म्यूचुअल फंड डायरेक्टरी - I

आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु ओल सीजन्स बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एसेट अलोकेटर फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एसेट अलोकेटर फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डीआईआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) आईसीआईसीआई प्रु बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ – डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आईसीआईसीआई प्रु भारत 22 एफओएफ – डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु भारत कन्सम्पशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु भारत कंजम्प्शन फंड - डीआईआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु भारत कंजम्प्शन फंड – एसआर . 4 ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बीएसई 500 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु बीएसई 500 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु बिजनेस साईकल फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रू कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंट. XI-A डिरग्रोथ आईसीआईसीआई प्रू कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंट. XIV-A Dir ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु चाइल्ड केयर फन्ड - गिफ्ट प्लान - डायरेक्ट आयसीआयसीआय प्रु कोमोडिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु कमोडिटिस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी जीआईएलटी फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु कोन्स्टन्ट मेच्योरिटी जीआईएलटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु कॉर्पोरेट बॉन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु डेब्ट मैनेज्मेन्ट फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु डेब्ट मैनेज्मेन्ट फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु डिविडेन्ड येल्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी - अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी - अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी एन्ड डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ईएसजी एक्सक्लुशनेरी स्ट्रैटेजी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ईएसजी एक्सक्लुशनरी स्ट्रैटेजी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एक्सपोर्ट्स एन्ड सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एक्सपोर्ट्स एन्ड सर्विसेज फंड - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फ्लेक्सिकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु फ्लेक्सीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फ्लोटिन्ग इन्ट्रेस्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ओथ्र् ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमसीजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमसीजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – सीरीज 74 – 9 वर्ष का प्लान यू-डिरग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.83-1392Days प्लान जे-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.83-1406Days प्लान डी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.83-1412Days प्लान बी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.83-1735Days प्लान पी-डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1188Days प्लान जेड-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1204Days प्लान वाय-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1224Days प्लान एस-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.84-1235Days प्लान आर - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1245Days प्लान एन-रेग्युलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1247Days प्लान एम-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1247Days प्लान डब्ल्यू-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1254Days प्लान यू-डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1272Days प्लान क्यू-डीआईआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1275Days प्लान के-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1279Days प्लान पी-डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1286Days प्लान एफ-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.84-1287Days प्लान I - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.84-1288Days प्लान ई-रजिस्ट्रेशन ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1288Days प्लान ओ-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.84-1293Days प्लान डी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-10Years प्लान I - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.85-1127Days प्लान क्यू-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1129Days प्लान पी-रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1140Days प्लान आर - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1143Days प्लान जे-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1156Days प्लान जि - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.85-1168Days प्लान ई-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1175Days प्लान डी - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1178Days प्लान बी - रेग्युलर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.85-1185Days प्लान सी-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.85-1197Days प्लान ए - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.87-1141Days प्लान जि - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.87-1174Days प्लान बी - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.87-1214Days प्लान ए - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1226Days प्लान एफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1226Days प्लान एफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.88-1226Days प्लान एफ-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1303Days प्लान एस - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-1303Days प्लान एस - डीआइआर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु एफएमपी – Sr.88-226Days प्लान ई-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-82Days प्लान यु - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपी – Sr.88-82Days प्लान यू-डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-91Days प्लान जि - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एफएमपि – Sr.88-91Days प्लान जि - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल एडवांटेज फंड (एफओएफ) - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल एडवान्टेज फन्ड ( एफओएफ ) - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु हाऊसिन्ग ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आईसीआईसीआई प्रु हाउसिंग अवसर फंड - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्कम ओप्टीमाईजर फन्ड ( एफओएफ ) – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इन्कम ओप्टीमाईजर फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्डीया इक्विटी एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इन्डीया इक्विटी एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्डीया ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इंडिया ओपोर्च्युनिटिस फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु इनोवेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु इनोवेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु लार्ज एन्ड मिड् केप् फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - अदर्स ) आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म वेल्थ एन्हन्समेन्ट फन्ड - डिर्ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु लोन्ग टर्म वेल्थ एन्हन्समेन्ट फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मीडियम टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मीडियम टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - अदर्स ) आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मल्टि - एसेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मल्टि - एसेट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु नस्दक 100 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु नस्दक 100 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 100 लो वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 200 मोमेन्टम 30 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी अल्फा लो – वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी अल्फा लो – वोलेटीलीटी 30 ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ओटो इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी ओटो इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी जि - सेक दिस 2030 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी जि - सेक 2030 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी इट इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी लार्जमिडकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी लार्जमिडकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी मिडकैप 150 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी फार्मा इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी फार्मा इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी पीएसयू बोन्ड प्लस एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 40:60 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु - ए ) आईसीआईसीआई प्रु निफ्टी पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल सितंबर 2027 40:60 इफ-डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल डिसेम्बर 2028 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी स्मोलकेप 250 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 ईक्वल वेट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु निफ्टी 50 वेल्यू 20 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड IDCW स्टेबल स्कीम ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड IDCW ट्रांजिटरी स्कीम ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड रिडेम्पशन स्टेबल स्कीम ICICI Pru ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट - अनक्लेम्ड रिडेम्पशन ट्रांजिटरी स्कीम आयसीआयसीआय प्रु ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ आयसीआयसीआय प्रु ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पी . एच . डी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पी . एच . डी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पैसिव मल्टि - एसेट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पैसिव मल्टि - एसेट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पैसिव स्ट्रैटेजी फन्ड ( एफओएफ ) – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पैसिव स्ट्रैटेजी फन्ड (एफओएफ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर गोल्ड सेविन्ग फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर गोल्ड सेविन्ग फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एचवाय ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - हाईब्रिड एपी - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - हाईब्रिड एपी - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - हाईब्रिड सीपी – डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फंड – हाईब्रिड सीपी - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् डेब्ट - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् डेब्ट - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् इक्विटी - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु रिटायर्मेन्ट फन्ड - प्योअर् इक्विटी - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एफ ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - अदर्स ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु सिल्वर ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रु स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) आईसीआईसीआई प्रु स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु टेक्नोलोजी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु थिमटिक् एडवान्टेज फन्ड ( एफओएफ ) - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - एम ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आयसीआयसीआय प्रु आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु युएस ब्ल्युचिप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आयसीआयसीआय प्रु अस ब्लूचिप इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आयसीआयसीआय प्रु वेल्यू डिस्कोवेरी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आईसीआईसीआई प्रु वैल्यू डिस्कवरी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ फंड – डीआईआर ग्रोथ IDBI क्रेडिट रिस्क फंड - प्रत्यक्ष विकास IDBI डायनामिक बॉन्ड फंड - प्रत्यक्ष विकास आईडीबीआई इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई फ्लेक्सी कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ IDBI Gilt फंड – प्रत्यक्ष विकास आईडीबीआई हाईब्रिड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड – डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई शोर्ट टर्म बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आईडीबीआई आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.149 ग्रोथ IDFC FTP – Sr.152 – डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.166 ग्रोथ IDFC FTP – Sr.167 ग्रोथ IDFC FTP – Sr.176 – डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.177 – डायरेक्ट ग्रोथ IDFC FTP – Sr.178 – डायरेक्ट ग्रोथ आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड – Sr.2A – डीआईआर ग्रोथ आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड – Sr.2B – डीआईआर ग्रोथ आईएल एंड एफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड – Sr.2C – डीआईआर ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को EQQQ NASDAQ-100 ETF फंड ऑफ फंड - Dir ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को गेई फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को गेई फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को पी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) इन्वेस्को इंडिया - इन्वेस्को पी फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया अग्रेसिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इंडिया अग्रेसिव हाईब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ( एन्युअल - बी ) ईन्वेस्को इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया बैन्किन्ग एन्ड पीएसयू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया कोन्ट्र फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( डीआइएस ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( डिस्क ) ईन्वेस्को इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया ईएलएसएस टैक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया ईएसजी इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया ईएसजी इन्टिग्रेशन स्ट्रैटेजी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) इन्वेस्को इंडिया ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया एफएमपि – एसआर . Sr.XXXI – प्लान डी - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया एफएमपि – एसआर . Sr.XXXIII – प्लान डी - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया फोकस्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया फोकस्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया गोल्ड् ईटीएफ फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया लार्ज एन्ड मिड् केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लर्जकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया लर्जकेप फन्ड - डायरेक्टग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( डिस्क ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डिस्क्री ) ईन्वेस्को इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया मीडियम ड्यूरेशन फन्ड - डिर्ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( डीआइएस ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक जुल 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक जुल 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक सेप्टेम्बर 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया निफ्टी जि - सेक 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ ईन्वेस्को इन्डीया ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( डिस्क ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ईन्वेस्को इन्डीया शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया स्मोलकेप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ ईन्वेस्को इन्डीया - ईन्वेस्को जीसीटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ईन्वेस्को इन्डीया - ईन्वेस्को जीसीटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आइटिआइ अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ बैन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आइटिआइ बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आईटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आइटिआइ कन्सर्वेटिव हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आइटिआइ डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ इएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ फोकस्ड इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) आइटिआइ लार्ज केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ आइटिआइ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आइटिआइ लिक्विड फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ आइटिआइ लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ मिड् केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) आइटिआइ मल्टि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ आइटिआइ ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आईटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड - डीआईआर ग्रोथ आइटिआइ स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) आइटिआइ स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आइटिआइ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) आइटिआइ आल्ट्रा शोर्ट ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आइटिआइ वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आइटिआइ वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ
अभी इन्वेस्ट करें
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!

5 मिनट में मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें