म्यूचुअल फंड निर्देशिका - पी

पराग पारिख अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख कंजर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पराग पारिख डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख डाईनामिक एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आरआइ पराग पारिख डायनामिक एसेट एलोकेशन फन्ड - डीआईआर ग्रोथ पराग पारिख ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पराग पारिख लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया अर्बिटरेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इंडिया क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी इंडेक्स – अप्रैल 2028 फंड-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) पीजीआईएम इंडिया क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट इंडेक्स – अप्रैल 2028 फंड-डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इंडिया डाईनामिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया एमर्जिन्ग मार्केट्स इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इंडिया एफडीएफ – एसआर.बीए – डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया जियो फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज़ फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इन्डीया हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया लार्ज कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इन्डीया लिक्विड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इंडिया लो ड्यूरेशन फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया मिडकैप ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) पीजीआईएम इंडिया मिडकैप ओपोर्च्युनिटिस फंड - डीआईआर ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ पीजीआईएम इंडिया मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ पीजीआईएम इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इंडिया ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया रिटायर्मेन्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया रिटायर्मेन्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) पीजीआईएम इंडिया शोर्ट ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) पीजीआईएम इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ
अभी इन्वेस्ट करें
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!

5 मिनट में मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें