નિફ્ટી મિડકૈપ સેલેક્ટ

12390.80
23 જુલાઈ 2024 12:09 PM ના રોજ

નિફ્ટી મિડકૈપ સેલેક્ટ પરફોર્મેન્સ

 • ખોલો

  12,485.25

 • હાઈ

  12,499.25

 • લો

  12,336.60

 • પાછલું બંધ

  12,412.80

 • ડિવિડન્ડ યીલ્ડ

  0.76%

 • પૈસા/ઈ

  53.52

NiftyMidcapSelect

નિફ્ટી મિડકૈપ સેલેક્ટ ચાર્ટ

loader

વધુ માહિતીનો ઍક્સેસ મેળવો

want to try 5paisa trading app ?

ઘટક કંપનીઓ

નિફ્ટી મિડકૈપ સેલેક્ટ સેક્ટર પરફોર્મેન્સ

ટોચના પરફોર્મિંગ

પ્રદર્શન હેઠળ

અન્ય સૂચનો

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

તાજેતરના બ્લૉગ