म्यूचुअल फंड डायरेक्टरी - ए

आदीत्या बिर्ला एसएल एक्टिव डेब्ट मल्टि - एमजीआर एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एक्टिव डेब्ट मल्टि - म्ग्र्फ़् - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल अर्बिटरेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एसेट अलोकेटर एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एस्सेट् अलोकेटर एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बाल भविश्य योजना - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल बाल भविष्य योजना - डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल बिजनेस साईकल फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल बिज़नेस साइकल फंड - डीआईआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल सीईएफ - ग्लोबल एग्री प्लान-डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल कोरपोरेट बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( बोनस ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - सेग् PF1-Dir ( बी ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रेडिट रिस्क फन्ड - सेग् PF1-Dir ग्रोथ आदित्य बिरला SL CRISIL IBX 50:50 Gilt प्लस SDL अप्रैल 2028 IF-Dir (IDCW) आदित्य बिरला SL CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL अप्रैल 2028 IF-Dir ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2025 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – अप्रैल 2025 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – एप्रिल 2027 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स 60:40 एसडीएल + एएए पीएसयू – अप्रैल 2027 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ आदित्य बिरला SL Crisil IBX 60:40 SDL + AAA PSU अप्रैल 2026 IF-Dir (IDCW) आदित्य बिरला SL Crisil IBX 60:40 SDL + AAA PSU अप्रैल 2026 अगर-Dir की वृद्धि आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एएए – जून 2023 इंडेक्स फंड-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एएए मार्च 2024 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स आईएए मार्च 2024 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रिल 2028 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) आदित्य बिरला SL CRISIL IBX गिल्ट अप्रैल 2028 IF-Dir ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी एप्रिल 2029 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) आदित्य बिरला SL CRISIL IBX गिल्ट अप्रैल 2029 IF-Dir ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी 2033 एप्रील इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी 2033 एप्रील इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी जून 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी जून 2027 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स जीआईएलटी - एपीआर 2026 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट-अप्रैल 2026 आईएफ-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जुन 2032 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2032 इंडेक्स फंड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिरला SL DAF – Sr.2 ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिजिटल इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डिजिटल इन्डीया फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल डिविडेन्ड येल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल डायनामिक बॉन्ड Fund-SegPF1-DirGrowth आदीत्या बिर्ला एसएल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी हाईब्रिड '95 फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी हाईब्रिड '95 फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इक्विटी सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईएसजी इन्टिग्रेशन स्ट्रैटेजी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्लोटिन्ग रेट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युक्यु - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल एफएमपी - सीरीज़ यूक्यू - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युआर - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल एफएमपी - सीरीज़ यूआर - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफएमपि - सीरीस युएस - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल एफएमपी - सीरीज़ यूएस - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफपी एफओएफ - एग्रेसिव - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफपी एफओएफ - कंजर्वेटिव - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - मोडरेट - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफपी एफओएफ - मॉडरेट - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - अग्रेसिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफपी एफओएफ - कन्सर्वेटिव - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल फ्रन्टलाइन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फ्रन्टलाइन इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस पीयू - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ पीवी - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ पीवाय ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ क्यूएफ ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस आरसी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएच ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएल ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरएन ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ आरपी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस आरआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसए ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ एसएफ ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस एसजी ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसआई ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एस जे ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस एसएल ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ एसएन - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ सो - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीआइ - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीआइ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टी जे - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीजे - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीक्यू - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ टीएस - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ टीटी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस ट्क्ष् - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस टीएक्स - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस टीवाय - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ टीवाई - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस त्ज़् - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ TZ - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीज़ यूबी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युएफ - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल एफटीपी - सीरीस यूएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस युजे - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एफटीपी - सीरीस उज् - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एमर्जिन्ग ओप्ट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एमर्जिन्ग ओप्टफन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ग्लोबल एक्सीलेन्स इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला एसएल ग्लोबल एक्सीलेंस इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल गोवर्नमेन्ट सेक्यूरिटीस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्कम फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्डीया जेननेक्स्ट् फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्डीया जेननेक्स्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्फ्रास्ट्रक्चर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल इन्टर इक्विटी - प्लान बी - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ईन्टरनेशनल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ईन्टरनेशनल इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल इन्टर्वल इन्कम - क्वारटरली - एसआर . I - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल लो ड्यूरेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) ( आरईआई ) आदीत्या बिर्ला एसएल मेन्यूफेक्चरिन्ग इक्विटी फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मेन्यूफेक्चरिन्ग इक्विटी फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) आदित्य बिरला SL मीडियम टर्म प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ आदित्य बिरला SL मीडियम टर्म Plan-SegPF1-DirGrowth आदीत्या बिर्ला एसएल मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल एमएनसी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मेनेजर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मेनेजर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल मनी मैनेजर फंड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - केप फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - केप फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - इन्डेक्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल मल्टि - इन्डेक्स फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल नस्दक 100 एफओएफ् – डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल नस्दक 100 एफओएफ - डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 ईडबल्यूआइ फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 ईडबल्यूआइ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी मिडकैप 150 इफ - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल एपीआर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल एप्रील 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल निफ्टी एसडीएल प्लस पीएसयू बॉन्ड सितंबर 2026 60:40 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल प्लस पीएसयू बोन्ड सेप्टेम्बर 2026 60:40 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2025 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सिप्ट 2025 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी एसडीएल सिप्ट 2027 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 इफ - डीआइआर ( आईडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल निफ्टी स्मोलकेप 50 यदि - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आरआइ आदीत्या बिर्ला एसएल ओवर्नाईट फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल फार्मा एन्ड हेल्थकेयर फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल पीएसयू इक्विटी फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल प्योअर् वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदित्य बिरला एसएल प्योर वैल्यू फंड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ( पेमेन्ट ) आदीत्या बिर्ला एसएल रेगुलर सेविन्ग फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 30 एस प्लान - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 30s प्लान-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 40 एस प्लान - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 40s प्लान-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल रिटायर्मेन्ट - द 50 एस प्लान - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 50s प्लान-डीआईआर ग्रोथ आदित्य बिरला एसएल रिटायरमेंट-द 50 स्प्लस-डेब्ट-डिरग्रोथ आदित्य बिरला SL Retirement-The50sPlus-Debt-D(IDCW) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) आदीत्या बिर्ला एसएल सेविन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल शोर्ट टर्म फन्ड - डिर्ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल स्पेशियल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डी ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल स्पेशियल ओपोर्च्युनिटिस फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल टैक्स प्लान - डायरेक्ट ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) आदीत्या बिर्ला एसएल ट्रान्स्पोर्टेशन एन्ड लोजिस्टिक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 1-3 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल यूएस ट्रेजरी 1-3 ईयर बॉन्ड ईटीएफ एफओएफ-डीआईआर ग्रोथ आदीत्या बिर्ला एसएल अस ट्रेशरी 3-10 ईयर बोन्ड ईटीएफएस एफओएफ - डीआइआर ( आइडीसीडब्ल्यु ) आदित्य बिरला एसएल यूएस ट्रेजरी 3-10 ईयर बॉन्ड ईटीएफ एफओएफ-डीआईआर ग्रोथ एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ओल सीजन्स डेब्ट फन्ड ओफ फन्ड्स – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस ऑल सीजन्स डेब्ट फंड ऑफ फंड्स – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ऑल सीज़न्स डेब्ट फंड ऑफ फंड्स - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस अर्बिटरेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ऐक्सिस आर्बिट्रेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बैलेन्स्ड एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडबल्यू) ऐक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस बेन्किन्ग एन्ड पीएसयू डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस बैंकिंग और पीएसयू डेब्ट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ब्ल्युचिप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस ब्लूचिप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस बीएसई सेन्सेक्स इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस बिजनेस साईकल्स फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस बिज़नेस साइकिल फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस कैपिटल बिल्डर फंड – सीरीज़ 1 – डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस कैपिटल बिल्डर फंड – सीरीज़ 4 – डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड – लॉक इन – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड - लॉक-इन - डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस चिल्ड्रन्स गिफ्ट फंड - कोई लॉक-इन नहीं - Dir ग्रोथ एक्सिस चिल्ड्रेन्स गिफ्ट फन्ड - नो लौक इन - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस कोरपोरेट डेब्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फन्ड – डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड - प्रत्यक्ष विकास एक्सिस क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस क्रेडिट रिस्क फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस क्रेडिट रिस्क फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल जून 2028 इंडेक्स फंड-डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL जून 2028 इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स 50:50 जीआईएलटी प्लस एसडीएल सिप्टेम्बर 2027 इंडेक्स फंड - डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस CRISIL IBX 50:50 गिल्ट प्लस SDL सितंबर 2027 इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ ऐक्सिस Crisil IBX 70:30 CPSE प्लस SDL अप्रैल 2025 इंडेक्स फंड – Dir (IDCW) ऐक्सिस Crisil IBX 70:30 CPSE प्लस SDL अप्रैल 2025 इंडेक्स फंड – Dir ग्रोथ एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल जून 2034 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस CRISIL IBX SDL जून 2034 डेट इंडेक्स फंड-Dir ग्रोथ ऐक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स एसडीएल मई 2027 इंडेक्स फंड – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस Crisil IBX SDL मई 2027 इंडेक्स फंड – Dir ग्रोथ एक्सिस डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस डाईनामिक बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ईएलएसएस टेक्स सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी ईटीएफएफ एफओएफ - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस इक्विटी ईटीएफएफ एफओएफ - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस इक्विटी हाईब्रिड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस इक्विटी सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस इक्विटी सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ईएसजी इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस फ्लेक्सि केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस फ्लेक्सि कैप फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस फ्लोटर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस फ्लोटर फंड - प्रत्यक्ष विकास एक्सिस फोकस्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस फोकस्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस एफटीपी – सीरीज़ 104 – 1112 दिनों की वृद्धि ऐक्सिस एफटीपी – सीरीज़ 109 – 111 दिनों की वृद्धि एक्सिस एफटीपी – सीरीस 112 ( 1143 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 113 ( 1228 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 113 ( 1228 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 114 ( 83 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 114 ( 83 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 118 ( 100 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 118 ( 100 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस एफटीपी – सीरीस 120 ( 91 डेस ) - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) एक्सिस एफटीपी – सीरीस 120 ( 91 डेस ) - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस जीआईएलटी फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस जीआईएलटी फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस जीआईएलटी फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस गोल्ड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस ग्रेटर चाईना इक्विटी फन्ड ओफ फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस ग्रोथ ओपोर्च्युनिटिस फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस ग्रोथ ऑपर्च्युनिटीज़ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस इन्डीया मेन्यूफेक्चरिन्ग फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस इनोवेशन फंड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस इनोवेशन फंड - प्रत्यक्ष विकास एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस लिक्विड फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस लोन्ग ड्यूरेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मिडकैप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस मिडकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस मनी मार्केट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस मनी मार्केट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मल्टि एसेट अलोकेशन फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) ऐक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस मल्टीकेप फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस मल्टीकैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस नस्दक 100 फन्ड ओफ फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी 100 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी 500 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी आआ बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2026 50:50 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ( आईडीसीडब्ल्यू ) एक्सिस निफ्टी आआ बोन्ड प्लस एसडीएल एप्रिल 2026 50:50 ईटीएफ एफओएफ - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी बैन्क इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी आइटी इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी मिडकैप 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड – डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इन्डेक्स फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी एसडीएल सेप्टेम्बर 2026 डेब्ट इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड – डीआइआर ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस निफ्टी स्मोलकेप 50 इन्डेक्स फन्ड - डीआइआर ग्रोथ एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) आरआइ एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ओवर्नाईट फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस ओवरनाइट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस क्वान्ट फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडब्ल्यू ) ऐक्सिस क्वांट फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - ए ) एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस रेगुलर सेवर फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस रेगुलर सेवर फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस रिटायर्मेन्ट सेविन्ग फन्ड – एपी – डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड - एपी - डीआईआर ग्रोथ ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड – सीपी – डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड - सीपी - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस रिटायर्मेन्ट सेविन्ग फन्ड – डिपि – डीआइआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड - डीपी - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) एक्सिस शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस सिल्वर फन्ड ऑफ फन्ड - डायरेक्ट (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस सिल्वर फंड ऑफ फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस स्मोल केप फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडब्ल्यु ) ऐक्सिस स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एच ) एक्सिस स्ट्रटेजिक् बोन्ड फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - क्यू ) ऐक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस ट्रेशरी एडवान्टेज फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) ऐक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - डी ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - एम ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू - दब्ल्यु ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ( आइडीसीडबल्यू ) एक्सिस आल्ट्रा शोर्ट टर्म फन्ड - डायरेक्ट ग्रोथ ऐक्सिस अस ट्रेजरी डायनेमिक बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डीआईआर (आईडीसीडब्ल्यू) ऐक्सिस यूएस ट्रेजरी डायनेमिक बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड - डीआईआर ग्रोथ एक्सिस वेल्यू फन्ड - डायरेक्ट ( आईडीसीडबल्यू ) ऐक्सिस वैल्यू फंड - प्रत्यक्ष विकास
अभी इन्वेस्ट करें
इन्वेस्ट करना अभी शुरू करें!

5 मिनट में मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें

कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें