મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 2,000 ₹ 1+0 % 350+0 % 0
0 2.1 K+0 % ₹ 760+0 % 2,120 ₹ 0-91.3 % 2.45 K+0 % 350
0 15.75 K+0 % ₹ 670+0.79 % 2,200 ₹ 0-57.89 % 1.42 એલ-6.03 % 14.7 કે
0 3.15 K+0 % ₹ 422+0 % 2,300 ₹ 1-34.62 % 1.56 એલ-0.89 % 61.95 કે
- - - 2,320 ₹ 46+0 % 0 0
- - - 2,350 ₹ 1-55.32 % 23.8 K-19.05 % 16.45 કે
0 11.2 K+0 % ₹ 342+0 % 2,400 ₹ 2-36.99 % 4.12 એલ-7.25 % 3.22 એલ
- - - 2,450 ₹ 3-40 % 73.5 K+1 % 1.06 એલ
- - - 2,460 ₹ 3-36.11 % 25.9 K-10.84 % 38.5 કે
350 22.4 K+0 % ₹ 263+10.97 % 2,500 ₹ 5-33.56 % 5.47 એલ-4.58 % 6.22 એલ
- - - 2,520 ₹ 7+0 % 0 0
0 4.2 K+0 % ₹ 212+0 % 2,540 ₹ 7-31.34 % 68.25 K-14.47 % 59.5 કે
0 3.5 K+0 % ₹ 185+0 % 2,550 ₹ 8-32.43 % 1.29 એલ-9.36 % 68.6 કે
- - - 2,560 ₹ 8-31.95 % 50.05 K+0 % 53.2 કે
- - - 2,580 ₹ 10-33.68 % 84.35 K-46.44 % 2.25 એલ
44.1 કે 84 K-12.41 % ₹ 170+7.32 % 2,600 ₹ 12-29.57 % 6.64 એલ-4.04 % 5.96 એલ
700 22.4 K+0 % ₹ 150+9.02 % 2,620 ₹ 15-30.12 % 41.65 K-19.59 % 2.37 એલ
4.2 કે 11.9 K+17 % ₹ 139+15.21 % 2,640 ₹ 18-28.69 % 1.4 એલ-6.09 % 1.79 એલ
15.05 કે 12.95 K-28.85 % ₹ 130+8.83 % 2,650 ₹ 20-27.71 % 1.61 એલ-10.7 % 2.25 એલ
6.65 કે 13.65 K-13.33 % ₹ 117+4.79 % 2,660 ₹ 22-26.17 % 72.1 K-2.83 % 1.26 એલ
36.75 કે 39.9 K-10.94 % ₹ 104+5.77 % 2,680 ₹ 27-25.94 % 1.19 એલ-12.37 % 1.33 એલ
7.96 એલ 5.54 એલ-26.43 % ₹ 89+5.36 % 2,700 ₹ 33-23.17 % 9.13 એલ-11.77 % 8.75 એલ
5.23 એલ 2.59 એલ-34.94 % ₹ 78+6.3 % 2,720 ₹ 40-22.42 % 2.11 એલ-19.92 % 7.14 એલ
10.98 એલ 4.28 એલ-32.69 % ₹ 65+4.17 % 2,740 ₹ 49-18.88 % 2.2 એલ-15.46 % 4.05 એલ
10.32 એલ 3.95 એલ-9.11 % ₹ 61+5.21 % 2,750 ₹ 54-18.88 % 1.54 એલ+10 % 4.73 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 2,757
સ્પૉટની કિંમત: 2,757
8.59 એલ 2.55 એલ+1 % ₹ 55+4.15 % 2,760 ₹ 57-19.51 % 1.48 એલ+10 % 2.33 એલ
4.96 એલ 2.55 એલ-5.08 % ₹ 47+3.89 % 2,780 ₹ 68-18.53 % 99.05 K-3.74 % 66.85 કે
25.99 એલ 15.68 એલ-16.73 % ₹ 38+1.05 % 2,800 ₹ 80-16.63 % 3.31 એલ-3.57 % 1.27 એલ
5.23 એલ 4.17 એલ-12.67 % ₹ 32+0.63 % 2,820 ₹ 93-15.13 % 85.05 K-7.6 % 27.65 કે
4.06 એલ 3.16 એલ-13.35 % ₹ 26+0 % 2,840 ₹ 107-21.77 % 49.35 K-20.34 % 23.8 કે
4.61 એલ 3.08 એલ-7.94 % ₹ 23-3.5 % 2,850 ₹ 117-15.07 % 35 K-11.5 % 5.25 કે
3.1 એલ 2.47 એલ-15.97 % ₹ 22-2.25 % 2,860 ₹ 121-16.88 % 88.9 K-5.22 % 17.15 કે
2.98 એલ 1.83 એલ-19.54 % ₹ 18-3.98 % 2,880 ₹ 138-12.08 % 1.37 એલ-1.27 % 26.6 કે
12.74 એલ 19.44 એલ-7.47 % ₹ 15-5.57 % 2,900 ₹ 156-9.99 % 3.17 એલ+1 % 50.4 કે
1.85 એલ 3.12 એલ-0.22 % ₹ 13-6.83 % 2,920 ₹ 178-6.21 % 37.45 K-15.75 % 9.8 કે
1.87 એલ 2.8 એલ-6.65 % ₹ 11-7.17 % 2,940 ₹ 196-11.84 % 56.35 K-6.4 % 4.55 કે
1.99 એલ 1.86 એલ-12.09 % ₹ 10-7.69 % 2,950 ₹ 240+0 % 18.55 K+0 % 0
1.24 એલ 1.73 એલ-2.95 % ₹ 9-8.25 % 2,960 ₹ 212-10 % 35.7 K-0.97 % 1.05 કે
1.21 એલ 1.57 એલ-9.48 % ₹ 9-3.41 % 2,980 ₹ 259+0 % 12.25 K+0 % 0
13.55 એલ 20.84 એલ-3.11 % ₹ 7-6.45 % 3,000 ₹ 249-6.48 % 1.47 એલ+0 % 1.75 કે
97.65 કે 1.68 એલ-0.62 % ₹ 6-3.97 % 3,020 ₹ 259+0 % 17.5 K+0 % 0
71.05 કે 94.5 K-12.62 % ₹ 5-7.89 % 3,040 ₹ 140-0.14 % 19.95 K+0 % 0
1.27 એલ 1.12 એલ-12.77 % ₹ 5-6.73 % 3,050 ₹ 184+0 % 1.75 K+0 % 0
42.35 કે 71.75 K-5.53 % ₹ 5-4.04 % 3,060 ₹ 231+0 % 3.5 K+0 % 0
77.7 કે 53.2 K-3.18 % ₹ 4-3.49 % 3,080 ₹ 272+0 % 3.85 K+0 % 0
4.71 એલ 8.45 એલ-0.58 % ₹ 4-2.67 % 3,100 ₹ 360+0 % 26.6 K+0 % 0
1.14 એલ 91 K-22.62 % ₹ 3-4.48 % 3,120 ₹ 200-0.52 % 14.7 K+0 % 0
6.65 કે 50.05 K-3.38 % ₹ 3-1.85 % 3,140 - - -
28 કે 64.4 K+8 % ₹ 2-11.32 % 3,150 ₹ 230+0 % 1.75 K+0 % 0
5.25 કે 25.9 K+14 % ₹ 3+4.17 % 3,160 - - -
24.15 કે 41.3 K-5.6 % ₹ 2-4.55 % 3,180 - - -
2.21 એલ 7.14 એલ-4.09 % ₹ 2-16.67 % 3,200 ₹ 445-8.25 % 7.7 K-4.35 % 350
9.8 કે 50.75 K+4 % ₹ 2-12.2 % 3,220 - - -
25.9 કે 1.25 એલ+0 % ₹ 2+2.7 % 3,240 - - -
9.8 કે 28.7 K-19.61 % ₹ 1-29.41 % 3,250 - - -
73.5 કે 3.61 એલ-7.11 % ₹ 1-7.14 % 3,300 ₹ 510+0 % 1.05 K+0 % 0

મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 36.6
  • હાઈ 46
38.4
  • પાછલું. બંધ કરો 38
  • 39.9 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 2800
  • સરેરાશ કિંમત 40.63
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.16 કરોડ
  • OI% -16.73માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 350 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
19.148936170213 એમ અને એમ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91