0 % 0
22.63 लीटर 1.61 L-3.96 % ₹ 2-32.26 % 52,400 ₹ 2,527+0 % 180+0 % 0
1.25 करोड़ 11.61 L+42 % ₹ 2-36.21 % 52,500 ₹ 2,838+0 % 1.4 K+0 % 0
96.42 लीटर 16.03 L-5.02 % ₹ 2-20.83 % 53,000 ₹ 3,820+4.39 % 21.5 K-2.18 % 765
52.69 लीटर 4.9 L+4 % ₹ 2-17.78 % 53,500 ₹ 4,072+0 % 780+0 % 0
52.28 लीटर 10.07 L+73 % ₹ 2-23.4 % 54,000 ₹ 4,834+1.66 % 7.19 K-1.24 % 1.01 के
19.36 लीटर 2.73 L+71 % ₹ 2-11.63 % 54,500 ₹ 5,356-16.95 % 510+0 % 60
33.45 लीटर 11.59 L+80 % ₹ 2+8.57 % 55,000 ₹ 5,756+2.42 % 13.13 K-1.8 % 360
25.59 लीटर 2 L+72 % ₹ 2+0 % 55,500 - - -
26.06 लीटर 4.7 L+113 % ₹ 2-14.29 % 56,000 ₹ 6,601+0 % 1.95 K+0 % 0
25.83 लीटर 2.37 L+28 % ₹ 1-12.5 % 56,500 - - -
48.15 लीटर 7.04 L-9.78 % ₹ 1-7.14 % 57,000 ₹ 8,650+0 % 0 0

बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ऑप्शन परफॉर्मेंस

दिन की रेंज

  • कम 10700
  • अधिक 10800
10700.00
  • पिछला. बंद करें 9775
  • 10800 खोलें
  • स्ट्राइक प्राइस 38500
  • औसत कीमत 10775
  • ब्याज खोलें 240
  • OI% 23.08 में Chg
  • मार्केट लॉट 15 शेयर

कृपया लॉग-इन करें

आगे बढ़ने पर, आप नियम व शर्तें* से सहमत हैं
0 बैंक निफ्टी
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.

+91