म्यूचुअल फंड डायरेक्टरी

360 एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड – डायरेक्ट (IDCW) 360 एक संतुलित हाइब्रिड फंड - प्रत्यक्ष विकास 360 एक डायनामिक बॉन्ड फंड – डायरेक्ट (IDCW-M) 360 एक डायनामिक बॉन्ड फंड – डायरेक्ट (IDCW-Q) 360 एक डायनामिक बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास 360 वन ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) 360 वन ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ 360 वन फ्लेक्सीकैप फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) 360 वन फ्लेक्सीकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ 360 वन फोकस्ड इक्विटी फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) 360 वन फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ 360 वन लिक्विड फंड – डायरेक्ट (IDCW-D) 360 एक लिक्विड फंड – डायरेक्ट (IDCW-W) 360 एक लिक्विड फंड - प्रत्यक्ष विकास 360 एक क्वांट फंड – डायरेक्ट (IDCW) 360 एक क्वांट फंड - प्रत्यक्ष विकास आदीत्या बिर्ला एसएल एक्टिव डेब्ट मल्टि - एमजीआर एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एक्टिव डेब्ट मल्टि - म्ग्र्फ़् - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एसेट अलोकेटर एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एस्सेट् अलोकेटर एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बाल भविश्य योजना - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल बाल भविष्य योजना - डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बिजनेस साईकल फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल बिज़नेस साइकल फंड - डीआईआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल सीईएफ - ग्लोबल एग्री प्लान-डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( बोनस ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - सेग् PF1-Dir ( बी ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - सेग् PF1-Dir ग्रोथ आदित्य बिरला SL CRISIL IBX 50:50 Gilt प्लस SDL अप्रैल 2028 IF-Dir (IDCW) आदित्य बिरला SL CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL अप्रैल 2028 IF-Dir ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2025 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – अप्रैल 2025 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2027 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – अप्रैल 2027 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ आदित्य बिरला SL Crisil IBX 60:40 SDL + AAA PSU अप्रैल 2026 IF-Dir (IDCW) आदित्य बिरला SL Crisil IBX 60:40 SDL + AAA PSU अप्रैल 2026 अगर-Dir की वृद्धि आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एएए – जून 2023 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एएए मार्च 2024 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स आईएए मार्च 2024 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रिल 2028 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) आदित्य बिरला SL CRISIL IBX गिल्ट अप्रैल 2028 IF-Dir ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रिल 2029 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) आदित्य बिरला SL CRISIL IBX गिल्ट अप्रैल 2029 IF-Dir ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी 2033 एप्रील इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी 2033 एप्रील इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी - एपीआर 2026 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट-अप्रैल 2026 आईएफ-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जुन 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2032 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिरला SL DAF – Sr.2 ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिजिटल इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डिजिटल इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल डायनामिक बॉन्ड Fund-SegPF1-DirGrowth आदीत्या बिर्ला एसएल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी हाईब्रिड '95 फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी हाईब्रिड '95 फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईएसजी इन्टिग्रेशन स्ट्रैटेजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युक्यु - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल एफएमपी - सीरीज़ यूक्यू - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युआर - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल एफएमपी - सीरीज़ यूआर - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युएस - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल एफएमपी - सीरीज़ यूएस - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफपी एफओएफ - एग्रेसिव - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफपी एफओएफ - कंजर्वेटिव - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - मोडरेट - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफपी एफओएफ - मॉडरेट - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - अग्रेसिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - कन्सर्वेटिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्रन्टलाइन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्रन्टलाइन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस पीयू - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ पीवी - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ पीवाय ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ क्यूएफ ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस आरसी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएच ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएल ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएन ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ आरपी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसए ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ एसएफ ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस एसजी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसआई ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एस जे ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसएल ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ एसएन - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ सो - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीआइ - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीआइ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टी जे - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीजे - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीक्यू - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ टीएस - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ टीटी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस ट्क्ष् - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस टीएक्स - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीवाय - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ टीवाई - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस त्ज़् - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ TZ - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ यूबी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस यूएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युजे - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस उज् - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एमर्जिन्ग ओप्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एमर्जिन्ग ओप्टफन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एक्सीलेन्स इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल ग्लोबल एक्सीलेंस इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्डीया जेननेक्स्ट् फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्डीया जेननेक्स्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्टर इक्विटी - प्लान बी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ईन्टरनेशनल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईन्टरनेशनल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्टर्वल इन्कम - क्वारटरली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ( आरईआई ) आदीत्या बिर्ला एसएल मेन्यूफेक्चरिन्ग इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मेन्यूफेक्चरिन्ग इक्विटी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला SL मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला SL मीडियम टर्म Plan-SegPF1-DirGrowth आदीत्या बिर्ला एसएल मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मेनेजर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मेनेजर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मैनेजर फंड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - इन्डेक्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - इन्डेक्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल नस्दक 100 एफओएफ् – डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल नस्दक 100 एफओएफ - डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 ईडबल्यूआइ फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 ईडबल्यूआइ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल एपीआर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल एप्रील 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल निफ्टी एसडीएल प्लस पीएसयू बॉन्ड सितंबर 2026 60:40 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल प्लस पीएसयू बोन्ड सेप्टेम्बर 2026 60:40 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2025 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सिप्ट 2025 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सिप्ट 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 यदि - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल प्योअर् वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल प्योर वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( पेमेन्ट ) आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 30 एस प्लान - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 30s प्लान-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 40 एस प्लान - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 40s प्लान-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 50 एस प्लान - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 50s प्लान-डीआईआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 50 स्प्लस-डेब्ट-डिरग्रोथ आदित्य बिरला SL Retirement-The50sPlus-Debt-D(IDCW) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल स्पेशियल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल स्पेशियल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल टैक्स प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 1-3 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल यूएस ट्रेजरी 1-3 ईयर बॉन्ड ईटीएफ एफओएफ-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 3-10 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल यूएस ट्रेजरी 3-10 ईयर बॉन्ड ईटीएफ एफओएफ-डीआईआर ग्रोथ एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस ऑल सीजन्स डेब्ट फंड ऑफ फंड्स – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ऑल सीज़न्स डेब्ट फंड ऑफ फंड्स - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बैलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू) ऐक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस बैंकिंग और पीएसयू डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस ब्लूचिप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बिजनेस साईकल्स फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस कैपिटल बिल्डर फंड – सीरीज़ 1 – डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस कैपिटल बिल्डर फंड – सीरीज़ 4 – डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड – लॉक इन – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड - लॉक-इन - डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड - कोई लॉक-इन नहीं - Dir ग्रोथ एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फन्ड - नो लौक इन - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड - प्रत्यक्ष विकास एक्सिस क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस क्रेडिट रिस्क फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल जून 2028 इंडेक्स फंड-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL जून 2028 इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल सिप्टेम्बर 2027 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL सितंबर 2027 इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ ऐक्सिस Crisil IBX 70:30 CPSE प्लस SDL अप्रैल 2025 इंडेक्स फंड – Dir (IDCW) ऐक्सिस Crisil IBX 70:30 CPSE प्लस SDL अप्रैल 2025 इंडेक्स फंड – Dir ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2034 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस CRISIL IBX SDL जून 2034 डेट इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ ऐक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल मई 2027 इंडेक्स फंड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस Crisil IBX SDL मई 2027 इंडेक्स फंड – Dir ग्रोथ एक्सिस डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी ईटीएफएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस इक्विटी ईटीएफएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस इक्विटी सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस फ्लेक्सि कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस फ्लोटर फंड - प्रत्यक्ष विकास एक्सिस फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस फोकस्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस एफटीपी – सीरीज़ 104 – 1112 दिनों की वृद्धि ऐक्सिस एफटीपी – सीरीज़ 109 – 111 दिनों की वृद्धि एक्सिस एफटीपी – सीरीस 112 ( 1143 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 113 ( 1228 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 113 ( 1228 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 114 ( 83 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 114 ( 83 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 118 ( 100 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 118 ( 100 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 120 ( 91 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 120 ( 91 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस जीआईएलटी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस जीआईएलटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस ग्रेटर चाईना इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस ग्रोथ ओपोर्च्युनिटिस फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ग्रोथ ऑपर्च्युनिटीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस मिडकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मल्टि एसेट एलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी आआ बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2026 50:50 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) एक्सिस निफ्टी आआ बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2026 50:50 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस क्वांट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस रेगुलर सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस रिटायर्मेन्ट सेविन्ग फन्ड – एपी – डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड - एपी - डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड – सीपी – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड - सीपी - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस रिटायर्मेन्ट सेविन्ग फन्ड – डिपि – डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड - डीपी - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस सिल्वर फन्ड ऑफ फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस सिल्वर फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) ऐक्सिस स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस स्पेशियल सिचुएशन्स फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस स्पेशल सिचुएशन्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस अस ट्रेजरी डायनेमिक बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस यूएस ट्रेजरी डायनेमिक बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस वैल्यू फंड - प्रत्यक्ष विकास बजाज फिनसर्व आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बजाज फिनसर्व बैलेंस्ड एडवांटेज फंड – Dir (IDCW) बजाज फिनसर्व बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डीआईआर ग्रोथ बजाज फिनसर्व बैंकिंग और पीएसयू फंड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू-एम) बजाज फिनसर्व बैंकिंग और पीएसयू फंड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व बैंकिंग और पीएसयू फंड - डीआईआर ग्रोथ बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) बजाज फिनसर्व लार्ज और मिड कैप फंड - डीआईआर ग्रोथ बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड – डायरेक्ट (IDCW-D) RI बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड – डायरेक्ट (IDCW-F) बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड – डायरेक्ट (IDCW-M) बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड – डायरेक्ट (IDCW-W) बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बजाज फिनसर्व मनी मार्केट फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू-एम) बजाज फिनसर्व मनी मार्केट फंड – डायरेक्ट (IDCW) बजाज फिनसर्व मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड – डायरेक्ट (IDCW-D) RI बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट (IDCW-F) बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट (IDCW-M) बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट (IDCW-W) बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( डिव - दब्ल्यु ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बंधन ऑल सीजन्स बॉन्ड फन्ड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू-पीरियोडिक) बन्धन ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन ऑल सीज़न्स बॉन्ड फंड - डीआईआर ग्रोथ बंधन आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (IDCW-A) बंधन आर्बिट्रेज - डायरेक्ट (IDCW-M) बंधन आर्बिट्रेज - प्रत्यक्ष विकास बंधन एसेट एलोकेशन FoF - आक्रमक-प्रत्यक्ष विकास बंधन एसेट एलोकेशन एफओएफ - कंजर्वेटिव - डीआईआर ग्रोथ बंधन एसेट एलोकेशन FoF - मध्यम - प्रत्यक्ष विकास बन्धन एसेट अलोकेशन एफओएफ - अग्रेसिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन एसेट अलोकेशन एफओएफ - कन्सर्वेटिव - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन एसेट अलोकेशन एफओएफ - मोडरेट - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू) बंधन बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड - प्रत्यक्ष विकास बन्धन बोन्ड फन्ड - इन्कम प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन बोन्ड फन्ड - इन्कम प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बन्धन बोन्ड फन्ड - इन्कम प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन बोन्ड फन्ड - इन्कम प्लान - डीआइआर ( पेरिओडिक ) बंधन बॉन्ड फंड - इनकम प्लान - डीआईआर ग्रोथ बंधन बॉन्ड फन्ड – एमटीपी – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू - बायमंथली) बन्धन बोन्ड फन्ड – म्त्प् - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बंधन बॉन्ड फन्ड – एमटीपी – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू-एफआरटीएनएलवाई) बन्धन बोन्ड फन्ड – म्त्प् - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन बोन्ड फन्ड – एमटीपी – डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन बोन्ड फन्ड – म्त्प् - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन बॉन्ड फंड – MTP - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन बोन्ड फन्ड - एसटीपी - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन बोन्ड फन्ड - एसटीपी - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) बन्धन बोन्ड फन्ड - एसटीपी - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन बोन्ड फन्ड – एसटीपी – डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन बोन्ड फन्ड – एसटीपी - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन बॉन्ड फंड – एसटीपी - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन कोर इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन कोर इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन कॉर्पोरेट बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास बन्धन क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( पेरिओडिक ) बंधन क्रेडिट रिस्क फंड - डीआईआर ग्रोथ बन्धन क्रिसिल आईबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआईएलटी - एप्रिल 2032 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आईबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआईएलटी-अप्रैल 2032 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ बंधन क्रिसिल आईबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआईएलटी-नवंबर 2026 इंडेक्स फंड-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन क्रिसिल आईबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआईएलटी-नवंबर 2026 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ बन्धन क्रिसिल आईबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआईएलटी - सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन क्रिसिल आईबीएक्स 90:10 एसडीएल प्लस जीआईएलटी-सितंबर 2027 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ बन्धन क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रील 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट अप्रैल 2026 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (IDCW) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (IDCW) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (IDCW) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट अप्रैल 2028 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रील 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट अप्रैल 2032 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट जून 2027 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (IDCW) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट जून 2027 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (IDCW) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट जून 2027 इंडेक्स फंड – डायरेक्ट (IDCW) बंधन क्रिसिल IBX गिल्ट जून 2027 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन डायनामिक बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास बन्धन इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज़ फंड - प्रत्यक्ष विकास बन्धन फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बंधन फ्लोटिंग रेट फंड - प्रत्यक्ष विकास बन्धन फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन एफटीपी – एसआर . 179 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एच ) बंधन एफटीपी – एसआर.179 – डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्टमेन्ट प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ( पेरिओडिक ) बन्धन जि सेक फन्ड - इन्वेस्टमेन्ट प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन जीएसएफ कोन्स्टेन्ट मेच्योरिटी प्लान - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन जीएसएफ कोन्स्टेन्ट मेच्योरिटी प्लान - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन जीएसएफ कोन्स्टेन्ट मेच्योरिटी प्लान - डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु) बंधन जीएसएफ स्थिर मेच्योरिटी प्लान - डायरेक्ट (पीरियोडिक बंधन जीएसएफ स्थिर मेच्योरिटी प्लान - प्रत्यक्ष विकास बन्धन हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - प्रत्यक्ष विकास बंधन इनोवेशन फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन इनोवेशन फंड - प्रत्यक्ष विकास बन्धन लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन लार्ज कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बन्धन लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बंधन लो ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन मिडकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन मनी मेनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन मनी मेनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन मनी मेनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बन्धन मनी मैनेजर फन्ड - डायरेक्ट ( पीरियोडिक ) बंधन मनी मैनेजर फंड - प्रत्यक्ष विकास बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डीआईआर ग्रोथ बन्धन मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी अल्फा 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी स्मोलकेप 250 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ बन्धन निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बन्धन निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बन्धन निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ बन्धन ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बन्धन ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बंधन ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू - पीरियोडिक) बन्धन ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बंधन ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बंधन रेगुलर सेविंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बंधन रिटायरमेंट फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन रिटायरमेंट फंड - प्रत्यक्ष विकास बन्धन स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) बंधन स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन स्टर्लिन्ग वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बन्धन ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बंधन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - पेरिओडिक ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बन्धन आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बंधन आल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड - डीआईआर ग्रोथ बंधन अमरीकी इक्विटी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन अमरीकी इक्विटी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बंधन अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड 0-1 ईयर फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) बंधन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड 0-1 वर्ष फंड ऑफ फंड-डीआईआर ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - ए ) बैन्क ओफ इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बैन्क ओफ इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) बैंक ऑफ इंडिया आर्बिट्रेज फंड - प्रत्यक्ष विकास बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया ब्लूचिप फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया ब्लूचिप फंड - प्रत्यक्ष विकास बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू-ए) बैन्क ओफ इन्डीया कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) बैन्क ओफ इन्डीया कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) बैंक ऑफ इंडिया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड - डायरेक्ट बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर - प्रत्यक्ष विकास बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप इक्विटी फन्ड – डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड - डीआईआर ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बैन्क ओफ इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड - प्रत्यक्ष विकास बैन्क ओफ इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बैन्क ओफ इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड-डीआईआर ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया मिड् एन्ड स्मोल केप इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड - डी ( आइडीसीडब्ल्यू ) बैंक ऑफ इंडिया मिड् एंड स्मोल कैप इक्विटी एंड डेब्ट फंड - डीआइआर ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया मिडकैप टैक्स फंड – सीरीज़ 1 – डायरेक्ट (IDCW) बैंक ऑफ इंडिया मिडकैप टैक्स फंड – सीरीज़ 1 – डायरेक्ट ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया मिडकैप टैक्स फंड – सीरीज़ 2 – डायरेक्ट (IDCW) बैंक ऑफ इंडिया मिडकैप टैक्स फंड – सीरीज़ 2 – डायरेक्ट ग्रोथ बैंक ओफ इन्डीया मल्टी एसेट एलोकेशन फन्ड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड-डीआईआर ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बैंक ओफ इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) बैन्क ओफ इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम - डायरेक्ट (IDCW-M) बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम - डायरेक्ट (IDCW-Q) बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम - डायरेक्ट ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बैंक ऑफ इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट (बोनस) बैंक ऑफ इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बैन्क ओफ इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बैन्क ओफ इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास एक्वा फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास एक्वा फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास एक्वा फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास एक्वा फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज फंड - डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास अर्बिटरेज फन्ड – डीआइआर ( एडीएचओसी - आईडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड-डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास बेन्किन्ग एन्ड फिन सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास बैन्किन्ग एन्ड फिन सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बड़ोदा बीएनपी परिबास बिजनेस साइकिल फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) बड़ोदा बीएनपी परिबास बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास कंजर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास क्रेडिट रिस्क फंड-डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बड़ोदा बीएनपी परिबास फ्लोटर फंड - प्रत्यक्ष विकास बरोदा बीएनपी परिबास फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास फोकस्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास इन्डीया कन्सम्पशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास इन्डीया कन्सम्पशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास इनोवेशन फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास इनोवेशन फंड - डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास लार्ज एंड मिड कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास लार्ज कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लिक्विड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास लिक्विड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास लिक्विड फंड - डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मिड कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बरोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बड़ोदा बीएनपी परिबास मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मल्टि एसेट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास मल्टी एसेट फंड - डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास मल्टि केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास मल्टि केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी 50 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2026 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बरोदा बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बड़ोदा बीएनपी परिबास ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बरोदा बीएनपी परिबास शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बरोदा बीएनपी परिबास शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) बरोदा बीएनपी परिबास आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) बरोदा बीएनपी परिबास अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड-डीआईआर ग्रोथ बरोदा बीएनपी परिबास वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) बड़ोदा बीएनपी परिबास वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ भारत बोन्ड ईटीएफ एफओएफ – एप्रील 2032 – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) भारत बॉन्ड ईटीएफ एफओएफ – अप्रैल 2032 – डायरेक्ट ग्रोथ भारत बोन्ड ईटीएफ एफओएफ – एप्रील 2033 – डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) भारत बॉन्ड ईटीएफ एफओएफ – अप्रैल 2033 – डायरेक्ट ग्रोथ भारत बॉन्ड एफओएफ – अप्रैल 2023 – डायरेक्ट ग्रोथ भारत बॉन्ड एफओएफ – अप्रैल 2025 – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) भारत बॉन्ड एफओएफ – अप्रैल 2025 – डायरेक्ट ग्रोथ भारत बॉन्ड एफओएफ – अप्रैल 2030 – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) भारत बॉन्ड एफओएफ – अप्रैल 2030 – डायरेक्ट ग्रोथ भारत बॉन्ड एफओएफ – अप्रैल 2031 – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) भारत बॉन्ड एफओएफ – अप्रैल 2031 – डायरेक्ट ग्रोथ बीएनपी परिबास डाईनामिक इक्विटी फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) बीएनपी परिबास डाईनामिक इक्विटी फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) बीएनपी परिबास डाईनामिक इक्विटी फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) बीएनपी परिबास डायनामिक इक्विटी फंड - रेगुलर ग्रोथ बीएनपी परिबास मल्टि केप फन्ड ( आइडीसीडबल्यू ) बीएनपी परिबास मल्टी कैप फंड ग्रोथ बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ बीएनपी परिबास ओवर्नाईट फन्ड - रेगुलर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ बीएनपी परिबास ओवरनाइट फंड - नियमित विकास केनेरा रोबेको बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ केनेरा रोबेको ब्ल्युचिप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको ब्ल्युचिप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ केनेरा रोबेको कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) केनेरा रोबेको कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) केनेरा रोबेको कन्स्युमर ट्रेन्ड्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) कैनरा रोबेको कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डीआईआर ग्रोथ कैनरा रोबेको सीपीओ फंड – सीरीज़ 10 ग्रोथ केनेरा रोबेको डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कैनरा रोबेको डायनेमिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर - डायरेक्ट ग्रोथ कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटीज़ - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) केनेरा रोबेको इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( ग्रोथ ) केनेरा रोबेको इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) कनारा रोबेको इन्फ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) केनेरा रोबेको लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफआरटी ) केनेरा रोबेको लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) केनेरा रोबेको लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) केनेरा रोबेको लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको लिक्विड फन्ड - यूआर एन्ड डिविडेन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ केनेरा रोबेको ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) केनेरा रोबेको सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) केनेरा रोबेको सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) केनेरा रोबेको सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) केनेरा रोबेको शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) कैनरा रोबेको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - डीआईआर ग्रोथ केनेरा रोबेको स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ केनेरा रोबेको आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) केनेरा रोबेको आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) केनेरा रोबेको आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) केनेरा रोबेको आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) केनेरा रोबेको आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआईआर ग्रोथ केनेरा रोबेको वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) केनेरा रोबेको वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी 10 वाय जि - सेक – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी 10 वाय जि - सेक – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) डीएसपी 10 वाय जि - सेक – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) DSP 10Y G-सेक – Dir ग्रोथ डीएसपी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) डीएसपी बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) डीएसपी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) डीएसपी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास डीएसपी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) डीएसपी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) डीएसपी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) डीएसपी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी क्रेडिट रिस्क फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी क्रिसिल एसडीएल प्लस जि - सेक एप्रील 2033 50:50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी क्रिसिल एसडीएल प्लस जी - सेक एप्रील 2033 50:50 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी इक्विटी एन्ड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी इक्विटी एन्ड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) डीएसपी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी फ्लेक्सी कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी फ्लोटर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी एफएमपी – सीरीज़ 250 – 39 महीने की वृद्धि डीएसपी एफएमपी – सीरीज़ 251 – 38 महीने – डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी एफएमपि – सीरीस 264 – 60 मन्थ – 17 डी – डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) डीएसपी एफएमपी – सीरीज़ 264 – 60 महीने – 17 डी – डीआईआर ग्रोथ डीएसपी एफएमपी – सीरीस 267 – 1246 डेस – डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) डीएसपी एफएमपी – सीरीज़ 267 – 1246 दिन – डीआईआर ग्रोथ डीएसपी एफएमपी – सीरीस 268 – 1281 डेस – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) डीएसपी एफएमपी – सीरीज़ 268 – 1281 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी एफएमपी – सीरीस 269 – 160 डेस – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) डीएसपी एफएमपी – सीरीज़ 269 – 160 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी एफएमपी – सीरीस 270 – 1144 डेस – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) डीएसपी एफएमपी – सीरीज़ 270 – 1144 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी फोकस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी फोकस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) डीएसपी जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी ग्लोबल एलोकेशन फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) डीएसपी ग्लोबल एलोकेशन फंड ऑफ फंड - प्रत्यक्ष विकास डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड - प्रत्यक्ष विकास डीएसपी गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी हेल्थकेयर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी इन्डीया टी . I . जि . इ . आर . फन्ड - डायरेक्ट ( आइ डी सी दब्ल्यु ) डीएसपी इन्डीया टी . आई . जी . ई . आर . फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी लिक्विडिटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) डीएसपी लिक्विडिटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी लिक्विडिटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) डीएसपी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) डीएसपी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) डीएसपी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी मल्टीकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी प्राकृतिक संसाधन और नई ऊर्जा - प्रत्यक्ष (आईडीसीडब्ल्यू) डीएसपी प्राकृतिक संसाधन और नई ऊर्जा - प्रत्यक्ष विकास डीएसपी निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी निफ्टी मिडकैप 150 क्वालिटी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी निफ्टी एसडीएल प्लस जि - सेक जून 2028 30:70 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी निफ्टी एसडीएल प्लस जि - सेक जून 2028 30:70 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी निफ्टी एसडीएल प्लस जि - सेक 2027 50:50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी निफ्टी एसडीएल प्लस जि - सेक 2027 50:50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी निफ्टी स्मोलकेप 250 क्वालिटी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी निफ्टी स्मोलकेप 250 क्वालिटी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ डीएसपी ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ डीएसपी ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) डीएसपी रेगुलर सेविंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) डीएसपी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) डीएसपी शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी स्मॉल कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी टोप् 100 इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) डीएसपी टोप 100 इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी आल्ट्रा शोर्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) डीएसपी आल्ट्रा शोर्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) डीएसपी आल्ट्रा शोर्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) डीएसपी आल्ट्रा शोर्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी आल्ट्रा शोर्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी युएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी युएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी युएस ट्रेशरी फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी यूएस ट्रेजरी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी वैल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी वर्ल्ड एग्रिकल्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी वर्ल्ड एग्रीकल्चर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी वर्ल्ड एनर्जि फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी वर्ल्ड एनर्जि फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ डीएसपी वर्ल्ड माइनिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) डीएसपी वर्ल्ड माइनिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एडेल्वाइस्स अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स एशियन इक्विटी ओफ - शोर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एडेल्वाइस्स बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एडेल्वाइस्स बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआईआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) एडेल्वाइस्स बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एडेल्वाइस्स बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल एप्रील 2037 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेलवाइस CRISIL IBX 50:50 Gilt प्लस SDL अप्रैल 2037 इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ एडेल्वाइस्स क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल जून 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेलवाइस CRISIL IBX 50:50 Gilt प्लस SDL जून 2027 इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ एडेल्वाइस्स क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल सेप्टेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल सितंबर 2028 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ एडलवाइज़ CRISIL IBX 50:50 Gilt प्लस SDL शॉर्ट ड्यूरेशन यदि-Dir (IDCW) एडलवाइज़ CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL शॉर्ट ड्यूरेशन अगर-Dir ग्रोथ एडेलवाइस क्रिसिल पीएसयू प्लस एसडीएल 50:50 अक्टूबर 2025 इंडेक्स फंड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एडलवाइज़ क्रिसिल PSU प्लस SDL 50:50 अक्टूबर 2025 इंडेक्स फंड – Dir ग्रोथ एडेल्वाइस्स ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स एमर्जिंग मार्केट्स ओपोर्च्युनिटीज़ इक्विटी ऑफशोर फंड-डीआईआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( बी ) एडेल्वाइस्स इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एडलवाइस यूरोप डायनेमिक इक्विटी ऑफशोर - डीआईआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स फ्लेक्सि केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स फ्लेक्सि केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स एफएमपी - सीरीज़ 55 ग्रोथ एडेल्वाइस्स फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स गोल्ड एन्ड सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीदब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स गोल्ड् एन्ड सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एडेल्वाइस्स गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स सरकारी सिक्योरिटीज़ फंड - डीआईआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स ग्रेटर चाईना इक्विटी ओफ - शोर फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफआरटी ) एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एडेल्वाइस्स मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स एमएससीआइ आई डी एन्ड दब्ल्यु एच 45 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स एमएससीआइ आई डी एन्ड दब्ल्यु एच 45 इन्डेक्स फन्ड - डिर्ग्रोथ एडेल्वाइस्स मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स मल्टी एसेट एलोकेशन फन्ड - डीआईआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी लार्ज मिड् केप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स निफ्टी लार्ज मिड् केप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी मिडकैप 150 मोमेन्टम 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स निफ्टी मिडकैप 150 मोमेन्टम 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रील 2026 50:50 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रील 2026 50:50 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रील 2026 50:50 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2026 50:50 इफ - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रील 2027 50:50 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडेल्वाइस्स निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2027 50:50 इफ - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एडेल्वाइस्स ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एडेल्वाइस्स ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एडेल्वाइस्स ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एडेल्वाइस्स ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स रेसेन्टली लिस्टेड आइपीओ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एडलवाइस हाल ही में सूचीबद्ध IPO फंड - Dir ग्रोथ एडेल्वाइस्स स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स टेकनोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एडेल्वाइस्स टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एडेल्वाइस्स युएस टेकनोलोजी इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डिर्ग्रोथ एडेल्वाइस्स अस वेल्यू इक्विटी ओफशोर फंड - डीआइआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन एशियन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन एशियन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन बिल्ड इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन बिल्ड इंडिया फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीदब्ल्यु ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्टग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया CRF-SP2 – डीआइआर ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रैंकलिन इंडिया CRF-SP2 – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) (घाव उपर) फ्रेन्क्लिन इन्डीया DAF-SP2-Dir ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया DAF-SP2-Dir (आईडीसीडब्ल्यू) ( वून्ड अप) फ्रेन्क्लिन इन्डीया डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया डेब्ट हाईब्रिड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया डेब्ट हाईब्रिड फंड - डीआईआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया डाईनामिक एक्युरल - डीआइआर ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया डाईनामिक एसेट अलोकेशन फोफ्स - डीआइआर - डी फ्रेन्क्लिन इन्डीया डाईनामिक एसेट अलोकेशन फोफ्स - डीआइआर - जि फ्रेन्क्लिन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेंक्लिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया इक्विटी हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंकलिन इंडिया इक्विटी सेविंग फंड - डीआईआर ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया फीडर - फ्रैंकलिन यू.एस. अपोजिट.-डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया फीडर - फ्रैंकलिन यू.एस. अपोजिट.-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) फ्रेन्क्लिन इन्डीया फिडर - तेओ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रैंकलिन इंडिया फीडर - टीईओ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया फ्लेक्सि कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड - प्रत्यक्ष विकास फ्रेन्क्लिन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.4 – प्लान एफ ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान बी ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान सी – डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान डी – डीआईआर ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान ई – डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.5 – प्लान एफ – डीआईआर ग्रोथ फ्रेंकलिन इंडिया एफएमपी – एसआर.6 – प्लान सी – डीआईआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया जि - सेक फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया जि - सेक फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया इन्कम Oppt-SP2-Dir ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया इन्कम Oppt-SP2-Dir ( आइडीसीडबल्यू ) ( वून्डअप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एलडीएफ - डायरेक्ट ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया LDF-SP2-Dir (आईडीसीडबल्यू-एम) फ्रैंकलिन इंडिया LDF-SP2-Dir (IDCW-Q) फ्रैंकलिन इंडिया LDF-SP2-Dir ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज FOF-50s + FRP – Dir ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -20-DirGrowth फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -30-DirGrowth फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -40-DirGrowth फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज फंड ऑफ फंड्स -50-DirGrowth फ्रेन्क्लिन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ फ्रैंकलिन इंडिया मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया मल्टि - एसेट सोल्युशन फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रैंक्लिन इंडिया मल्टी-एसेट सोल्यूशन फंड ऑफ फंड्स-डीआईआर ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया एनएसई निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रैंकलिन इंडिया ऑपरच्युनिटीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ फ्रेन्क्लिन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) फ्रेंकलिन इंडिया ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया पेन्शन प्लान - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) फ्रैंकलिन इंडिया पेंशन प्लान - प्रत्यक्ष विकास फ्रेन्क्लिन इन्डीया प्राइमा फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया प्राइमा फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया स्मोलर कम्पनीस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया एसटिआइ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( जि ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( आईडीसीडबल्यू - एम ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया STI-RP-SP2-Dir ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ( वून्ड अप ) फ्रेन्क्लिन इन्डीया टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) फ्रेंक्लिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ फ्रेन्क्लिन इन्डीया यूएसबी - डायरेक्ट ( जि ) ( वून्ड अप ) ग्रोव अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) ग्रोव अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ग्रोव अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) ग्रो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ग्रो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रो अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) ग्रो अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) ग्रो अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ग्रो अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ग्रो आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रोव बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ग्रो बैंकिंग एन्ड फाइनेंशियल सर्विसेस फंड - डीआइआर ग्रोथ ग्रो डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ ग्रो डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) ग्रो डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ग्रो डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ग्रो डायनेमिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रो ईएलएसएस टैक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रो लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) ग्रो लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ग्रो लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ग्रो लार्ज कैप फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ग्रो लार्ज कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रो लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ग्रो लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू-एफआरटी) ग्रो लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) ग्रो लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ग्रो लिक्विड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रोव निफ्टी नोन-सायक्लिकल कन्स्युमर इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ग्रोव निफ्टी नॉन-सायक्लिकल कन्स्युमर इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ ग्रो निफ्टी स्मोलकेप 250 इंडेक्स फंड – डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) ग्रो निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स फंड – डीआईआर ग्रोथ ग्रोव निफ्टी टोटल मार्केट इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ग्रोव निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रोव ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ ओवर्नाईट फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू-एफ) उगाएं ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) ग्रो ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु) उगारा ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रो शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) ग्रो शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ग्रो शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ग्रो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ग्रो वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एच ) ग्रो वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) ग्रो वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) ग्रो वैल्यू फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ग्रो वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एच डी एफ सी आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी अर्बिटरेज फन्ड – डबल्यूपी – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एचडीएफसी अर्बिटरेज फन्ड – डब्ल्यूपी – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड – डब्ल्यूपी – डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एचडीएफसी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एचडीएफसी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एचडीएफसी एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ एचडीएफसी बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एचडीएफसी बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एच डी एफ सी बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी केपिटल बिल्डर् वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कैंसर क्योर - Dir (50% IDCW दान विकल्प) के लिए एच डी एफ सी चैरिटी फंड कैंसर क्योर - Dir (75% IDCW दान विकल्प) के लिए एच डी एफ सी चैरिटी फंड एच डी एफ सी चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एच डी एफ सी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी क्रेडिट रिस्क डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी डिफेन्स फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एच डी एफ सी डिफेन्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी डेवेलप्ड वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड्स - डीआईआर ग्रोथ एचडीएफसी डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी डिविडेंड येल्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी डाईनामिक डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचडीएफसी डाईनामिक डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एचडीएफसी डाईनामिक डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी डाईनामिक डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी डायनेमिक डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी डाईनामिक पीई रेशियो फन्ड ऑफ फंड्स – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एचडीएफसी डायनेमिक पीई रेशियो फंड ऑफ फंड्स - डीआईआर ग्रोथ एचडीएफसी ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी फ्लोटिन्ग रेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचडीएफसी फ्लोटिन्ग रेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचडीएफसी फ्लोटिन्ग रेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एच डी एफ सी फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि – 3360 डेस - मार् 2014(1)(XXX)-Dir ( <n2>(<n3>)(XXX)-Dir ) ( <n2>(<n3>)(XXX)-Dir ) - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1158D जुलई 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपि 1158D जुलाई 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 1158D जुलाई 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1162 डी मार्च 2022 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपि 1162 डी मार्च 2022 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 1162D मार्च 2022 – डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1204 डी डेसेम्बर 2022-Sr.47-Direct ( IDCW - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपि 1204 डी डेसेम्बर 2022-Sr.47-Direct ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 1204 डी दिसंबर 2022-Sr.47-Direct ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1269 डी मार्च 2023-Sr.47-Direct ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपि 1269 डी मार्च 2023-Sr.47-Direct ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 1269 डी मार्च 2023-Sr.47-Direct ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1359 डी सेप्टेम्बर 2022-Sr.46-Direct ( IDCW - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपि 1359 डी सेप्टेम्बर 2022-Sr.46-Direct ( आईडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 1359D सितंबर 2022-Sr.46-Direct ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1406डी ऑगस्ट 2022-Sr.46-Direct (आईडीसीडब्ल्यू-क्यू) एचडीएफसी एफएमपि 1406डी ऑगस्ट 2022-Sr.46-Direct (आईडीसीडब्ल्यू) एचडीएफसी एफएमपी 1406D ओगस्ट 2022-Sr.46-Direct ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1861 डी मार्च 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपि 1861 डी मार्च 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 1861D मार्च 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 1876 डी मार्च 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपि 1876 डी मार्च 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 1876D मार्च 2022-Sr.46 – डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी एफएमपि 2638 डी फेब्रुअरी 2023-Sr.47-Direct ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी एफएमपी 2638D फरवरी 2023-Sr.47-Direct ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1100Days-Apr2019(1)(XLIV)-डीआईआर ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1118Days-Mar2019(1)(XLIV) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1120Days-Mar2019(1)(XLIV) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1126Days-Mar2019(1)(XLIV) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1127Days-Mar2019(1)(XLIV) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1133Days-Feb2019(1)(XLIV) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1154Days-Feb2019(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1175Days-Jan2019(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1182Days-Jan2019(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1190Days-Jan2019(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1203Days-Dec2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1218Days-Dec2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1224Days-Dec2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1232Days-Nov2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1246Days-Nov2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1260Days-Oct2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1261Days-Oct2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1265Days-Oct2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1274Days-Oct2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1280Days-Oct2018(1)(XLIII) ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1344Days-Oct2018(1)(XLIII)-डीआईआर ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1372Days-Sep2018(1)(XLII)-डीआईआर ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1381Days-Sep2018(1)(XLII)-डीआईआर ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1434Days-May2018(1)(XL) वृद्धि एच डी एफ सी FMP-1487Days-Aug2018(1)(XLII)-डीआईआर ग्रोथ एच डी एफ सी FMP-1846Days-Aug 2013(1)(XXVII)-डीआईआर ग्रोथ एचडीएफसी फोकस्ड 30 फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी ने 30 फंड पर ध्यान केंद्रित किया - प्रत्यक्ष विकास एचडीएफसी जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एचडीएफसी जीआईएलटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एच डी एफ सी गोल्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी हाउसिंग ओपोर्च्युनिटिस फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एच डी एफ सी हाउसिंग ऑपर्च्युनिटीज़ फंड - डीआईआर ग्रोथ एचडीएफसी हाईब्रिड डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचडीएफसी हाईब्रिड डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एचडीएफसी हाइब्रिड डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी हाईब्रिड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( IDCW - क्यू ) एचडीएफसी इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी इनकम फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी इन्डेक्स फन्ड - एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डायरेक्ट एचडीएफसी इंडेक्स फंड - निफ्टी 50 प्लान - डायरेक्ट एचडीएफसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू) एच डी एफ सी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचडीएफसी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एचडीएफसी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एचडीएफसी लिक्विड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी लोन्ग ड्यूरेशन डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एच डी एफ सी लॉन्ग ड्यूरेशन डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एच डी एफ सी लो ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी मीडियम टर्म डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी मिड् - केप ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) HDFC मिड-कैप अवसर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी एमएनसी फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एच डी एफ सी एम एन सी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचडीएफसी मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एच डी एफ सी मनी मार्केट फंड - प्रत्यक्ष विकास एचडीएफसी मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी मल्टि - एसेट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एच डी एफ सी मल्टी-एसेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी 100 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी जि - सेक एप्रील 2029 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी जि - सेक 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी जि - सेक जुलाई 2031 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी जि - सेक जून 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी जि - सेक जून 2036 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी जि - सेक 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी रियलिटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी एसडीएल ओक्टोबर 2026 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी एसडीएल प्लस जि - सेक जून 2027 40:60 इफ - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी स्मोलकेप 250 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी नॉन-साइक्लिकल कंज्यूमर फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एच डी एफ सी नॉन-साइक्लिकल कंज्यूमर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एच डी एफ सी ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एच डी एफ सी फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एच डी एफ सी रिटायरमेंट सेविंग फंड - इक्विटी - डीआईआर ग्रोथ एचडीएफसी रिटायर्मेन्ट सेविन्ग फन्ड - हाईब्रिड डेब्ट - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी रिटायर्मेन्ट सेविन्ग फन्ड - हाईब्रिड इक्विटी - डीआइआर ग्रोथ एचडीएफसी एस एन्ड पी बीएसई 500 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी शोर्ट टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) एचडीएफसी शोर्ट टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एच डी एफ सी शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) एच डी एफ सी टेक्नोलॉजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी टोप् 100 फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचडीएफसी टॉप 100 फंड – डायरेक्ट ग्रोथ एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एच डी एफ सी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड - डीआईआर ग्रोथ एचडीएफसी आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचडीएफसी आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचडीएफसी आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एच डी एफ सी आल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड - डायरेक्ट ग्रोथ हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ हेलियोस फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) हेलियोस फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ हेलियोस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ हेलियोस ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचएसबीसी अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एचएसबीसी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी एशिया पैसिफिक (एक्स जापान) डीवायएफ – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) HSBC एशिया पैसिफिक (एक्स जापान) DYF - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचएसबीसी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एचएसबीसी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी ब्राझिल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी ब्राझिल फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी बिजनेस साईकल्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी बिज़नेस साइकिल्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचएसबीसी कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( ग्रोथ ) एचएसबीसी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचएसबीसी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) एचएसबीसी कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्वार्टरली ) एचएसबीसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचएसबीसी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल एप्रील 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) एचएसबीसी क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल एप्रील 2028 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ एचएसबीसी क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी जून 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी जून 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचएसबीसी डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचएसबीसी डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एचएसबीसी इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी फ्लेक्सि डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ HSBC FTS – सीरीज़ 139 – डायरेक्ट ग्रोथ HSBC FTS – सीरीज़ 140 – डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एचएसबीसी जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी ग्लोबल एमर्जिन्ग मार्केट्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज एफओएफ - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एचएसबीसी ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज एफओएफ - डीआईआर ग्रोथ एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचएसबीसी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एचएसबीसी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचएसबीसी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी द्वारा प्रबंधित समाधान कंजर्वेटिव फंड - डीआईआर ग्रोथ एचएसबीसी मेनेज्ड सोल्युशन्स ग्रोथ फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी द्वारा प्रबंधित समाधान ग्रोथ फंड - डीआईआर ग्रोथ एचएसबीसी मेनेज्ड सोल्युशन्स मोडरेट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी ने सॉल्यूशंस मॉडरेट फंड - डीआईआर ग्रोथ को मैनेज किया एचएसबीसी मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचएसबीसी मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) HSBC मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एचएसबीसी मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एचएसबीसी मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एचएसबीसी ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एचएसबीसी ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एचएसबीसी शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एचएसबीसी शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी स्मोल केप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी टेक्स सेवर इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी टेक्स सेवर इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एचएसबीसी आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एचएसबीसी आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एचएसबीसी आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ एचएसबीसी आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एचएसबीसी वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एचएसबीसी वैल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एसेट अलोकेटर फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एसेट अलोकेटर फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डीआईआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ – डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आईसीआईसीआई प्रु भारत 22 एफओएफ – डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु भारत कन्सम्पशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु भारत कंजम्प्शन फंड - डीआईआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु भारत कंजम्प्शन फंड – एसआर . 4 ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रू कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंट. XI-A डिरग्रोथ आईसीआईसीआई प्रू कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंट. XIV-A Dir ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु चाइल्ड केयर फन्ड - गिफ्ट प्लान - डायरेक्ट आयसीआयसीआय प्रु कोमोडिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु कमोडिटिस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी जीआईएलटी फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी जीआईएलटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु कॉर्पोरेट बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु डेब्ट मैनेज्मेन्ट फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु डेब्ट मैनेज्मेन्ट फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी - अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी - अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ईएसजी एक्सक्लुशनेरी स्ट्रैटेजी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ईएसजी एक्सक्लुशनरी स्ट्रैटेजी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एक्सपोर्ट्स एन्ड सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एक्सपोर्ट्स एन्ड सर्विसेज फंड - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फ्लेक्सिकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु फ्लेक्सीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ओथ्र् ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमसीजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमसीजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – सीरीज 74 – 9 वर्ष का प्लान यू-डिरग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.83-1392Days प्लान जे-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.83-1406Days प्लान डी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.83-1412Days प्लान बी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.83-1735Days प्लान पी-डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1188Days प्लान जेड-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1204Days प्लान वाय-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1224Days प्लान एस-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.84-1235Days प्लान आर - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1245Days प्लान एन-रेग्युलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1247Days प्लान एम-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1247Days प्लान डब्ल्यू-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1254Days प्लान यू-डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1272Days प्लान क्यू-डीआईआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1275Days प्लान के-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1279Days प्लान पी-डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1286Days प्लान एफ-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.84-1287Days प्लान I - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1288Days प्लान ई-रजिस्ट्रेशन ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1288Days प्लान ओ-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1293Days प्लान डी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-10Years प्लान I - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.85-1127Days प्लान क्यू-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1129Days प्लान पी-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1140Days प्लान आर - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1143Days प्लान जे-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1156Days प्लान जि - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.85-1168Days प्लान ई-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1175Days प्लान डी - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1178Days प्लान बी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1185Days प्लान सी-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1197Days प्लान ए - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.87-1141Days प्लान जि - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.87-1174Days प्लान बी - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.87-1214Days प्लान ए - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1226Days प्लान एफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1226Days प्लान एफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.88-1226Days प्लान एफ-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1303Days प्लान एस - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1303Days प्लान एस - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.88-226Days प्लान ई-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-82Days प्लान यु - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.88-82Days प्लान यू-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-91Days प्लान जि - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-91Days प्लान जि - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल एडवांटेज फंड (एफओएफ) - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल एडवान्टेज फन्ड ( एफओएफ ) - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु हाऊसिन्ग ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आईसीआईसीआई प्रु हाउसिंग अवसर फंड - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्कम ओप्टीमाईजर फन्ड ( एफओएफ ) – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इन्कम ओप्टीमाईजर फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्डीया इक्विटी एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इन्डीया इक्विटी एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्डीया ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इंडिया ओपोर्च्युनिटिस फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इनोवेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इनोवेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु लार्ज एन्ड मिड् केप् फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - अदर्स ) आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म वेल्थ एन्हन्समेन्ट फन्ड - डिर्ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म वेल्थ एन्हन्समेन्ट फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मीडियम टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मीडियम टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - अदर्स ) आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मल्टि - एसेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मल्टि - एसेट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु नस्दक 100 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु नस्दक 100 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी अल्फा लो – वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी अल्फा लो – वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ओटो इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ओटो इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी जि - सेक दिस 2030 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी जि - सेक 2030 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी इट इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी लार्जमिडकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी लार्जमिडकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी फार्मा इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी फार्मा इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 40:60 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु - ए ) आईसीआईसीआई प्रु निफ्टी पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2027 40:60 इफ-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड IDCW स्टेबल स्कीम ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड IDCW ट्रांजिटरी स्कीम ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड रिडेम्पशन स्टेबल स्कीम ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड रिडेम्पशन ट्रांजिटरी स्कीम आयसीआयसीआय प्रु ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ आयसीआयसीआय प्रु ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पी . एच . डी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पी . एच . डी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पैसिव मल्टि - एसेट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पैसिव मल्टि - एसेट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पैसिव स्ट्रैटेजी फन्ड ( एफओएफ ) – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पैसिव स्ट्रैटेजी फन्ड (एफओएफ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर गोल्ड सेविन्ग फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर गोल्ड सेविन्ग फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - हाईब्रिड एपी - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - हाईब्रिड एपी - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - हाईब्रिड सीपी – डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फंड – हाईब्रिड सीपी - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् डेब्ट - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् डेब्ट - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् इक्विटी - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् इक्विटी - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एस एन्ड पी बीएसई 500 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एस एन्ड पी बीएसई 500 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - अदर्स ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) आईसीआईसीआई प्रु स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु थिमटिक् एडवान्टेज फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु युएस ब्ल्युचिप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु अस ब्लूचिप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू डिस्कोवेरी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु वैल्यू डिस्कवरी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ फंड – डीआईआर ग्रोथ IDBI क्रेडिट रिस्क फंड - प्रत्यक्ष विकास IDBI डायनामिक बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास आईडीबीआई इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ IDBI Gilt फंड – प्रत्यक्ष विकास आईडीबीआई हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड – डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई शोर्ट टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.149 ग्रोथ IDFC FTP – Sr.152 – डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.166 ग्रोथ IDFC FTP – Sr.167 ग्रोथ IDFC FTP – Sr.176 – डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.177 – डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.178 – डायरेक्ट ग्रोथ आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड – Sr.2A – डीआईआर ग्रोथ आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड – Sr.2B – डीआईआर ग्रोथ आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड – Sr.2C – डीआईआर ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को EQQQ NASDAQ-100 ETF फंड ऑफ फंड - Dir ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को गेई फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को गेई फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को पी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को पी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इंडिया अग्रेसिव हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ( एन्युअल - बी ) ईन्वेस्को इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( डीआइएस ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( डिस्क ) ईन्वेस्को इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया ईएलएसएस टैक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया ईएसजी इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया ईएसजी इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया ईएसजी इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया एफएमपि – एसआर . Sr.XXXI – प्लान डी - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया एफएमपि – एसआर . Sr.XXXIII – प्लान डी - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया फोकस्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया फोकस्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लर्जकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया लर्जकेप फन्ड - डायरेक्टग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( डिस्क ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डिस्क्री ) ईन्वेस्को इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डिर्ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( डीआइएस ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक जुल 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक जुल 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक सेप्टेम्बर 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( डिस्क ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया - ईन्वेस्को जीसीटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया - ईन्वेस्को जीसीटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आइटिआइ अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ बैन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आइटिआइ बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आईटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आइटिआइ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) आइटिआइ लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ आइटिआइ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आइटिआइ लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ आइटिआइ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) आइटिआइ मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आईटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड - डीआईआर ग्रोथ आइटिआइ स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) आइटिआइ स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आइटिआइ वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एन्युअल ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( एन्युअल - बी ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( हाफ - बोनस ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) जेएम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( क्वार्टर्ली - बी ) जेएम आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( हाफ - बोनस ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम डायनेमिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( एन्युअल - बोनस ) जेएम इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( हाफ - बोनस ) जेएम इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( क्वार्टर्ली - बोनस ) जेएम फ्लेक्सिकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) जेएम फ्लेक्सिकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) जेएम फोकस्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) जेएम लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) जेएम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) जेएम लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फंड-अनक्लेम्ड आरा आईईएफ-डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फंड-अनक्लेम्ड ब्रोकरेज आईईएफ-डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लिक्विड फंड-विथहेल्ड ब्रोकरेज आईईएफ-डायरेक्ट ग्रोथ जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) जेएम मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) जेएम मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम ओवर्नाईट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ जेएम ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) जेएम ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम ओवरनाइट फंड-अनक्लेम्ड आईडीसीडब्ल्यू यानी डीआईआर ग्रोथ जेएम ओवरनाइट फंड-अनक्लेम्ड आईडीसीडब्ल्यू-डीआईआर ग्रोथ जेएम ओवरनाइट फंड-अनक्लेम्ड रिडेम्पशन यानी डीआईआर ग्रोथ जेएम ओवरनाइट फंड-अनक्लेम्ड रिडेम्पशन-डीआईआर ग्रोथ जेएम शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) जेएम शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ जेएम वैल्यू फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) जेएम वैल्यू फंड – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ओल वेदर डेब्ट एफओएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक ऑल वेदर डेब्ट एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) कोटक बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बोन्ड - शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक बोन्ड - शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डिर्ग्रोथ कोटक क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक डाईनामिक बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एमर्जिन्ग इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक एमर्जिन्ग इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक इक्विटी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी के अवसर - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक इक्विटी के अवसर - प्रत्यक्ष विकास कोटक इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक ईएसजी एक्सक्लूज़नरी स्ट्रेटेजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक फ्लोटिंग रेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 226 – 1470 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 239 – 1330 दिनों की वृद्धि कोटक एफएमपी – सीरीज़ 243 – 1319 दिनों की वृद्धि कोटक एफएमपी – सीरीज़ 247 – 1308 दिनों की वृद्धि कोटक एफएमपी – सीरीज़ 248 – 1300 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 250 – 1314 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 251 – 1265 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 252 – 1261 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 253 – 1260 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 254 – 1250 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 255 – 1250 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 