म्यूचुअल फंड डायरेक्टरी - यू

यूनियन अग्रेसिव हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) यूनियन आक्रामक हाइब्रिड फंड - प्रत्यक्ष विकास यूनियन अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) यूनियन आर्बिट्रेज फंड - प्रत्यक्ष विकास यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन बिजनेस साईकल फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) यूनियन बिज़नेस साइकिल फंड - प्रत्यक्ष विकास यूनियन चिल्ड्रन्स फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) यूनियन चिल्ड्रन्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) केंद्रीय कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास यूनियन डाईनामिक बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) केंद्रीय गतिशील बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास यूनियन इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूनियन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) यूनियन इक्विटी सेविंग फंड - प्रत्यक्ष विकास यूनियन फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन एफएमपी – सीरीज़ 13 – डायरेक्ट ग्रोथ केंद्रीय केंद्रित निधि – प्रत्यक्ष (आईडीसीडब्ल्यू) केंद्रीय केंद्रित निधि - प्रत्यक्ष विकास यूनियन जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - ए ) यूनियन जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूनियन गिल्ट फंड - प्रत्यक्ष विकास केंद्रीय नवान्वेषण और अवसर निधि – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) केंद्रीय इनोवेशन और अवसर निधि – डीआईआर विकास यूनियन लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) यूनियन लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन लर्जकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) यूनियन लार्जकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) यूनियन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एफआरटी ) यूनियन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूनियन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) यूनियन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूनियन मिडकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) केंद्रीय मनी मार्केट फंड - प्रत्यक्ष विकास यूनियन मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूनियन मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ यूनियन ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूनियन ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ केंद्रीय सेवानिवृत्ति निधि – प्रत्यक्ष (आईडीसीडब्ल्यू) केंद्रीय सेवानिवृत्ति निधि - प्रत्यक्ष विकास यूनियन स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) यूनियन स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूनियन वैल्यू फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) यूनियन वैल्यू फंड - प्रत्यक्ष विकास यूटीआइ - अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - एन्युअल इन्टर्वल फन्ड – I – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - एन्युअल इंटर्वल फंड - I - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - एन्युअल इन्टर्वल फन्ड – II – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - एन्युअल इंटर्वल फंड – II – डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - बैंकिंग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - बीएसई हाऊसिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - बीएसई लो वोलेटीलीटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - चिल्ड्रेन्स इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - चिल्ड्रेन्स इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( स्कोलर्शिप ) यूटीआइ - चिल्ड्रेन्स इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - चिल्ड्रेन्स हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( स्कोलर्शिप ) यूटीआइ - चिल्ड्रन्स हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - फ्लेक्सि ) यूटीआइ - कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( मन्थली - पेमेन्ट ) यूटीआइ - कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआई-सीपीओ – सीनियर.वीआईआईआई – IV(1996 दिन) – रजिस्ट्रेशन ग्रोथ यूटीआइ - क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - क्रिसिल एसडीएल मेच्योरिटी अप्रैल 2033 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - क्रिसिल एसडीएल मेच्योरिटी जून 2027 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - ड्युअल एडवान्टेज एफटिएफ एसआर . IV - IV ( 1997 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - एन्युअल - एसआर . II - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - एन्युअल - एसआर . IV - डिरग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - हाफ ईयरली - एसआर . I - डिरग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - हाफ ईयरली - एसआर . II - डिरग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इंटर्वल – क्वारटरली - एसआर . Qrtly-Sr.III – डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - एसआर . II - क्वारटरली IV - डिरग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - एसआर . II - क्वारटरली VII - डिरग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - मन्थली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - फिक्स्ड इन्कम इन्टर्वल - मन्थली - एसआर . II - डिर्ग्रोथ यूटीआइ - फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) यूटीआइ - फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXIX - IV ( 1422 डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXX-IX(1266Days)-Reg - XXX-IX(<n1>Days)-Reg ( XXX-IX(<n1>Days)-Reg डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXX-VIII(1286Days)-Reg - XXX-VIII(<n1>Days)-Reg ( XXX-VIII(<n1>Days)-Reg डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXX-X(1267Days)-Reg - XXX-X(<n1>Days)-Reg ( XXX-X(<n1>Days)-Reg डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXX-XI(1246Days)-Reg - XXX-XI(<n1>Days)-Reg ( XXX-XI(<n1>Days)-Reg डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXX-XII(1254Days)-Dir - XXX-XII(<n1>Days)-Dir ( XXX-XII(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXX-XIII(1224Days)-Reg - XXX-XIII(<n1>Days)-Reg ( XXX-XIII(<n1>Days)-Reg डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXX-XIV(1209Days)-Reg - XXX-XIV(<n1>Days)-Reg ( XXX-XIV(<n1>Days)-Reg डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-II(1222Days)-Dir - XXXI-II(<n1>Days)-Dir ( XXXI-II(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-III(1174Days)-Reg - XXXI-III(<n1>Days)-Reg ( XXXI-III(<n1>Days)-Reg डेस ) - रेग्युलर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-IV(1204Days)-Dir - XXXI-IV(<n1>Days)-Dir ( XXXI-IV(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-IX(1168Days)-Dir - XXXI-IX(<n1>Days)-Dir ( XXXI-IX(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-V(1174Days)-Dir - XXXI-V(<n1>Days)-Dir ( XXXI-V(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-VI(1167Days)-Dir - XXXI-VI(<n1>Days)-Dir ( XXXI-VI(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-VII(1155Days)-Dir - XXXI-VII(<n1>Days)-Dir ( XXXI-VII(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-VIII(1153Days)-Dir - XXXI-VIII(<n1>Days)-Dir ( XXXI-VIII(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-X(1168Days)-Dir - XXXI-X(<n1>Days)-Dir ( XXXI-X(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-XI(1169Days)-Dir - XXXI-XI(<n1>Days)-Dir ( XXXI-XI(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-XII(1148Days)-Dir - XXXI-XII(<n1>Days)-Dir ( XXXI-XII(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-XIII(1127Days)-Dir - XXXI-XIII(<n1>Days)-Dir ( XXXI-XIII(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-XIV(1111Days)-Dir - XXXI-XIV(<n1>Days)-Dir ( XXXI-XIV(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXI-XV(1099Days)-Dir - XXXI-XV(<n1>Days)-Dir ( XXXI-XV(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXII-I(1126Days)-Dir - I ( XXXII-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXII-II(1111Days)-Dir - XXXII-II(<n1>Days)-Dir ( XXXII-II(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXIII-I(1135Days)-Dir - I ( XXXIII-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-I(1260Days)-Dir - I ( XXXV-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-I(1260Days)-Dir - I ( XXXV-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु - फ्लेक्सि ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-I(1260Days)-Dir - I ( XXXV-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-I(1260Days)-Dir - I ( XXXV-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-I(1260Days)-Dir - I ( XXXV-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-II(1223Days)-Dir - XXXV-II(<n1>Days)-Dir ( XXXV-II(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-II(1223Days)-Dir - XXXV-II(<n1>Days)-Dir ( XXXV-II(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु - फ्लेक्सि ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-II(1223Days)-Dir - XXXV-II(<n1>Days)-Dir ( XXXV-II(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-II(1223Days)-Dir - XXXV-II(<n1>Days)-Dir ( XXXV-II(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-II(1223Days)-Dir - XXXV-II(<n1>Days)-Dir ( XXXV-II(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-III(1176Days)-Dir - XXXV-III(<n1>Days)-Dir ( XXXV-III(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-III(1176Days)-Dir - XXXV-III(<n1>Days)-Dir ( XXXV-III(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-III(1176Days)-Dir - XXXV-III(<n1>Days)-Dir ( XXXV-III(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXV-III(1176Days)-Dir - XXXV-III(<n1>Days)-Dir ( XXXV-III(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXVI-I(1574Days)-Dir - I ( XXXVI-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) यूटीआइ - एफटीआइ – सीरीस XXXVI-I(1574Days)-Dir - I ( XXXVI-I(<n1>Days)-Dir डेस ) - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - जीआईएलटी फन्ड विद 10 ईयर कोन्स्टन्ट ड्यूरेशन - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - जीआईएलटी फन्ड विद 10 ईयर कोन्स्टन्ट ड्यूरेशन - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - फ्लेक्सि ) यूटीआइ - जीआईएलटी फन्ड विद 10 ईयर कोन्स्टन्ट ड्यूरेशन - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - जीआईएलटी फन्ड विथ 10 ईयर कोन्स्टन्ट ड्यूरेशन - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - इन्डीया कन्स्युमर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - इन्डीया कन्स्युमर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - इनोवेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) यूटीआइ - इनोवेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) यूटीआइ - लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - फ्लेक्सि ) यूटीआइ - लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) यूटीआइ - लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआई-मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) यूटीआइ - मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - मल्टि एस्सेट् अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - निफ्टी 500 वेल्यू 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - निफ्टी एसडीएल प्लस आ एए पीएसयू बोन्ड एप्रील 2026 75:25 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ यूटीआइ - निफ्टी एसडीएल प्लस आ एए पीएसयू बोन्ड एप्रील 2028 75:25 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ UTI-Nifty200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट ग्रोथ UTI-Nifty50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) यूटीआइ - ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) यूटीआइ - ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - क्वार्टर्ली इन्टर्वल फन्ड – I – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - क्वार्टर्ली इन्टर्वल फन्ड - I - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - क्वार्टर्ली इन्टर्वल फन्ड – II – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - क्वार्टर्ली इन्टर्वल फन्ड - II - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - क्वार्टर्ली इन्टर्वल फन्ड – III – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - क्वार्टर्ली इन्टर्वल फन्ड - III - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - रिटायर्मेन्ट फन्ड - डायरेक्ट यूटीआइ - शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( डिव - एच ) यूटीआइ - शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि ) यूटीआइ - शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआइ - ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( फ्लेक्सि डिव ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) यूटीआइ - आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ यूटीआई-यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान - डायरेक्ट यूटीआइ - वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) यूटीआइ - वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ
अभी इन्वेस्ट करें
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!

5 मिनट में मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें