बँक ऑफ बडोदा ऑप्शन चेन

कॉल्सपुट
आवाजओपन इंटप्रीमियमस्टाईक किंमतप्रीमियमओपन इंटआवाज
- - - 202 ₹ 0+25 % 2.6 लिटर+1 % 26.33 k
- - - 207 ₹ 0+0 % 11.7 K+0 % 0
- - - 210 ₹ 0+0 % 2.4 लिटर+0 % 93.6 k
0 90.68 K+0 % ₹ 46+0 % 212 ₹ 0+0 % 3.07 लिटर+0 % 0
- - - 215 ₹ 1-23.08 % 11.7 K+0 % 11.7 k
55.58 k 73.13 K+0 % ₹ 59+0 % 220 ₹ 0+12.5 % 46.8 K+1500 % 1.23 एल
0 26.33 K+0 % ₹ 45+0 % 222 ₹ 1+33.33 % 5.73 लिटर+3 % 1.55 एल
2.93 k 2.93 K+0 % ₹ 30+0 % 225 - - -
- - - 227 ₹ 1+41.67 % 1.55 लिटर+47 % 1.81 एल
5.85 k 8.78 K+200 % ₹ 23-23.26 % 230 ₹ 1+33.33 % 3.83 लिटर+22 % 5.06 एल
2.93 k 17.55 K+0 % ₹ 20-30.82 % 232 ₹ 1+35.29 % 6.2 लिटर-3.64 % 2.25 एल
32.18 k 40.95 K+180 % ₹ 18-20.95 % 235 ₹ 2+42.86 % 2.52 लिटर+15 % 3.22 एल
35.1 k 35.1 K+20 % ₹ 16-24.77 % 237 ₹ 2+46.15 % 1.87 लिटर+78 % 2.6 एल
2.43 एल 2.16 लिटर+95 % ₹ 14-27.39 % 240 ₹ 2+51.61 % 13.51 लिटर+39 % 22.17 एल
70.2 k 1.96 लिटर-1.47 % ₹ 12-27 % 242 ₹ 3+57.89 % 11.12 लिटर+0 % 8.19 एल
1.26 एल 1.4 लिटर+55 % ₹ 10-31.8 % 245 ₹ 4+57.45 % 15.12 लिटर+97 % 24.57 एल
1.05 एल 90.68 K+72 % ₹ 9-32.58 % 247 ₹ 5+58.62 % 7.4 लिटर+0 % 4.91 एल
35.01 एल 19.63 लिटर+77 % ₹ 8-34.78 % 250 ₹ 6+54.79 % 22.82 लिटर+20 % 31.53 एल
स्पॉट किंमत: 251
9.62 एल 6.93 लिटर+196 % ₹ 6-36.36 % 252 ₹ 7+55.68 % 27.52 लिटर+14 % 14.27 एल
51.74 एल 19.51 लिटर+179 % ₹ 5-38.69 % 255 ₹ 8+53.64 % 13.98 लिटर+3 % 27.52 एल
28.78 एल 10.09 लिटर+85 % ₹ 4-38.73 % 257 ₹ 10+50.76 % 7.72 लिटर+1 % 12.08 एल
1.13 Cr 56.77 लिटर+39 % ₹ 4-40.68 % 260 ₹ 12+47.8 % 32.5 लिटर+1 % 18.69 एल
31.41 एल 22.32 लिटर+11 % ₹ 3-41.84 % 262 ₹ 14+43.62 % 32.47 लिटर-7.42 % 8.42 एल
73.13 एल 50.51 लिटर+19 % ₹ 2-42.68 % 265 ₹ 16+40.54 % 15.33 लिटर-4.38 % 3.95 एल
21.15 एल 15.03 लिटर+24 % ₹ 2-40.3 % 267 ₹ 18+40.39 % 9.8 लिटर-3.18 % 70.2 k
77.72 एल 60.58 लिटर+4 % ₹ 2-39.29 % 270 ₹ 19+30.74 % 14.42 लिटर+1 % 2.31 एल
21.24 एल 32 लिटर-3.61 % ₹ 1-42.55 % 272 ₹ 22+31.14 % 17.37 लिटर-2.46 % 1.08 एल
37.64 एल 36.09 लिटर-5.44 % ₹ 1-36.84 % 275 ₹ 25+30.08 % 6 लिटर+5 % 73.13 k
12.69 एल 21.06 लिटर+10 % ₹ 1-37.5 % 277 ₹ 26+26.25 % 7.81 लिटर+0 % 46.8 k
30.71 एल 34.11 लिटर-9.4 % ₹ 1-37.04 % 280 ₹ 29+22.55 % 3.63 लिटर+1 % 8.78 k
13.4 एल 45.48 लिटर-3.05 % ₹ 1-33.33 % 282 ₹ 31+23.14 % 9.45 लिटर+1 % 1.14 एल
10.3 एल 14.6 लिटर-4.22 % ₹ 1-31.58 % 285 ₹ 28+0 % 1.29 लिटर+0 % 0
3.98 एल 9.07 लिटर+18 % ₹ 1-35.29 % 287 ₹ 29+0 % 1.52 लिटर+0 % 0
12.84 एल 18.43 लिटर+2 % ₹ 0-40 % 290 ₹ 34+0 % 1.37 लिटर+0 % 0
11.35 एल 29.4 लिटर-19.98 % ₹ 1-28.57 % 292 ₹ 41+12.92 % 5.88 लिटर+1 % 8.78 k
2.31 एल 6.41 लिटर-5.6 % ₹ 0-36.36 % 295 ₹ 33+0 % 55.58 K+0 % 0
1.93 एल 6.76 लिटर-5.33 % ₹ 0-30 % 297 ₹ 39+0 % 70.2 K+0 % 0
10.21 एल 20.71 लिटर+2 % ₹ 0-44.44 % 300 ₹ 48+60.83 % 20.48 K+17 % 2.93 k
1.29 एल 7.05 लिटर-5.12 % ₹ 0-28.57 % 302 ₹ 36+0 % 1.26 लिटर+0 % 0
1.17 एल 2.16 लिटर-15.91 % ₹ 0-42.86 % 305 ₹ 27+2.29 % 17.55 K+0 % 0
8.78 k 1.29 लिटर-4.35 % ₹ 0-37.5 % 307 ₹ 36+0 % 17.55 K+0 % 0
52.65 k 1.43 लिटर-7.55 % ₹ 0-20 % 310 ₹ 28+0 % 1.11 लिटर+0 % 5.85 k
70.2 k 7.81 लिटर-5.65 % ₹ 0-16.67 % 312 ₹ 41+0 % 17.55 K+0 % 0
4.07 एल 40.95 K+0 % ₹ 2+6.67 % 315 ₹ 37+0 % 2.93 K+0 % 2.93 k
58.5 k 5.91 लिटर+0 % ₹ 0-60 % 317 - - -
23.4 k 1.14 लिटर+0 % ₹ 0-40 % 320 ₹ 41+0 % 5.85 K+0 % 5.85 k
8.78 k 6.23 लिटर-1.39 % ₹ 0+0 % 322 ₹ 51+0 % 81.9 K+0 % 0
1.78 एल 1.87 लिटर+0 % ₹ 1+0 % 325 - - -
1.2 एल 1.58 लिटर+0 % ₹ 1+9.09 % 330 ₹ 51+0 % 81.9 K+0 % 81.9 k
46.8 k 3.74 लिटर-2.29 % ₹ 0+0 % 332 - - -
52.65 k 2.08 लिटर+0 % ₹ 0+0 % 340 - - -

बँक ऑफ बडोदा ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मन्स

डे रेंज

  • कमी 7.2
  • उच्च 12.45
7.5
  • मागील. बंद करा 11.5
  • उघडा 11.55
  • स्ट्राईक किंमत 250
  • सरासरी किंमत 8.63
  • ओपन इंटरेस्ट 0.2 कोटी
  • OI% मध्ये Chg 76.58
  • मार्केट लॉट 2925 शेअर्स

कृपया लॉग-इन करा

पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती*
5.7142857142857 बंकबरोदा
मोफत डीमॅट अकाउंट उघडा

5paisa कम्युनिटीचा भाग बना - भारताचा पहिला सूचीबद्ध सवलत ब्रोकर.

+91