256 – 1250 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 257 – 1267 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 259 – 1265 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 261 – 1265 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 263 – 1203 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 265 – 1194 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 292 – 1735 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 292 – 1735 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 294 – 105 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 296 – 97 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 297 – 157 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 297 – 157 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 299 – 108 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 299 – 108 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 300 – 1223 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 300 – 1223 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 302 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 302 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 303 – 187 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 303 – 187 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 304 – 3119 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 304 – 3119 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 305 – 1200 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 305 – 1200 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 306 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 306 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 307 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 307 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 308 – 1125 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 308 – 1125 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 309 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 309 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 310 – 1131 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 311 – 133 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 311 – 133 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 323 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 323 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 324 – 109 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 324 – 109 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 325 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 325 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 326 – 175 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 326 – 175 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 327 – 101 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 327 – 101 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 328 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 328 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 329 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 329 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक गिल्ट - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक गिल्ट - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक गिल्ट इन्वेस्ट – PF और ट्रस्ट प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ग्लोबल एमर्जिन्ग मार्केट फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ग्लोबल इनोवेशन फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ग्लोबल इनोवेशन फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इन्डीया ईक्यु कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक इंडिया EQ कंट्रा फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इंडिया ग्रोथ फंड सीरीज IV – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक इंडिया ग्रोथ फंड सीरीज़ IV - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ईकोक लिमिटेड. सुधार-एसपी-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ईकोक लिमिटेड. सुधार-एसपी-डिरग्रोथ कोटक ईन्टरनेशनल आरईआईटी एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ईन्टरनेशनल आरईआईटी एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) कोटक लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ भारत फंड में कोटक निर्माण - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) भारत में कोटक निर्माण निधि - प्रत्यक्ष विकास कोटक मीडियम टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक मीडियम टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायनेमिक - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायनेमिक - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी आएए बोन्ड जून 2025 एचटीएम इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी आ बोन्ड जून 2025 एचटीएम इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस एक्स - बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस एक्स - बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी जि - सेक जुलाई 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी जि - सेक जुलाई 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल एप्रील 2027 टोप् 12 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक निफ्टी एसडीएल अप्रैल 2027 टोप् 12 ईक्वल वेट इंडेक्स फंड-डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल एप्रील 2032 टोप् 12 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक निफ्टी एसडीएल अप्रैल 2032 टोप् 12 ईक्वल वेट इंडेक्स फंड-डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुलाई 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुलाई 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुलाई 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल प्लस आ एए पीएसयू बोन्ड जुलाई 2028 60:40 इंडेक्स फंड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल प्लस आएए पीएसयू बॉन्ड जुलाई 2028 60:40 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ कोटक निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ कोटक ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक पयोनियर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक पायनियर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक क्वांट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एस एन्ड पी बीएसई हाऊसिन्ग इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक एस एन्ड पी बीएसई हाऊसिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक् सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी फ्लेक्सी केप फन्ड – डायरेक्ट ग्रोथ एल एंड टी एफएमपी – सीरीज XVII – प्लान बी – डायरेक्ट ग्रोथ एल एंड टी एफएमपी – सीरीज XVIII – प्लान बी ग्रोथ एल एंड टी एफएमपी – सीरीज XVIII – प्लान सी – डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी एफएमपि – सीरीस XVIII – प्लान डी ग्रोथ एल एन्ड टी फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी ओवर्नाईट फन्ड – डायरेक्ट ग्रोथ एल एन्ड टी आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) एल एन्ड टी आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ एलआईसी एमएफ अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एलआईसी एमएफ बेन्किन्ग एन्ड फिना सर्विसेस फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ बेन्किन्ग एन्ड फिना सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एलआईसी एमएफ बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एलआईसी एमएफ बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एलआईसी एमएफ बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फन्ड - डायरेक्ट एलआईसी एमएफ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - ए ) एलआईसी एमएफ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एलआईसी एमएफ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ ईएलएसएस टेक्स सेवर - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ ईएलएसएस टेक्स सेवर - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एलआईसी एमएफ इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ फोकस्ड 30 इक्विटी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ फोकस्ड 30 इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एलआईसी एमएफ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एलआईसी एमएफ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ लोन्ग टर्म वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ लोन्ग टर्म वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एलआईसी एमएफ लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एलआईसी एमएफ लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - ए ) एलआईसी एमएफ मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एलआईसी एमएफ मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ मीडियम टु लोन्ग ड्यूरेशन बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एलआईसी एमएफ मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एलआईसी एमएफ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ एलआईसी एमएफ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्टग्रोथ एलआईसी एमएफ शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एलआईसी एमएफ शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एलआईसी एमएफ स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एलआईसी एमएफ यूएलआईएस - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एलआईसी एमएफ ULIS-10Yrs सिंगल प्रीमियम – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम आरसी - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ ULIS-15Yrs रेग्युलर प्रिमियम यूसी - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एलआईसी एमएफ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एलआईसी एमएफ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एलआईसी एमएफ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एलआईसी एमएफ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफे अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े एशिया पेसिफिक आरईआईटीएस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफे एशिया पेसिफिक आरईआईटीएस एफओएफ - डिर्ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े बिजनेस साईकल फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिंद्रा मैनुलिफे बिज़नेस साइकिल फंड - डीआईआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े कन्सम्पशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े कंजम्पशन फंड - डीआईआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( डिस्क ) महिन्द्रा मनुलिफ़े डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े लार्ज केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े लार्ज केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) महिन्द्रा मनुलिफ़े लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) महिन्द्रा मनुलिफ़े लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) महिन्द्रा मनुलिफ़े लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) महिन्द्रा मनुलिफ़े लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) महिंद्रा मैनुलिफे लो ड्यूरेशन फंड - डीआईआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) महिन्द्रा मनुलिफ़े मल्टि एस्सेट् अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ महिन्द्रा मनुलिफ़े ओवर्नाईट फन्ड - डीआईआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) महिन्द्रा मनुलिफ़े स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ महिन्द्रा मनुलिफ़े आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ महिन्द्रा मनुलिफ़े आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ महिन्द्रा मनुलिफ़े आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट एग्रेसिव हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट बैन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डिर्ग्रोथ मिरै एसेट बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट क्रिसिल IBX गिल्ट इंडेक्स – अप्रैल 2033 इंडेक्स फंड-Dir (IDCW) मिरै एसेट क्रिसिल IBX गिल्ट इंडेक्स – अप्रैल 2033 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) मिरै एसेट डाईनामिक बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट इक्विटी एलोकेटर फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट इक्विटी अलोकेटरफन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट फ्लेक्सि कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट एफएमपी – सीरीज़ वी – प्लान 1 – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट एफएमपी – सीरीज़ वी – प्लान 1 – डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट एफएमपी – सीरीज़ वी – प्लान 2 – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट एफएमपी – सीरीज़ वी – प्लान 2 – डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) मिरै एसेट फोकस्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट ग्लोबल एलेक्ट्रिक एन्ड ओटोनोमस व्हीकल्स ईटीएफ फन्ड ओफ फंड - डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट ग्लोबल X आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ एफओएफ-डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट ग्रेट कन्स्युमर फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट हेल्थकेयर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) मिरै एसेट लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) मिरै एसेट लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) मिरै एसेट लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) मिरै एसेट लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) मिरै एसेट लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) मिरै एसेट लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) मिरै एसेट लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) मिरै एसेट मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) मिरै एस्सेट् मल्टि एस्सेट् अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) मिरै एसेट मल्टीकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट निफ्टी 100 ईएसजी सेक्टर लीडर्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट निफ्टी 100 ईएसजी सेक्टर लीडर्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट निफ्टी 8-13 ईयर जि - सेक ईटीएफ मिरै एसेट निफ्टी आआए पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रील 2026 50:50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) मिरै एसेट निफ्टी आएए पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2026 50:50 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ मिरै एसेट निफ्टी इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) मिरै एसेट निफ्टी इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट निफ्टी एसडीएल जुन 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट निफ्टी एसडीएल जुन 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट निफ्टी एसडीएल जून 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट निफ्टी एसडीएल जून 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट निफ्टी स्मोलकेप 250 मोमेन्टम क्वालिटी 100 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यू ) मिरै एसेट निफ्टी स्मोलकेप 250 मोमेन्टम क्वालिटी 100 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट नाईसे फैन्ग + ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मिरै एसेट ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ मिरै एसेट ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) मिरै एसेट ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ मिरै एसेट ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट एस एन्ड पी 500 टोप् 50 ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डिर्ग्रोथ मिरै एसेट शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मिरै एसेट शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मिरै एसेट आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर (आइडीसीडब्ल्यू) मिरै एसेट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड - डीआईआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल 5 ईयर जि - सेक फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल आप् फन्ड ओफ फन्ड - अग्रेसिव - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल आप् फन्ड ओफ फन्ड - कन्सर्वेटिव - डिर्ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल बेलेन्स एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) मोतिलाल ओस्वाल बेलेन्स एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) मोतिलाल ओस्वाल बैलेन्स एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल डेवेलोप्ड मार्केट एक्स युएस ईटीएफएस फंड ओफ फंड्स - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मोतिलाल ओस्वाल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल फ्लेक्सि केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मोतिलाल ओस्वाल फ्लेक्सि केप फन्ड - डिर्ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मोतिलाल ओस्वाल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल गोल्ड् एन्ड सिल्वर ईटीएफएस फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मोतिलाल ओस्वाल लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मोतिलाल ओस्वाल लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ मोतिलाल ओस्वाल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) आरआइ मोतिलाल ओस्वाल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) मोतिलाल ओस्वाल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) मोतिलाल ओस्वाल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ मोतिलाल ओस्वाल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल मिडकैप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) मोतिलाल ओस्वाल मिडकैप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओसवाल MSCI ईफ टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल मल्टी एसेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओसवाल नस्दक 100 एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी 500 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी जि - सेक मई 2029 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी माईक्रोकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डिर्ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल एस एन्ड पी 500 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल एस एन्ड पी बीएसई एन्हेन्स्ड वेल्यू इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल एस एन्ड पी बीएसई फाईनेन्शियल एक्स बैन्क 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल एस एन्ड पी बीएसई लो वोलेटीलीटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल एस एन्ड पी बीएसई क्वालिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) मोतिलाल ओस्वाल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ मोतिलाल ओस्वाल आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) मोतिलाल ओस्वाल आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) मोतिलाल ओस्वाल आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) मोतिलाल ओस्वाल आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) मोतिलाल ओस्वाल आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) मोतिलाल ओस्वाल आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ग्रोथ नवी 3 इन 1 फंड – डायरेक्ट ग्रोथ नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवी अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) नवी आक्रामक हाइब्रिड फंड - प्रत्यक्ष विकास नवि कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) नवी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी इएलएसएस टेक्स सेवर निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) नवी इएलएसएस टेक्स सेवर निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवी फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) नवी फ्लेक्सी कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवी लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) नवी लार्ज एंड मिडकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी लार्ज केप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) नवि लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) नवी लिक्विड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी नस्दक 100 फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ नवी निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आरआइ नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ नवी ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया अर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड - डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया बैन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डिरग्रोथ निप्पोन इन्डीया केपिटल बिल्डर फन्ड IV - एसआर . बी - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया कंजम्प्शन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पॉन इंडिया सीपीओ फंड II – प्लान ए - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया डायनेमिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( बी ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.10 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.11 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.12 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.4 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.8 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XLII – Sr.4-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.11-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.14 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.15 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.2 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.5-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.6 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.8-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.9-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVII-Sr.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVII-Sr.6 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVII-Sr.9-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVIII-Sr.10-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होराइज़ोन – XXXVIII-Sr.2-DirGrowth निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.1 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.12-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.14-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.15-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.16-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.17-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.19-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXX – एसआर.2 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.3 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXX – एसआर.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.5 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXX – एसआर.7 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.8 – Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLI-Sr.8-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.1-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.1-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.5-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.5-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.1-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.1-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.2-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.2-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.4-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLV-Sr.4-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLV-Sr.4-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLV-Sr.5-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया फ्लेक्सि कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पॉन इंडिया एफएमपी – XLVI – सीरीज़ 1 – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया एफएमपी – XLVI – सीरीज़ 1 – डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया गोल्ड सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ग्रोथ फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया ग्रोथ फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआईआर-ऑटो वार्षिक रीइन्वेस्ट निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआईआर-ऑटो कैप एप्रिसिएशन निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआईआर-परिभाषित मेच्योरिटी तिथि निप्पोन इन्डीया जीएसएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - प्रत्यक्ष विकास निप्पोन इन्डीया हाईब्रिड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया हाईब्रिड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पॉन इंडिया हाईब्रिड बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इंडिया इंडेक्स फंड – निफ्टी 50 प्लान - डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इनोवेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . II - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . II - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . Qrtly-Sr.III-Dir - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - एन्युअल - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . II - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . II - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . Fund-Qrtly-Sr.III-Dir - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया मल्टी एसेट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए सीपीएसई बॉन्ड प्लस SDL-Apr2027 मेच्योरिटी 60:40 आइएफ-डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पोन इंडिया निफ्टी आ एए सीपीएसई बॉन्ड प्लस SDL-Apr2027 मेच्योरिटी 60:40 इफ - डिरग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए पीएसयू बोन्ड प्लस SDL-Sep2026 मेच्योरिटी 50:50 इफ - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया निफ्टी आ पीएसयू बॉन्ड प्लस SDL-Sep2026 मेच्योरिटी 50:50 इफ-डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Jun2036 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Jun2036 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Oct2028 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Oct2028 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Sep2027 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Sep2027 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी नेक्स्ट 50 जुनिअर बीस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी नेक्स्ट 50 जुनिअर बीस एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2028 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इंडिया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2028 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2029 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इंडिया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2029 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया निवेश लक्श्य फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ निप्पॉन इंडिया ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया पैसिव फ्लेक्सीकेप एफओएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सीकैप एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फार्मा फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पोन इन्डीया पावर एन्ड इन्फ्रा फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया पावर और इंफ्रा फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - इग् - डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - इग् - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड-IG - Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डबल्यूसी – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डबल्यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डबल्यूसी - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया स्मोल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया स्ट्रटेजिक् डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया स्ट्रटेजिक् डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया तैवान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया युएस इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया युएस इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया यूएसडी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया विजन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया विजन फंड - प्रत्यक्ष विकास एनजे आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एनजे ईएलएसएस टैक्स सेवर स्कीम - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) NJ ELSS टैक्स सेवर स्कीम - प्रत्यक्ष विकास एनजे फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एनजे फ्लेक्सी कैप फंड – डायरेक्ट ग्रोथ एनजे ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ओल्ड ब्रिज फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख कंजर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पराग पारिख डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आरआइ पराग पारिख डायनामिक एसेट एलोकेशन फन्ड - डीआईआर ग्रोथ पराग पारिख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया अर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इंडिया क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी इंडेक्स – अप्रैल 2028 फंड-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) पीजीआईएम इंडिया क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट इंडेक्स – अप्रैल 2028 फंड-डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इंडिया डाईनामिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया एमर्जिन्ग मार्केट्स इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इंडिया एफडीएफ – एसआर.बीए – डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया जियो फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज़ फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इंडिया लो ड्यूरेशन फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया मिडकैप ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) पीजीआईएम इंडिया मिडकैप ओपोर्च्युनिटिस फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ पीजीआईएम इंडिया मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ पीजीआईएम इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इंडिया ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया रिटायर्मेन्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इंडिया शोर्ट ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ क्वान्ट एब्सोल्यूट फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट एब्सोल्यूट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट ऐक्टिव फन्ड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट ऐक्टिव फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांट बीएफएसआई फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट बीएफएसआई फंड - प्रत्यक्ष विकास क्वान्ट बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) क्वांट बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट कमोडिटीस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांट कमोडिटीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांट कंजम्प्शन फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट कंजम्पशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांट डाईनामिक एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट ईएसजी इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट फ्लेक्सी कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट फोकस्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट गिल्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट हेल्थकेयर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) क्वांट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट लार्ज कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट लिक्विड प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) क्वान्ट लिक्विड प्लान - डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू-एम) क्वान्ट लिक्विड प्लान - डायरेक्ट (IDCW-W) क्वांट लिक्विड प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड - प्रत्यक्ष विकास क्वान्ट मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्ट मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट मोमेन्टम फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट मोमेंटम फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट मल्टि एसेट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) क्वांट मल्टी एसेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट पीएसयू फंड – प्रत्यक्ष विकास क्वांट क्वांटामेंटल फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट क्वांटामेंटल फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट क्वांटामेंटल फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट क्वांटामेंटल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांट स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट टेक फन्ड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट टेक फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्ट वैल्यू फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) क्वांट वैल्यू फंड - प्रत्यक्ष विकास क्वन्टम डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) क्वांटम डायनेमिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वान्टम ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वान्टम इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड्स - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांटम ईएसजी बेस्ट इन क्लास स्ट्रेटजी फंड-डीआईआर ग्रोथ क्वांटम गोल्ड सेविंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) क्वन्टम लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) क्वन्टम लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम लोन्ग टर्म इक्विटी वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) क्वांटम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांटम मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वन्टम निफ्टी 50 ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ क्वांटम स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ सैम्को ऐक्टिव मोमेंटम फंड - डायरेक्ट ग्रोथ सेम्को डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) सैम्को डाईनामिक एस्सेट् अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ सेम्को ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सेम्को फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सैम्को ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई अर्बिटरेज ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई आर्बिट्रेज ओपोर्च्युनिटीज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एसबीआई बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) एसबीआई ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एसबीआई कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एसबीआई कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई कन्सम्पशन ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई कंजम्प्शन ऑपरच्युनिटीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 1 ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 2 ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 3 ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 4 ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 5 ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 6 ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 7 ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सीपीओ फन्ड – सीरीस ए ( प्लान 8 ) – डायरेक्ट ग्रोथ SBI CPSE बॉन्ड प्लस SDL सितंबर 2026 50:50 इंडेक्स फंड – Dir (IDCW) SBI CPSE बॉन्ड प्लस SDL सितंबर 2026 50:50 इंडेक्स फंड – Dir ग्रोथ एसबीआई क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एसबीआई क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी इन्डेक्स - एप्रील 2029 फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी इन्डेक्स - एप्रील 2029 फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी इन्डेक्स - जून 2036 फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी इन्डेक्स - जून 2036 फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल इन्डेक्स - सेप्टेम्बर 2027 फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल इन्डेक्स - सेप्टेम्बर 2027 फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 27 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 28 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 30 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 32 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फन्ड सीरीस सी – 33 ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फन्ड सीरीस सी – 34 ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 35 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 38 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फन्ड सीरीस सी – 40 ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फन्ड सीरीस सी – 41 ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 43 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 44 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 46 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 48 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 49 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी – 50 – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एनर्जि ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एनर्जि ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई इक्विटी मिनिमम वैरिएन्स - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) एसबीआई इक्विटी मिनिमम वैरिएन्स - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एसबीआई इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई ईएसजी एक्सक्लुशनरी स्ट्रैटेजी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रेटेजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई फ्लोटिन्ग रेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई फ्लोटिन्ग रेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एसबीआई फ्लोटिन्ग रेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 1 ( 3668 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 1 ( 3668 दिन) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 10 ( 1178 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 11 ( 1178 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 12 ( 1179 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 13 ( 1108 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 14 ( 1102 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 15 ( 1123 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 16 ( 1116 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 17 ( 1116 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 18 ( 1108 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 19 ( 1115 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 2 ( 1178 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 20 ( 1109 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 21 ( 1109 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 22 ( 1106 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 23 ( 1106 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 24 ( 1107 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 25 ( 1120 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 26 ( 1112 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 27 ( 1203 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 28 ( 1163 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 3 ( 1179 डेस ) - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 31 ( 1160 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 32 ( 1140 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 33 ( 1128 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 34 ( 3682 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 34 ( 3682 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 41 ( 1498 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 41 ( 1498 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 41 ( 1498 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 41 ( 1498 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 42 ( 1857 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 42 ( 1857 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 42 ( 1857 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 42 ( 1857 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 43 ( 1616 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 43 ( 1616 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 44 ( 1855 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 44 ( 1855 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 45 ( 1840 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 45 ( 1840 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 46 ( 1850 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 46 ( 1850 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 47 ( 1434 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 47 ( 1434 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 48 ( 1458 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 48 ( 1458 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 49 ( 1823 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 49 ( 1823 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 50 ( 1843 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 50 ( 1843 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 51 ( 1846 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 51 ( 1846 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 52 ( 1848 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 52 ( 1848 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 53 ( 1839 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 53 ( 1839 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 54 ( 1842 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 54 ( 1842 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 55 ( 1849 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 55 ( 1849 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 56 ( 1232 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 56 ( 1232 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 57 ( 1835 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 57 ( 1835 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 58 ( 1842 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 58 ( 1842 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 59 ( 1618 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 59 ( 1618 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 6 ( 3668 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 6 ( 3668 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 60 ( 1878 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 60 ( 1878 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 61 ( 1927 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 61 ( 1927 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 62 ( 191 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 63 ( 372 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 64 ( 1169 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 64 ( 1169 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 65 ( 367 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 65 ( 367 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 66 ( 1361 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 66 ( 1361 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 67 ( 1467 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 67 ( 1467 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 68 ( 1302 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 68 ( 1302 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 69 ( 367 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 69 ( 367 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 7 ( 1175 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 71 ( 364 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 71 ( 364 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 72 ( 1239 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 72 ( 1239 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 73 ( 1226 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 73 ( 1226 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 74 ( 1243 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 74 ( 1243 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 75 ( 366 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 75 ( 366 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 76 ( 1221 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 76 ( 1221 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 77 ( 366 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 77 ( 366 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 78 ( 1170 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 78 ( 1170 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 79 ( 1130 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 79 ( 1130 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 8 ( 1178 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 80 ( 366 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 80 ( 366 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 81 ( 1157 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 81 ( 1157 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 82 ( 91 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 82 ( 91 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 9 ( 1178 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 91 ( 90 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 91 ( 90 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई एफएमपि – सीरीस 92 ( 91 डेस ) – डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई एफएमपि – सीरीस 92 ( 91 डेस ) – डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई हेल्थकेयर ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) SBI हेल्थकेयर अवसर फंड - प्रत्यक्ष विकास एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस - यूएस इक्विटी एफओएफ - डीआईआर ग्रोथ एसबीआई ईन्टरनेशनल एक्सेस - युएस इक्विटी एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई ईन्टरनेशनल एक्सेस - युएस इक्विटी एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई ईन्टरनेशनल एक्सेस - युएस इक्विटी एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एसबीआई लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एफआरटी ) एसबीआई लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एसबीआई लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस I - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस II - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस III - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस IV - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस V - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस VI - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस I - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस II - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस III - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस IV - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस V - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग टर्म एडवान्टेज फन्ड - सीरीस VI - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग टर्म इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई लोन्ग टर्म इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ SBI मैग्नम चिल्ड्रन्स बेनिफिट फंड – IP - Dir ग्रोथ SBI मैग्नम चिल्ड्रन्स बेनिफिट फंड - सेविंग प्लान - Dir ग्रोथ एसबीआई मेगनम कोम्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई मैग्नम कोम्मा फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई मैग्नम कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई मेगनम जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम ग्लोबल फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम इन्कम फन्ड - डायरेक्ट – ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एसबीआई मेगनम इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई मेगनम इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एसबीआई मेगनम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) एसबीआई मेगनम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई मेगनम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एसबीआई मेगनम लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई मैग्नम मीडियम ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई मेगनम मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मेगनम आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एसबीआई मेगनम आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एसबीआई मेगनम आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एसबीआई मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई निफ्टी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई निफ्टी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एसबीआई ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एसबीआई ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एसबीआई पीएसयू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - अग्रेसिव प्लान - डिर्ग्रोथ एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - अग्रेसिव प्लान - डी ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - अग्रेसिव हाईब्रिड प्लान - डी ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - अग्रेसिव हाईब्रिड प्लान - डिर्ग्रोथ एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - कन्सर हाईब्रिड प्लान - डिर्ग्रोथ एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - कन्सर हाईब्रिड प्लान - डी ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - कन्सर्वेटिव पी - डी ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई रिटायर्मेन्ट बेनिफिट फन्ड - कन्सर्वेटिव पी - डिर्ग्रोथ एसबीआई एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एसबीआई सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एसबीआई सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई शोर्ट टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एफआरटी ) एसबीआई शोर्ट टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एसबीआई शोर्ट टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एसबीआई शोर्ट टर्म डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई टेक्स एडवान्टेज फन्ड - सीरीस III - डायरेक्ट ग्रोथ एसबीआई टेक्स एडवान्टेज फन्ड - सीरीस III-Direct - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई टेक्नोलोजी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एसबीआई टेक्नोलॉजी ओपोर्च्युनिटिस फंड - डायरेक्ट ग्रोथ श्रीराम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) श्रीराम आक्रामक हाइब्रिड फंड - प्रत्यक्ष विकास श्रीराम बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ श्रीराम इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) श्रीराम ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ श्रीराम फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) श्रीराम फ्लेक्सी कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ श्रीराम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - प्रत्यक्ष विकास श्रीराम ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ श्रीराम ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) श्रीराम ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) सुंदरम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) सुन्दरम अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) सुन्दरम बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) सुन्दरम बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ सुन्दरम बैन्किंग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) सुन्दरम कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) सुन्दरम कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) सुंदरम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड - डीआईआर ग्रोथ सुन्दरम कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) सुन्दरम कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) सुन्दरम कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) सुन्दरम कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) सुन्दरम कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) सुन्दरम कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) सुन्दरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) सुन्दरम डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सुन्दरम इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) सुन्दरम ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ सुंदरम एमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज I – डीआईआर ग्रोथ सुंदरम एमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज II – डीआईआर ग्रोथ सुंदरम एमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज III - डीआईआर ग्रोथ सुंदरम एमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज IV - डीआईआर ग्रोथ सुंदरम एमर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज़ वी - डीआईआर ग्रोथ