म्यूचुअल फंड डायरेक्टरी - एफ

फ्रेन्क्लिन एशियन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन एशियन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन बिल्ड इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन बिल्ड इंडिया फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीदब्ल्यु ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्टग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया CRF-SP2 – डीआइआर ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रैंकलिन इंडिया CRF-SP2 – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) (घाव उपर) फ्रेन्क्लिन इन्डीया DAF-SP2-Dir ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया DAF-SP2-Dir (आईडीसीडब्ल्यू) ( वून्ड अप) फ्रेन्क्लिन इन्डीया डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया डेब्ट हाईब्रिड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया डेब्ट हाईब्रिड फंड - डीआईआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया डाईनामिक एक्युरल - डीआइआर ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया डाईनामिक एसेट अलोकेशन फोफ्स - डीआइआर - ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया डाईनामिक एसेट अलोकेशन फोफ्स - डीआइआर - जि फ्रेन्क्लिन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेंक्लिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया इक्विटी हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंकलिन इंडिया इक्विटी सेविंग फंड - डीआईआर ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया फीडर - फ्रैंकलिन यू.एस. अपोजिट.-डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया फीडर - फ्रैंकलिन यू.एस. अपोजिट.-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) फ्रेन्क्लिन इन्डीया फिडर - तेओ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रैंकलिन इंडिया फीडर - टीईओ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया फ्लेक्सि कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड - प्रत्यक्ष विकास फ्रेन्क्लिन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.4 – प्लान एफ ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान बी ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान सी – डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान डी – डीआईआर ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान ई – डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान एफ – डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.6 – प्लान सी – डीआईआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया जि - सेक फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया जि - सेक फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया इन्कम Oppt-SP2-Dir ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इन्कम Oppt-SP2-Dir ( आइडीसीडबल्यू ) ( वून्डअप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एलडीएफ - डायरेक्ट ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया LDF-SP2-Dir (आईडीसीडबल्यू-एम) फ्रैंकलिन इंडिया LDF-SP2-Dir (IDCW-Q) फ्रैंकलिन इंडिया LDF-SP2-Dir ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज FOF-50s + FRP – Dir ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -20-DirGrowth फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -30-DirGrowth फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -40-DirGrowth फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -50-DirGrowth फ्रेन्क्लिन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) फ्रैंकलिन इंडिया मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया मल्टि - एसेट सोल्युशन फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रैंक्लिन इंडिया मल्टी-एसेट सोल्यूशन फंड ऑफ फंड्स-डीआईआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया एनएसई निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रैंकलिन इंडिया ऑपरच्युनिटीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) फ्रेंकलिन इंडिया ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया पेन्शन प्लान - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) फ्रैंकलिन इंडिया पेंशन प्लान - प्रत्यक्ष विकास फ्रेन्क्लिन इन्डीया प्राइमा फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया प्राइमा फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया स्मोलर कम्पनीस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( आईडीसीडबल्यू - एम ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया यूएसबी - डायरेक्ट ( जि ) ( वून्ड अप )
अभी इन्वेस्ट करें
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!

5 मिनट में मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें