આગામી અધિકારોની સમસ્યા

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

રાઇટ્સ ઇશ્યૂ એ કંપની દ્વારા તેના શેરહોલ્ડર્સને ચોક્કસ કિંમત પર ચોક્કસ તારીખ સુધી તેમના સ્ટૉકના અતિરિક્ત શેર ખરીદવાની ઑફર છે. આ સામાન્ય રીતે કિંમતો પર ઑફર કરવામાં આવે છે જે સામાન્ય શેર કિંમત કરતાં ઓછી હોય છે અને સામાન્ય વ્યાજ પર આપવામાં આવે છે.
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો

તમે ASBA/નેટ બેન્કિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા અથવા કાર્વી અને CAM જેવા RTA દ્વારા રાઇટ્સ ઇશ્યૂમાં શેર ખરીદી શકો છો.
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો

રાઇટ્સ ઇશ્યૂના ફાયદાઓ:
- કંપનીની પ્રતિષ્ઠા સુધારે છે કારણ કે તે વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અને અધિકાર જારી કરવાની સુવિધા રજૂ કરીને ગ્રાહકોને સેવા આપવા માટે લાંબા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. 
- હાલના શેરહોલ્ડર્સ મુખ્ય નિયંત્રક બની જાય છે.
- પૈસા વધારવાની ઝડપી પદ્ધતિ
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો

વર્તમાન શેરધારકો પાસે રાઇટ્સ ઇશ્યૂ દ્વારા ડિસ્કાઉન્ટેડ કિંમત પર કંપનીમાં પોતાની માલિકી વધારવાની તક છે. આમ કરીને, તેઓ કંપનીના સ્ટૉક પર તેમના એક્સપોઝરને વધારે છે, જે કંપનીના નફા અને નુકસાનના સ્ટેટમેન્ટના આધારે લાભદાયી હોઈ શકે છે અથવા ન પણ હોઈ શકે છે.
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો

અધિકાર મુદ્દાઓ સ્ટૉકનું મૂલ્ય ઘટાડી શકે છે અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ ઘટાડી શકે છે, જેમાં બંને શેર કિંમત પર અસર કરે છે. વધુ શેર ઉમેરીને, સ્ટૉકની કિંમતો ડાઇલ્યુટ થઈ જાય છે અને શેર મૂલ્યાંકનમાં ડાઉનવર્ડ ટ્રેન્ડ હોઈ શકે છે.

અધિકારોની સમસ્યાઓના પરિણામે વારંવાર તે શેરમાં (અને ટ્રેડિંગ વૉલ્યુમ પર) વ્યાજમાં વધારો થાય છે, જેની જાહેરાત કરવામાં આવેલા દિવસે ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ પર વારંવાર નોંધપાત્ર અસર થાય છે.
હમણાં ઇન્વેસ્ટ કરો