म्यूचुअल फंड निर्देशिका - K

कोटक ओल वेदर डेब्ट एफओएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक ऑल वेदर डेब्ट एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) कोटक बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बोन्ड - शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक बोन्ड - शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बीएसई हाऊसिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बीएसई हाऊसिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डिर्ग्रोथ कोटक क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक डेब्ट हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक डाईनामिक बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एमर्जिन्ग इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक एमर्जिन्ग इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक इक्विटी अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इक्विटी के अवसर - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक इक्विटी के अवसर - प्रत्यक्ष विकास कोटक इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक ईएसजी एक्सक्लूज़नरी स्ट्रेटेजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक फ्लोटिंग रेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 226 – 1470 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 239 – 1330 दिनों की वृद्धि कोटक एफएमपी – सीरीज़ 243 – 1319 दिनों की वृद्धि कोटक एफएमपी – सीरीज़ 247 – 1308 दिनों की वृद्धि कोटक एफएमपी – सीरीज़ 248 – 1300 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 250 – 1314 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 251 – 1265 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 252 – 1261 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 253 – 1260 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 254 – 1250 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 255 – 1250 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 256 – 1250 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 257 – 1267 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 259 – 1265 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 261 – 1265 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 263 – 1203 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 265 – 1194 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 292 – 1735 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 292 – 1735 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 294 – 105 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 296 – 97 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 297 – 157 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 297 – 157 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 299 – 108 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 299 – 108 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 300 – 1223 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 300 – 1223 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 302 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 302 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 303 – 187 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 303 – 187 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 304 – 3119 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 304 – 3119 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 305 – 1200 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 305 – 1200 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 306 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 306 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 307 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 307 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 308 – 1125 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 308 – 1125 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 309 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 309 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 310 – 1131 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 311 – 133 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 311 – 133 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 323 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 323 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 324 – 109 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 324 – 109 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 325 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 325 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 326 – 175 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 326 – 175 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 327 – 101 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 327 – 101 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 328 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 328 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक एफएमपी – सीरीज़ 329 – 90 दिन – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक एफएमपी – सीरीज़ 329 – 90 दिन – डायरेक्ट ग्रोथ कोटक फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक गिल्ट - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक गिल्ट - इन्वेस्ट प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक गिल्ट इन्वेस्ट – PF और ट्रस्ट प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ग्लोबल एमर्जिन्ग मार्केट फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक ग्लोबल इनोवेशन फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ग्लोबल इनोवेशन फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक हेल्थकेयर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इन्डीया ईक्यु कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक इंडिया EQ कंट्रा फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इंडिया ग्रोथ फंड सीरीज IV – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक इंडिया ग्रोथ फंड सीरीज़ IV - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ईकोक लिमिटेड. सुधार-एसपी-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ईकोक लिमिटेड. सुधार-एसपी-डिरग्रोथ कोटक ईन्टरनेशनल आरईआईटी एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक ईन्टरनेशनल आरईआईटी एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) कोटक लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) कोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ भारत फंड में कोटक निर्माण - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) भारत में कोटक निर्माण निधि - प्रत्यक्ष विकास कोटक मीडियम टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - स्टैन्डर्ड ) कोटक मीडियम टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायनेमिक - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) कोटक मल्टी एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायनेमिक - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी आएए बोन्ड जून 2025 एचटीएम इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी आ बोन्ड जून 2025 एचटीएम इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस एक्स - बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस एक्स - बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी जि - सेक जुलाई 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी जि - सेक जुलाई 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल एप्रील 2027 टोप् 12 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक निफ्टी एसडीएल अप्रैल 2027 टोप् 12 ईक्वल वेट इंडेक्स फंड-डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल एप्रील 2032 टोप् 12 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक निफ्टी एसडीएल अप्रैल 2032 टोप् 12 ईक्वल वेट इंडेक्स फंड-डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुलाई 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुलाई 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल जुलाई 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल जुलै 2033 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक निफ्टी एसडीएल प्लस आ एए पीएसयू बोन्ड जुलाई 2028 60:40 इंडेक्स फंड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक निफ्टी एसडीएल प्लस आएए पीएसयू बॉन्ड जुलाई 2028 60:40 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ कोटक निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ कोटक ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ कोटक ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक पयोनियर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आरआइ कोटक पायनियर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) कोटक क्वांट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) कोटक सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक् सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ कोटक स्पेशल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) कोटक विशेष अवसर निधि - प्रत्यक्ष विकास कोटक टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) कोटक टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ
अभी इन्वेस्ट करें
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!

5 मिनट में मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें