म्यूचुअल फंड डायरेक्टरी - N

नवी 3 इन 1 फंड – डायरेक्ट ग्रोथ नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवी अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) नवी आक्रामक हाइब्रिड फंड - प्रत्यक्ष विकास नवी बीएसई सेन्सेक्स इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) नवी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी इएलएसएस टेक्स सेवर निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) नवी इएलएसएस टेक्स सेवर निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) नवी फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) नवी फ्लेक्सी कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) नवि लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) नवी लार्ज एन्ड मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) नवी लार्ज एंड मिडकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी लार्ज केप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) नवि लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) नवि लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) नवी लिक्विड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी नस्दक 100 फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ नवी निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आरआइ नवि ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ नवी ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ नवी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया अर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड - डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया बैन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डिरग्रोथ निप्पोन इन्डीया केपिटल बिल्डर फन्ड IV - एसआर . बी - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया कन्सम्पशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया कंजम्प्शन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पॉन इंडिया सीपीओ फंड II – प्लान ए - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया डायनेमिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इक्विटी सेविंग फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( बी ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( जि ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पोन इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ( एसपी 1 ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.10 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.11 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.12 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.4 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XLI – Sr.8 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XLII – Sr.4-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.11-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.14 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.15 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.2 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.5-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXIX – एसआर.6 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.8-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXIX – Sr.9-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVII-Sr.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVII-Sr.6 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVII-Sr.9-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXVIII-Sr.10-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होराइज़ोन – XXXVIII-Sr.2-DirGrowth निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.1 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.12-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.14-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.15-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.16-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.17-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.19-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXX – एसआर.2 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.3 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXX – एसआर.4 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.5 – Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड होरिज़ोन – XXXX – एसआर.7 ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड हॉरिज़ोन – XXXX – Sr.8 – Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLI-Sr.8-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.1-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.1-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.5-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIII-Sr.5-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.1-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.1-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.2-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.2-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLIV-Sr.4-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फिक्स्ड Horizon-XLV-Sr.4-Dir ( आईडीसीडब्ल्यू ) निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLV-Sr.4-Dir ग्रोथ निप्पॉन इंडिया फिक्स्ड Horizon-XLV-Sr.5-Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया फ्लेक्सि कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पॉन इंडिया एफएमपी – XLVI – सीरीज़ 1 – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया एफएमपी – XLVI – सीरीज़ 1 – डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया गोल्ड सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ग्रोथ फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया ग्रोथ फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआईआर-ऑटो वार्षिक रीइन्वेस्ट निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआईआर-ऑटो कैप एप्रिसिएशन निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - डीआईआर-परिभाषित मेच्योरिटी तिथि निप्पोन इन्डीया जीएसएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पॉन इंडिया जीएसएफ - प्रत्यक्ष विकास निप्पोन इन्डीया हाईब्रिड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया हाईब्रिड बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पॉन इंडिया हाईब्रिड बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्कम फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड - बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – निफ्टी 50 प्लान – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इंडिया इंडेक्स फंड – निफ्टी 50 प्लान - डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्डेक्स फन्ड – एस एन्ड पी बीएसई सेन्सेक्स प्लान - डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया इनोवेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . II - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . II - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . Qrtly-Sr.III-Dir - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - एन्युअल - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - मन्थली - एसआर . II - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . II - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया इन्टर्वल फन्ड - क्वारटरली - एसआर . Fund-Qrtly-Sr.III-Dir - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( बोनस ) निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया जापान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया मल्टी एसेट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए सीपीएसई बॉन्ड प्लस SDL-Apr2027 मेच्योरिटी 60:40 आइएफ-डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पोन इंडिया निफ्टी आ एए सीपीएसई बॉन्ड प्लस SDL-Apr2027 मेच्योरिटी 60:40 इफ - डिरग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी आएए पीएसयू बोन्ड प्लस SDL-Sep2026 मेच्योरिटी 50:50 इफ - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया निफ्टी आ पीएसयू बॉन्ड प्लस SDL-Sep2026 मेच्योरिटी 50:50 इफ-डीआईआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी अल्फा लो वोलेटीलीटी 30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Jun2036 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Jun2036 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Oct2028 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Oct2028 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Sep2027 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी G-Sec-Sep2027 मेच्योरिटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी नेक्स्ट 50 जुनिअर बीस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी नेक्स्ट 50 जुनिअर बीस एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2028 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इंडिया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2028 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2029 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) निप्पोन इंडिया निफ्टी एसडीएल प्लस G-Sec-Jun2029 मेच्योरिटी 70:30 इफ - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया निवेश् लक्श्य फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया निवेश लक्श्य फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ निप्पॉन इंडिया ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया पैसिव फ्लेक्सीकेप एफओएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सीकैप एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया फार्मा फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड - प्रत्यक्ष विकास निप्पोन इन्डीया पावर एन्ड इन्फ्रा फंड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) निप्पॉन इंडिया पावर और इंफ्रा फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - इग् - डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - इग् - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड-IG - Dir ग्रोथ निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डबल्यूसी – डीआइआर ( बी ) निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डबल्यूसी - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डबल्यूसी - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इंडिया स्मोल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया स्ट्रटेजिक् डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया स्ट्रटेजिक् डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया तैवान इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया तैवान इक्विटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया युएस इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ निप्पोन इन्डीया युएस इक्विटी ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) निप्पोन इन्डीया युएसडी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) निप्पॉन इंडिया यूएसडी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ निप्पोन इन्डीया विजन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) निप्पॉन इंडिया विजन फंड - प्रत्यक्ष विकास एनजे आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एनजे ईएलएसएस टैक्स सेवर स्कीम - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) NJ ELSS टैक्स सेवर स्कीम - प्रत्यक्ष विकास एनजे फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) एनजे फ्लेक्सी कैप फंड – डायरेक्ट ग्रोथ एनजे ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ
अभी इन्वेस्ट करें
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!

5 मिनट में मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें