बीएसई इन्डस्ट्रियल

13085.46
12 अप्रैल 2024 03:04 तक

बीएसई इन्डस्ट्रियल परफोर्मेन्स

दिन की रेंज

 • कम 13074.32
 • अधिक 13255.17
13085.46
 • 13,163.91 खोलें
 • पिछला बंद13,156.06
 • डिविडेंड यील्ड0.55%
ओवरव्यू
 • अधिक

  13255.17

 • कम

  13074.32

 • दिन की खुली कीमत

  13163.91

 • प्रीवियस क्लोज

  13156.06

 • P/E

  44.44

BSEIndustrial
loader

अधिक जानकारी का एक्सेस पाएं

want to try 5paisa trading app ?
स्टॉक परफॉर्मेंस
अशोकले
178.35
-0.03%
एसकेफिंडिया
4640
1.95%
BBL
6580
-3.1%
भारतफोर्ग
1164.95
-1.15%
बोरोरिन्यू
541.35
1.31%
ग्रेफाइट
655.4
-3.73%
कार्बोरूनिव
1250.15
-1.97%
आईटीडीसीईएम
336.15
-0.01%
कॉस्मोफर्स्ट
551.4
-2.39%
सीजीपावर
493.25
-2.23%
एलेकॉन
971.2
-2.79%
इलेक्टकास्ट
188.65
-0.58%
एल्जीक्विप
639.4
1.86%
पाएं और डी
890.1
-3.34%
एस्कॉर्ट्स
3022.9
-0.16%
ईपीएल
186.55
-0.74%
फिनकेबल्स
999.4
-0.08%
ग्रुराइटेक
1789.45
0.94%
ग्रीवेस्कॉट
135.55
-1.1%
ग्राइंडवेल
2062.6
-0.16%
अब्ब
6754.95
1.77%
एचसीसी
37.72
-1.98%
एजीआई
812.05
-2.7%
एचईजी
2362.65
0.14%
इंडियनह्यूम
280.4
-0.21%
अंतराल
3655.1
0.6%
आयोनेक्सचेंग
563.45
7.69%
किर्लपनु
716
2.12%
केएसएल
891.1
-1.16%
किर्लोसब्रोस
1138.25
-6.26%
कमिनसिंड
3064.4
2.13%
केएसबी
4346.7
-1.04%
लक्ष्मीमच
16950
0.2%
लीटर
3678.2
-2.04%
परमैगन
1233.05
-1%
सूर्यरोस्नी
559.15
-1.87%
Siemens
5576.55
-0.15%
सुप्रीमइंड
4211.95
2.15%
एसएमएलआईसुज़ु
2037.15
-4.08%
टेक्सिनफ्रा
101
0.23%
यूनिवकेबल्स
505.95
-1.2%
वेन्डट
12208.45
-2.85%
केन्नामेट
2440
-0.02%
डब्ल्यूपीआईएल
3825
-2.28%
डायनामाटेक
8659.95
0.37%
बामलारी
258.9
0.27%
डीवीएल
352.65
-2.42%
TTKHLTCARE
1603.6
0.62%
अडोरवेल्ड
1428.8
-0.01%
GMMPFAUDLR
1406
-1.02%
गांधीतुबे
749
-2.17%
जिंदलसाव
512.4
3.96%
शांतिगियर
573.35
-1.22%
होंडापावर
2501.1
0.67%
पॉलीप्लेक्स
881.5
-1.86%
एस्टर
94.21
-2.32%
किर्लोसिंड
4354.45
-2.08%
उषामार्ट
343
1.02%
हुहतामकी
333
1.52%
प्रायद्वीप
130.5
-1.84%
जिसलजलेक्स
57.49
0.56%
होनौत
43832.45
0.18%
एसबिन्डिया
5100
-0.91%
काबराएक्सट्रू
320
-1.36%
फिनपाइप
248.4
-3.74%
पटेलेंग
60.74
1.98%
एसबीसीएल
569.1
-1.68%
स्वराजेंग
2418
-0.69%
मैनिंड्स
370.8
-1.33%
उफ्लेक्स
450.25
-0.15%
जैकोरप्लिमिटेड
302.2
0.25%
पिक्सट्रान्स
1398.05
-1.93%
गोदरेजिंद
840.2
-1.32%
टीसीपीएलपैक
2207
-0.46%
सेटिंडलिमिटेड
100.4
-1.65%
हरक्यूल्स
520.55
-0.17%
अपारिंड्स
6965
-2.56%
नाहरपोली
201
-2.44%
3MINDIA
29525.25
-1.26%
युकेन
919
10.32%
आईएसजीईसी
972.7
5.31%
महसीमलेस
896.65
-0.06%
टिम्केन
2935
2.02%
बेमल
3418.85
-1.34%
बेल
233.45
2.02%
भेल
262.45
-0.02%
डीसीएमएसएचआरआईआरएएम
954.55
-1.8%
प्रीकवायर
132.4
2.44%
वीस्टिलर्स
3269.85
0.45%
किंगफा
1792
-2.61%
एनसीसी
258.4
-2.48%
एप्कोटेक्सिंड
462.1
-1.28%
रत्नमणि
2937.65
-2.31%
वेसुवियस
3358.3
-4.28%
प्रजिंद
512.05
-1.53%
स्टीलकास
633
-1.02%
दयालु
854
0.54%
वेलसपलसोल
40.13
1.59%
हलेग्लास
450.9
-3%
एमएमएफएल
865.95
-1.2%
जिंदलपोली
544.3
-0.51%
रोटो
384.4
-2.21%
रामराट
295.7
1.84%
एस्ट्रामाइक्रो
666.5
1.42%
सेंटम
1720.5
1.76%
जैनकॉइंड
52
-0.86%
केपीआईएल
1176
-1.72%
केई
3980
4.7%
थर्मैक्स
4536.95
-0.11%
संघविमोव
1274.2
-2.76%
जीनसपावर
270.75
0.89%
गुडलक
933.25
-0.16%
पैराकेबल्स
84.83
0.53%
पीटीसीआईएल
7520
-0.56%
इर्कॉन
226.3
-0.75%
रोसेलिंड
404
0.6%
कोचीनशिप
1096.1
0.34%
बालुफोर्ज
223.75
-1.45%
शक्तिपंप
1470
0.54%
शैली
555
-1.03%
अपोलोपाइप
655
-1.18%
अहलुकोन्त
1071.2
-1.54%
वेलकॉर्प
571.5
1.27%
इंजीनरसिन
218.35
-2%
एचएएल
3637.9
2.04%
एप्लापोलो
1548.2
-1.36%
मैज़डॉक
2214.3
0.34%
एनबीसीसी
133.5
-2.16%
ग्रेस
882
0.04%
मनक्सिया
109.21
-4.2%
सुजलॉन
42.2
-0.05%
मिधानी
422.75
-1.63%
अतुलाटो
497
-0.22%
नेलकास्ट
151.5
-2.04%
जेपीएसोसिएट
21.03
-1.31%
कामधेनु
550.4
-0.74%
आइनॉक्सइंडिया
1360
0.56%
बीडीएल
1760.3
-0.48%
टीटागढ़
934.95
-0.92%
जेपिल
317
-2.67%
स्टीलक्सिंद
14.85
-1.59%
जेनटेक
994
-0.83%
सुन्दर
324
2.39%
ऐएंग
3965
-1.32%
ट्रिटरबाइन
542.95
-2.11%
रामस्तील
12.62
-1.64%
हाईटेक
134
-2.3%
अनुष्ठान
696
2.16%
आरकेफोर्ज
687
-0.66%
ईकेसी
146.4
-3.84%
हैप्पीफोर्ज
928.75
2.13%
अशोक
172.45
-0.2%
स्किपर
317.05
-0.77%
पॉलीकैब
5300.25
0.96%
आरवीएनएल
260
0%
जीपीआईएल
815
1.05%
टिल
2163
0.53%
ब्लकश्याप
67.8
-3.95%
गैलेंट
208.9
0.38%
केईसी
751
-1.72%
एस
1490.65
0.38%
वोल्टाम्प
9982.5
-0.19%
टेक्सरेल
170.35
0.8%
एस्ट्रल
1971.95
-1.14%
टाइमटेक्नो
274.8
-0.88%
मनिन्फ्रा
214.6
1.61%
MOLDTKPAC
849.05
0.18%
जेकिल
629.5
-1.77%
कानरकॉन
262.8
-1.04%
ट्रिल
544.7
4.99%
आईआरबी
68.06
-1.63%
एसईपीसी
19.99
-3.38%
वास्कोनेक
69.76
-0.88%
रामकी
601.15
-3.01%
पीएनसीएनएफआरए
445
0%
प्रिंसपाइप
613.75
-0.83%
आरआरकेबेल
1597.95
2%
CYIENTDLM
705
-0.37%
किर्लोसेंग
875.1
-1.8%
एमटारटेक
1866
-0.99%
एरोफ्लेक्स
144.65
0.38%
TDPOWERSYS
291.3
-0.7%
पावरमेक
5116.9
0.34%
तेगा
1365.2
4.19%
ग्रिनफ्रा
1350
-0.44%
डीबीएल
456.3
-1.84%
टेक्नो
820.5
-0.61%
जेडब्ल्यूएल
373.6
-1.02%
डाटापटन
2940
-2.06%
वीएसएसएल
228.55
0.95%
रहिम
619.4
0.41%
शिंडर
762.45
-1.88%
जेटीलिंड
214
-2.35%
इनोक्सविंड
558.95
3.31%
यूनिपार्ट्स
554.7
-0.95%
भारतवायर
302
-1.48%
लॉयडसेंग
57.59
1.41%
आरपीईएल
620.25
-1.83%
पीएसपीप्रोजेक्ट
676.3
-6.91%
सालासर
22.15
1.56%
क्षमता
296
-1.68%
IFGLEXPOR
657.15
-2.33%
अपोलो
112.26
2.54%
HGINFRA
1063
-1.05%
हरिओम्पाइप
579.5
7.21%
हर्षा
413.75
0.39%
अनूप
3392
0.51%
स्वसोलर
502
-2.3%
पावरइंडिया
7304
-2.5%
लिखिता
255.55
0.08%
वीपीआरपीएल
164.5
-1.23%
पारस
704.85
0.69%
जीएमआरपी&यूआई
56.08
-3.28%
आइवेल
5998
2.93%
सिरमा
488.2
1.88%
वीनस्पाइप्स
1912.3
-1.83%
डीसीएक्सइंडिया
314.4
0.27%
केनेस
2512
-1.4%
एवलॉन
517.4
0.07%
रिषभ
454.05
-0.24%
आइडियाफोर्ज
690.25
-1.39%
आज़ाद
1275
-2.5%

स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए कलर कोड

 • 5% और अधिक
 • 5% से 2%
 • 2% से 0.5%
 • 0.5% से -0.5%
 • -0.5% से -2%
 • -2% से -5%
 • -5% और कम

संविधान कंपनियां

बीएसई इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्मेंस

टॉप परफॉर्मिंग

प्रदर्शन के अंतर्गत

अन्य सूचकांक

लेटेस्ट न्यूज

लेटेस्ट ब्लॉग