બિરલાસોફ્ટ વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 480 ₹ 1+0 % 0 0
0 0 ₹ 115+0 % 500 - - -
- - - 540 ₹ 6+0 % 0 0
- - - 550 ₹ 1+0 % 13 K+0 % 0
- - - 560 ₹ 1+0 % 2 K+0 % 0
- - - 580 ₹ 0+50 % 55 K+0 % 2 કે
1 કે 3 K+0 % ₹ 124-9.49 % 600 ₹ 0-83.33 % 3.86 એલ-6.99 % 1.85 એલ
- - - 610 ₹ 0-16.67 % 10 K+150 % 24 કે
11 કે 7 K+0 % ₹ 128+0 % 620 ₹ 0-40 % 54 K-18.18 % 97 કે
0 5 K+0 % ₹ 100+0 % 630 ₹ 0-57.14 % 54 K-12.9 % 24 કે
0 5 K+0 % ₹ 60+0 % 640 ₹ 1-15.38 % 97 K+4 % 21 કે
1 કે 33 K+0 % ₹ 72-27.64 % 650 ₹ 1-14.29 % 1.67 એલ-19.71 % 1.27 એલ
10 કે 9 K-10 % ₹ 69-25.18 % 660 ₹ 1+0 % 98 K-10.09 % 27 કે
12 કે 34 K+10 % ₹ 56-30.5 % 670 ₹ 1+8.33 % 1.26 એલ+2 % 1.76 એલ
8 કે 1.34 એલ-1.47 % ₹ 46-35.72 % 680 ₹ 2+28.13 % 2.58 એલ+3 % 3.38 એલ
29 કે 1.19 એલ-10.53 % ₹ 37-39.89 % 690 ₹ 4+45.83 % 2.1 એલ-5.83 % 4.11 એલ
4.37 એલ 3.09 એલ-25.18 % ₹ 29-45.12 % 700 ₹ 5+33.33 % 5.04 એલ-27.17 % 11.56 એલ
1.39 એલ 1.88 એલ-0.53 % ₹ 22-51.82 % 710 ₹ 8+44.95 % 2.27 એલ+10 % 8.8 એલ
6.04 એલ 2.38 એલ-13.14 % ₹ 16-56.38 % 720 ₹ 13+62.34 % 4.41 એલ+25 % 12.99 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 724
10.79 એલ 2.51 એલ-24.17 % ₹ 12-59.7 % 730 ₹ 19+69.96 % 2.16 એલ-41.3 % 9.54 એલ
23.89 એલ 5.02 એલ-8.56 % ₹ 10-60.81 % 740 ₹ 26+67.96 % 3.09 એલ-22.56 % 11.21 એલ
49.67 એલ 9.44 એલ-26.65 % ₹ 7-64.76 % 750 ₹ 33+61.99 % 2.66 એલ-25.28 % 9.86 એલ
38.27 એલ 8.02 એલ+77 % ₹ 6-64.63 % 760 ₹ 41+52.4 % 62 K+19 % 1.75 એલ
16.04 એલ 3.43 એલ+17 % ₹ 4-66.28 % 770 ₹ 50+48.96 % 17 K-26.09 % 96 કે
19 એલ 3.07 એલ-41.86 % ₹ 3-67.76 % 780 ₹ 59+44.04 % 42 K-6.67 % 35 કે
6.89 એલ 2.34 એલ+17 % ₹ 3-68.24 % 790 ₹ 42-12.83 % 10 K+0 % 1 કે
19.11 એલ 9 એલ-8.63 % ₹ 2-67.65 % 800 ₹ 78+38.48 % 98 K-10.09 % 88 કે
4.94 એલ 2.25 એલ-18.77 % ₹ 2-67.57 % 810 ₹ 64+0 % 4 K+0 % 4 કે
5.91 એલ 5.34 એલ-3.26 % ₹ 1-67.82 % 820 ₹ 75-0.8 % 5 K+0 % 16 કે
3.16 એલ 2.33 એલ-2.51 % ₹ 1-61.64 % 830 ₹ 84+0 % 1 K+0 % 1 કે
4.11 એલ 1.67 એલ-15.66 % ₹ 1-58.93 % 840 - - -

બિરલાસોફ્ટ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની કામગીરી

દિવસની રેન્જ

  • લો 21.8
  • હાઈ 51.25
21.8
  • પાછલું. બંધ કરો 45.25
  • 50 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 710
  • સરેરાશ કિંમત 35.72
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.02 કરોડ
  • OI% -0.53માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 1000 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
0 બીસોફ્ટ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91